X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22516
Przesłano:

Ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową oraz szybkość - konspekt zajęć z wychowania fizycznego

Konspekt zajęć wychowania fizycznego

Temat: Ćwiczenia kształtujące koordynację ruchową oraz szybkość.
Prowadzący: Kuczkowski Andrzej

Cele zajęć: rozwijanie szybkości, zwinności, wytrzymałości, kształtowanie zasad współdziałania w zespole ćwiczących, wpajanie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw i gier sportowych, kulturalne i sportowe zachowanie się podczas rywalizacji.
Metody pracy: zadaniowa, naśladowcza.
Formy pracy: pogadanka, pokaz, indywidualna, zespołowa.
Miejsce zajęć: sala gimnastyczna.
Środki dydaktyczne: 2 piłki lekarskie, 10 szarf, 2 pachołki, 2 piłki z uchwytami, 2 worki do biegu.
Liczba ćwiczących: 14 uczniów
Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe (3 min.).
Zbiórka, sprawdzenie obecności i przygotowania uczniów do zajęć, podanie tematu zajęć, przedstawienie celów zajęć.
2. Rozgrzewka (około 7 min.).
Marsz dookoła sali w rzędzie z krążeniem ramion w przód, w tył, (lewe, prawe), obustronnym krążeniem ramion w przód, w tył. Ustawienie w kole i krążenie bioder w lewo, prawo, podpór z przodu i sprężynowanie nóg, siad płaski (nogi złączone razem) i przeskoki zajęcze przez nogi współćwiczących, rozkrok i skłony z pogłębianiem na trzy do lewej, prawej nogi, bieg truchtem z przeskokiem przez nogi współćwiczących.
3. Część główna zajęć - kształtowanie umiejętności koordynacji ruchowej (zręczność, zwinność) oraz szybkości (25 - 30 min.)
Podział uczniów na dwie grupy, omówienie zasad współzawodnictwa. Nauczyciel dokonuje instruktażu jak bezpiecznie wykonać dane ćwiczenie, wskazuje osobę, która wykona pokazowe ćwiczenie. Czuwa nad bezpieczeństwem podczas ćwiczeń wykonywanych przez uczniów, omawia popełnione błędy w ćwiczeniach.

Przeprowadzenie zestawu ćwiczeń.

1. Podskoki na piłkach z uchwytami - zadanie polega na pokonaniu dystansu do oddalonego od linii startu o 10 metrów pachołka i z powrotem podskakując na piłce z uchwytem. Po powrocie na linię startu zawodnik przekazuje piłkę następnemu z drużyny, który rozpoczyna podskoki na piłce, itd. Wygrywa drużyna, której ostatni zawodnik powróci jako pierwszy w podskokach na piłce na linię startu.
2. Bieg w workach - zadanie polega na pokonaniu dystansu do oddalonego od linii startu o 10 metrów pachołka i z powrotem biegnąc w worku. Po powrocie na linię startu zawodnik przekazuje worek następnemu z drużyny, który rozpoczyna bieg, itd. Wygrywa drużyna, której ostatni zawodnik powróci na linię startu jako pierwszy.
3. Szybkościowe przejście przez szarfę sposobem dolnym, górnym - zadanie polega na pokonaniu dystansu do oddalonego od linii startu o 10 metrów pachołka i z powrotem biegnąc. Podczas biegu zawodnik wykonuje przejście przez szarfę w pierwszą stronę sposobem od góry, z powrotem przejście od dołu. Wygrywa drużyna, której ostatni zawodnik powróci na linię startu jako pierwszy.
4. Podania piłki lekarskiej w tył w siadzie płaskim - zawodnicy wykonują siad płaski w rzędzie jeden za drugim. Zadanie polega na podaniu w siadzie płaskim przez pierwszego zawodnika drużyny piłki lekarskiej (2kg) w tył do drugiego zawodnika drużyny, itd. W momencie gdy piłkę otrzyma ostatni zawodnik drużyny wstaje i biegnie przed pierwszego zawodnika drużyny, podaje piłkę w tył, itd. Wygrywa drużyna, której pierwszy zawodnik jako pierwszy powróci na swoje miejsce.
5. Podania piłki lekarskiej w tył w rozkroku - zawodnicy stają w rzędzie jeden za drugim na odległość wyciągniętych rąk. Zadanie polega na podaniu piłki przez pierwszego zawodnika drużyny w tył dołem do drugiego, itd. W momencie gdy piłkę otrzyma ostatni zawodnik drużyny biegnie przed pierwszego zawodnika drużyny, podaje piłkę w tył, itd. Wygrywa drużyna, której pierwszy zawodnik jako pierwszy powróci na swoje miejsce.
4. Zakończenie zajęć ( 5 min.).
Zbiórka, omówienie i podsumowanie zajęć. Wyróżniamy uczniów, którzy najładniej wykonywali ćwiczenia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.