X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22192
Przesłano:
Dział: Internat

Regulamin sekcji porządkowej działającej w ramach Samorządu Wychowanków Internatu

REGULAMIN SEKCJI PORZĄDKOWEJ DZIAŁAJĄCEJ W RAMACH SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW INTERNATU

1. Skład Sekcji Porządkowej
W skład Sekcji Porządkowej wchodzą wychowankowie oraz opiekunowie (wychowawcy). Pracami Sekcji kieruje Przewodniczący wybierany w głosowaniu niejawnym większością głosów. W głosowaniu udział biorą członkowie oraz opiekunowie sekcji. Przewodniczącym Sekcji nie może zostać wybrany opiekun. Pierwsze zebranie Sekcji zwoływane jest na wniosek opiekunów, którzy do momentu rozstrzygnięcia wyborów kierują jej pracami i czuwają nad regulaminowym przebiegiem procedury wyborów.
2. Zadania Sekcji Porządkowej.
Do zadań Sekcji należy w szczególności:
• dbanie o porządek i dyscyplinę na dyskotekach, imprezach oraz uroczystościach organizowanych w internacie;
• wyznaczanie w porozumieniu z opiekunami sekcji oraz wychowawcami grup, uczniów odpowiedzialnych za pozostawienie porządku po skończonych imprezach i uroczystościach;
• dbanie o czystość w pomieszczeniach internatu: sypialniach, łazienkach, stołówce, szatni oraz na terenie wokół ośrodka;
• wspomaganie wychowawców w zakresie utrzymania porządku w internacie ( kontrola zmiany obuwia, informowanie o niepożądanych zachowaniach uczniów i wszelkiego rodzaju zauważonych uszkodzeniach mienia i sprzętu znajdującego się w ośrodku);
• przeprowadzanie wraz opiekunami sekcji konkursów czystości, mających na celu wyłonienie największego czyściocha miesiąca i roku;
• przeprowadzanie w internacie okresowych akcji zbiórki makulatury i zużytych baterii.

3. Zasady przeprowadzania comiesięcznych konkursów czystości
1) Dokonując wyboru największego czyściocha miesiąca komisja kierować się będzie następującymi kryteriami:
• oceną wychowawcy grupy, będącą wynikiem obserwacji wychowanków w ciągu miesiąca. Imię i nazwisko ucznia najbardziej przestrzegającego zasad higieny i czystości w grupie w opinii wychowawcy zostanie podane komisji w dniu przeprowadzania konkursu;
• oceną grupowego (lub w razie nieobecności grupowego zastępcy), dokonaną analogicznie jak w przypadku wychowawcy;
• grupowy nie może głosować na siebie, może on jednak uzyskać tytuł „czyściocha” w swojej grupie. W tym jednak przypadku na ocenę ogólną wpływ będą miały opinie wychowawcy grupy, opiekunów sekcji i pozostałych członków komisji;
• oceną członków komisji dokonaną w dniu przeprowadzanego konkursu. Przy ocenie indywidualnej poszczególnych wychowanków brany będzie pod uwagę: sposób ułożenia odzieży w regałach, przyborów toaletowych na półkach w łazience i szafkach, staranne zawieszenie ręczników na wieszakach, przygotowanie odzieży na dzień następny, rozwieszenie upranej bielizny, ogólne przestrzeganie higieny osobistej w ciągu całego dnia.
2) „Czyściochem miesiąca” w poszczególnych grupach zostanie wychowanek, który otrzyma największą liczbę głosów, będącą sumą oceny dokonanej przez wychowawcę grupy, grupowego i komisji konkursowej. Karty oceny indywidualnej dokonywanej przez poszczególnych członków komisji są niejawne i mogą być udostępnione do wglądu jedynie opiekunom i Przewodniczącemu Samorządu Internatu. W przypadku wystąpienia remisu o wyniku konkursu w danym miesiącu decyduje głos Przewodniczącego Sekcji Porządkowej.
3) Przy ocenie wychowanków mniej sprawnych intelektualnie i ruchowo brany będzie pod uwagę stopień zaangażowania oraz trud i wysiłek włożony w codzienne wykonywanie czynności higieniczno - porządkowych.
4) Wyniki comiesięcznie konkursów czystości zostaną przekazane w formie pisemnej Sekcji Informacyjnej i upublicznione do wiadomości na tablicy ogłoszeń Samorządu Internatu.
5) W miesiącu czerwcu wybrany zostanie „czyścioch roku” wyłoniony na podstawie analizy największej liczy zwycięstw uzyskanych w danym roku szkolnym.

Podpisy:

Opiekunowie Sekcji: Przewodniczący Sekcji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.