X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22273
Przesłano:
Dział: Świetlica

Regulamin konkursu plastycznego "Najpiękniejszy aniołek z masy solnej"

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
"Najpiękniejszy aniołek z masy solnej – druga edycja"

§ 1 ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów uczęszczających do świetlicy z klas I-III publicznych szkół warszawskich.
2. Udział w konkursie jest dobrowolny.
3. Organizatorem jest świetlica szkolna Zespołu Szkół nr 43 w Warszawie. Pomysłodawcą i osobą odpowiedzialną za stronę organizacyjną konkursu jest Grażyna Skipiała – wychowawca świetlicy.
4. W skład komisji oceniającej prace wchodzą:
a) dyrektor ZS nr 43
b) wicedyrektor ZS nr 43
c) kierownik świetlicy
d) wychowawca świetlicy.
Do Komisji Konkursowej zapraszam również wychowawców świetlicy szkół biorących udział w konkursie. Proszę o zgłoszenia do dnia 13.12.2013 r.

§ 2 CELE KONKURSU
1. Kształtowanie twórczej aktywności dzieci poprzez prace plastyczne;
2. Wyrabianie zdolności manualnych poprzez lepienie;
3. Rozwijanie wyobraźni;
4. Kształtowanie wrażliwości estetycznej;
5. Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji swoich dokonań twórczych;
6. Umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu;
7. Poszukiwanie nowych środków wyrazu;
8. Poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

§ 3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ
1. Temat pracy: "Najpiękniejszy aniołek z masy solnej";
2. Technika: masa solna;
3. Technika zdobienia: dowolna;
4. Wielkość: do 25 cm wysokości;
5. Forma: płaska;
6. Termin składania prac: do 16.12.2013 r.;
7. Miejsce składania prac: świetlica Zespołu Szkół nr 43;
8. Ocenie podlegać będą: samodzielność i estetyka wykonania, oryginalność, kreatywność, ogólny efekt;
9. Z tyłu każdego aniołka powinna być umieszczona informacja: imię, nazwisko autora, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna.

§ 4 PRZEBIEG KONKURSU
1. Uczniowie składają anioły u wychowawców świetlicy w swoich szkołach.
2. Prace dzieci są przekazywane organizatorowi (nie więcej niż 10) od 9.12.2013 r. do 16.12.2013 r.
3. W dniu 17.12.2013 r. odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej, na którym prace zostaną ocenione. Jury wybierze po trzy najpiękniejsze (jego zdaniem) aniołki w każdej kategorii wiekowej. Przewidziane są również wyróżnienia.
4. Organizator nie zwraca prac oraz zastrzega sobie możliwość przeznaczenia aniołków wykonanych przez dzieci na loterię fantową, z której dochód zostanie przeznaczony na WOŚP.
5. Z posiedzenia komisji sporządzony zostanie protokół.
6. Dostarczenie pracy na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu oraz jego przedstawicieli ustawowych wszystkich warunków niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem przez nich zgody na: nieodpłatne wyeksponowanie pracy, umieszczenia zdjęcia pracy na stronie internetowej szkoły, przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników konkursu w celach związanych z organizacją konkursu.

§ 5 OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Oficjalne wyniki konkursu ogłoszone na stronie internetowej szkoły, a laureaci zostaną o nich poinformowani drogą telefoniczną i mailową.
2. Data wręczenia nagród zostawanie podana po posiedzeniu Komisji Konkursowej.
3. Dyplomy i nagrody dla laureatów konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli przygotowuje organizator.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.