X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22314
Przesłano:
Dział: Logopedia

Utrwalanie głoski [sz] w sylabach i nagłosie wyrazu - konspekt zajęć logopedycznych

Konspekt zajęć logopedycznych – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Temat: Utrwalanie głosek [sz] w sylabach i nagłosie wyrazu.
Czas trwania: 30 min
Forma pracy: indywidualne
Cel ogólny: utrwalanie prawidłowej wymowy głoski przedniojęzykowo – dziąsłowej [sz]
w nagłosie wyrazu
Cele operacyjne/dziecko:
• poprawnie wykonuje wdech i wydech;
• zwiększa pojemność płuc w trakcie głębokich wydechów;
• prawidłowo reaguje na sygnały słowne, dźwiękowe, wzrokowe;
• poprawnie wykonuje „gimnastykę buzi i języka”;
• porusza się rytmicznie;
• różnicuje natężenie głosu;
• poprawnie wykonuje poszczególne ruchy ciała;
• nie ma trudności w przekraczaniu linii środkowej ciała;
• poprawnie wysłuchuję głoskę [sz];
• wypowiada głoskę [sz] z jednoczesnym wodzeniem palcem po „leniwej ósemce”;
• usprawnia pracę dłoni poprzez losowanie obrazka; prawidłowo pod względem artykulacyjnym wypowiada nazwę;
• utrwala prawidłową wymowę głoski [sz] w nagłosie;

Cel wychowawczy:
• przestrzega zasad obowiązujących podczas zajęć (uważnie słucha wypowiedzi nauczyciela; czeka na swoją kolej wypowiadania się, stara się współdziałać, grzecznie zwraca się do nauczyciela);

Metody:
• wizualna;
• zabawowa;
• aktywizująca;
• słowna;
• uczulania miejsc artykulacji;
• elementy metody Dennisona;
• elementy integracji sensorycznej;

Środki dydaktyczne:
• papierowe listki;
• słomki;
• szablon drzewa;
• bączek;
• pudełka z fasolą;
• materiał obrazkowy z głoską [sz] w nagłosie;
• leniwe ósemki;
• instrument perkusyjny;


Przebieg:
1. Powitanie – uświadomienie celu zajęć.
2. Ćwiczenia oddechowe:
a) „Spadające liście” – dziecko przykłada papierowy listek do ściany, następnie puszczając jednocześnie na niego dmucha – tak, aby ten jak najdłużej utrzymał się przy ścianie (głęboki wdech nosem i silny wydech ustami). Ćwiczenie powtarza kilkakrotnie.
b) „Jesienne drzewo” – dziecko układa listki na drzewie za pomocą słomki.

3. Ćwiczenia fonacyjne – dziecko wypowiada samogłoski „e”-„o”... ; „u” – „i”
tak długo, ile zabawka (bączek) jest w ruchu.

4. Ćwiczenia usprawniające pracę narządów mowy (z jednoczesnym usprawnianiem motoryki dużej) - izometryczne ćwiczenia warg, żuchwy języka.

5. Przypomnienie prawidłowego ułożenia narządów mowy w trakcie artykulacji [sz]; (utrwalenie wymowy w sylabach) – dziecko powtarza usłyszane sylaby
z jednoczesnym klaskaniem w ręce nauczyciela.

6. Różnicowanie słuchowe głoski [sz] – dziecko uderza w instrument perkusyjny,
gdy w podanym wyrazie słyszy głoskę [sz].

7. „Kopalnia fasoli” – dziecko (zamknięte oczy) „wykopuje” ukryte w pudełku z fasolą obrazki zawierające przedmioty z głoską [sz] w nagłosie. Głośno wypowiada
ich nazwę.

8. „Leniwe ósemki” – wodząc palcem po „leniwej ósemce” jednocześnie wypowiada wyrazy z ćwiczoną głoską.

9. Podsumowanie zajęć – pochwała słowna za wykonaną pracę.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.