X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22471
Przesłano:
Dział: Języki obce

To help the environmet - scenariusz zajęć z angielskiego

scenariusz lekcji języka angielskiego w klasie 2 GMS

Temat : To help the environment ( Sposoby pomagania środowisku)
Cele operacyjne lekcji:
- poszerzenie słownictwa dotyczącego ochrony środowiska naturalnego oraz
rozwiniecie sprawności mówienia na ten temat
- wprowadzenie słownictwa związanego z nazwą materiałów, z których wykonane są przedmioty oraz pojemniki i opakowania , w których je przechowujemy
- rozwijanie postawy proekologicznej
- poszukiwanie przez młodzież możliwości zapobiegania zagrożeniom
- uzupełnianie ankiety ‘How green you are’
- kształtowanie umiejętności wykonywania zadań w toku pracy własnej, w parach i grupowej
- wykorzystanie nowoczesnych technik ( tablica interaktywna, komputer, rzutnik)
Metody nauczania: metoda komunikacyjna, metoda aktywna
Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, komputer, rzutnik, słowniki , arkusze papieru A-3, pisaki, zielone kartki
Formy pracy: praca indywidualna, praca w parach, praca w grupach
Bibliografia:
Mugglestone P.,Siuta T., 2009 Upbeat 2 ( Unit 12A, strona 110-111). Pearson
oprogramowanie interaktywne do podręcznika
Harmer J.,2012 Essentaial Teacher Knowledge. Pearson
Klippel F.,2012 Keep talking. Cambridge University Press


Etapy lekcji

Nauczyciel pokazuje uczniom, przygotowane na stoliku przedmioty( papierki, puszka, butelka plastikowa, reklamówka, itd.) które będą wskazywać na temat lekcji i pyta uczniów co to są za rzeczy i co mają ze sobą wspólnego. Słowa te są zapisywane na tablicy.

Uczeń nazywa przedmioty, stara się przewidzieć co będzie tematem lekcji: ochrona środowiska
Zapisuje temat lekcji w zeszycie. Próba ustalenia tematu lekcji na podstawie przedmiotów oraz skojarzeń uczniów

Uczniowie otwierają podręcznik i Odpowiadają na pytania z ankiety ‘How green are you?’ zaznaczając właściwą odpowiedź w podręczniku

Uzupełnianie ankiety udzielanie odpowiedzi na pytania związane z ankietą

Wyszukiwanie i selekcjonowanie słownictwa , dopasowywanie nazw materiałów, z których wykonane są przedmioty oraz pojemniki i opakowania , w których je przechowujemy ( zadanie z podręcznika)

Rozdaje każdej grupie jeden obrazek przedstawiający problem z jakim styka się świat (problem śmieci, wody,elektryczności)
rozdaje kartki, pisaki, uczniowie proponują
własne sposoby zapobiegania problemom pokazanym na obrazku,
Prezentują swoje pomysły i rozwiązania innym grupom
nauczyciel. Kontroluje przebieg zadania , wybiera uczniów do odczytania odpowiedzi

środki dydaktyczne:
podręcznik
słowniki
tablica interaktywna
komputer
rzutnik
arkusz papieru A-3
pisaki

3. KPotrafi nazwać, wymienić nazwy pojemników, materiałów, zagrożeń itp. Słownictwo związane z ochroną środowiska Wypisanie i przetłumaczenie wyrazów związanych z tematem lekcji Rozdaje zielone kartki uczniom podczas całej lekcji za aktywność, wybiera 3 osoby , które zebrały największa ilość kartek na koniec lekcji
Sprawdza w ten sposób zapamiętane wyrazy i wyrażenia z lekcji
Ocenia pracę uczniów, podaje i objaśnia zadanie domowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.