X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22440
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Można o nią zabiegać, zmienić się dla niej i zginąć...Niejedno ma imię i trwa - Motyw miłości w literaturze. Scenariusz zajęć

Beata Staniuk
SCENARIUSZ LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO
DLA KLASY II lub III GIMNAZJUM

Temat – Można o nią zabiegać, zmienić się dla niej i zginąć...
Niejedno ma imię i trwa .... Motyw miłości w literaturze ...

- 2 lub 3 jednostki lekcyjne ( w zależności od zadań/ możliwości)– prace zespołowe
- 1 jednostka lekcyjna – redakcyjna praca indywidualna – rozprawka

Metody i techniki: burza mózgów, mapa myślowa,, drama, ...
Formy pracy: zespołowa, grupowa, indywidualna
Materiały dydaktyczne – karty pracy, wiersze

Główne cele lekcji
Kształcenie umiejętności :
• pracy z tekstem pod kątem wskazanego motywu,
• wyszukiwania i selekcji informacji,
• wypowiadania się, argumentowania, uzasadnienia własnego zdania,
• pracy zespołowej,
• kreatywności – przygotowanie scenek, scenariusza,
• werbalnych/ recytatorskich/ autoprezentacji,
• redagowania rozprawki.


TOK LEKCJI:
I FAZA WSTĘPNA
Uczniowie w domu mieli za zadanie znaleźć i przynieść na zajęcia wiersz o tematyce miłosnej.

1. Wprowadzenie – Miłość ( burza mózgów) – jako wartość,
- różne rodzaje miłości,
- różne spojrzenie na miłość - nie tylko do osoby, ale też miłość własna, miłość
do rzeczy materialnych, do władzy itp.
- różne oblicza miłości
- miłość a żądza – różnice – miłość do człowieka, ojczyzny;
żądza – władzy, pieniądza, posiadania
( na tablicy – mapa mentalna od słowa ,, miłość” )
II FAZA PRZEKSZTAŁCANIA

2. Podanie celu lekcji, zapisanie tematu i rozdanie uczniom kart z wybranymi utworami literackimi.
Uczniowie mogą pracować sami lub w parach, wypełniając tabelę
(załącznik. 1 – tabela Autor/ tytuł / rodzaj literacki/gatunek/ kto?/ kogo, co? obdarzył uczuciem /pokochał/ ?)
Przypomnienie bohaterów literackich i obiektów ich uczuć – to cel tego zadania.

Teksty do analizy pod kątem zadania
1. 1 A. Saint-Exupery Mały Książę
2. K. Dickens Opowieść wigilijna
3. E. E Schmitt Oskar i pani Róża
4. J. Słowacki Balladyna
5. Mickiewicz Dziady cz II
6. H. Sienkiewicz ,, Latarnik”
7. N. Kleinbaum ,,Stowarzyszenie Umarłych Poetów”
8. H. Sienkiewicz ,,Quo vadis”
9. W. Szekspir ,,Romeo i Julia”
10. A. Fredro ,,Zemsta”
11. Molier ,, Skąpiec”
12. ,,Kamienie na szaniec” – A. Kamiński
13. Folwark zwierzęcy- G. Orwell
14. Powieść młodzieżowa – Opium w rosole, Kwiat kalafiora
15. wybrane mity np. Orfeusz i Eurydyka
16. wybrane przypowieści np. Syn marnotrawny

Zadanie to ma uzmysłowić uczniom, że uczucie takie jak miłość- z wszelkimi jej odcieniami, rodzajami- stanowi stały element literackich utworów i jest najważniejszą wartością w życiu człowieka.

3. Odczytanie wypełnionych kart przez kilku uczniów.
( Uwaga! Uczniowie mogą wskazywać różne postaci z lektur, zależnie od ich postrzegania problemu. Warto wtedy przedyskutować rożne stanowiska. Działanie takie, doskonale kształci umiejętność argumentacji i obronę swego zdania.)

4. Podział uczniów na grupy. Karty pracy ( załącznik 2)
Każda z grup otrzymuje zadanie związane z tematem rozprawki, którą redagować będą na kolejnych zajęciach. Wykorzystując wcześniej wypełnioną kartę pracy, uczniowie wykonują zadania.

Grupa I

Zadanie 2
,, O miłość można walczyć i o nią zabiegać, można się dla niej zmienić,
a nawet z jej powodu umrzeć” ...

Wskaż ( minimum 3) bohaterów literackich, którzy walczyli , zabiegali
o miłość.

- Kto? ( bohater- imię, nazwisko, tytuł, autor, rodzaj, gatunek)
- O kogo? O co? Zabiegał, walczył?
- W jaki sposób?
- Czy działanie bohatera dało mu poczucie szczęścia?
Zaprezentujcie efekty swojej pracy, angażując każdą osobę grupy.

Grupa II

Zadanie 2
,, O miłość można walczyć i o nią zabiegać, można się dla niej zmienić,
a nawet z jej powodu umrzeć...

Wskaż ( minimum 3) bohaterów literackich, którzy z powodu miłości lub w imię miłości zmienili się.

- Kto? ( bohater- imię, nazwisko, tytuł, autor, rodzaj, gatunek)
- Dla kogo? Dla – czego ? zmienił się?
- W jaki sposób?
- Czy działanie bohatera dało mu poczucie szczęścia?
Zaprezentujcie efekty swojej pracy, angażując każdą osobę grupy.

Grupa III

Zadanie 2
,, O miłość można walczyć i o nią zabiegać, można się dla niej zmienić,
a nawet z jej powodu umrzeć...

Wskaż( minimum 3) bohaterów literackich, którzy z powodu miłości lub w imię miłości oddali życie.
- Kto? ( bohater- imię, nazwisko, tytuł, autor, rodzaj, gatunek)
- Kogo? co? Obdarzył miłością
- Jakie działania w imię miłości podejmował?
- Czy działanie bohatera dało mu poczucie spełnienia?
Zaprezentujcie efekty swojej pracy, angażując każdą osobę grupy.

5. Prezentacja pracy grup.
Uwaga! Niektórzy bohaterowie literaccy i ich działania mogą pojawiać się w każdej z grup. Najważniejsza w tym momencie jest trafność argumentacji i właściwy dobór informacji o postaci pod kątem uzasadnianej tezy.

III. FAZA PRZYGOTOWANIA DO WYSTAPIENIA
6. Rozdanie kolejnej karty pracy. ( załącznik 3)

Zadanie 3

Przed Wami ostatnie wspólne działanie.
Zaprezentujcie scenkę, tematycznie związaną z poprzednim zadaniem,
w której pokażecie działania bohatera literackiego, który:

Grupa I – walczył, zabiegał o miłość
Grupa II – zmienił się pod wpływem miłości
Grupa III – w imię miłości poświęcił własne życie

W tym celu – przydzielcie role, zadbajcie o rekwizyty.
( różne konwencje) –
Wykorzystajcie wybrany przez grupę wiersz- jako tło , wprowadzenie, element dialogu lub przeżyć wewnętrznych bohatera.

Na tym etapie zdajemy się na inwencje twórczą uczniów.
Przygotowana scenka ma ilustrować i puentować wykonane zadanie. Prezentacja angażuje wszystkich członków grupy. ( mogą odgrywać rolę np. rekwizytu )
Być może, że na twórcze zaangażowanie i pomysły trzeba będzie uczniów naprowadzić, podpowiedzieć, jak każdemu zapewnić określoną rolę i tu zadanie prowadzącego ( np. dwie osoby – jako balkon Julii). Potem uczniowie powinni wykorzystywać własne pomysły.

8. Prezentacja zespołów.

Można ocenić działania i pracę uczniów.
Dobrze byłoby też finalne zadanie nagrać i obejrzeć wspólnie jeszcze raz,
ale wymaga to wydłużenia zajęć do trzech jednostek lekcyjnych.

IV. POSUMOWANIE
Podsumowanie zajęć, wspólne formułowanie wniosku, dotyczącego wartości miłości – nie tylko w życiu bohaterów literackich, ale i naszym, codziennym.

9. Zadanie indywidualne realizowane na kolejnych zajęciach, stanowi jednocześnie ewaluację wcześniejszych lekcji i jest jednocześnie doskonałym narzędziem sprawdzającym stopień zrozumienia poruszanego zagadnienia..

Redakcja rozprawki na temat:

,, O miłość można walczyć i o nią zabiegać, można się dla niej zmienić,
a nawet z jej powodu umrzeć” ... Uzasadnij słuszność tezy, odwołując się do przykładów z literatury, własnych przemyśleń, doświadczeń, obserwacji i spostrzeżeń.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.