X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22469

Poznawanie Chrystusa zatroskanego o ludzi - konspekt katechezy

KONSPEKT KATECHEZY DLA KLASY II GIMNAZJUM

TEMAT KATECHEZY : Poznawanie Chrystusa zatroskanego o ludzi.

CELE KATECHEZY:
Ogólny:
Ukazanie Jezusa jako Boga, który troszczy się o każdego człowieka
Szczegółowy:
* uczeń wie, że Bóg nie pozostawił człowieka samego sobie ale cały czas się o niego troszczy
* uczeń wskazuje przejawy troski Boga o człowieka
* uczeń uświadamia sobie troskę Boga o jego osobę

METODY: mini wykład, rozmowa kierowana, burza mózgów, analiza tekstu, list, podróż w wyobraźni
FORMY PRACY: praca w parach, praca z tekstem Pisma św., praca indywidualna
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Pismo Święte, podręcznik do kl. II gimnazjum, kartki z wydrukowanymi tekstami Pisma św.

WSTĘP:
1. Modlitwa słowami piosenki: Albowiem tak Bóg umiłował świat, Że Syna Jednorodzonego dał, Aby każdy kto w Niego wierzy, Nie zginął, lecz życie wiecznie miał. (J 3, 16)
/By mógł żyć na wieki, By mógł żyć na wieki/ x2

2. W wielu sytuacjach naszego życia potrzebujemy obecności i bliskości drugiego człowieka. Uczniowie w parach dzielą się w jaki sposób i od kogo doświadczyli troski oraz w jaki sposób i o kogo oni sami się troszczyli. Jakie towarzyszyły temu uczucia i emocje?

3. Bóg Ojciec zesłał swojego Syna na ziemię, aby Ten odkupił człowieka. Jezus mówi o sobie: „Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat” (J 16,28), aby „szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10). „Syn Człowieczy” jest prawdziwym Bogiem: Synem współistotnym Ojcu, który zechciał być „z nami”, aby nas zbawić. Widzimy tu wielkie zatroskanie Boga o los człowieka.

ROZWINIĘCIE:
1. Jezus w swoim zatroskaniu mówi o „domu Ojca”, w którym idzie „przygotować im miejsce” (por. J 14,1-3). Gdy zaś Tomasz pyta o drogę, Jezus odpowiada: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”, „jest światłością świata”: „kto idzie za Nim, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (por. J 8,12).

2. Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego." (J 3, 5) Bóg kocha nas, obdarza nas swoimi łaskami, ale bez nas zbawić nas nie może. Powołuje człowieka do współpracy z łaską. Narodziny z wody i Ducha świętego dokonują się podczas chrztu św., a Bóg obdarza nas wtedy swoją wiarą, nadzieją i miłością. Zadaniem człowieka jest przyjęcie Bożych darów i współpraca z nimi.

3. Jezus umacnia każdego człowieka w całym jego życiu poprzez sakramenty. W Sakramencie pokuty i pojednania czeka, abyśmy się Nim pojednali, w sakramencie Eucharystii chce nas karmić Swoim ciałem - „chlebem życia” (por. J 6,35.48), „chlebem żywym, który zstąpił z nieba” (J 6,51). Mówi do nas o swoim zatroskaniu i wskazuje nam drogę do zbawienia poprzez słowa Pisma św., mówi o życiu wiecznym człowieka: „Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25).

4. Pięknym obrazem zatroskania Jezusa jest postać Dobrego Pasterza, w której Chrystus mówi o sobie i swoim zbawczym posłannictwie: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce” (J 10,11). U Ezechiela czytamy: „Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. [...] Ja sam będę pasł moje owce [...]. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię [...]. Będę pasł sprawiedliwie” (Ez 34,11.15-16). „A wy, owce moje, jesteście owcami mego pastwiska, Ja zaś Bogiem waszym” (Ez 34,31). Podobny obraz znajdujemy również u Jeremiasza (por. 23,3).

5. Czytamy fragment Pisma św. z Ewangelii św. Łukasza 15,4-7. Analizujemy zachowanie Pasterza z przypowieści. Pozostawić dziewięćdziesiąt dziewięć owiec bez opieki, narażając je na niebezpieczeństwo zgubienia się lub rozszarpania przez wilki? Czy dobra jest taka decyzja? Przecież ta zaginiona owca nie była zbyt rozgarnięta. Zgubić się w stadzie? W jaki sposób jej się to udało?

6. Wyobraź sobie, że zagubiłeś się, jesteś tą zbłąkana owieczką z przypowieści. Czujesz się bardzo samotny, zły. Nie wiesz co robić, jak się zachować. Chciałbyś wrócić, ale nie wiesz gdzie i jak. I nagle pojawia się On - Pasterz. Co czujesz? Co chciałbyś usłyszeć od Niego? - uczniowie opisują w formie listu to co chcieliby usłyszeć.

ZAKOŃCZENIE:
1. Zapis do zeszytów: słowa piosenki, list
2. Praca domowa: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce”
(J 10,11) - wytłumacz co dla Ciebie znaczą te słowa.
3. Modlitwa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.