X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22331
Przesłano:

Projekt edukacyjny pod hasłem Stefan Żeromski - syn ziemi kieleckiej

PROJEKT EDUKACYJNY POD HASŁEM

STEFAN ŻEROMSKI SYN ZIEMI KIELECKIEJ

Wstęp
Nawiązując do 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego zamierzamy realizować
poniższy projekt, który ma na celu wyrobić w uczniach nawyk sięgania po książkę a przede wszystkim poznanie sylwetki i twórczości bliskiego nam Stefana Żeromskiego.
Stefan Żeromski urodził się 14.10.1864 roku w Strawczynie pod Kielcami, w patriotycznej, szlacheckiej rodzinie. W 1874r. został uczniem kieleckiego gimnazjum. Trudna sytuacja materialna i częste choroby nie sprzyjały systematyczniej nauce. Nie uzyskawszy matury, jesienią 1886r. Żeromski wyjechał do Warszawy i wstąpił do Szkoły Weterynaryjnej. W trakcie krótkich studiów ustalały się poglądy pisarza na kwestie polityczne i społeczne.

W powołaniu do pisania utwierdziła go praca guwernera w szlacheckich domach. W czasie udzielania korepetycji poznał swoją pierwszą żonę - Oktawię Rodkiewiczową, a na ich ślubie świadkiem był Bolesław Prus. Wkrótce wyjechał z nią do Szwajcarii, gdzie zaczął pracę jako bibliotekarz. W Zurychu poznał między innymi Narutowicza. Po powrocie do Polski pracował w bibliotece w Warszawie. Od 1904r., kiedy to wydano powieść "Popioły", utrzymywał się już tylko z pisania. Po przeprowadzce do Nałęczowa związał się z grupą ludzi o demokratycznym nastawieniu. W 1909r. na trzy lata wyjechał do Paryża, a wróciwszy do ojczyzny zamieszkał w Zakopanem. Drugą żoną pisarza była młoda malarka - Anna Zawadzka.

Po wybuchu wojny usiłował wstąpić do Legionów i dostać się na front. W 1919r. ponownie zamieszkał w Warszawie. W 1924r. został kandydatem do literackiej nagrody Nobla, ale nie otrzymał jej na skutek nieprzychylnych opinii po napisaniu "Wiatru od morza". Zmarł 20.11.1925r.

Cytaty z dzieł Żeromskiego
Ludzie bezdomni - Człowiek – jest to rzecz święta, której krzywdzić nikomu nie wolno.
Syzyfowe prace- Nauka jest jak niezmierne morze... Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz, jaka to jest rozkosz... Ucz się, co tylko jest sił w tobie, żeby jej zakosztować!
Przedwiośnie- Każdy ma swoje miejsce ulubione w dzieciństwie. To jest ojczyzna duszy.
Inne cytaty: Piękno życia jest tylko w pracy.
Życie jest trudną lekcją, której nie można się nauczyć. Trzeba ją przeżyć.
Termin realizacji:
Marzec 2014 – Grudzień 2014
Cele szczegółowe projektu:
- Popularyzowanie wśród dzieci sylwetki Stefana Żeromskiego, jako sławnego Polaka.
- Zaznajomienie z twórczością
- Zachęcenie dzieci do czytania książek w języku polskim, propagowanie czytelnictwa.
- Ćwiczenie pamięci.
- Kształcenie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.
- Wdrażanie odpowiedzialności za wykonanie powierzonego zadania.
- Rozwijanie wrażliwości plastycznej i wyobraźni dzieci, doskonalenie różnorodnych technik plastycznych.
- Doskonalenie umiejętności tworzenia grafiki komputerowej, technologii informatycznej w praktyce.
- Pobudzanie wyobraźni dziecięcej.
- Kształcenie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł.
- Wzbogacenie języka polskiego i promowanie go wśród dzieci.
- Pobudzanie wyobraźni dziecięcej.
- -Wzmocnić więzi z małą ojczyzną ucznia,
- Stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
- Sprawne posługiwanie się językiem: wzbogacenie słownictwa, poprawnego stosowania zasad ortografii,

Kalendarium planowanych wydarzeń związanych z obchodami 150 rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego
Wydarzenie Uczestnicy Osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań, dokumentacja Termin realizacji

1.Poznajemy bliżej sylwetkę Stefana Żeromskiego – prezentacja multimedialna. Poinformowanie uczniów o założeniach projektu i jego wdrożeniu w życie. Wszyscy uczniowie
Pogadanka, zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły, prezentacja multimedialna

Organizatorzy projektu:
A. Popiel
M. Bańburska
Projekt edukacyjny, strona internetowa.
Wychowawcy klas
I –VI.
Scenariusze, notatki z przeprowadzonych zajęć.
marzec
2. Akademia okolicznościowa - przygotowanie inscenizacji propagującej czytelnictwo oraz ostrzegającej przed nadmiernym korzystaniem z mas – mediów pod hasłem ,,Książka przed sądem’’.
Uczniowie klas IV – VI A Popiel
Scenariusz uroczystości, sprawozdanie.
kwiecień
3. Konkurs czytelniczy dla najmłodszych – konkurs pięknego czytania fragmentów nowel Stefana Żeromskiego dla uczniów klas II – III .
Uczniowie klas II– III

Regulamin, protokół przebiegu konkursu, sprawozdanie.
Wychowawcy klas
II–III

maj

5. Ortografia nie taka trudna - dyktando dla klas IV – VI. Życiorys Pana Stefana Żeromskiego.
Uczniowie klas IV – VI
Regulamin, protokół przebiegu konkursu, sprawozdanie.
Nauczyciele poloniści. maj
6.Konkurs plastyczny.
Tak ją widzę... Tak ją maluję! Wykonanie prac, których tematem jest Kielecczyzna Uczniowie klas w kategoriach: klasy I – III,
IV – VI
Regulamin, protokół przebiegu konkursu, sprawozdanie.
Wychowawcy klas
I –VI
wrzesień
7. Krzyżówkowy zawrót głowy - konkurs wiedzy o Stefanie Żeromskim – pytania, kwizy, krzyżówki itp.

Uczniowie klas IV – VI
Koordynatorzy konkursu, nauczyciele poloniści.

Regulamin, protokół przebiegu konkursu.
październik
8.Konkurs informatyczny. Konkurs z wykorzystaniem technologii komputerowej na prezentację multimedialną poświęconą życiu i twórczości Stefana Żeromskiego.
Uczniowie klas IV – VI
Nauczyciel informatyki,
wychowawcy, koordynatorzy projektu

Regulamin, protokół przebiegu konkursu
listopad

9. Podsumowanie projektu: uroczysta akademia, projekcja zwycięskiej prezentacji multimedialnej wykonanej przez uczniów kl. IV - VI, wręczenie nagród dla laureatów przeprowadzonych konkursów.
Inscenizacja

Wszyscy uczniowie,
Wszyscy nauczyciele, koordynatorzy projektu.
Scenariusz przebiegu uroczystości.
Grudzień
10. Prowadzenie strony internetowej dokumentującej działania związane z realizacją projektu, gromadzenie dokumentacji
Uczniowie, nauczyciele, rodzice
Koordynator projektu, nauczyciele odpowiedzialni za poszczególne działania.

Marzec - Grudzień
11. Podsumowanie realizowanego projektu.
Uczniowie, nauczyciele, rodzice Koordynator projektu
Sporządzenie sprawozdania

Grudzień
Koordynator projektu:
Anna Popiel

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.