X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22498
Przesłano:
Dział: Świetlica

Poznajemy historię Smoka Wawelskiego - konspekt zajęć świetlicowych dla klas I-III

Temat: Poznajemy historię Smoka Wawelskiego.
Cele:
·uczeń zna legendę o Smoku Wawelskim;
·uczeń potrafi słuchać z uwagą czytanego tekstu oraz poprawnie odpowiadać na pytania i wypowiadać się;
·uczeń wykazuje się pomysłowością i twórczą wyobraźnią;
·uczeń wykazuje inicjatywę i fantazję podczas wykonywania pracy plastycznej;
·uczeń potrafi współpracować w grupie.

Metody: met. słowna-czytanie legendy; met. pytań i odpowiedzi; burza mózgów; met. aktywności kreatywnej (kreatywne myślenie)
Formy: praca indywidualna, grupowa i zbiorowa przez działalność poznawczą i twórczą
Pomoce: tekst legendy „O Smoku Wawelskim”; kserokopia mapy starego Krakowa; kartki, ołówki, kredki.


PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1.Przywitanie uczniów, przedstawienie tematu zajęć. Wyjaśnienie pojęcia LEGENDA.
2.Odczytanie legendy „O Smoku Wawelskim”.
3.Pytania do przeczytanego tekstu. Np. Gdzie mieszkał smok?; Kto rządził Krakowem?; Dlaczego smok był groźny?; Kto znalazł sposób na złego smoka?; W jaki sposób Szewczyk zwyciężył smoka?; Jak zakończyła się cała historia?
4.Burza mózgów - podział uczniów na grupy i zachęcenie ich do wykazania się pomysłowością w rozwiązaniu problemu: Jak pozbyć się smoka z Krakowa nie uśmiercając go?
5.Kreatywne myślenie – w tych samych grupach uczniowie mają wymyślić „Menu dla smoka” czyli co smok mógłby jeść zamiast baranów i dziewic.
6.Kreatywne myślenie – Ponieważ nie wiemy jak wyglądał smok wawelski, możemy go wymyślić. Dzieci podają swoje pomysły (np. długi odwłok, zielone łuski, 3 głowy, czerwone oczy itp.)
7.Praca plastyczna – „Zaczarowany kształt starego Krakowa” – dzieci dostają kserokopię mapy dawnego Krakowa. Ich zadaniem jest rysunkowe przekształcenie jej w smoka (np. dorysowanie skrzydeł, łap, paszczy, ognia itp.)
8.Zaprezentowanie własnych projektów smoków na forum grupy.
9.Podziękowanie za udział w zajęciach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.