X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22309

Moja mama - wprowadzenie pisanej i drukowanej litery m, M. Scenariusz do zajęcia z edukacji polonistycznej

Temat lekcji: Moja mama - wprowadzenie pisanej i drukowanej litery m, M

Cele instrumentalne:
Dziecko potrafi:
- tworzyć wielozdaniowe wypowiedzi o swojej mamie
- rozpoznać litery „m, M” i identyfikuje je z głoską „m”
- intuicyjnie rozpoznać głoskę „m” jako spółgłoskę
- przeczytać sylaby i wyrazy zawierające poznane litery
- swobodnie wypowiada się na temat wysłuchanego opowiadania
- dokonać analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
- rozpoznać drukowaną i pisaną, wielką i małą literę „m”
- napisać małą i wielką literę „m”
- wymienić wyrazy rozpoczynające się na literę „m”

Cele kierunkowe:
Dziecko:
- słucha poleceń nauczyciela
- rozwija umiejętność logicznego myślenia i spostrzegawczość
- współdziała zgodnie w grupie
Metody nauczania:
- słowna – pogadanka
- oglądowa – pokaz ilustracji
- czynna – zabawa ruchowa, zadania stawiane do wykonania
Formy pracy:
- zbiorowa
- indywidualna – jednolita
Środki dydaktyczne: ilustracje, kartoniki z literami, kartoniki do budowania modeli wyrazów (czerwone, niebieskie, białe)


PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Rozmowa wprowadzająca na temat: Jakie osoby są w naszej rodzinie?
Co możemy o nich powiedzieć?
2. Wysłuchanie czytanego tekstu „Portret mamy”. Swobodne wypowiedzi
o mamie na podstawie własnych doświadczeń, ilustracji, tekstu – troska
o dziecko, opieka, okazywanie miłości, dobroci, wspólnie spędzany czas.
• Kto podobnie jak mama kocha i troszczy się o dziecko?
• Czy ktoś może zastąpić mamę?
• Czy zawsze dziecko jest z mamą i z tatą?
3. Wprowadzenie liter „m”, „M” na podstawie wyrazów: „mama” i „Marek”
• Analiza i synteza słuchowo – wzrokowa wyrazu podstawowego
• Wybrzmiewanie sylab, głosek, wypowiadanie całego wyrazu
• Wypowiadanie kolejnych sylab połączone z klaskaniem – liczenie sylab
• Wypowiadanie kolejnych głosek (spółgłoska – klaśnięcie, samogłoska – rozłożenie rąk)
• Liczenie głosek w wyrazie podstawowym
• Budowanie struktury dźwiękowej wyrazu z wykorzystaniem kartoników do budowania modeli wyrazów (czerwone, niebieskie, białe)
• Liczenie samogłosek i spółgłosek
• Zastępowanie kartoników znanymi, wcześniej wprowadzonymi literami
• Wyodrębnienie nowej głoski w wyrazie – podpis do ilustracji – określenie , czy jest to samogłoska, czy spółgłoska
• Ćwiczenia w analizie słuchowej wyrazów, w których wprowadzona litera (głoska) jest w nagłosie, śródgłosie, i wygłosie
• Demonstracja nowej litery drukowanej – wielkiej i małej
• Zastąpienie nową literą (drukowaną) odpowiedniego kartonika
w wyrazie podstawowym
• Demonstracja nowej litery pisanej wielkiej i małej – porównywanie je
z drukowaną
• Pokaz pisania litery – na tablicy, zwrócenie uwagi na kierunek pisania
• Nauka pisania litery
• Analiza kształtu litery
• Ćwiczenia w pisaniu bezśladowym – palcem w powietrzu, na blacie ławki
• Pisanie w liniaturze znormalizowanej
• Pisanie litery w liniaturze w zeszycie ćwiczeń – po śladzie i bez śladu
• Pisanie nowej litery wielkiej i małej w połączeniu z innymi literami (pisanie sylab)
4. Zwrócenie uwagi na wielką literę w pisowni imion.
• Zabawy fonetyczne: Podawanie wyrazów z głoską „m”: mama, Marek, maliny, mleko, dom, mrok
• Podawanie wyrazów z sylabami „ma”: mama, malina, „mi”: misa, misie, „my”: myszy, ramy, „mu”: murek, muchomor, „mo”: motyl, motor
5. Zakończenie lekcji:
- Jaką literę poznaliście?
- Jakie znacie wyrazy rozpoczynające się na głoskę „m”?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.