X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22462
Przesłano:

Fragmenty gry w nauczaniu wystawiania piłki - doskonalenie. Konspekt lekcji wychowania fizycznego

konspekt lekcji wychowania fizycznego
data: ---------
temat lekcji: fragmenty gry w nauczaniu wystawiania piłki –
doskonalenie.
klasa: 5 a- chłopcy
czas: 45’

miejsce: sala gimnastyczna

przybory: piłki do siatkówki, siatka

cele zajęć:
umiejętności:
uczeń: - potrafi wykonać odbicie piłki sposobem oburącz
górnym,
- potrafi wykonać różne ćwiczenia z piłką

wiadomości:
uczeń: - znajomość roli rozgrzewki przed rozpoczęciem zadania
głównego,
- znajomość podstawowych zasad i przepisów gry

usamodzielnienie ucznia:
- samokontrola
- współpraca w parach i w zespole

metody realizacji zadań ruchowych: zadaniowa, zabawowa, naśladowczo- ścisła, bezpośredniej celowości ruchu.

przekazywanie wiedzy: pogadanka, pokaz z objaśnieniem.
tok lekcji:

1. część wstępna, organizacyjna
przebieg, realizacja zadań lekcji:
zbiórka, sprawdzenie przygotowania uczniów do lekcji, podanie zadań lekcji.

działania organizacyjne- porządkowe-2 min.zbiórka w szeregu

uwagi, metody działania:podział grupy na zespoły po 5 osób
nauczyciel pokazuję ćwiczenia, uczniowie naśladują go-7 min
ćwiczenia kształtujące.
- uczniowie wykonują –
ćwiczenia kształtujące w truchcie
- ćwiczenia- krążenia ramion
- ćwiczenia- mm nóg
- ćwiczenia- tułowia
- ćwiczenia- skłony
- ćwiczenia- marsz w podporze tyłem (nogami do przodu)
- ćwiczenia- marsz w podporze przodem
-skip „a”
-skip „c”
- noga prawa-skip „a”, noga lewa-skip „c”
- noga lewa -skip „a”, noga prawa-skip „c”
- krok dostawny
- krok skrzyżny
- wyskok do ataku na siatce
2. część 2 ćwiczenia z piłkami -13 min, uczniowie dobierają się dwójkami
Uczniowie wykonują ćwiczenia z piłką w dwójkach:
-podania piłki oburącz zza pleców ponad głową
-podania piłki jednorącz zza pleców

-podania piłki w wyskoku po koźle
- odbicia w parach do siebie z zachowaniem ciągłości odbić w kolejności- raz nad siebie, raz do współćwiczącego
- odbicia w parach sposobem górnym bezpośrednio do współćwiczącego
- odbicia w parach w wyskoku w miejscu oburącz
- w siadzie skrzyżnym wykonanie odbić sposobem górnym do współćwiczącego
-w parach jedna osoba rzuca piłkę , druga stara się ją odbić sposobem dolnym po koźle
3. część zasadnicza lekcji- fragmenty gry
nauczyciel zwraca szczególną uwagę na wykonanie elementów technicznych 20 min.

zadanie wykonywane są w zespołach trójkowych oraz
dwójkowych

punktacja we fragmentach gry jest liczona w/d przepisów piłki siatkowej
uczniowie wykonują
- wprowadzenie piłki sposobem oburącz górnym do współćwiczących i przebicie na drugą stronę. Przebicie może być wykonane sposobem oburącz górnym, dolnym lub atakiem. Zawodnicy grające w zespołach dwójkowych lub trójkowych zdobywają punkty jeżeli piłka po rozegraniu ataku nie zostanie obroniona przez zawodnika lub zawodników w polu obrony.
część końcowa- ćwiczenia uspakajające , podsumowanie lekcji, pożegnanie- 3 min.
- ćwiczenia rozciągające

nauczyciel objaśnia ćwiczenia oraz kontroluje ich wykonanie.
- ustawienie w szeregu.

- podsumowanie lekcji, ocena dla wykonywających zadania najlepiej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.