X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22278
Przesłano:

Wniosek o rozpoczęcie stażu dla uzyskania awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

Monika Leszko
Imię i nazwisko
Miejskie Przedszkole Nr 4 w Oławie
Miejsce zatrudnienia
nauczyciel
Stanowisko

Pani
Barbara Skotnicka
Dyrektor
Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Oławie

WNIOSEK
O ROZPOCZĘCIE STAŻU DLA UZYSKANIA
AWANSU ZAWODOWEGO
na nauczyciela mianowanego
Na podstawie:
• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karty Nauczyciela Dz. U. 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.).
• Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013, poz. 393).
Zwracam się z prośbą o rozpoczęcie z dniem 1 września 2013 r. stażu dla uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego – w trybie 2 lat i 9 miesięcy, do którego upoważnia mnie posiadanie wymaganych kwalifikacji tj.: dyplom ukończenia studiów licencjackich w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, dyplom ukończenia studiów magisterskich z zakresu terapii pedagogicznej, akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.

Do wniosku załączam projekt planu rozwoju zawodowego do zatwierdzenia.

........................................ .................................
Miejscowość i data Podpis nauczycielaWpłynęło dnia:........................................
data, podpis i pieczęć dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.