X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22148
Przesłano:

Redagujemy wywiad z NIE. Rozwijamy naszą kreatywność. Scenariusz zajęć z języka polskiego

Scenariusz zajęć z języka polskiego w klasie szóstej

Temat: Redagujemy wywiad z „Nie”. Rozwijamy naszą kreatywność.
Cele:
- utrwalenie u uczniów zasad pisowni „nie” z różnymi częściami mowy,
- ćwiczenie pisania wywiadu,
- powtórzenie rodzajów wypowiedzeń,
- integracja klasy,
- rozwijanie kreatywnego myślenia.
Czas: 45 minut
Formy pracy: grupowa
Metody pracy: burza mózgów, drama
Pomoce: kolorowe kartony, pisaki, dziurkacze, sznurki
Efekty: pobudzenie wyobraźni uczniów, utrwalenie wiedzy.


Przebieg zajęć:
1. Miniwykład nauczyciela na temat pisowni „nie” z różnymi częściami mowy.
2. Zapisanie wspólnie z uczniami notatki – schematu ułatwiającego zapamiętywanie.
Rzeczownik + NIE = razem
Np. nieprzyjaciel, niebezpieczeństwo
Czasownik + NIE = oddzielnie
Np. nie rysuję
Przymiotnik w stopniu równym + NIE = razem
Np. niemiły
Przymiotnik w stopniu wyższym i najwyższym + NIE = oddzielnie
Np. nie milszy, nie najmilszy
Przysłówek w stopniu równym + NIE = razem
Np. niemądrze
Przymiotnik w stopniu wyższym i najwyższym + NIE = oddzielnie
Np. nie mądrzej, nie najmądrzej
Liczebnik + NIE = razem
Np. nie pięć, nie trzydzieści
3. Podzielenie uczniów na 7 grup (uczniowie słabsi osobno, uczniowie zdolni osobno), które obrazowo (scenki) pokazują klasie, jak należy poprawnie pisać „nie”. Dzieci w tym celu „przebierają” się za części mowy, wykorzystując zestaw pomocy, i wyjaśniają klasie zasady pisowni, podając własne przykłady.
4. Podzielenie uczniów na grupy 4-osobowe (słabi i zdolni razem). Dzieci redagują wywiad z partykułą „NIE”. Nauczyciel w razie potrzeby udziela wskazówek grupom.
Wywiad można zacząć tak:
- Dzień dobry partykuło „Nie”!
- Dzień dobry!
- Gdzie najczęściej można cię spotkać?
- Na ogół goszczę w wypowiedzeniach różnego typu: zdaniach pojedynczych, złożonych, równoważnikach zdania, zawiadomieniach.
- Czy masz wielu przyjaciół w zdaniu?
- O tak, najbardziej lubię rzeczownik, przysłówek i przymiotnik w stopniu równym. Trzymamy się razem.
- A co z innymi bywalcami zdania?
- To tylko znajomi. Dystans trzymam z czasownikiem, liczebnikiem oraz przymiotnikiem i przysłówkiem w stopniu wyższym i najwyższym.
- Widzę, że postępujesz w myśl przysłowia: Lepiej mieć przyjaciela jednego, ale sprawdzonego.
- Tak, mam trzech przyjaciół, którym ufam i jestem z nimi w zażyłych stosunkach. Pozostałe części zdania toleruję, ale trzymam się od nich z daleka.
- Dziękuję za wywiad!
5. Podsumowanie zajęć – odczytanie wywiadu przez przedstawiciela chociaż jednej grupy.

Inne ćwiczenia rozwijające kreatywne myślenie to:

- indywidualne podawanie przez uczniów na początku lekcji innego wykorzystania przedmiotów codziennego użytku np. garnek – hełm, latający spodek, tarcza, doniczka; gumka recepturka – element procy, sznurek, wąż, gąsienica; długopis – strzała, pstryczek,
- przyniesienie pudełek różnej wielkości i polecenie uczniom, by zgadywali, co może być w środku – w zależności od wielkości pudełka; ostatecznie nauczyciel rozwija rulon papieru z napisem „WYOBRAŹNIA”,
- podawanie rzeczy np. mniejszych od mrówki, większych od konia, robiących hałas, które są białe i smaczne, zielone i miękkie, co by było, gdyby.... zwierzęta mówiły ludzkim głosem, wymyślanie nowych wyjaśnień popularnych skrótów, podawanie znaczeń trudnych słów, następnie sprawdzanie ich rzeczywistego znaczenia w słowniku wyrazów obcych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.