X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2214
Dział: Przedszkole

Plan pracy wychowawczo - dydaktycznej w grupie 3-4-latków

WRZESIEŃ

TYDZIEŃ I
TEMATYKA : JA I MOJA RODZINA

Cel główny:
Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania

Cel pośredni:
Integracja grupy; uświadomienie dzieciom, co to znaczy rodzina; zauważanie i akceptowanie podobieństw i różnic między sobą i innymi ludźmi; utrwalanie nazw części ciała

„Poznajemy się” – zabawa integracyjna – dziecko zna imiona dzieci z grupy; wie, że w przedszkolu czuje się bezpiecznie

„Moja rodzina” – rozmowa przy ilustracji – dziecko zna członków własnej rodziny, ich stopień pokrewieństwa

„Plastelinowe zabawy” – dziecko lepi różne formy z plasteliny, potrafi omówi wykonaną pracę

„Czym różnią się postacie?” – zabawa słowno-ruchowa – dziecko potrafi nazwa różnice pomiędzy sobą a innymi dziecmi

„Nasze podobieństwa i różnice” – cwiczenia spostrzegawczości – dzieci uczestniczą w zabawie, wyszukują podobieństw i różnic pomiędzy sobą

„Części ciała” – słuchanie wiersza – dziecko nazywa i wskazuje wymienione części ciała

„Wspólny rysunek” – rysowanie kredkami olejnymi – dzieci tworzą jeden wspólny rysunek na dużym formacie, dzielą się wrażeniami z pracy nad rysunkiem

„Pajacyk” – zabawa ruchowo-naśladowcza – dzieci integrują się, naśladują czynności pajacyka

„Głowa, ramiona…” – zabawa ruchowa do piosenki – dzieci uczą się słów piosenki, uczestniczą we wspólnej zabawie wskazując poszczególne części ciała, o których mowa w piosence

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw porannych nr 1
• „Imię do imienia” – zab. z wykorzystaniem piłki
• „Kto ma to co ja?” – zab. z elem. Orient. Porz.
• „Dzieci na spacer-dzieci do domu”- zab. z elem. Orient.porz.
• Ćwiczenia gimnastycne – zestaw 1 wg K.Wlaźnik s.136

Pomoce dydaktyczne: twarze wyrażające różne emocje, papierowe serduszka, plastelina, deseczki, sylwety dzieci, kartonowe domki do zabawy, zdjęcia rodzinne dzieci, obrazki przedstawiające dzieci z różnych krajów, kredki olejne, blok rysunkowy, nagrania, odtwarzacz CD, muzyka relaksacyjna, karty pracy

Literatura:
• K.Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• Program Wychowania przedszkolnego K.Nowak-Grobelska
• Kalendarz muzyczny w przedszkolu U.Smoczyńska-Nachtman
• Zbiór wierszy

TYDZIEŃ II
TEMATYKA: MOJA GRUPA

Cel główny:
Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie

Cel pośredni:
Nazywanie dzieci po imieniu, poznawanie pomieszczeń przedszkolnych, zachęcanie do współdziałania w zabawie, znajomośc słowa przyjaciel, przestrzeganie ustalonych norm

„Wesoła zabawa” – słuchanie opowiadania H.Bechlerowej – dzieci potrafia uważnie słuchac opowiadania, odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące treści opowiadania

„Pociąg” – zabawa ruchowa ze śpiewem – dzieci uczą się nowej piosenki, uczestniczą w zabawie, poznają i nazywają wszystkie kąciki w sali

„Będę mamie pomagała” – zabawa przy piosence – dzieci naśladują czynności wymienione w piosence, uczestniczą w rozmowie nawiązującej do treści piosenki

„Przyjaciel” – słuchanie wiersza M.Terlikowskiej – dzieci wypowiadają się na temat „Kto to jest przyjaciel?”, słuchają wiersza, poznają misia jako przyjaciela grupy, omawiają jego wygląd, układają wspólnie z nauczycielem imię misia

„Moi przyjaciele” – rysowanie kredkami ołówkowymi – dzieci w sposób jaki potrafią rysują swoich przyjaciół

„Jakie umowy powinny funkcjonowac w grupie?” – rozmowa – dzieci wspólnie z nauczycielem ustalają umowy jakie powinny obowiązywac w grupie, uczestniczą w zabawie „Jestem niegrzeczny”

„Jestem sobie przedszkolaczek” – słuchanie piosenki – dzieci uczestniczą w zabawie rytmicznej, powtarzają słowa piosenki, rytmicznie wyklaskują refren piosenki

„Moja ulubiona zabawka” - kolorowanie – dzieci kolorują rysunek ulubionej zabawki – karta pracy

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw porannych nr II – opowieśc ruchowa „Spotkanie zabawek w przedszkolu”
• „Dzieci na spacer-dzieci do domu” – zab. z elem. Orient. Porz.
• „Miś z laleczką” – zab. z elem. Orient. Porz.
• Cwiczenia gimnastyczne – zestaw nr I

Pomoce dydaktyczne: kolorowa ilustracja ”Sala w przedszkolu”, karta pracy „Samochody”, tamburyno, grzechotka, kołatka, rysunki twarzy smutnej i wesołej, kredki, miś pluszowy, kartony z imionami, płyty CD, odtwarzacz CD

Literatura:
• „Dobrze razem nam” wiersz Cz. Janczarskiego
• „Wesoła zabawa” opowiadanie H.Bechlerowej
• „W naszym przedszkolu” wiersz I.Suchorzewskiej
• „Przyjaciel” wiersz M.Terlikowskiej
• „Pamiętacie, co się działo?” wiersz Cz. Janczarskiego

TYDZIEŃ I
I i III częśc dnia
• Zabawy integracyjne „Mało nas”, „Pokaż rękę”, „Wstążka”
• Zabawy ruchowe „Kto ma to co ja?”
• Zabawy w wybranych kącikach zabaw
• Zabawy w kąciku plastycznym
• Cwiczenia logopedyczne
• Zabawy rozwijające spostrzegawczośc
• Zabawy rytmiczne

TYDZIEŃ II
I i III częśc dnia
• Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne z zastosowaniem wybranych zestawów geometrycznych oraz plastikowych klocków
• Dowolne zabawy w wybranych kącikach
• Rozmowy zespołowe zainspirowane spotkaniem z zabawkami
• Słuchanie wierszy
• Budowanie z dowolnego materiału konstrukcyjnego
• Zabawy rozwijające myślenie „Zgadnij o kim opowiadam?”
• Cwiczenia logopedyczne
• Cwiczenia oddechowe
• Słuchanie piosenek

TYDZIEŃ III
I i III częśc dnia
• Rozwiązywanie zagadek dotyczących środków lokomocji
• Rysowanie po śladzie, kolorowanie rysunków
• Dowolne zabawy w kącikach
• Zabawy ruchowo-naśladowcze
• Zabawy rozwijające orientację przestrzenną
• Cwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne
• Cwiczenia oddechowe
• Cwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
• Cwiczenia logopedyczne

TYDZIEŃ IV
I i III część dnia
• Zabawa dydaktyczna „Korale dla gościa”
• Cwiczenia logopedyczne
• Kolorowanie rysunków
• Rozmowy przy kąciku przyrody
• Cwiczenia wspomagające artykulację na podstawie wiersza
• Cwiczenia w liczeniu
• Zabawy ruchowe
• Cwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
• Zabawy w kącikach
• Układanie kompozycji z tworzywa przyrodniczego
• Oglądanie albumów ze zwierzętami mieszkającymi w lesie

TYDZIEŃ III

TEMATYKA: MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA

Cel główny:
Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.

Cel pośredni:
Poznanie ogólnych zasad ruchu pieszego; znaczenia sygnalizacji świetlnej i wybranych znaków drogowych, rozpoznawanie środków lokomocji; poznanie kształtu koła.

„Pan policjant” – zabawa przy piosence – dzieci poznają zasady ruchu drogowego; uczestniczą w zabawie

„Przejście przez ulicę” – rozmowa przy ilustracji – dzieci nazywają kolory świateł, przypominają ich znaczenie, poznają zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię wyłącznie w towarzystwie osób dorosłych

„Na skrzyżowaniu” – wyjście na pobliskie skrzyżowanie – dzieci obserwują ruch drogowy oraz znaki drogowe, przejście dla pieszych, nazywają przejeżdżające pojazdy

„Będę kierowcą” – nauka piosenki – dzieci słuchają piosenki, wiedzą kim jest kierowca, zapoznają się z wyglądem kołatki i sposobem gry na niej, próbują zagrac na kołatce

„Przedmioty w kształcie koła” – zabawa – dzieci poznają kształt koła, zapoznają się z przedmiotami w tym kształcie, wyszukują w Sali innych przedmiotów w kształcie koła

„Sygnalizator świetlny” – kolorowanie ( 3latki), wyklejanie wydzieranką (4latki) – dzieci kolorują i wyklejają światła sygnalizatora wg wzoru, starają się doprowadzic swoją pracę do końca

„Bezpieczne zabawy” – opowiadanie – dzieci słuchają opowiadania nauczycielki ilustrowanego kukiełkami, odpowiadają na pytania , wiedzą, że ulica nie jest miejscem do zabawy, wyszukują ilustracji przedstawiających bezpieczne zabawy

„Jaki to dźwięk?”- zabawy przy muzyce – dzieci odróżniają dźwięki wysokie i niskie, reagują odpowiednim ruchem na określony dźwięk

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych nr III wg K.Wlaxnik
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym
• Zabawa ruchowa „Samochody i rowery” z elem. Orient.porz., biegu
• Cwiczenia gimnastyczne – zestaw nr I

Pomoce dydaktyczne:
• Ilustracja „Przejście przez ulicę”, nożyczki, sylwety środków lokomocji, sylweta sygnalizacji świetlnej, koła w kolorach czerwonym i zielonym, klej, koła z mozaiki geometrycznej (żółte, czerwone, zielone), pocięte na części obrazki znaków przejścia dla pieszych, obrazki środków lokomocji, kołatki, rysunek kierownicy samochodu, odtwarzacz CD, płyty z nagraniami piosenek „Pan policjant”, „będę kierowcą”, karty pracy

Literatura:
• „Ważna wiadomośc” wiersz W.Faber
• „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Kalendarz muzyczny w przedszkolu
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak-Grobelska

TYDZIEŃ IV
TEMATYKA: NADESZŁA JESIEŃ

Cel główny:
Poznawanie i rozumienie siebie i świata
Cel pośredni:
Poznanie charakterystycznych oznak jesieni; utrwalanie nazw kolorów; poznanie nazw wybranych grzybów; poznanie jesiennych zwyczajów jeża i wiewiórki

„Idzie jesień” – słuchanie wiersza – dzieci poznają wielozmysłowo kasztany, uczestniczą w zabawach z wykorzystaniem darów Pani Jesieni, słuchają wiersza, rytmicznie dzielą nazwy wybranych darów

„Kolorowe liście” – zabawy w ogrodzie przedszkolnym – dzieci zbierają kolorowe liście , układają je w bukiety, dekorują nimi kącik przyrody
„Kolory jesieni” – rozmowa przy ilustracji – dzieci oglądają obrazek, chętne wypowiadają się na jego temat, wymieniają kolory, których jest najwięcej na obrazku, uczestniczą w zabawie „Jaki to kolor?”

„Na, pod, obok” – zabawy z obrazkami – dzieci nabywają umiejętnośc posługiwania się słowami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni, uzupełniają karty pracy

„Jakie to drzewo?” – zabawa dydaktyczna – dzieci uczą się rozpoznawac i przyporządkowywac owoce do właściwego kształtu liścia i drzewa, uczestniczą w zabawie do piosenki „Kasztanki”, układają „Kasztankowy obrazek” i nazywają go

„Kasztanki” – nauka piosenki – dzieci uważnie słuchają słów piosenki śpiewanej przez nauczycielkę, odpowiadają na pytania związane z treścią piosenki, podejmują próbę wspólnego śpiewu, uczestniczą w zabawie

„Przyroda jesienią” – spacer po alejkach w okolicach przedszkola – dzieci obserwują drzewa, krzewy, trawę, ptaki, odszukują zmian w przyrodzie jakie zaszły w związku z nową porą roku

„Grzybki” – malowanie farbami – dzieci nazywają podstawowe gatunki grzybów, Uczestniczą w zabawie do piosenki „Pod grzybkiem malutkim”, farbami plakatowymi zapełniają duże kontury grzyba

„Co robią jesienią jeż i wiewiórka?” – zabawa przy piosence – dzieci rozwiązują zagadki o bohaterach zajęcia, poznają wygląd jeża i wiewiórki, słuchają piosenki „Kolczasty jeż”, uczestniczą w zabawie do piosenki

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw w formie opowieści ruchowej „Spacer z rodzicami po lesie”
• Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym
• Zabawa „Rozrzucone szyszki” z elem. Orient.porz.
• Cwiczenia gimnastyczne – zestaw nr I

Pomoce dydaktyczne: pacynka Pani Jesieni, kosz z darami jesieni, karty pracy, obrazek „Jesień w parku”-układanka, duże sylwety grzybów, obrazki grzybów, albumy ze zdjęciami leśnych zwierząt, obrazki jeża i wiewiórki, odtwarzacz CD, płyty z piosenkami „Kolczasty jeż”, „My jesteśmy krasnoludki”, :”Kasztanki”

Literatura:
• „Idzie jesień” wiersz T.Śliwiaka
• „Bawiły się liście” wiersz E.Szelburg-Zarembiny
• „Grzyby” wiersz I.Landau
• „Zagadki dla najmłodszych” J.Stec
• „Razem ze słonkiem – Złota jesień”- M.Kownacka

PAŹDZIERNIK

TREŚCI PROGRAMOWE

• Dostrzeganie funkcji i roli zmysłów w poznawaniu i rozumieniu świata-korzystanie z nich
• Uczestniczenie w zabawach i cwiczeniach doskonalących zmysły :wzrok, smak, węch
• Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie
• Rozumienie roli książki w życiu człowieka
• Gromadzenie różnych okazów przyrodniczych w kąciku przyrody
• Znajomośc owoców i warzyw
• Rozróżnianie i nazywanie różnych ekosystemów
• Próby zapamiętywania wierszyków
• Aktywny udział w cwiczeniach oddechowych i słuchowych
• Lepienie z mas plastycznych
• Składanie pociętych obrazków w całośc
• Znajomośc podstawowych barw i kojarzenie ich z nazwą
• Omawianie zwyczajów, sposobów przygotowania się do zimy
• Próby śpiewania piosenek indywidualnie
• Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
• Malowanie farbami plakatowymi za pomocą pędzla
• Rysowanie i malowanie inspirowane muzyką
• Obserwowanie pracy ludzi różnych zawodów, nazywanie wykonywanych czynności, narzędzi, dostrzeganie charakterystycznego ubioru
• Rozpoznawanie figur geometrycznych podczas zabawy – koło
• Słuchanie utworów literackich
• Posługiwanie się umiejętnością liczenia
• Porównywanie przedmiotów, wyszukiwanie podobieństw i różnic

TYDZIEŃ I – JESIEŃ W SADZIE I W OGRODZIE

Cel główny: Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie

Cel pośredni: Poznanie wybranych warzyw i owoców wielozmysłowo, rozwijanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence

„Poznajemy warzywa” – słuchanie wiersza J.Tuwima „Warzywa” – dzieci nazywają wskazane przez nauczyciela warzywa, określają ich kolory, uważnie słuchają wiersza i odpowiadają na pytania nauczyciela związane z utworem, uczestniczą w zabawie „Jarzynowe puzzle”

„Teatrzyk z warzyw” – nauka wiersza „Warzywa” – dzieci uczestniczą w zabawie do piosenki „Pomidorek”, rytmicznie wyklaskują refren, uważnie przyglądają się inscenizacji wiersza „Warzywa”, wspólnie z nauczycielką recytują wiersz i go inscenizują

„Jarzynowe zabawy” – nauka piosenki „Pomidorek” – dzieci dobierają właściwy ruch do słyszanego akompaniamentu, uczestniczą w zabawie „Głośno-cicho”, uczą się piosenki fragmentami metodą ze słuchu

„Owoce” – poznawanie owoców po smaku – dzieci słuchają wiersza M.Czerkawskiej „Kto powie?”, uczestniczą w zabawie z wykorzystaniem wiersza, przeliczają w zakresie 3, dz. 4letnie lepią z plasteliny dowolny owoc, dz. 3letnie wyklejają plasteliną kontur owocu

„Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr II” – „Wycieczka do lasu” – dzieci reagują na sygnały wzrokowe, słuchowe, wykonują cwiczenia dużych grup mięśniowych

I i III częśc dnia:
• Cwiczenia logopedyczne
• Kolorowanie rysunków warzyw
• Prace w kąciku przyrody – segregowanie przyniesionych warzyw według rodzajów do przygotowanych koszyków
• Zabawa dydaktyczna „Co to za warzywo?”
• Nauka wyliczanki
• Zabawy w kącikach tematycznych
• Rozwiązywanie zagadek – rozpoznawanie i nazywanie warzyw
• Rozpoznawanie warzyw węchem
• Zabawa z tekstem rymowanki „Kiszenie kapusty”
• Cwiczenia oddechowe „Psotny wiatr”
• Praca z obrazkiem „Jesień w sadzie”, układanie obrazka z części
• Cwiczenia słuchowe „Jaka to piosenka?”
• Praca indywidualna

Zabawy ruchowe:
• Cwiczenia poranne - Zestaw zabaw rchowych nr V – opracowanie „Przewodnik metodyczny” s.50
• Zabawy na placu przedszkolnym z użyciem piłek
• „Zające w ogrodzie” z elem. czworakowania

Pomoce dydaktyczne:
Warzywa, koszyki, pocięte na 3-4 części obrazki warzyw, skakanki, krążki, rysunki warzyw, opaski z sylwetami warzyw, obrane cząstki warzyw, sylwety owoców, obrazek jesiennego sadu podzielony na 4 części, owoce pokrojone na kawałki, karty pracy, domino owocowe

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaxnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• U.Smoczyńska-Nachtman „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
• J.Tuwim „Warzywa”
• M.Czerkawska „Kto powie?”
• „Czterolatek. Bawię się i uczę” cz.1
• Płyty CD, odtwarzacz
• Program multimedialny – karty pracy dla 3latków

TYDZIEŃ II - PRZYGOTOWANIA ZWIERZĄT DO ZIMY

Cel główny: Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie

Cel pośredni: poznanie niektórych ptaków odlatujących do Afryki; poznanie niektórych zwierząt zapadających w sen zimowy (niedźwiedź, jeż); zapoznanie z pracą leśniczego; rozwijanie słuchu muzycznego; próby malowania nastroju słuchanej muzyki

„Pożegnanie bociana” – wypełnianie rysunku bociana kulkami plasteliny, dzieci słuchają wiersza J.Kiersta „Bocian”, odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące wysłuchanego tekstu, uczestniczą w zabawie ruchowej „Wróbelki”, nazywają ptaki, które zostają u nas na zimę

„Co robi jeż zimą?” – opowiadanie H.Bechlerowej „Kolczatek” – dzieci uczestniczą w zabawie Pt. „Kto śpi ,a kto nie śpi?”, oglądają obrazki, segregują je, biorą udział w zabawie ruchowej ze śpiewem „Stary niedźwiedź”; łączą liniami obrazki zwierząt, które mieszkały w miejscach, gdzie Kolczatek szukał mieszkania, kolorują rysunek jeża

„Pan leśniczy” – rozmowa przy ilustracji – dzieci dowiadują się kim jest leśniczy, na czym polega jego praca, rozwiązują zagadki o zwierzętach połączone z zabawa ruchową „Jak się porusza taki zwierz?”

„Jesienny koncert” – nauka piosenki „jesienna poleczka” – dzieci uczestniczą w zabawie w rozpoznawanie dźwięków, słuchają piosenki, poznają kolejny instrument-grzechotkę – i sposób gry na niej, biorą udział w zabawie „Jesienny koncert” śpiewają indywidualnie poznane wcześniej piosenki

„Jesienna muzyka” – malowanie nastoju słuchanej muzyki – dzieci słuchają nagrań jesiennych odgłosów, uczestniczą w zabawie „Drzewa i liście” z wykorzystaniem muzyki A.Vivaldiego „Cztery pory roku”, malują farbami

„Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr II” – „Wycieczka do lasu” – dzieci reagują na sygnały wzrokowe, słuchowe, wykonują cwiczenia dużych grup mięśniowych

I i III częśc dnia:
• Zabawy przy piosence „Jeśli jesteś wesoły”
• Oglądanie albumu „Ptaki Afryki”
• Rysowanie po śladach
• Zabawy dowolne w kącikach
• Zabawa dydaktyczna „Pociąg kolorów”
• Cwiczenia graficzne
• zagadki słowne „Kto jest na obrazku?”
• zabawy ruchowe, ze śpiewem, kołowe
• lepienie z masy plastycznej
• cwiczenia słuchowe „Kukułka”
• zagadki dotykowe
• cwiczenia usprawniające język
• zabawa relaksująca „Pięc palców”
• odtwarzanie kształtów figur geometrycznych
• odtwarzanie wysłuchanych rytmów
• praca indywidualna

Zabawy ruchowe:
• zestaw zabaw ruchowych porannych nr VI wg K.Wlaźnik
• zabawy na placu przedszkolnym
• zabawa ruchowa „Wróbelki” z elem. Biegu
• zabawa ruchowa „jeże” z elem. Czworakowania

Pomoce dydaktyczne: rysunki bociana, plastelina, album „Ptaki Afryki”, ilustracje do wiersza”Bocian”, obrazki ptaków, krążki, obrazki: niedźwiedzia brunatnego, lisa, jeża, jelenia,liście, grzechotki, taśma z jesiennymi odgłosami, farby plakatowe, pędzle

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaxnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• U.Smoczyńska-Nachtman „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
• Płyty CD, odtwarzacz
• Program multimedialny – karty pracy dla 3latków
• D.Gellner „Kolczasty jeż”
• H.Bechlerowa „Kolczatek”
• D.Chauvel, Ch.Noret „Zabawy relaksujące dla przedszkolaków”
• Utwór A.Vivaldiego „Cztery pory roku”

TYDZIEŃ III – CO OTRZYMUJEMY ZE ZBOŻA?

Cel główny: Budzenie zaciekawienia otaczającym światem.

Cel pośredni: Poznanie, z czego otrzymuje się mąkę; cwiczenia reakcji ruchowej na zmiany dynamiki utworu; rozwijanie sprawności manualnej; utrwalanie w pamięci kształtu koła poprzez zabawy i cwiczenia; poznanie sposobu wypiekania bułek (chleba)

„Dokąd jadą wozy?” – słuchanie wiersza J.Korczakowskiej – dzieci rozwiązują zagadki przy pomocy nauczyciela dotyczące zboża, mąki, młyna; zapoznanie z właściwościami mąki, dzieci uczestniczą w zabawie ruchowej „Przewożenie zboża do młyna”; dzieci kolorują rysunki pieczywa; bawią się przy piosence „Zabawa w pociąg”

„Wiatr psotnik” – nauka piosenki – dzieci uczestniczą w zabawie w określanie tempa muzyki, zapoznają się z melodią nowej piosenki , wystukują lub wyklaskują rytm piosenki, uczą się piosenki fragmentami, metodą ze słuchu

„Piekarz” – lepienie z masy solnej – dzieci uczestniczą w zabawie ruchowej ze śpiewem „Mało nas”, słuchają wiersza H.Rokosz „W małym domku”, potrafią określic strój piekarza, narzędzia jego pracy i produktów jakie wykorzystuje do pracy,sposobu wypieku bułek; dzieci poznają nowy materiał plastyczny, lepią z masy solnej wybrane pieczywo dla lalek

„Kolorowe koła” zabawa dydaktyczna – dzieci uczestniczą w zabawach utrwalających poznany wcześniej kształt koła, wykonują cwiczenia graficzne

„Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr II” – „Wycieczka do lasu” – dzieci reagują na sygnały wzrokowe, słuchowe, wykonują cwiczenia dużych grup mięśniowych , utrwalanie cwiczeń

I i III częśc dnia:
• Dowolne zabawy w wybranych kącikach
• Rozmowy na temat obrazka
• Zabawy ruchowe, kołowe, ze śpiewem, przy znanych piosenkach
• Cwiczenia oddechowe
• Zabawa dydaktyczna „Czyj to kolor?”
• Segregowanie przedmiotów potrzebnych piekarzowi do pracy i ludziom wykonującym inne zawody
• Cwiczenia rytmiczne
• Zabawa dydaktyczna „Co to jest-chleb czy bułka?”
• Malowanie pieczywa farbami
• Dowolne zabawy w Sali
• Układanie dowolnych kompozycji z patyczków, nazywanie swoich dzieł
• Zabawa „Tyle samo, mniej, wiecej”
• Nawlekanie makaronu na sznurek
• Zabawa „Czarodziejskie pudełko”
• Rozmowy dotyczące hodowli zwierząt przez człowieka
• Praca indywidualna

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr VII opracowanie własne z wykorzystaniem szarf i woreczków
• „Przewożenie zboża do młyna” z elem. Biegu
• Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
• „Dwa kółeczka” zabaw ruchowa ze śpiewem

Pomoce dydaktyczne: szarfy, ilustracje do wiersza „Dokąd jadą wozy?”, mąka, woreczki, miseczki z ziarnem, serwetki, rysunki pieczywa, klocki, piosenki, kilka rodzajów pieczywa, masa solna, tace, obrazki przedstawiające przedmioty potrzebne do pracy piekarzowi oraz ludziom wykonującym inne zawody, chustki, kreda, gazety, patyczki, klocki w kształcie kół, obrazki z kołami (od 1 do 4), skakanki, nagrania dziecięcych piosenek, kolorowe pudełko z ciasteczkami, nagrania spokojnej muzyki, karty do cwiczenia graficznego, makaron, gruba nitka, karty pracy

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaxnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• U.Smoczyńska-Nachtman „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
• Płyty CD, odtwarzacz
• Program multimedialny – karty pracy dla 3latków
• „Dokąd jadą wozy?” J.Korczakowska
• A.Natorff,K.Wasiluk „Wychowanie plastyczne w przedszkolu”
• H.Rokosz „W małym domku”
• J.Stec „Zagadki dla najmłodszych”

TYDZIEŃ IV – CHODZI LISTONOSZ TU I TAM

Cel główny: Budzenie zaciekawienia otaczającym światem; tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka

Cel pośredni: Rozwijanie mowy, słuchu muzycznego, poznanie nowych tekstów piosenek; rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; poznanie własnego adresu zamieszkania; wypowiadanie się całymi zdaniami

„Dzień dobry listonoszu” – słuchanie wiersza B.Lewandowskiej – dzieci wypowiadają się na temat ilustracji do wiersza, budują zdania rozwinięte (dz. 4letnie), improwizują ruchem do treści wiersza, uczestniczą w zabawie „Listonosz”, wykonuja rysunek dla rodziców

„Zestaw zabaw ruchowych” – w Sali lub ogrodzie przedszkolnym, , dzieci wykonują różne cwiczenia w formie zabaw rozwijające ich sprawnośc ruchową

„Chodzi listonosz” – zabawy przy piosence – dzieci poznają trzy rodzaje muzyki: spokojną, skoczną, wyciszającą wykonując do każdej z nich odpowiedni ruch; słuchają piosenki, wypowiadają się na jej temat; dzieci tworzą akompaniament grając na grzechotkach lub kołatkach do piosenki śpiewanej przez nauczycielkę; poznają instrumenty perkusyjne, dzielą je na głośne i ciche; uczestniczą w zabawie ruchowej ze śpiewem „Jestem muzykantem”

„Przygoda z małpką” – opowiadanie – dzieci słuchają opowiadania S.Szuchowej, odpowiadają na pytania nauczycielki dotyczące przeczytanego tekstu; uczestniczą w zabawie dydaktycznej „Liczymy listy”

„Pocztylion” – zabawy ruchowe – dzieci poznają znaczenie słów : pocztylion, sakwa, dyliżans, trakt; próbują przedstawic sposoby przekazywania listów od nadawcy do adresata przez zabawę; wykonują pracę plastyczną „Kolorowe listy”

„Listy zaczarowane” – zabawy z fragmentami wiersza – dzieci słuchają wiersza, oglądają listowe drzewo, na którym zawieszone są kolorowe listy każdego dziecka; uczestnicza w zabawie „Kto znajdzie zaczarowane listy?”.

I i III częśc dnia:
Cwiczenia ortofoniczne „Jedzie listonosz”
Cwiczenia oddechowe „Listy”
Utrwalanie wierszy
Zabawa „Głuchy telefon”, „Żywy telefon”
Zabawy tematyczne
Swobodne zabawy w Sali
Oglądanie widokówek przyniesionych przez dzieci
Układanie w całośc widokówek pociętych na 4 części
Oglądanie kolorowych klaserów ze znaczkami
Cwiczenia graficzne
Wycinanie dowolnych kształtów z gazet
Cwiczenia logopedyczne
Cwiczenia grafomotoryczne
Układanie kompozycji z pociętych pasków gazety
Zabawy ruchowe:
Zestaw zabaw ruchowych porannych nr VIII
Zabawa „poczta” z elem. Toczenia
Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

Pomoce dydaktyczne”ilustracja „Na poczcie”, szarfy, krążki, papierowa skrzynka pocztowa, torba z listami, koperty, karty pocztowe, stemple z ziemniaka, gąbka nasączona farbą, zestawy liczmanów, pojemniki, pocięte na części pocztówki, klasery ze znaczkami, ilustracje do opowiadania ,kolorowe kartki w kształcie koperty, stare gazety, klej, rysunki, mazaki, nożyczki, sylweta drzewa z listami, paski papieru

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• U.Smoczyńska-Nachtman „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
• Płyty CD, odtwarzacz
• Program multimedialny – karty pracy dla 3latków
• B.Lewandowska „Dzień dobry listonoszu”
• Nagrania muzyki skocznej, spokojnej, wyciszającej
• S.Szuchowa „Przygoda z małpką”
• J.Ficowski „Pocztylion”
• „Moje 3 i 4 lata” scenariusze zabaw muzyczno-ruchowych
• K.W.Vopel „Witajcie oczy-gry i zabawy ruchowe dla dzieci w weku od 3 do 6 lat
• M.Brykczyński „Listy zaczarowane”

LISTOPAD

TRESCI PROGRAMOWE:

• Wyróżnianie i nazywanie części ubioru, dostrzeganie różnic w ubiorze ludzi;
• Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie
• Uczestniczenie w zabawach i ćwiczeniach;
• Coraz sprawniejsze obsługiwanie siebie;
• Podejmowanie działań na rzecz grupy-utrzymywanie porządku wśród zabawek;
• Używanie form grzecznościowych;
• Dostrzeganie piękna przyrody w różnych porach roku;
• Znajomość wyglądu i życia zwierząt domowych;
• Obserwacja opadów (deszcz), słuchanie informacji o ich znaczeniu;
• Budowanie z klocków różnego rodzaju i wielkości;
• Dostrzeganie funkcji koła w zabawkach;
• Przeżywanie nastroju oczekiwania i branie czynnego udziału w przygotowaniu uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców;
• Próby porządkowania i klasyfikowania znanych przedmiotów;
• Koncentrowanie uwagi na dźwięku;
• Słuchanie literatury dziecięcej;
• Próby zapamiętywania wierszyków;
• Wypowiadanie się na temat obrazka, utworów literackich, przedmiotów;
• Aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych, słuchowych, artykulacyjnych;
• Udział w zabawach przygotowujących do wejścia w świat znaków i liter;
• Stosowanie różnych technik plastycznych;
• Lepienie z mas plastycznych;
• Składanie pociętych obrazków w całość;
• Posługiwanie się umiejętnością liczenia w zakresie indywidualnych możliwości dziecka;
• Manipulowanie figurami geometrycznymi;
• Rozpoznawanie figur geometrycznych;
• Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych;
• Słuchanie różnorodnej muzyki;
• Znajomość podstawowych barw i kojarzenie ich z nazwą;
• Ostrożne zachowanie się w zabawie, nie wyrządzanie szkody sobie i innym;
• Ubieranie się w zależności od warunków atmosferycznych;

TYDZIEŃ I – ZIMNA, DESZCZOWA JESIEŃ

Cel główny: Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie

Cel pośredni: Poznanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią; dzielenie się zdobytymi doświadczeniami; rozwijanie poczucia rytmu; kształcenie wrażliwości na charakter melodii: smutny i wesoły; rozwijanie spostrzegawczości; utrwalanie umiejętności stosowania określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni( przed, za, nad, pod, w środku); rozwijanie sprawności manualnej; interpretowanie ruchem i gestem swojego nastroju; rozwijanie mowy; usprawnianie czynności samoobsługi

„Słota” – słuchanie wiersza I.Suchorzewskiej – dzieci uważnie słuchają wiersza, poznają znaczenie słów: słota, mżawka, kapuśniaczek; odpowiadają na pytania związane z wierszem; uczestniczą w ćwiczeniach słuchowych „Rozpoznaj i nazwij, jaki to deszcz”

„Zaufaj rękom partnera” – zestaw ćwiczeń ruchowych nr II według W.Sherborne – rozwijanie zaufania do drugiej osoby i odprężenia

„Deszczyk” – zabawy przy piosence – dzieci słuchają piosenki, rozmawiają na temat treści i nastroju piosenki, rytmizują tekst poprzez klaskanie, tupanie, klepanie w kolana; grają na kołatce i grzechotce; uczestniczą w ćwiczeniach graficznych-malowanie palcem farbą

„Jeżyk bałaganiarz” – słuchanie opowiadania E.Krawczyk – dzieci odpowiadają na pytania związane z treścią opowiadania, uczestniczą w zabawie „Bałagan wśród zabawek” posługują się słowami określającymi położenie zabawki w przestrzeni (przed, za, nad, pod)

„Kalosze” – malowanie rysunków – dzieci słuchają wiersza J.Kulmowej „Kiedy pada”, uczestniczą w zabawie ruchowej „Chodzimy w czasie deszczu”, zapełniają kontury kaloszy według własnego pomysłu, określają swoje nastroje za pomocą obrazka

„Czy mnie słyszysz?” – zabawy i ćwiczenia rozwijające mowę – dzieci uczestniczą we wspólnych zabawach, śpiewają na określonych sylabach, bawią się w głuchy telefon, poruszają się w rytm muzyki, wypełniają karty pracy

I i III cześć dnia
Oglądanie ilustracji dotyczących jesieni, słuchanie ciekawostek
Prace porządkowe w kąciku lalek
Kolorowanie jesiennych obrazków
Zabawy ruchowe, rytmiczne
Zabawy w kącikach zabaw
Zabawy konstrukcyjne
Uzupełnianie kart pracy
Słuchanie wybranych baśni
Ćwiczenia spostrzegawczości
Oglądanie aktualnych dziecięcych czasopism, czytanie wybranych fragmentów
Ćwiczenia słuchowe
Ćwiczenia ruchowo-graficzne, koordynacji wzrokowo-ruchowej

Zabawy ruchowe:
Zestaw zabaw ruchowych porannych nr IX wg K.Wlaźnik
Zabawa ruch. „Omiń kałuże” z elem. biegu
„Spacer w czasie deszczu” z elem. Orien. Porz.
„Chodzimy w czasie deszczu” z elem. Orien. Porz.
„Słońce świeci-deszczyk pada” z elem. Orien.porz.

Pomoce dydaktyczne: muzyka relaksacyjna, tamburyno, obrazki do kolorowania, krążki, karty pracy, klocki, patyczki, kołatka, grzechotka, farby, sylwety jeżyków, dwóch myszek, trójkąt, dzwonki, ilustracja „Późna jesień”, zabawki, połówki zabawek z kolorowego papieru, kartki z naklejonymi połówkami zabawek, czasopisma dla przedszkolaków, instrumenty perkusyjne, papier kolorowy, nożyczki, kolorowe obrazki

Technologia informacyjna:

• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• U.Smoczyńska-Nachtman „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
• Płyty CD, odtwarzacz, nagrania muzyki relaksacyjnej
• Program multimedialny – karty pracy dla 3latków
• „Moje 3 i 4 lata” scenariusze zabaw muzyczno-ruchowych
• K.W.Vopel „Witajcie oczy-gry i zabawy ruchowe dla dzieci w weku od 3 do 6 lat
• M.Kownacka „Razem ze słonkiem”
• I.Suchorzewska „Słota”
• E.Krawczyk „Bałaganiarz”
• J.Kulmowa „Kiedy pada”

TYDZIEŃ II – CZY W CZASIE DESZCZU DZIECI SIĘ NUDZĄ?

Cel główny: Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.

Cel pośredni: rozwijanie umiejętności twórczego działania; rozwijanie poczucia rytmu; rozpoznawanie przedmiotów po kształtach; rozwijanie ekspresji twórczej, narządów mowy.

„Deszcz” –ćwiczenia wizualizacyjne według K.W.Vopla – dzieci uczestniczą w zabawie, malują wspólny deszcz, uczą się współpracy, zgodnego współdziałania w grupie

„Zabawa z deszczową piosenką” – zabawy przy piosence „Deszczyk” – dzieci bawią się w „klaskanie”, klaszczą w dłonie swoje i koleżanki, bawią się instrumentami, przypominają nazwy poznanych już instrumentów, tańczą swobodnie w parach przy piosence „Deszczyk”

„Co to za zabawka?” – zabawa dydaktyczna- dzieci biorą udział w zabawie, rozpoznają zabawkę po dotyku, układają sylwetę wybranej zabawki z klocków w kształcie figur geometrycznych (dz.4letnie), dz. 3letnie kolorują obrazek wybranej zabawki

„Deszczowe zwierzaki” – malowanie farbami- dzieci słuchają wiersza, odpowiadają na pytania związane z treścią, malują farbą stosując technikę mokre na mokrym, wspólnie oceniają prace

„Raki” – zabawa rozwijająca narządy mowy – dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych połączonych z ćwiczeniami słuchowymi, ortofonicznymi

„Zaufaj rękom partnera” – zestaw ćwiczeń ruchowych nr II według W.Sherborne – rozwijanie zaufania do drugiej osoby i odprężenia

I i III część dnia:
• Zabawy guzikami: segregowanie wg kształtów, kolorów, liczby dziurek
• Układanie z guzików obrazków
• Ćwiczenia ortofoniczne
• Dowolne zabawy w kącikach
• Zabawy z papierowymi sylwetami kropelek
• Zabawy skrawkami różnych materiałów, układanie różnych kompozycji
• Zabawy przy piosenkach, ruchowe, kołowe, ze śpiewem
• Ćwiczenia oddechowe
• Rozwiązywanie zagadek związanych z deszczem
• Składanie w całość obrazków przedstawiających zabawki
• Lepienie z plasteliny na temat dowolny

Zabawy ruchowe:
Zestaw zabaw ruchowych nr X z wykorzystaniem woreczków
Zabawa ruch. „Omiń kałuże” z elem. Biegu
Spacer alejkami osiedla
Zab. ruch. „Słońce świeci-deszczyk pada” z elem. Orient.porz.

Pomoce dydaktyczne: woreczki, miseczki, farby, rysunek z chmurami, bębenek, guziki, papierowe sylwety kropli deszczu, kartoniki z krążkami od 1 do 4, instrumenty perkusyjne: kołatka, grzechotka, małe zabawki, pudło z otworem, skrawki różnych materiałów, klocki w kształcie figur geometrycznych, obrazki do kolorowania, ilustracja do wiersza „Deszczowe zwierzaki”, zwilżone kartki papieru, pędzle, pocięte na części obrazki zabawek, długie i krótkie sznurki, plastelina, przedmioty wydające dźwięki, tamburyno

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• U.Smoczyńska-Nachtman „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
• Płyty CD, odtwarzacz,
• Program multimedialny – karty pracy dla 3latków
• „Moje 3 i 4 lata” scenariusze zabaw muzyczno-ruchowych
• K.W.Vopel „Myśleć jak góra, czuć jak rzeka”
• „Wychowanie fizyczne” W.Gniewkowski, K.Wlaźnik
• D.Gellner „Deszczowe zwierzaki”

TYDZIEŃ III – JAK UBIERAMY SIĘ JESIENIĄ?

Cel główny: Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Umożliwianie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce.

Cel pośredni: rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się; sprawności manualnej; poznawanie różnego rodzaju ubrań; opanowanie umiejętności przyspieszania i zwalniania przy muzyce; wyjaśnienie znaczenia słowa „para”; rozpoznawanie i nazywanie kolorów; stymulowanie rozwoju mowy

„Małe i duże buty” – zabawy przy piosence „Warszawski szewczyk” – dzieci słuchają piosenki, oglądają obrazek przedstawiający pracownię szewską; uczestniczą w ćwiczeniach klasyfikacyjnych; naśladują ruchem szycie i podkuwanie butów

„Zestaw ćwiczeń ruchowych nr III” –dzieci biegają, maszerują, podskakują, reagują na odpowiedni sygnał dźwiękowy wygrywany na instrumencie, wykonują ćwiczenia w siadzie skrzyżnym

„Co mieszka w szafie?” – zabawy plastyczne – dzieci ozdabiają sylwety ubrań, ćwiczą spostrzegawczość, wyklejają za pomocą gotowych papierowych elementów (Figury geometryczne), umieszczają pod praca kartonik ze swoim imieniem

„Mała strojnisia” – zabawy przy piosence – dzieci słuchają piosenki, omawiają tekst, uczestniczą w zabawie rytmicznej do piosenki, uczą się pierwszej zwrotki i refrenu

„Wróbelek zgubił swój pantofelek” – opowiadanie – dzieci słuchają opowiadania „O wróbelku Elemelku i o jego pantofelku”, uczestniczą w zabawie dydaktycznej „Para – nie para”
„Mówimy wyraźnie” – ćwiczenia logopedyczne „Nasi ulubieńcy” – dzieci wykonują różne ćwiczenia mające na celu prawidłowy rozwój mowy.

I i III częśc dznia:
• Zabawa dydaktyczna „Kolorowe buty”
• Praca w książce „Czterolatek”
• Zabawy ruchowe
• Zabawy wybranymi zabawkami
• Zabawa dydaktyczna „Taniec kolorowych książek”
• Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne klockami w wybranym kolorze
• Rozwiązywanie zagadek NT części garderoby
• Zabawa „Rozpoznawanie ubrań” przez dotyk
• Wycinanie prostych sylwet ubrań, ozdabianie graficznymi wzorami
• Lepienie z plasteliny na temat dowolny
• Określanie kolorów ubrań
• Zabawy tematyczne, graficzne
• Zabawy ze sznurówkami – przewlekanie przez dziurki
• Zabawy słuchowe
• Kolorowanie rysunków przedmiotów krótkich i długich

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XI wg K.Wlaźnik
• „Spacer butów” zab.ruch. z elem. Równowagi

Pomoce dydaktyczne: sylwety butów w kilku kolorach, kółka do sersa, obrazki pracowni szewskiej, przyborów i narzędzi szewca, tamburyno, katalog odzieży na okres jesienno-zimowy, drobne ozdobne elementy wycięte z kolorowej, samoprzylepnej folii, rysunki ubrań, kartoniki z imionami dzieci, koszyk, klocki, nagrania piosenek dziecięcych, duże sylwety kurtki, czapki, małe sylwety rękawiczek, butów, schematyczne kontury ubrań, kartki z narysowana sylweta ubrania, plastelina, nożyczki, wełna, pary: butów, rękawiczek, arkusze papieru, puzzle, klocki, karty pracy

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• U.Smoczyńska-Nachtman „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
• Płyty CD, odtwarzacz,
• Program multimedialny – karty pracy dla 3latków
• „Moje 3 i 4 lata” scenariusze zabaw muzyczno-ruchowych
• „Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli” Z.Bogdanowicz
• „O wróbelku Elemelku i o jego pantofelku” H.Łochocka

TYDZIEŃ IV – MALI PRZYJACIELE CZŁOWIEKA

Cel główny: Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania.

Cel pośredni: rozpoznawanie psa i kota po wyglądzie; rozwijanie percepcji wzrokowej; sprawności manualnej, słuchu i poczucia rytmu; utrwalenie wyglądu figury geometrycznej – koła; stymulowanie rozwoju mowy dzieci.

„Zwierzęta domowe” – opowiadanie „Pimpuś” – ćwiczenia spostrzegawczości wzrokowej, dzieci opisują wygląd psa, uczestniczą w zabawie ruchowo- naśladowczej pn. „Jak piesek”; słuchają opowiadania, wypowiadają się NT. ”Jak dbamy o psa?”

„Zestaw ćwiczeń ruchowych nr III” –dzieci biegają, maszerują, podskakują, reagują na odpowiedni sygnał dźwiękowy wygrywany na instrumencie, wykonują ćwiczenia w siadzie skrzyżnym

„Obrazek kotka” – wyklejanie – dzieci słuchają wiersza D.Gellner „Idzie kot”, wypowiadają się na temat wiersza, uczestniczą w ćwiczeniach klasyfikacyjnych, biorą udział w zabawie ruchowej „Psotne koty” z wykorzystaniem kłębuszków wełny, wyklejają rysunek kota kawałkami wełny

„Muzyczne zabawy małych przyjaciół” – słuchanie piosenki „Popatrzcie na jamniczka” – zabawa rytmiczna do słyszanego akompaniamentu; omówienie tekstu piosenki; dzieci uczestniczą w ćwiczeniach słuchowych, rytmicznie maszerują w kole do piosenki

„Zabawy z kołem” – zabawy z figurami – dzieci układają dowolne kompozycje z klocków w kształcie figur geometrycznych i z patyczków, wyszukują kół wśród innych figur, określają kolory i wielkości; układają z figur sylwety jednego ze zwierząt występujących w wierszu H.Bechlerowej „Jak kotek zwierzęta…”

„Mówimy wyraźnie” – ćwiczenia logopedyczne „Plac zabaw” – dzieci uczestniczą w różnych zabawach językowych, oddechowych

„Chcę być dobry” – zabawy w oparciu o bajkę „Brzydkie kaczątko” – dzieci uważnie słuchają bajki, w zabawie przejawiają życzliwość, koleżeństwo, chęć niesienia pomocy; wiedzą, że każdego należy przyjąć do zabawy bez względu na wygląd

I i III częśc dnia:
Oglądanie widokówek ze zwierzętami
Zabawy fragmentami wierszy J.Tuwima „Kotek”, Z.Wójcika „Pieski”
Słuchanie bajki „Kot w butach”
Zabawy ruchowe
układanie puzzli wyciętych z widokówek ze zwierzętami
nauka fragmentów wierszy
praca w książce :”Czterolatek”
rysowanie NT dowolny
łączenie w pary sylwet psów tej samej rasy
zabawa „Na migi”
wykonanie psa z rolki po papierze toaletowym
zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjno-manipulacyjne
słuchanie wierszy
zabawa dydaktyczna „Czarodziejski worek”
zabawa klasyfikacyjna „Co jedzą zwierzęta?”
kończenie rozpoczętych przez n-la zdań
obrysowywanie sylwet psa, kota, kolorowanie
zabawy kołowe ze śpiewem

Zabawy ruchowe:
zestaw zabaw ruchowych porannych nr XII wg S.Moliere
„Pieski” zab. ruch. Z elem. Czworakowania
„Psotne koty” zab. ruch. Z elem. Toczenia
Spacer-obserwacja zmieniającej się pogody

Pomoce dydaktyczne: szarfy, sylwety psów, obrazki i pocztówki ze zwierzętami, gotowe elementy do wykonania postaci psa, rolki po papierze toaletowym, przytulani, patyczki, papierowe koła, sylwety kropelek i sopelków , rysunki kota , kawałki wełny, puzzle ze zwierzętami, kartoniki z imionami dzieci

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• U.Smoczyńska-Nachtman „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
• Płyty CD, odtwarzacz,
• Program multimedialny – karty pracy dla 3latków
• „Moje 3 i 4 lata” scenariusze zabaw muzyczno-ruchowych
• „Kotek” J.Tuwim
• „Pieski” Z.Wójcik
• „Pimpuś” A.Świerszczyńska
• „Idzie kot” D.Gellner
• „Metodyka wychowania fizycznego w przedszkolu” S.Moliere
• „Jak kotek zwierzęta mlekiem częstował” H.Bechlerowa

GRUDZIEŃ

TREŚCI PROGRAMOWE:

Rozpoznawanie i nazywanie emocji negatywnych i pozytywnych.
Integrowanie i komunikowanie się w grupie i poza nią poprzez uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, tańcach.
Rozpoznawanie i nazywanie uczuć.
Przyglądanie się pojazdom, urządzeniom i maszynom ułatwiającym człowiekowi pracę.
Obserwowanie pracy osób zatrudnionych w przedszkolu.
Próby porządkowania i klasyfikowania znanych przedmiotów.
Koncentrowanie uwagi na dźwięku.
Słuchanie literatury dziecięcej.
Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji.
Aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych i słuchowych.
Udział w zabawach przygotowujących do wejścia w świat znaków i liter.
Posługiwanie się określeniami czasu: długo, dłużej
Posługiwanie się umiejętnością liczenia.
Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.
Udział w dekorowaniu i ozdabianiu Sali własnymi pracami.
Uważne poruszanie się w budynku i w ogrodzie przedszkolnym.
Umiejętne i kulturalne jedzenie.
Mycie rąk przy każdym korzystaniu z toalety.

TYDZIEŃ I – SMOKI CZY DINOZAURY?

Cel główny: Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania.

Cel pośredni: poznanie wyglądu i nazw wybranych dinozaurów; rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności rytmicznego poruszania się; rozwijanie umiejętności posługiwania się określeniami: dłuższy od…, krótszy od …, potrafi liczyć w zakresie czterech; wspólnie bawi się z innymi dziećmi

„Ślady przeszłości” – słuchanie wiersza „Dinozaury” W.Żaby-Żabińskiej – dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych, dowiadują się o dinozaurach fruwających i chodzących, kolorują rysunek dinozaura

Zestaw ćwiczeń ruchowych nr IV – zabawy przy muzyce z wykorzystaniem woreczków – dzieci wykonują ćwiczenia zgodnie z poleceniem nauczyciela, doskonalą rzuty do celu, równowagę, wykonują ćwiczenia oddechowe

„To były dinozaury” – lepienie z plasteliny – dzieci za pomocą plasteliny starają się wykonać postać dinozaura, omawiają jego budowę, uczą się wyliczanki, powtarzają słowa szybko, wolno, cicho i głośno, umieszczenie prac na makiecie „Jurajski park”

„Do czego potrzebny jest człowiekowi węgiel?” – zabawa przy piosence „Hej w kopalni” – dzieci uczestniczą w opowieści ruchowej z wykorzystaniem wiersza T.Kubiaka, rozwiązują zagadki obrazkowe, ilustrują treść nowej piosenki

„Zabawy matematyczne” – zabawa dydaktyczna „Kolorowe paski” – dzieci uczestniczą w zabawie tanecznej przy piosence „Grozik”, nazywają kolory, używają określeń dłuższy od…, krótszy od…, układają dowolna kompozycję z pasków

„Odwiedził nas Mikołaj” – spotkanie z Mikołajem – dzieci słuchają baśni E.Krawczyk „Pomocnicy świętego Mikołaja, wypowiadają się na temat utworu, otrzymują upominki od Mikołaja, bawią się wspólnie z innymi dziećmi

I i III cześć dnia:
• Oglądanie albumów zwierząt, gadów prehistorycznych, czasopism, słuchanie nazw zwierząt żyjących w dawnych czasach
• Dzielenie wyrazów na sylaby
• „Rodzina dinozaurów” – kolorowanie obrazków
• Zabawa „Polecenia”
• Wykonanie makiety „Jurajski park”
• Rozmowy dotyczące przerabianej tematyki, podsumowujące wiadomości
• Zabawy dowolne w wybranych kącikach
• Słuchanie baśni „Zwyczaje Danusia”
• Ćwiczenia wydłużające fazę wydechu podczas mówienia na podstawie wiersza E.M.Skorek „Szumi las”
• Rozmowa zainspirowana pytaniem „Co i dlaczego dymi?”
• Ćwiczenia oddechowe
• Układanie sylwet dinozaurów z klocków w kształcie figur geometrycznych
• Analiza i synteza wzrokowa: składanie w całość pociętego obrazka
• Zabawa badawcza „Co to za kamień?”
• Rysowanie na dowolny temat kreda lub węglem
• Kończenie kolorowania rysunku Mikołaja
• Przypomnienie znanych piosenek o Mikołaju
• Nauka rymowanki o Mikołaju
• Zabawa „Chodzenie i dotykanie”

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XIII
• Zabawa ruch. „Dinozaury chodzące i fruwające” z elem. Czworakowania i biegu
• Spacer po osiedlu – obserwacja przyrody

Pomoce dydaktyczne: atlasy, ilustracje lub czasopisma przedstawiające dinozaury, woreczki, obręcze, sylwety dinozaurów, tamburyn, nagrania muzyki relaksacyjnej, rysunki dinozaura, obrazek mamy dinozaura, makieta „Jurajski park”, ilustracje, plastelina, obrazki (górnik w kopalni, wagonik, piec, kaloryfer), klocki, zestawy 4 kolorowych papierowych pasków różniących się długością, pocięte na części obrazki smoków lub dinozaurów, klocki w kształcie figur geometrycznych, kamień, biała kreda, węgiel, biała lub czarna kartka

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• U.Smoczyńska-Nachtman „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
• Płyty CD, odtwarzacz,
• Program multimedialny – karty pracy dla 3latków
• „Moje 3 i 4 lata” scenariusze zabaw muzyczno-ruchowych
• „Zajęcia ruchowe w przedszkolu” A.Grzęska
• „Dinozaury” W.Żaba-Żabińska
• „Zabawy relaksujące dla przedszkolaków” D.Chauvel, Ch.Noret
• „100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych” E.M.Skorek
• „Wychowanie muzyczne w przedszkolu” H.Przybylska
• „W kopalni” T.Kubiak
• „Pomocnicy świętego Mikołaja” E.Krawczyk
• „Od stóp do głów” K.W.Vopel

TYDZIEŃ II – URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Cel główny: Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości technicznej poprzez obserwowanie, manipulowanie.

Cel pośredni: poznanie wybranych urządzeń elektrycznych używanych w gospodarstwie domowym; rozwijanie sprawności manualnej, poczucia rytmu; stymulowanie rozwoju mowy dzieci

„Poznajemy urządzenia elektryczne” – wycieczka do przedszkolnej kuchni – dzieci przyglądają się pracy pani kucharki, oglądają urządzenia elektryczne, które wykorzystuje kucharka, nazywają urządzenia znajdujące się w kuchni, rozmawiają w Sali o urządzeniach elektrycznych, które znajdują się w kuchniach w domach dzieci

„Pstryczek elektryczek” – wykonanie lampki dla lalki – dzieci uczestniczą w zabawie „Podłoga-lampa”, słuchają wiersza J.Tuwima „Pstryk”, nazywają elementy budowy lampy, poznają sposób jej wykonania, oceniają swoje prace, umieszczają je na wystawce

„Praktyczne urządzenia” – zabawy przy piosence „Odkurzacz” – dzieci rozwiązują zagadki słuchowe dotyczące urządzeń elektrycznych, uczestniczą w zabawie „Praca odkurzacza”

Zestaw ćwiczeń ruchowych nr IV – zabawy przy muzyce z wykorzystaniem woreczków – dzieci wykonują ćwiczenia zgodnie z poleceniem nauczyciela, doskonalą rzuty do celu, równowagę, wykonują ćwiczenia oddechowe

„Odkurzacz” – słuchanie opowiadania W.Chotomskiej „Odkurzacz” – dzieci uważnie słuchają, odpowiadają na pytania nauczyciela dotyczące treści utworu, wychodzą na spacer w pobliżu sklepu z elektrycznymi urządzeniami gospodarstwa domowego, nazywają umieszczone w nim znane dzieciom urządzenia

„Mówię wyraźnie” – ćwiczenia logopedyczne „Pajacyki” – dzieci wykonują ćwiczenia z wykorzystaniem lusterek,, naśladują różne miny, wykonują pajacyki w pozycji stojącej i leżącej, rozwiązują zagadki słuchowe

I i III cześć dnia:
• Zabawa „Mimika twarzy”
• Zabawa „Co robi dziewczynka w kuchni?” rozmowa przy ilustracji
• Ćwiczenia słuchowe „Co to za urządzenie elektryczne?”
kolorowanie wybranego urządzenia elektrycznego.
• Zabawa „kolorowa lampa świeci”
• Ćwiczenia oddechowe „Kolorowe światła”
• Zabawa dydaktyczna „Głuchy telefon”
• Zabawy zgromadzonymi zabawkami poruszającymi się na baterię
• Ćwiczenia graficzne „Co to za urządzenie?”
• Zabawy w kąciku lalek z wykorzystaniem urządzeń (zabawek) gospodarstwa domowego
• Zabawa ruchowa „Dzwonek”
• Zabawy ruchowe, kołowe, ze śpiewem, ilustracyjne
• Zabawa „Zgaduj-zgadula”
• Zabawa „Prawda-fałsz”
• Uzupełnianie kart pracy

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XIV wg K.Wlaźnik
• Zabawa ruchowo-nasladowcza „W kuchni”
• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Marmurki-posągi”
• Zabawa ruchowa „Dzwonek” wg K.Vopla

Pomoce dydaktyczne: obrazki przedstawiające dziewczynkę wykonującą różne czynności w kuchni, woreczki, nagrania odgłosów wydawanych przez różne urządzenia elektryczne, rysunki urządzeń elektrycznych (z kuchni), małe butelki, plastelina, sylwety lampy, lampiony, zabawki elektryczne, dzwonek, wykropkowane rysunki urządzeń elektrycznych, urządzenia gospodarstwa domowego (zabawki), obrazki przedstawiające rozwiązania zagadek

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• U.Smoczyńska-Nachtman „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
• Płyty CD, odtwarzacz,
• Program multimedialny – karty pracy dla 3latków
• „Moje 3 i 4 lata” scenariusze zabaw muzyczno-ruchowych
• „Pstryk” J.Tuwim
• „Witajcie ręce-gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat” K.W.Vopel
• „Odkurzacz” W.Chotomska

TYDZIEŃ III – NADESZŁY SWIETA

Cel główny: Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społeczno-kulturowej poprzez poznawanie zasad organizacji życia społecznego, tradycji rodzinnej, regionalnej, narodowej.

Cel pośredni: zapoznanie z podstawowymi zasadami ochrony przyrody; poznanie niektórych tradycji świątecznych, nauka piosenki; rozwijanie umiejętności wycinania; stymulowanie rozwoju mowy

„Choinka w naszej sali” – słuchanie wiersza I.Salach „Kto dba o las?” – dzieci wielozmysłowo poznają igły drzew iglastych, podają nazwy znanych im drzew iglastych, nazywają z pomocą nauczyciela zwierzęta żyjące w lesie

Zestaw ćwiczeń ruchowych nr V – zabawy z wykorzystaniem szarf – dzieci maszerują, reagują na sygnały wzrokowe i dźwiękowe, ćwiczą prawidłowe skłony, czworakowanie i równowagę

„Choinka dla lalek” – słuchanie wiersza M.Woźnej „Choinka” – dzieci uczestniczą w rozmowie na temat tradycji związanych ze zbliżającymi się świętami, ćwiczą pamięć wzrokową, uczestniczą w ćwiczeniach oddechowych, nazywają zwierz eta występujące w wierszu, tańczą dowolnie do piosenki „Spotkanie z choinką”, rysują lub kolorują choinki

„Upominki pod choinkę” – nauka piosenki „Spotkanie z choinką – dzieci uczestniczą w zabawie na rozpoznawanie wysokości dźwięków, rozmawiają na temat treści piosenki, , uczą się pierwszej zwrotki, kończą rysowanie choinek według wzoru

„Jest wesoło i kolorowo” – porównywanie długości łańcuchów choinkowych – dzieci słuchają wiersza T.Kubiaka „Wesoła choinka”, wykonanie łańcucha z papieru wg sposobu pokazanego przez nauczyciela, określają długości swojego łańcucha poprzez dokładanie do innego łańcucha, stosują określenia długi-krótki, ozdabiają łańcuchem choinkę przedszkolną

„Mówię wyraźnie” – ćwiczenia logopedyczne „Dzieci na lodowisku”- uczą się tekstu „Hu, hu, ha, nasza zima zła” – powtarzają i rytmicznie wyklaskują, naśladują jazdę na łyżwach, wykonują rozgrzewkę rak, tworzą pociąg na lodzie powtarzając słowa „Jedzie pociąg z daleka”

I i III cześć dnia:
• Rozmowa na temat drzew iglastych
• Zaznaczanie różnic między obrazkami
• Wykonanie ozdobnej choinki z kolorowego papieru
• Zabawy ruchowe „koniki”
• Oglądanie kart świątecznych, omawianie szczegółów
• Ćwiczenia oddechowe „Igiełki sosnowe”
• Wspólne ubieranie choinki przedszkolnej, zawieszanie ozdób świątecznych, bombek, słodyczy
• Słuchanie kolęd
• Kolorowanie bałwankowej mandali
• „Kolorowa bombka” wykonanie ozdoby choinkowej
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
• Wykonanie wspólnie z dziećmi „Świątecznego stroika”
• Wycinanie pasków do łańcucha choinkowego z papieru kolorowego
• Zabawa tematyczna „Świąteczny obiad”
• Słuchanie opowiadania I.Salach „Życzenia”
• Uzupełnianie kart pracy

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XV
• Zabawa bieżna „Koniki”
• Zabawy na placu przedszkolnym: robienie śladów, lepienie bałwana

Pomoce dydaktyczne: karty pracy, dzwonki, trójkąt, tamburyn, szarfy, kółeczka z kolorowego papieru, sylwety choinki, obrazki gałązek drzew iglastych, gałązki drzew iglastych, karty świąteczne, ilustracje do wiersza, sylwety: śnieżynki, zwierząt leśnych, choinek i dzieci, nagrania kolęd, nici, obrazki świątecznej choinki, ozdoby, materiały potrzebne do wykonania świątecznego stroika, papier kolorowy, klej, pojemniki

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• U.Smoczyńska-Nachtman „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
• Płyty CD, odtwarzacz,
• Program multimedialny – karty pracy dla 3latków
• „Moje 3 i 4 lata” scenariusze zabaw muzyczno-ruchowych
• „Kto dba o las?” I.Salach
• „Choinka” M.Woźna
• „Wesoła choinka” T.Kubiak
• „Życzenia” I. Salach

STYCZEŃ

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Integrowanie i komunikowanie się w grupie i poza nią poprzez uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, tańcach.
2. Rozpoznawanie i nazywanie uczuć.
3. Koncentrowanie uwagi na dźwięku.
4. Słuchanie literatury dziecięcej.
5. Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji.
6. Aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych i słuchowych.
7. Udział w zabawach przygotowujących do wejścia w świat znaków i liter.
8. Posługiwanie się umiejętnością liczenia.
9. Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.
10. Uważne poruszanie się w budynku i w ogrodzie przedszkolnym.
11. Umiejętne i kulturalne jedzenie.
12. Mycie rąk przy każdym korzystaniu z toalety.
13. Rozumienie roli członków rodziny, docenianie wagi rodziny w życiu każdego człowieka, okazywanie miłości, szacunku i przywiązania swoim bliskim, respektowanie ich potrzeb i praw.
14. Dostrzeganie piękna przyrody w różnych porach roku.
15. Gromadzenie w kąciku przyrody pokarmu dla ptaków i dokarmianie ich zimą.
16. Czynne uczestnictwo w życiu kulturalnym poprzez udział w przedstawieniach.
17. Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi: wielkości przedmiotów, grubości.

TYDZIEŃ I – DOKARMIAMY ZWIERZĘTA ZIMĄ

Cel główny: Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania.

Cel pośredni: obserwowanie przyrody, zachęcanie do dokarmiania ptaków; rozwijanie sprawności manualnej; umiejętności rytmicznego poruszania się; zapoznanie z wyglądem gila i uświadomienie konieczności dokarmiania ptaków zimą; stymulowanie rozwoju mowy dzieci

„Co robią zimą dni tygodnia?” – słuchanie wiersza T.Fiutowskiej – dzieci osłuchują się z nazwami dni tygodnia, przeliczają z użyciem sylwet w zakresie 7, słuchają wiersza recytowanego przez n-lkę; uczestniczą w zab. ruch. „Tydzień ćwiczy”. Umieszczają w kąciku przyrody kalendarz „Dni tygodnia”. Śpiewają na melodię „Panie Janie” nazwy dni tygodnia wspólnie z n-lką.

„Ręka lewa, ręka prawa” – zabawa ruchowa ze śpiewem – dzieci nazywają i wskazują określone części ciała, uczą się rozróżniać stronę prawą i lewą, śpiewają piosenkę wspólnie z n-lką na melodię „Mam chusteczkę haftowaną”

„Wesoły-smutny” – rozmowa przy obrazkach – dzieci wyszukują słów przeciwstawnych do podanych przez n-la, np. zły-dobry; wyszukują określonych obrazków o przeciwstawnych cechach i układają je w pary; opisują obrazki przedstawione na tablicy używając kilku słów tworząc zdania. Uczestniczą w zab. ruch. Do piosenki „Cztery krasnoludki” ilustrując ruchem jej treśc

„Wróbel i sikorka” – słuchanie wiersza J.Suchorzewskiej „Domek dla ptaków” – dzieci wypowiadają się na temat obrazka, tworzą zdania zbudowane z 4 wyrazów; poznają sikorkę i wróbla, określają podobieństwa i różnice w ich wyglądzie; uczestniczą w ćwiczeniach ruchowo-graficznych „Karmnik”

„Karmnik” – rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni przestrzennej – dzieci rozwiązują zagadki słuchowe tekstowe, uczestniczą w zabawie dydaktycznej „Kto policzy wróbelki?”, przeliczają w zakresie 4 podczas zabawy „Cztery razy”, ; dzieci 4l rysują karmnik prowadząc linię po śladzie, dz. 3l kolorują karmnik, uzupełniają go sylwetami ptaszków

„Czego szuka wróbel?” – zabawy przy piosence „Wróbel” – dzieci słuchają piosenki, omawiają jej treść; uczą się piosenki fragmentami metodą ze słuchu, uczestniczą w zabawie przy piosence

„Pomagamy zwierzętom” – opowiadanie D.Ślepowrońskiej „Zimowe jabłuszko” – dzieci słuchają opowiadania, wiedzą, że do Polski przylatują ptaki z miejsc, gdzie jest zimniej, np. gil; uczestniczą w zabawie twórczej „Widzę coś, widzę coś”; przeliczają sylwety zwierząt w zakresie 4; wypełniają rysunek gila plasteliną

„Mówię wyraźnie” – ćwiczenia logopedyczne „Pada śnieg” – dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych, naśladują odgłosy przyrody; rytmicznie wyklaskują teksty zimowych piosenek; wypełniają sylwety gwiazdek małymi kołami rysowanymi niebieską kredką

I i III cześć dnia
• Obserwowanie przez okno ptaków przylatujących na plac przedszkolny
• Rozmowa na temat konieczności niesienia pomocy ptakom w zimie
• Zabawa dydaktyczna „O którym obrazku mówię?”
• Zabawa „Polecenia”
• Zabawy ruchowe, kołowe, ze śpiewem
• Utrwalanie wierszy i piosenek
• Lepienie ptaszków z masy solnej
• Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań
• Ćwiczenia graficzne
• Ćwiczenia spostrzegawczości
• Ćwiczenia rytmiczne-podział nazw ptaków na sylaby
• Ćwiczenia ortofoniczne-naśladowanie głosów ptaków
• Kolorowanie rysunków
• Zabawy słuchowe z wykorzystaniem instrumentów muzycznych
• Wykonywanie zadań na kartach pracy –dz. 4l
• Układanie puzzli, rysowanie
• Zabawa dydaktyczna „Kolorowa piłka”
• Ćwiczenia oddechowe
• Kończenie rymowanek

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XVI wg K.Wlaźnik
• Zabawy na placu przedszkolnym, obserwowanie ptaków, nazywanie ich przez nauczyciela
• Robienie śladów na śniegu, szukanie śladów ptaków
• Zabawa orient.porz. „Ptaszki w karmniku”
• Zabawa z elem. Skoku i podskoku „Spłoszone wróbelki”
• Zabawa ruchowo-naśladowcza „Co robi wróbelek?”

Pomoce dydaktyczne: ilustracje do wiersza „Domek”, obrazki ptaków, tamburyno, obręcze, skakanki, kółka, plastelina, kartka z karmnikiem, sylwety ptaków, masa solna, nagrania muzyki, karmnik, karty pracy, klocki, sylwety leśnych zwierząt, rysunki gila, kartoniki z kropkami, instrumenty perkusyjne, piłki, sylwety gwiazdek

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• U.Smoczyńska-Nachtman „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
• Płyty CD, odtwarzacz,
• Program multimedialny – karty pracy dla 3latków
• „Moje 3 i 4 lata” scenariusze zabaw muzyczno-ruchowych
• J.Suchorzewska „Domek dla ptaków”
• M.Dąbrowska, J.Grafczyńska „Zabawy rytmiczne i umuzykalniające dla dzieci”
• W.Vopel „Witajcie uszy-gry i zabawy ruchowe dla dzieci…”
• D.Ślepowrońska „Zimowe jabłuszko”

TYDZIEŃ II – KARNAWAŁ W PRZEDSZKOLU

Cel główny: Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami.

Cel pośredni: rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się; recytowania wiersza; określania kierunków; wspólnej zabawy; stymulowanie rozwoju mowy dzieci

„Moje piosenki-zabawy rytmiczne” – hospitacja diagnozująca -dzieci nazywają znane im instrumenty melodyczne i niemetodyczne; rozróżniają ich brzmienie, rozwiązują zagadki słuchowe, układają puzzle , śpiewają i poruszają się w rytm znanych im piosenek, ilustrują je ruchem

„Przygotowanie do balu” – zabawy przy piosenkach „Biały walczyk”, „Bal w przedszkolu” – dzieci wyklaskują proste rytmy podane przez nauczyciela, wypowiadają się na temat balu w przedszkolu, uczestniczą w zabawach do piosenek

Zestaw ćwiczeń ruchowych nr VI – dzieci wykonują ćwiczenia w grupach, uczą się współpracy; biegają , ćwiczą równowagę, czworakują, wykonują ćwiczenia grzbietu i stóp

„Wspólna zabawa” – słuchanie wiersza E.Szelburg-Zarembiny „Weźmy się za ręce” – dzieci słuchają zagadek słownych nt. „Za kogo przebiorę się na bal”, słuchają wiersza; rytmizują fragment , uczą się wiersza fragmentami metodą ze słuchu

„Zabawa z balonikiem” – zabawa dydaktyczna „Gdzie położyć balonik?” – dzieci uczestniczą w zabawie „Kolory”, tańczą z balonikami, biorą udział w ćwiczeniach oddechowych; ćwiczą umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni; uczestniczą w zabawie „Widzimy, słuchamy i odczuwamy z pomocą balonika”, zabawa „Balonik”

„Dzisiaj jest bal w przedszkolu”- wspólna zabawa – dzieci określają , za kogo się przebrały; uczestniczą w tańcach i zabawach przeplatanych konkursami, bawią się wspólnie z innymi dziećmi

„Mówię wyraźnie” – ćwiczenia logopedyczne „Toaleta poranna” – dzieci wykonują ćwiczenia ruchowe naśladowcze oraz logarytmiczne

I i III cześć dnia:
• Kreatywne rysowanie – uzupełnianie brakujących elementów
• Zabawa w radio
• Inscenizacja wiersza D.Gellner „Trzy śnieżynki”
• Zabawa pantomimiczna do wiersza :Trzy świnki”
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
• Zabawa dydaktyczna „Co to za smakołyk”
• Słuchanie piosenek
• Zabawa „Chodzenie i dotykanie”
• Wycinanie dowolnych kształtów ze starych czasopism dziecięcych
• Oglądanie strojów karnawałowych
• Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
• Kolorowanie rysunków
• Ćwiczenia dykcyjne
• Wykonywanie zadań na kartach pracy
• Zabawy ruchowe, ze śpiewem, ilustracyjne

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XVII
• Zabawa orient.-porz. „Wielkoludy i krasnale”
• Zabawa orient.-porz. „Balonik”

Pomoce dydaktyczne: kartki z zaznaczonymi elementami, krążki w czterech kolorach, obręcze, bębenek, nagrania piosenek, pluszowy miś, baloniki, stare czasopisma, rekwizyty do konkursów, obrazki pocięte, karty pracy

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• U.Smoczyńska-Nachtman „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
• Czterolatek „Bawię się i uczę” cz.1
• Płyty CD, odtwarzacz,
• Program multimedialny – karty pracy dla 3latków
• „Moje 3 i 4 lata” scenariusze zabaw muzyczno-ruchowych
• D.Gellner „Trzy śnieżynki”
• E.Szelburg-Zarembina „Weźmy się za ręce”
• K.W.Vopel „Od stóp do głów”

TYDZIEŃ III – KOCHAM BABCIE I DZIADKA

Cel główny: Tworzenie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka i innych ludzi, np. wynikających ze zróżnicowania płci, wieku, stanu zdrowia, doświadczenia

Cel pośredni: wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną; rozwijanie umiejętności plastycznych; wokalnych; rozwijanie szacunku do starszych ludzi; stymulowanie rozwoju mowy dziecka

„Moja babcia i mój dziadek” – rozmowa na temat roli babci i dziadka w życiu dzieci – dzieci wiedzą kim są babcia i dziadziuś dla rodziców każdego z dzieci oraz jaką rolę pełnią w ich rodzinie; indywidualnie opisują wygląd zewnętrzny babci i dziadka na podstawie zdjęcia, posługują się przymiotnikami : duży, mały, gruby, chudy …

Zestaw ćwiczeń ruchowych nr VII – dzieci wykonują ćwiczenia przy muzyce, z wykorzystaniem piłki, zgodnie z poleceniem nauczyciela; ćwiczą wszystkie grupy mięsni

„Upominki i podarunki” – wykonanie laurki dla babci i dziadka – dzieci słuchają wiersza L.Marjańskiej „Wszystko dla babci” , wypowiadają się na temat różnych prezentów dla babci i dziadka; poznają znaczenie słowa laurka, wykonują prace

„Przygotowujemy koncert” – zabawy przy piosence „Babcia ma święto” – dzieci reagują odpowiednim ruchem na określony sygnał muzyczny, słuchają piosenki, wypowiadają się na jej temat, uczestniczą w zabawach; uczą się piosenki fragmentami metodą ze słuchu; ozdabiają kropkami, kreskami serwetki dla babci i dziadka

„Pomagamy starszym” – spotkanie z babciami i dziadkami dzieci z grupy – dzieci prezentują wiersze, śpiewają piosenki, tańczą , wręczają dziadkom laurki i upominki

„Mówię wyraźnie” – ćwiczenia logopedyczne „Buzie z gumy” – dzieci wykonują ćwiczenia rozwijające mięśnie twarzy

I i III cześć dnia:
• Oglądanie zdjęć
• Ćwiczenia oddechowe i usprawniające narządy mowy
• Nauka wiersza „Życzenia”
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań
• Zabawy przy muzyce
• Zabawa relaksacyjna „List do babci”
• Lepienie z masy solnej
• Nauka wiersza „Wszystko dla babci”
• Zabawa „Powiedz, czego brakuje?”
• Słuchanie opowiadania W.Bierestowa „Dróżka w lesie”
• Ćwiczenia słuchowe „Jaka to piosenka?”
• Słuchanie opowiadania I.Salach „Babcia i dziadzio”
• Układanie kompozycji z figur geometrycznych
• Kreatywne rysowanie na bazie koła
• Mówienie rymowanek
• Zabawa „Drzewo w zimie”

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XVIII
• Zabawa ruchowo-naśladowcza „Pomagamy babci”
• Zabawa z elem. Biegu „Kto szybciej?”

Pomoce dydaktyczne: piłki, rysunki schematyczne kobiety i mężczyzny, obrazki ludzików, zdjęcia, klocki, kredki świecowe, masa solna, foremki, kwiaty i listki wycięte z kolorowego papieru, klej, kartki kolorowe, zabawki, duża chusta, tamburyno, ilustracja do opowiadania „Wszystko dla babci”, zestaw figur geometrycznych, kartki z narysowanymi trzema kołami, koła hula-hoop

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• U.Smoczyńska-Nachtman „Kalendarz muzyczny w przedszkolu”
• Płyty CD, odtwarzacz,
• Program multimedialny – karty pracy dla 3latków
• „Moje 3 i 4 lata” scenariusze zabaw muzyczno-ruchowych
• Czterolatek „Bawię się i uczę” cz. 1
• E.M.Skorek „100 tekstów do cwiczeń logopedycznych”
• I.Salach „Życzenia”
• L.Marjańska „Wszystko dla babci”
• W.Bierestowa „Dróżka w lesie”
• I.Salach „Babcia i dziadzio”
• K.W.Vopel „Witajcie uszy-gry i zabawy ruchowe…”

TYDZIEŃ IV – V – FERIE ZIMOWE – BAWMY SIĘ

Cel główny: Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.

Cel pośredni: rozwijanie ekspresji ruchowej, mowy, spostrzegawczości; doskonalenie umiejętności rozpoznawania kształtów, określania cech przedmiotów

„Zimowe piosenki” – zabawy ruchowe – dzieci utrwalają treść poznanych piosenek o tematyce zimowej, uczestniczą w zabawach ruchowych do tych piosenek, ilustrują treść ruchem

„Zabawy z balonikiem” – rozwijanie ekspresji ruchowej – dzieci utrwalają umiejętności odróżniania kierunków ( przed, za, z boku, do góry), uczestniczą w ćwiczeniach oddechowych

„Zabawy kota” – rozwijanie twórczej ekspresji ruchowej, muzycznej i plastycznej – dzieci rozwiązują zagadkę, uczestniczą w zabawie do piosenki „Kotki dwa”, reagują odpowiednim ruchem na określony sygnał dźwiękowy, uczą się robić „koci grzbiet”, improwizacja ruchowa z kłębkiem wełny

„Czarodziejski worek” – doskonalenie umiejętności rozpoznawania kształtów niektórych przedmiotów – dzieci uczestniczą w zabawie, na podstawie dotyku odgadują co to jest, nazywają i sprawdzają; słuchają wiersza J.Tuwima „Idzie Grześ przez wieś”

„Bawimy się i liczymy” – porównywanie liczby przedmiotów metodą łączenia ich w pary – dzieci przeliczają przedmioty w zakresie 5, utrwalają pojęcie „para”, wypełniają karty pracy

„Co to jest? Zagadki” – kształcenie umiejętności określania charakterystycznych cech przedmiotów – dzieci rozwiązują zagadki słuchowe i wzrokowe, wskazują odpowiedź przedstawioną na obrazku, określają położenie schowanego przedmiotu za pomocą przyimków „pod, za, na, w, przed, między, obok”

„Zabawy kołowe ze śpiewem” – rozwijanie poczucia rytmu – dzieci uczestniczą w różnych zabawach, śpiewają, tańczą, ilustrują treść ruchem, utrwalają zabawy nowe

„Czym się różnią?” – rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności dokonywania najprostszych operacji umysłowych, np. porównywanie-zauważanie różnic – dzieci rozwijają spostrzegawczość na podstawie różnic między zabawkami, uczestniczą w zabawie ruchowej „Króliki” z elem. Skoku podpartego, wykonują zadania na karcie pracy

„Zabawy na śniegu” – rozmowa przy ilustracjach, rozwijanie procesów myślowych, zachęcanie do dłuższych wypowiedzi – dzieci znają zabawy na śniegu, opowiadają o nich, wiedzą, jakie przedmioty niezbędne są do jazdy z górki, na lodzie, jazdy po śniegu. Wychodzą do ogrodu przedszkolnego, bawią się na śniegu

„Moje ulubione bajki” – rozwijanie mowy – dzieci opowiadają o swoich ulubionych bajkach, tworzą zdania, potrafią nazwać bohaterów swoich bajek, samodzielnie tworzą ilustrację do bajki, którą najbardziej lubią. Oglądają wybraną bajkę z kasety video. Odgadują tytuły bajek przedstawionych przez nauczyciela na ilustracjach

I i III część dnia:
• Zabawy w kącikach tematycznych
• Układanie budowli z klocków
• Lepienie z plasteliny
• Kolorowanie obrazków
• Zabawy integracyjne
• Czytanie wierszy i opowiadań
• Zabawy przy muzyce
• Śpiewanie piosenek przedszkolnych
• Utrwalanie wierszy
• Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej

Zabawy ruchowe:
• Zabawy poranne opracowanie własne
• Robienie śladów na śniegu, szukanie śladów ptaków
• Zabawa orient.porz. „Ptaszki w karmniku”
• Zabawa z elem. Skoku i podskoku „Spłoszone wróbelki”
• Zabawy na placu przedszkolnym: lepienie bałwana

Pomoce dydaktyczne: płyty CD, odtwarzacz CD, baloniki, tamburyno, kłębki wełny, zabawki o różnych kształtach, karty pracy, liczmany, ilustracje przedstawiające zabawki, przedmioty, ilustracje przedstawiające zabawy na śniegu, kartki, kredki, ilustracje bajek, kaseta video

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• J.Tuwim „Idzie Grześ przez wieś”
• A.Bojakowska „Scenariusze zajęć w przedszkolu”

LUTY

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podejmowanie i realizowanie różnych zadań zespołowych, wspólne rozwiązywanie problemów.
2. Odkrywanie otaczającego świata w sposób wielozmysłowy i aktywny
3. Słuchanie utworów literackich, oglądanie przedstawień teatralnych, ocenianie postaw bohaterów
4. Dostrzeganie i rozumienie związku człowieka z przyrodą
5. Znajomość owoców i warzyw
6. Interesowanie się kosmosem
7. Rozróżnianie i nazywanie przedmiotów codziennego użytku
8. Swobodne wypowiadanie się w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami
9. Próby porządkowania i klasyfikowania znanych przedmiotów i zjawisk
10. Ustne opisywanie przedmiotów, ludzi, obrazów
11. Słuchanie literatury dziecięcej
12. Uczestniczenie w zabawach ruchowo-graficznych
13. Posługiwanie się słowami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni
14. Składanie pociętych obrazków w całość
15. Porównywanie liczebności zbiorów
16. posługiwanie się umiejętnością liczenia, w zakresie indywidualnych możliwości umysłowych
17. Słuchanie różnorodnej muzyki towarzyszącej dziecku w różnych momentach dnia
18. Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych
19. Doznawanie radości tworzenia poprzez zabawy z plamą
20. Mycie owoców i warzyw przed spożyciem i rąk przed jedzeniem
21. Ubieranie się w zależności od warunków atmosferycznych i sytuacji

TYDZIEŃ I - KOSMOS
Podstawa programowa: Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania.

Cel główny: przybliżenie wiadomości o kosmosie, zachęcanie do rozważań, czy kosmos zamieszkują inne niż ludzie istoty żyjące, zapoznanie dzieci ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy; rozwijanie sprawności manualnej; przybliżenie wiadomości o gwiazdach i gwiazdozbiorach; porównywanie liczebności zbiorów; przybliżenie wiadomości na temat kosmonautów; stymulowanie rozwoju mowy dzieci

„Kosmos i planeta Ziemia” – słuchanie opowiadania S.Schimmel „Dzieci Ziemi- pamiętajcie” – dzieci poznają określenie Układ Słoneczny, przyglądają się planszy przedstawiającej Układ Słoneczny, uczestniczą w zabawie dydaktyczno-ruchowej „Krążące planety”, słuchają opowiadania, wypowiadają się na jego temat, tworzą kompozycję „Ziemia-zielona planeta”

„Spotkanie z przybyszami kosmosu” – opowieść ruchowa – tworzenie nazw mieszkańców przez analogię, uczestniczą w zabawie ruchowej połączonej z ćwiczeniami wyobraźni „Przybysz z obcej planety”, biorą udział w opowieści ruchowej przy muzyce relaksacyjnej „Wyprawa na nieznaną planetę, słuchają piosenki „Ziemia-zielona wyspa”, uczestniczą w ilustracji ruchowej do tej piosenki

„Dzień i noc” – słuchanie wiersza „Halo, to mówi Ziemia” – dzieci wypowiadają się na temat Ziemi, uświadomienie dzieciom, że Ziemia to kula, słuchają wiersza, poznają globus, uczestniczą w zabawie dydaktycznej z wykorzystaniem globusa oraz lampki „Jak powstaje dzień, a jak noc”, tworzą wydzierankę z żółtego papieru „Nasze słoneczka”

„Niebo pełne gwiazd” – ćwiczenia graficzne z gwiazdkami – dzieci oglądają teatrzyk sylwet na podstawie wiersza E.Szelburg-Zarembiny „Idzie niebo” , rozmawiają na temat zachowania się ptaków, łączą gwiazdki liniami na dużym arkuszu papieru, uczestniczą w zabawie ruchowej rozwijającej wyobraźnię i wyczucie przestrzeni „Tworzymy gwiazdozbiory, porównują liczebność zbiorów „Kolorowe gwiazdki”

„Bawimy się w kosmonautów” - ćwiczenia logopedyczne „Czy mnie słyszysz?” – dzieci uczestniczą w zabawach słowno-muzycznych, śpiewają na określonych sylabach, kończą słowa, które rozpoczął nauczyciel, , kolorowanie rysunków ufoludka

I i III cześć dnia:
• „Co wiemy o kosmosie?” – oglądanie w małych zespołach książek o kosmosie
• „Rakieta” – puzzle
• Zabawy ruchowe, ze śpiewem
• Zabawy konstrukcyjne
• Ćwiczenia graficzne „Małe i duże rakiety”
• Słuchanie rymowanki „Spotkanie z ufoludkiem”
• Rozmowy nt kosmosu
• Zabawy rozwijające spostrzegawczość i umiejętność współdziałania w zespole
• Odszukiwanie takich samych obrazków
• Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność rozpoznawania muzyki szybkiej i wolnej
• Zagadki rysunkowe
• Słuchanie wiersza A.H.Murgrabi „Księżycowa piosenka”
• Plastelinowy księżyc – zabawy z plasteliną
• Zabawy rozwijające twórcze myślenie
• Ćwiczenia spostrzegawczości i sprawności manualnych
• „Kosmonauta” – puzzle
• Nauka rymowanki
• Rozwiązywanie zagadek
• Zabawy w kącikach tematycznych

Zabawy ruchowe:
• „Start rakiety” – z elem wyskoku
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XIX
• „Przybysz z obcej planety” – z elem orient porz.
• „Dzień i noc” z elem orient.porz.
• Zabawa ruchowa z rymowanką „Kosmonauta”

Pomoce dydaktyczne: książki o kosmosie, obrazek rakiety – puzzle, plansza przedstawiająca Układ Słoneczny, opaski z obrazkami planet, klocki, kolorowe gazety, nożyczki klej kartki jasnozielone w kształcie koła, tamburyno, płyty Cd, sylweta postaci Ufoludka, koperta z kartonikami z elementami rysunków przybyszów kosmosu, muzyka relaksacyjna, sylwety słońca i księżyca, zagadki rysunkowe, globus, lampka stojąca, paski żółtej bibuły, papier kolorowy plastelina, zdjęcia księżyca w różnych fazach, wykropkowane rysunki słońca i księżyca, obręcze, kartki z narysowanym kołem, sylwety do wiersza „Idzie niebo”, zdjęcia wybranych gwiazdozbiorów, paski papieru z wzorem do układania gwiazdek, gwiazdki, duży arkusz papieru, pocięte na części obrazki kosmonauty, kartonowe pudła w różnych rozmiarach, przybory gimnastyczne, gazety, folia aluminiowa, sznurki, bibuła, taśma klejąca, worki foliowe, muzyka marszowa, zagadki, obrazki z rozwiązaniami zagadek, karty pracy, książka „Czterolatek”

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
S.Schimmel „Dzieci Ziemi-pamiętajcie”
Wiersz „Halo, tu mówi Ziemia”
A.H.Murgrabi „Księżycowa piosenka”
E.Szelburg –Zarembina „Idzie niebo”
Książki o kosmosie
Ksiązki o kosmonautach
Encyklopedia Kosmosu

TYDZIEŃ II – ZWIERZĘTA Z OGRODU ZOOLOGICZNEGO

Podstawa programowa: Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie

Cel główny: zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi; zapoznanie z wyglądem i przeznaczeniem ogrodu zoologicznego oraz żyjącymi w nim zwierzętami; porównywanie wyglądu wybranych zwierząt; przybliżanie ich zwyczajów; przybliżenie sztuki cyrkowej, zwrócenie uwagi na tresurę zwierząt;

„Czy znamy te zwierzęta?” – słuchanie opowiadania nauczyciela na podstawie utworu M.Buczkówny „Moje zwierzęta” – dzieci uważnie słuchają opowiadania, rozmawiają wspólnie z nauczycielem na temat występujących w opowiadaniu zwierząt ze zwróceniem uwagi na ich wygląd i zachowanie; uczestniczą w zabawie plastycznej „Dziwne zwierzaki” rozdmuchując farbę na kartce w różnych kierunkach

„W ogrodzie zoologicznym” – teatrzyk sylwet według B.Lewandowskiej „W zoo” – dzieci oglądają teatrzyk, poznają mieszkańców ogrodu zoologicznego, rozmawiają na temat przedstawienia, poznają znaczenie słów „ogród zoologiczny”, wyszukują na ilustracji zwierząt, o których była mowa w utworze; osłuchanie z wierszem R.Kujawskiego „Muzykalny słoń”, zapoznanie dzieci z instrumentem – trąbką, uczestniczą w zabawie „Nasze trąbki”

„Rozpoznajemy zwierzęta” – słuchanie opowiadania J.Brierley „Słonica i królik” – dzieci omawiają postępowanie zwierząt występujących w utworze; wiedzą, że nie należy dokuczać mniejszym i słabszym od siebie; uczestniczą w zabawie dydaktycznej „Małe i duże zwierzęta”; wspólnie z nauczycielem wykonują makietę „Nasze zoo”

„Zabawy zwierząt” –opowieść ruchowa „Spacer przez dżunglę” - dzieci oglądają teatrzyk sylwet na podstawie utworu W.Chotomskiej „Hipopotam lubi błoto”, dzieci wypowiadają się na temat zwierząt występujących w utworze, uczestniczą w zabawie dydaktycznej „Liczymy zwierzęta”, przeliczają w zakresie 4

„Bawimy się w cyrk” – ćwiczenia logopedyczne „Orkiestra” – dzieci powtarzają za nauczycielem odgłosy strojenia głosu i instrumentów, wybierają sobie przedmioty, na których podejmują próbę gry, odgadują dźwięki wybranych instrumentów, uzupełniają karty pracy

I i III część dnia:
Oglądanie w małych zespołach książek z serii „Małe i duże”, „Wielkie koty”, „Dziwne stworzenia”, „W wodzie i na lądzie” wyd. Toront Publications INC
Nazywanie zwierząt przedstawionych na ilustracjach, porównywanie ich wyglądu
Cwiczenia spostrzegawczości „Co nie pasuje?”
Zabawy słowne
Zabawy graficzne „Szukamy ukrytych zwierząt”
Ilustracja ruchowa wiersza L.J.Kerna „Wąż”
Uzupełnianie kart pracy
Wyszukiwanie określonych obrazków zwierząt
Zabawy integracyjne
Zabawa pantomimiczna „W zoo”
Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach egzotycznych
Słuchanie wiersza.Badalskiej „Cyrk”
Zabawy językowe
Zabawy w dowolnych kącikach zabaw
Zabawy przy stoliczkach, rysowanie, lepienie z plasteliny, układanie puzzli

Zabawy ruchowe:
Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XX
„Zatańcz z misiem” zab. z elem. Orient. Porz.
„Jedziemy do zoo” zab. z elem. Orient.porz.
„Słonie i papugi” z elem. Czworakowania
„Odszukaj parę” z elem. Orient.porz.
„zwierzęta do zwierząt” z elem. Orient. Porz.
„Kangurki” z elem. Podskoku

Pomoce dydaktyczne: ilustracje do wiersza „Moje zwierzęta”, zabawka miś, muzyka o zmiennym charakterze, zakryte obrazki zwierząt, farby, kartki, słomki, obrazki dziwnych zwierząt, krążki, obrazek trąbki, nagranie gry na trąbce, gazety, szarfy lub opaski z obrazkami papug i słoni, muzyka w wysokim i niskim rejestrze, tamburyno, obrazki zwierząt egzotycznych, książka „Czterolatek”, zdjęcia zwierząt wycięte z kolorowych gazet, pudełka po produktach spożywczych, klocki, klej, piłeczka, karta pracy, kontury węża narysowane na papierze, poplątane liny, krążki, sylwety teatrzyku, szarfy w czterech kolorach, cztery obręcze, figury geometryczne, zagadki, rysunki zwierząt-rozwiązań zagadek, kolorowe czasopisma ze zwierzętami, zwierzątko maskotka, klej

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• M.Buczkówna „Moje zwierzątko”
• Książki o zwierzętach egzotycznych „Świat zwierząt”
• L.J.Kern „Wąż”
• R.Kujawski „Muzykalny słoń”
• B.Lewandowska „W zoo”
• M.Lorek „W zoo”
• J.Brierley „Słonica i królik”
• W.Chotomska „Hipopotam lubi błoto”
• Nagranie C.Saint-Saensa „Karnawał zwierząt”
• W.Badalska „Cyrk”
• Album „Zwierzęta egzotyczne”
• „Bon czy ton” Grzegorz Kasdepke

TYDZIEŃ III – DBAMY O ZDROWIE I URODĘ

Podstawa programowa: Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

Cel główny: kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą; czystość w najbliższym otoczeniu; podkreślanie roli właściwego odżywiania się; rozumienie potrzeby dbania o zęby i leczenia ich; uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby; podkreślenie znaczenia zawodu lekarza dla zdrowia ludzi

„Chcemy być czyści” – teatrzyk sylwet na podstawie utworu A.Kuhn-Cichockiej „Żeby nie było brudasów” – dzieci oglądają przedstawienie, wypowiadają się na temat bohaterów przedstawienia, uczestniczą w zabawie ruchowej „Małe czyścioszki”, bawią się przy piosence „A to ci uciecha”

„Dbamy o czystość wokół nas” – opowiadanie nauczyciela na podstawie utworu Cz.Janczarskiego „Przed podwieczorkiem” – dzieci słuchają opowiadania, oceniają zachowanie prosiaczka, wiedza że sprzątanie to ciężka praca i każdy powinien dbać o czystość w najbliższym otoczeniu oraz sprzątać po sobie; uczestniczą w zabawie z „odkurzaczem” – rozpoznają po dotyku jaki dotknęli przedmiot

„Zdrowo się odżywiamy” - słuchanie wiersza M.Witewskiej „Witamy” – dzieci uczestniczą w zabawie dydaktycznej „Gotujemy zupę”, nazywając poszczególne warzywa włożone do garnka, ; słuchają wiersza, wypowiadają się na temat „Co musimy jeść, aby być zdrowi?”

„Pamiętamy o naszych zębach” – teatrzyk na podstawie utworu W.Chotomskiej „Kino w łazience” – dzieci wypowiadają się na temat przedstawienia, występujących postaci i ich roli w utrzymaniu zdrowia naszych zębów; uczestniczą w zabawie dydaktycznej „Zdrowy i chory ząbek”

„Wiem, kto mi pomoże, kiedy zachoruję” – słuchanie wiersza S.Kossuth „Chory miś” – dzieci wypowiadają się na temat zachowania bohaterów wiersza, rozwiązują zagadki słuchowe „Co wolą nasze uszy?”; uczestniczą w spotkaniu z pielęgniarką, rozmawiają na temat „Kto mi pomaga, kiedy jestem chory?”

I i III część dnia:
• Zabawa dydaktyczna „Co jest w worku?”
• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i koncentrację uwagi „Chodzi sroczka”
• Wyszukiwanie przedmiotów na rysunku do utrzymywania czystości
• Ćwiczenia spostrzegawczości „Czym się różnią obrazki?”
• Uzupełnianie kart pracy
• Zabawa dydaktyczna „Co jest z sadu, co z ogrodu?”
• Oglądanie rysunków, określanie, co jest słodkie
• Zagadki rysunkowe
• Zabawa rozwijająca sprawność manualną „Nasze przybory do mycia zębów”
• Zabawa „Czy można ochronić się przed chorobami?”
• Zabawa „Ubieramy Jasia”
• Odrysowywanie kształtów
• Ćwiczenia koncentracji, pamięci wzrokowej
• Zabawy ruchowe, kołowe, ze śpiewem
• Zabawy w kącikach tematycznych
• Zabawy dowolnym materiałem konstrukcyjnym

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XXI wg W.Sherborne
• „Lustra” zab. ruchowo-naśladowcza
• „Małe czyścioszki” z elem. Orient.porz.
• „Odszukaj swoje koło” z elem. Orient. Porz.
• „Zamiatamy podłogę” z elem. Rywalizacji
• „Sałatka owocowo-warzywna” z elem. Orient. Porz.
• „sprzątamy śmieci” z elem. Skłonu

Pomoce dydaktyczne: karty pracy, przybory służące do utrzymania czystości, nagrania muzyki relaksacyjnej i o zmiennym tempie, sylwety do teatrzyku, obrazek łazienki, zagadki o przyborach toaletowych, obręcze, tamburyno, opaska ze sroczka, pudełko, przybory do utrzymania porządku, pudło z zabawkami z Sali przedszkolnej, zmiotki, szufelki, szczotki na kiju, kule z gazet, odkurzacz, rolki po papierze toaletowym, bibuła, papier kolorowy, arkusz brystolu, koła do mapy pojęciowej, chustka, klej, obrazki posprzątanego i nie posprzątanego pokoju, pisaki, rysunek z przedmiotami służącymi do utrzymania czystości; obrazki owoców lub warzyw, zestaw do ćwiczeń klasyfikacyjnych dla każdego dziecka, przybory do mycia zębów, opaski z rysunkami: kubków, szczotek i past w różnych kolorach i wzorach, obrazki różnych słodyczy, sylwety dwóch zębów: zdrowego i chorego, kolorowe szarfy, kontury kubka, szczotki, pasty; sylweta chłopca wycięta z kartonu, pudło, zestaw odzieży letniej i zimowej, szaliki, nagranie dźwięków przyjemnych i nieprzyjemnych dla naszych uszu, muzyka o zróżnicowanym natężeniu, rekwizyty związane z zawodem lekarza, kolorowe kartki, farby, patyczki higieniczne, kartki z postaciami ubranymi odpowiednio i nieodpowiednio, karteczki ze schematycznymi rysunkami

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• T.Fiutowska „Chodzi sroczka”
• A.Kuhn-Cichocka „Żeby nie było brudasów”
• D.Chauvel , Ch.Noret „Zabawy relaksacyjne dla przedszkolaków”
• Cz.Janczarski „Przed podwieczorkiem”
• M.Szyszko „Odkurzacz”
• M.Witewska „Witamy”
• S.Kossuth „Chory miś”
• Encyklopedia zdrowia
• „Moja pierwsza encyklopedia” Parouche
• „Bon czy ton” Grzegorz Kasdepke

MARZEC

TREŚCI PROGRAMOWE:

1. Podejmowanie działań na rzecz klasy i przedszkola.
2. Słuchanie utworów literackich.
3. Obserwowanie zmian zachodzących w krajobrazie i szacie roślinnej w zależności od pory roku.
4. Interesowanie się warunkami potrzebnymi do wzrostu roślin (woda, światło, gleba, powietrze).
5. Kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych.
6. Obserwowanie pracy ludzi różnych zawodów.
7. Próby porządkowania i klasyfikowania znanych przedmiotów, zjawisk.
8. Ustne opisywanie przedmiotów, obrazków.
9. Próby zapamiętywania wierszyków dziecięcych.
10. Udział w ćwiczeniach artykulacyjnych.
11. Udział w zabawach słownych.
12. Uczestniczenie w zabawach ruchowo-graficznych.
13. Posługiwanie się słowami określającymi położenie przedmiotów w przestrzeni.
14. Składanie pociętych obrazków w całość.
15. Posługiwanie się umiejętnością liczenia.
16. Posługiwanie się pojęciami dotyczącymi wielkości przedmiotów, grubości, wysokości.
17. Słuchanie różnorodnej muzyki.
18. Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.
19. Wyciszanie się, odprężanie-relaksacja.
20. Doznawanie radości tworzenia.
21. Samodzielne obsługiwanie się w pomieszczeniach sanitarnych.

TYDZIEŃ I – MARCOWA POGODA

Podstawa programowa: Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie.

Cel główny: zachęcanie do obserwacji zmian atmosferycznych charakterystycznych dla przedwiośnia; poprawne nazywanie zjawisk atmosferycznych (deszcz); rozpoznawanie różnorodnych warunków pogodowych; zapoznanie ze zjawiskiem tęczy, wyjaśnienie, jak ono powstaje; zapoznanie z pierwszymi oznakami wiosny

„W marcu jak w garncu” – opowiadanie z wykorzystaniem ilustracji – dzieci uważnie słuchają opowiadania „Marcowy spacer”, wypowiadają się na jego temat zdaniami rozwiniętymi, uczestniczą w zabawie ilustracyjnej „Kapryśna pogoda”. Słuchają piosenki „Kasza marcowa”, śpiewają refren na określonych sylabach: na, na,, ti, ti, bawią się przy piosence

„Czasem pada deszcz” – zabawy z deszczem – dzieci uczestniczą w ćwiczeniach artykulacyjnych „Naśladujemy dźwięki”, słuchają wiersza J.Kulmowej „Kiedy pada”, wypowiadają się na temat wiersza, uczestniczą w zabawie ruchowej z wykorzystaniem kostki do gry „Deszcz i kałuże”; wykonują kolorowe parasole metodą kolaż

„Czasem świeci słońce” – nauka utworu Cz.Janczarskiego „Marcowe słoneczko” – dzieci słuchają wiersza, uczą się fragmentami metodą ze słuchu, biorą udział w zabawie graficznej „Nasze słoneczka” pracując w grupach, zabawa dydaktyczna „Słoneczka i chmurki” – dzieci przeliczają w zakresie 5, używają określeń: mniej o…., więcej o ….., uzupełnianie kart pracy – dz. 4letnie

„Malowana tęcza” – zabawy – dzieci słuchają wiersza M.Konopnickiej „Tęcza”, rozmawiają z nauczycielem na temat wiersza, uczestniczą w zabawie badawczej „Jak wywołać tęczę?”, malują tęczę kawałkami pociętych gąbek

„Wiosna jest już coraz bliżej” – słuchanie opowiadania H.Zdzitowieckiej „Szukamy wiosny” – dzieci poznają termin „rośliny chronione”, uczestniczą w zabawie ruchowej z wykorzystaniem dzwoneczka „Wiosna budzi kwiaty”. Słuchają piosenki „Wiosna tuż –tuż”, bawią się przy piosence, ilustrując ją ruchem

I i III część dnia:
• Zabawy rozwijające umiejętność tworzenia sylab
• Zabawy z rymowanką marcową
• „Marcowy garnek” zabawa plastyczna
• Ćwiczenia oddechowe „Wietrzyk”
• Zabawy przy piosenkach
• Ćwiczenia rozwijające myślenie „Co by było, gdyby…?”
• Rozwiązywanie zagadek
• Ćwiczenia słuchu wysokościowego
• Zabawa badawcza „Tworzymy kolory”
• Zabawy rozwijające spostrzegawczość „Odszukaj swój kolor”
• Poszerzanie umiejętności tworzenia zbiorów wg dwóch cech „Paski i kropki”
• Zabawy relaksujące
• Zabawa dydaktyczna „Słuchamy bębenka”
• Zabawa w zdrobnienia
• Rozmowy przy ilustracjach, wycinanie – dz. 4letnie, układanie wg kolejności
• Zabawy ruchowe, kołowe ze śpiewem
• Utrwalanie poznanych wierszy, piosenek
• Zabawy dowolnym materiałem konstrukcyjnym
• Zabawy w kącikach tematycznych

Zabawy ruchowe:
• „Rób tak-nie rób tak” zab. z elem. Orient. Porz.
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XXII z wykorzystaniem metody W.Sherborne
• „Krople wody i promyk słońca” zab. z elem. Orient. Porz.
• „Schowaj się pod parasolem” zab. z elem. Biegu
• „Słońce świeci-deszcz pada” – za. Z elem. Orient. Porz.
• „Odszukaj parę” zab. z elem. Podskoku
• „Wiosna budzi kwiaty” – zab. z elem. Przysiadu

Pomoce dydaktyczne:
• ilustracje do opowiadania, opaska ze słońcem, bębenek, tamburyno, kołatki, grzechotki, kubeczki po jogurtach, folia samoprzylepna, klocki, nagrania tanecznej muzyki, wykropkowane rysunki garnka, piosenka „Kasza marcowa”, płyty CD, odtwarzacz
• kartki z rysunkami parasola, kostka do gry, farby, krople wycięte z folii samoprzylepnej, bębenek, gazety, rysunek chmury, krople z kolorowego papieru, płyty CD, odtwarzacz
• Zagadki, dla zespołów: arkusz białego papieru, klej, koperta z elementami do wykonania słońca, rysunki: słońca, parasola, 2 obręcze, 4 obrazki słoneczek, 3 chmurek, opaski z chmurkami i słoneczkami, tamburyn, sznurek, patyczek, piosenka „Świeci słoneczko”, płyty CD, odtwarzacz
• Farby plakatowe, pędzelki, kolorowe paski bibuły i koła w kolorach tęczy, obrazek tęczy, kuweta z wodą, prostokątne lusterko, biały karton, kawałeczki gąbki, obrazek z ubrankami dla chłopca i dziewczynki i sylwetami chłopca i dziewczynki, płyty CD, odtwarzacz
• Nagranie A.Vivaldiego „Wiosna”, piosenka „Wiosna tuż-tuż”, bębenek, kartoniki z kropkami od 1 do 3 , ilustracje do opowiadania, dzwoneczek, obrazek „Wiosna”, obrazki leśnych zwierząt, płyty CD, odtwarzacz

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• M.Niemycki „365 zagadek”
• J.Kulmowa „Kiedy pada”
• Cz.Janczarski „Marcowe słoneczko”
• M.Konopnicka „Tecza”
• H.Zdzitowiecka „Szukamy wiosny”
• T.Fiutowska „Zdrobnienia”
• J.Brzechwa „Dzik”
• G.Kasdepke „Bon czy ton”
• „Czterolatek” karty pracy
• Płyty CD

TYDZIEŃ II – BAWIMY SIĘ W SKLEP

Podstawa programowa: Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania.

Cel główny: zapoznanie z wyposażeniem i asortymentem sklepu spożywczego oraz pracą sprzedawcy; ze sposobem robienia zakupów; z różnymi rodzajami pieczywa; poznanie, skąd się bierze chleb; zachęcanie do opowiadania o swoich zabawkach; wyrabianie nawyku zgodnej zabawy i dzielenia się zabawkami; zapoznanie z różnorodnością obuwia i miejscem, w którym można je kupić

„Z wizytą w sklepie” – wycieczka do najbliższego sklepu spożywczego – dzieci poznają wyposażenie sklepu, obserwują pracę ekspedientki, dokonują zakupu owoców wspólnie z nauczycielką, rozmawiają po powrocie do przedszkola na temat „Co widzieliśmy w sklepie?”. Rysowanie kredkami świecowymi „W sklepie” – dzieci 4 letnie, kolorowanie rysunku produktu ze sklepu – dzieci 3 letnie

„Nasze zakupy” – słuchanie wiersza Cz.Janczarskiego „Sklep spożywczy” – dzieci tworzą łańcuch słów „Poszłam do sklepu i kupiłam…..”, słuchają wiersza, uczestniczą w zorganizowaniu w Sali kącika sklepowego

„Kupujemy pieczywo” – opowiadanie z wykorzystaniem sylwet na podstawie utworu Cz.Janczarskiego „Żyto i chleb” – uważnie słuchają opowiadania, rozmawiają na temat utworu; dzieci przyglądają się historyjce obrazkowej „Od ziarenka do bochenka”, uczestniczą w zabawie dydaktycznej „Rozpoznajemy pieczywo”, lepią z masy solnej dowolne pieczywo

„W sklepie z zabawkami” – zabawa dydaktyczna – dzieci uczestniczą w zabawie „Czarodziejski worek”, tworzą zbiory zabawek małych i dużych, segregują zabawki wg rodzaju, liczą, dopasowują kartonik z odpowiednia liczbą kropek, uczą się piosenki „Miś idzie do przedszkola”

„W sklepie obuwniczym” – słuchanie wiersza M.Przewoźniaka „Rozmówki na cztery sznurówki” – dzieci rozmawiają przy ilustracji „W sklepie obuwniczym” , uczestniczą w zabawie „Bawimy się sznurówkami”, słuchają wiersza, wypowiadają się na temat „Jakie buty ze sobą rozmawiały? O czym?”, uczestniczą w ćwiczeniach logopedycznych „Zegary”

I i III część dnia
• Rozmowy w małych zespołach nt obrazków „W sklepie”
• Zabawa z wykorzystaniem zmysłu dotyku „Co jest w torbie na zakupy?”
• Zabawy rozwijające koncentracje uwagi „Ważne słowa”
• Zabawa dydaktyczna „Co muszę kupić?” wzbogacająca język dzieci
• Zabawa „Prawda czy fałsz”
• Zabawa dydaktyczna „Co gdzie było? Co się zmieniło?”
• Rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów na obrazkach
• Uzupełnianie kart pracy
• Zabawa „Dokończ zdanie”
• „Ciężkie i lekkie” zabawa , kolorowanie obrazków
• Zabawa rozwijająca twórcze myślenie „Co by było, gdyby…?”
• Rozwiązywanie zagadek
• Ćwiczenia słuchowe
• Zabawy w kącikach tematycznych
• Zabawy ze śpiewem, kołowe
• Utrwalanie wierszy i piosenek
• Zabawy z rymowankami

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XXIII z wykorzystaniem metody W.Sherborne
• „Odszukaj swoją parę” zab. z elem. Orient. Porz.
• „Rozpoznaj” zab. rozwijająca szybką reakcję na sygnał wzrokowy
• „Ożywione zabawki” zab. z elem. Orient. Porz.
• „Zabawki” zab. z elem. Podskoku
• „Niedźwiadki” zab. z elem. Czworakowania

Pomoce dydaktyczne:
• Obrazek „W sklepie”, torba z różnymi zakupami, chustka do zawiązania oczu, bębenek, krążki w trzech kolorach: czerwonym, żółtym i niebieskim, płyty CD, odtwarzacz
• Ilustracje do wiersza, kartoniki z obrazkami : owoców, warzyw, części ubrań, mebli, słodyczy (dla każdego dziecka), obrazki produktów spożywczych, szary papier, karton, klej, rekwizyty do zabawy w sklep, płyty CD, odtwarzacz
• Sylwety postaci do opowiadania, przedmioty do zabawy, ziarna żyta, różnego rodzaju pieczywo, historyjka obrazkowa „Od ziarenka do bochenka”, masa solna barwiona, obrazki różnego rodzaju pieczywa, warzyw, zabawek, zwierząt, okien wystawowych różnych sklepów, tamburyno, płyty CD, odtwarzacz
• Zabawki przyniesione przez dzieci, nagranie rytmicznej muzyki, worek z obrazkami zabawek różniących się wielkością, 2 duże obręcze, tamburyno, pojemniki z zabawkami, regał z 4 pustymi półkami, kartoniki z kropkami, opaska z misiem, piłka, płyty CD, odtwarzacz
• Sylwety do wiersza, teksty zagadek, trepki dzieci, nagranie marszowej muzyki, obrazek sklepu obuwniczego, kolorowe sznurowadła, kartonowe kontury butów, farby plakatowe, pędzle, zagadki słuchowe-nagrania różnych sposobów poruszania się, obuwie różnego rodzaju, różne zegary lub ich obrazki, płyty CD, odtwarzacz

Technologia informacyjna:

• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• „Czterolatek” karty pracy
• G.Kasdepke „Bon czy ton”
• I.Dudzińska, T.Fiutowska „W co i jak się bawić?”
• Cz.Janczarski „Sklep spożywczy”
• Cz.Janczarski „Żyto i chleb”
• M.Przewoźniak „Rozmówki na cztery sznurówki”
• Płyty CD

TYDZIEŃ III – ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Podstawa programowa: Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach

Cel główny: przybliżenie tradycji i zwyczajów związanych z obchodami Wielkanocy; zapoznanie ze zwyczajem zdobienia jajek, z rozwojem kurczątka oraz budową jajka; przybliżenie tradycji wypieków wielkanocnych; zwrócenie uwagi na charakterystyczne ciasta; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu.

„Wielkanoc” – słuchanie wiersza R.Przymusa „Wielkanoc” – dzieci poznają znaczenie niezrozumiałych dla nich słów występujących w wierszu, wyszukują symboli świątecznych na obrazku; rozwiązują zagadki słuchowe; bawią się przy piosence „Kurczątka”; uczestniczą w zabawie rytmicznej „Nad strumykiem”

„Wielkanocne pisanki” – rozmowy na temat zwyczajów związanych z Wielkanocą – dzieci słuchają wiersza D.Gellner „Pisanki”, omawiają wygląd pisanek opisanych w utworze; poznają zwyczaje : malowanie jajka, święconka, śmigus-dyngus; wykonują pisanki wykorzystując różnorodny materiał, dzieci 3 letnie z pomocą nauczyciela

„Historia kurczątek” – zabawa „Poznajemy budowę jajka” – dzieci słuchają wiersza S.Jachowicza „Kurczątka”, wypowiadają się na temat wiersza i ilustracji, uczestniczą w zabawie mającej na celu poznanie budowy jajka, w zabawie badawczej „Gotowane czy surowe?”; przyglądają się historyjce obrazkowej „Jak to z kurczątkiem było”, numerują poszczególne obrazki kropkami od 1 do 4; uczestniczą w zabawie inscenizowanej do piosenki „Kokoszka”

„Wielkanocne wypieki” – rozmowa na temat wielkanocnych ciast – dzieci słuchają wiersza E.Skarżynskiej „Wielkanocny stół”, poznają nazwy ciast: mazurek, baba wielkanocna; poszukują wyrazów o podwójnym znaczeniu, np. zamek w drzwiach i zamek budynek; zabawa animacyjna przy muzyce „Pieczemy ciasto” (KLANZA)

„Wielkanocna przygoda” – zabawa dydaktyczna – dzieci umieszczają sylwety różnych przedmiotów związanych z Wielkanocą na tablicy uzasadniając swój wybór; wykonują wielkanocnego zajączka z papieru – dz. 3 letnie naklejają gotowe elementy, dz. 4 letnie tworzą metoda orgiami; uczestniczą w ćwiczeniach logopedycznych „Moje ciało”

I i III część dnia
• Oglądanie kartek wielkanocnych, swobodne wypowiedzi
• Puzzle z widokówek Wielkanocnych
• Zabawa „Kto to? Co to?”
• „Baranki” – wyklejanie plastelina
• Zabawy przy znanych dzieciom piosenkach
• Zabawy kołowe, ze śpiewem
• Oglądanie i porównywanie pisanek przyniesionych przez nauczyciela
• Prace w kąciku przyrody, wysiewanie, podlewanie, obserwacja gałązek bazi włożonych do wody
• „Gdzie są pisanki?” – zabawa utrwalająca pojęcia położenia przedmiotów : na, nad, pod, obok, za
• Zabawy słowne
• Uzupełnianie kart pracy
• Zabawy inscenizacyjne do piosenek
• „Połówki pisanek” – dopasowywanie odpowiednich
• „Wielkanocne zagadki” – rozwiązywanie
• Kolorowanie wielkanocnych rysunków

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XXV z wykorzystaniem metody W.Sherborne
• „Baranki” zab. z elem. Czworakowania
• „Śmigus-dyngus” – zab. z elem. Orient. Porz.
• „Kura i kurczątka” zab. z elem. Przysiadu
• „Wielkanocne zajączki” – zab. z elem. Skoku

Pomoce dydaktyczne:
• Kartki świąteczne, piłka, małe piłki, obrazek wiosennej łąki z ukrytymi barankami, nagranie głosów zwierząt, dzwoneczek, kontury baranków narysowane na tekturach, plastelina, zielona bibuła, kwiatki, chmurki wycięte z kolorowego papieru, bębenek, wielkanocne obrazki, płyty CD, odtwarzacz
• Koszyk z pisankami wykonanymi różną techniką, duża tekturowa sylweta pisanki z obrazkiem symboli świątecznych, jajka ugotowane na twardo, kolorowa bibuła, klej, koszyczek, biała serwetka, gałązka z baziami, płyty CD, odtwarzacz
• Karty pracy, 10 tekturowych sylwet pisanek, 2 surowe jajka, 1 gotowane, połówki skorupek od jajek, elementy wycięte z folii samoprzylepnej, paski kolorowego kartonu, nasiona rzeżuchy, wata, po 5 sylwet kurczątek dla każdego dziecka, obrazki: z różną liczbą jajek, kury z kurczątkami, tamburyno, kartoniki z kropkami, płyty CD, odtwarzacz
• Po 3 pocięte papierowe pisanki w jednakowych kolorach, obrazki w kształtach ciastek, płyty CD, odtwarzacz
• Zagadki i pasujące do nich obrazki, obrazki pisanek wycięte z kolorowych gazet, 3 koperty z elementami wielkanocnego zajączka z kolorowego papieru, klej, sylweta wielkanocnego stołu oraz elementy, które powinny się na nim znaleźć

Technologia informacyjna:

• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• „Czterolatek” karty pracy
• G.Kasdepke „Bon czy ton”
• „Wielkanoc” R.Przymus
• „W co i jak się bawić” I.Dudzińska, T.Fiutowska
• „Pisanki” D.Gellner
• „Śmigus-dyngus” R.Przymus
• „Kurczątka” S.Jachowicz
• Historyjka obrazkowa „Jak to z kurczątkiem było”
• „Wielkanocny stół” E.Skarżyńska
• „Wielkanoc” T.Chudy
• KLANZA
• CD „Tańce dla grupy”
• „Zajączki wybierają się z wizytą” K.Wlaźnik
• „Taniec kurcząt w skorupkach” M.Musorgski

TYDZIEŃ IV – WIOSNA

Podstawa programowa: Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie.

Cel główny: zapoznanie z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie w związku z nowa porą roku; z wyglądem i nazwami wybranych wiosennych kwiatów; rozwijanie sprawności manualnej; zapoznanie z rozwojem roślin i warunkami niezbędnymi do ich rozwoju na przykładzie tulipana; poszerzanie wiadomości o oznakach wiosny; uświadomienie dzieciom cykliczności występowania pór roku; liczenie w zakresie 5; przybliżenie wiadomości na temat życia ptaków wiosną ( zakładanie gniazd i wysiadywanie jaj).

„Zwiastuny wiosny” – teatrzyk sylwet – dzieci oglądają teatrzyk w wykonaniu nauczyciela, poznają znaczenie słowa „zwiastun”; uczestniczą w zabawie rozwijającej spostrzegawczość „Szukamy zwiastunów wiosny”, spacer w pobliżu przedszkola w poszukiwaniu zwiastunów

„Pierwsze wiosenne kwiaty” – zabawa przy piosence „Wiosna w błękitnej sukience” – dzieci rozwiązują zagadki rysunkowe, nazywają kwiaty, o których jest mowa w wierszu, słuchają piosenki, omawiają jej treść, uczestniczą we wspólnej zabawie do piosenki, słuchają opowiadania E.Balazs „Rada księżniczki Kwiatów”

„Jak rośnie tulipan” – Słuchanie opowiadania „O żółtym tulipanie” M.Różyckiej – dzieci układają historyjkę obrazkową zgodnie z kolejnością zdarzeń, poznają budowę tulipana; uczestniczą w zabawie dydaktycznej „Kolorowe tulipany”

„Witaj wiosno” – nauka piosenki „Kukułeczka” – dzieci uczestniczą w zabawie ilustracyjnej przy piosence, rytmizują tekst „Wiosna, wiosna idzie przez świat”, biorą udział w zabawie dydaktycznej „Wiosenna łąka” , komponują z nauczycielem obrazek wiosenny z wyciętych sylwet, przeliczają kropki, uczestniczą w ćwiczeniach słuchowych „Odgłosy wiosennej łąki”

„Ptaki budują gniazda” – lepienie z plasteliny – dzieci słuchają wiersza H.Ożogowskiej „Spotkanie”, rozmawiają o ptasich gniazdach, składaniu jaj i wysiadywaniu piskląt, oglądają na obrazkach gniazda poszczególnych ptaków; lepią z plasteliny wymyślone przez siebie ptaszki, ozdabiają kolorowymi piórkami; uczestniczą w ćwiczeniach logopedycznych „Ptaszki”

I i III częśc dnia
• „Jaka to pora roku?” porównywanie obrazków
• Zabawy rozwijające szybka reakcję na sygnał
• Zabawy rytmiczne przy piosence
• Ćwiczenia logarytmiczne „Przyszła wiosna”
• Ćwiczenia klasyfikacyjne „Co pasuje do wiosny?”, „Co potrzebne jest roślinie do życia?”
• Zabawy inscenizowane na podstawie wierszy
• „Tańczymy z wiosną” improwizacje ruchowe
• Rozmowy przy obrazkach
• Nauka wiersza „Pracowita wiosna” M.Witewskiej
• Ćwiczenia graficzne „Dorysuj”
• Rozpoznajemy ptaki – rozwiązywanie zagadek
• Tworzenie zbiorów na podstawie jednej cechy
• Kolorowanie rysunków ptaków
• Zabawy swobodne w wybranych kącikach
• Zabawy stolikowe, układanie puzzli, klocków
• Zabawy kołowe ze śpiewem

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XXIV z wykorzystaniem metody W.Sherborne
• „Wiosna budzi kwiaty” zab. z elem. Orient. Porz.
• „Tulipan rośnie” zab. z elem. Orient. Porz.
• „Mieszkańcy łąki” zab. z elem. Biegu
• Zabawy na placu przedszkolnym
• „Łapiemy motyle” zab. z elem. Podskoku

Pomoce dydaktyczne:
• Obrazki kojarzące się z daną pora roku, obrazek wiosennego lasu i sylwety postaci do teatrzyku, obrazki zwiastunów wiosny, apaszki, płyty CD, odtwarzacz
• Ilustracje do opowiadania „Rada Księżniczki…”, nagrania muzyki o umiarkowanym tempie, kwiatowa różdżka, plastelina, zielone patyczki, biały i zielony karton, zielona bibuła, nagranie muzyki tanecznej, obrazki wiosennych kwiatów, podstawki, nożyczki, kartki z sylweta wiosny, wiosenne obrazki, listki, płyty CD, odtwarzacz
• Historyjka obrazkowa na podstawie opowiadania „O żółtym tulipanie”, paski bibuły dla każdego dziecka, tulipan z cebulka w doniczce, obrazek tulipana, elementy tulipana do ułożenia dla każdego dziecka, opaski z tulipanami w kolorach: białym, czerwonym i żółtym, nagrania nastrojowej muzyki, kartoniki z kółkami do ćwiczeń liczbowych, historyjka „Jak rośnie tulipan”, cebulki tulipana, konewka z wodą , tamburyno, płyty CD, odtwarzacz
• Obrazki czterech pór roku, zwierząt z wiosennej łąki, opaski z bocianem, kukułką, ptaszkiem, wiatrem, elementy do wykonania wiosennego obrazka, postacie zwierząt z kropkami, nagrane odgłosy wiosennej łąki, emblematy z taśma samoprzylepną: motyle, żaby, koniki polne, rysunki biedronek, płyty CD, odtwarzacz
• Sylwety ptaków do wiersza „Spotkanie”, zagadki o ptakach, obrazki: gniazd wybranych ptaków, obrazek z ukrytymi ptakami, opaski z bocianami, skowronkami i jaskółkami, instrumenty perkusyjne, plastelina, kolorowe piórka, szarfy, piłeczki, rysunki ptaków

Technologia informacyjna:

• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• „Czterolatek” karty pracy
• G.Kasdepke „Bon czy ton”
• Teatrzyk B.Szurowskiej „Zwiastuny wiosny”
• Cz.Janczarski „Roczek”
• H.Zdzitowiecka „Czary na śniegu”
• M.Rosińska „Wiosna”
• E.Balazs „Rada Księżniczki Kwiatów”
• T.Fiutowska „Co nam dajesz wiosno”
• M.Różycka „O żółtym tulipanie”
• M.Witewska „Pracowita wiosna”
• H.Ożogowska „Spotkanie”
• Płyty CD

KWIECIEŃ

Treści programowe:

1. Uczestniczenie z zabawach i ćwiczeniach doskonalących zmysły.
2. Podejmowanie działań na rzecz grupy.
3. Odkrywanie otaczającego świata w sposób wielozmysłowy i aktywny.
4. Podejmowanie prostych prac na rzecz środowiska.
5. Słuchanie utworów literackich.
6. Dostrzeganie piękna przyrody w różnych porach roku.
7. Dostrzeganie i rozumienie związku człowieka z przyrodą.
8. Obserwowanie wyglądu i zachowania ślimaka, dżdżownicy, biedronki i mrówek.
9. Rozróżnianie i nazywanie różnych ekosystemów.
10. Ukazywanie i wyjaśnianie roli zwierząt w życiu człowieka.
11. Dostrzeganie niszczącej siły przyrody.
12. Zwracanie uwagi podczas spacerów na zanieczyszczenie środowiska odpadami.
13. Budowanie z klocków różnego rodzaju i wielkości.
14. Próby porządkowania i klasyfikowania znanych przedmiotów i zjawisk.
15. Koncentrowanie uwagi na dźwięku.
16. Wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, historyjek obrazkowych.
17. Aktywny udział w ćwiczeniach oddechowych i słuchowych.
18. Udział w zabawach słownych.
19. Uczestniczenie w zabawach ruchowo-graficznych.
20. Lepienie z mas plastycznych.
21. Określanie położenia przedmiotów.
22. Łączenie czynności i ich skutków.
23. Posługiwanie się umiejętnością liczenia.
24. Rozpoznawanie figur geometrycznych.
25. Rozróżnianie i nazywanie różnych odgłosów i dźwięków-próby naśladowania.
26. Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych.
27. Rysowanie kredkami świecowymi, ołówkowymi.
28. Stemplowanie z wykorzystaniem stempli gotowych.
29. Ostrożne zachowanie się w zabawie, nie wyrządzanie szkody sobie i innym.

TYDZIEŃ I – NA WIEJSKIM PODWÓRKU

Podstawa programowa: wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie

Cel główny: zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku; rozwijanie sprawności manualnej; zapoznanie z rodzinami zwierząt, domami, w jakich mieszkają wybrane zwierzęta; określanie korzyści płynących z hodowli zwierząt dla człowieka; rozwijanie mowy, umuzykalnienie dzieci; zapoznanie ze zwyczajami zwierząt z wiejskiego podwórka; klasyfikowanie przedmiotów

„Rytmika” – zajęcia muzyczno-ruchowe prowadzone przez P.Hannę Dąbrowską

„Kogo spotkamy na wiejskim podwórku?” – kolorowanie ilustracji przedstawiającej zwierzęta z wiejskiej zagrody-dz.3l, malowanie farbami wybranego zwierzęcia –dz.4l – dzieci słuchają wiersza T.Fiutowskiej „Podwórkowa awantura”, wymieniają zwierzęta, które brały udział w podwórkowej awanturze, kolorują ilustrację , malują farbami

„Rodzice i ich dzieci” – słuchanie opowiadania D.Niewoli „Wiosna w wiejskiej zagrodzie” – dzieci wypowiadają się na temat opowiadania, uczestniczą w zabawie z elementami ortofonicznymi „Odgłosy zwierząt”

„Zwierzęta i ich domy” – zabawa dydaktyczna – dzieci słuchają wiersza T.Fiutowskiej „Gdzie kto mieszka?” ilustrowanego sylwetami, nazywają zwierzęta występujące w utworze oraz domy tych zwierząt, dopasowują zwierzęta do domów, w których mieszkają

„Skąd to mamy?” – rozumienie potrzeby hodowania niektórych zwierząt jako niezbędnych dla wyżywienia człowieka - dzieci uczestniczą w zabawie rozwijającej zmysł smaku i dotyku, wiedzą, jakie produkty otrzymujemy od wybranych zwierząt hodowanych w gospodarstwie wiejskim

Zestaw ćwiczeń ruchowych nr VIII z wykorzystaniem kubeczków po jogurtach- dzieci wykonują ćwiczenia rozwijające poszczególne mięsnie całego ciała

I i III część dnia:
• Oglądanie ilustracji zwierząt hodowlanych, nazywanie ich
• Zabawa dydaktyczna „Jakie to zwierzątko?”
• Ćwiczenia językowe „Przeciwnie”
• Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej „Odszukaj brakujące połówki”
• Stemplowanie stemplami z rysunkami zwierząt
• Zabawy ruchowo-nasladowcze
• Ćwiczenia indywidualne w opowiadaniu o obrazku „Na wiejskim podwórku”
• Zabawy ortofoniczne
• Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach hodowanych przez ludzi
• Zabawa ruchowo-artykulacyjna „Ptasi spacer”
• Kolorowanie rysunków zwierząt
• Zabawy przy piosence
• Ćwiczenia artykulacyjne na podstawie wiersza W.Chotomskiej „Co słychać na wsi”
• Burza mózgów „Co można zrobić z tych produktów?”
• Zabawy utrwalające określenia położenia przedmiotów w przestrzeni
• Zabawa liczbowa „Policz i pokaż obrazek”
• Uzupełnianie kart pracy
• Zabawy w kącikach tematycznych
• Zabawy kołowe ze śpiewem

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych nr XXVI z wykorzystaniem metody W.Sherborne
• „Jakie to zwierzę?” zabawa ruchowa z ćwiczeniami słuchowymi
• „Loteryjka obrazkowa” zabawa ruchowo-nasladowcza
• „Chodzimy gęsiego” zabawa z elem. Przysiadu
• „Kurczęta i jastrząb” z elem orient. Porz.
• „Gdzie kto mieszka” z elem. Orient. Porz.
• Zabawy na placu przedszkolnym

Pomoce dydaktyczne:
• Obrazki zwierząt hodowlanych, egzotycznych, z wiejskiego podwórka, sylwety lub figurki zwierząt do ilustracji wiersza, tamburyno, kostka z naklejkami zwierząt, opaski kaczek, klej, przeciwstawne obrazki, połówki rysunków zwierząt, nagrania głosów zwierząt, płyty CD, odtwarzacz
• Ilustracje i sylwety zwierząt do opowiadania, stemple ze zwierzętami, maskotka kaczuszki, obrazki młodych zwierząt i ich rodziców, obrazek „Na wiejskim podwórku”, zielone podstawki, krepa, sylwety kaczuszek, płyty CD, odtwarzacz
• Teksty zagadek, obrazki zwierząt z wiejskiego podwórka i domów wybranych zwierząt, sylwety gęsi, kury i kaczki, tamburyno, kartki przypięte do tekturek dla każdego dziecka, figury geometryczne: koło, prostokąt, trójkąt, klocki o takich samych kształtach, kontury figur narysowane na papierze kolorowym, nożyczki, klej, wzór budy
• Obręcze, zasłonięte obrazki zwierząt, produkty do zagadek smakowych i dotykowych, kubeczki po jogurtach, tamburyno, obrazek wiejskiego podwórka, chusta do zawiązania oczu
• Makieta wiejskiego podwórka, sylwety zwierząt z wiersza, seria obrazków do opowiadania, zestaw obrazków z różną liczbą określonych zwierząt, obręcze, klocki, tamburyno, obrazki z myszkami i kotkami, płyty CD, odtwarzacz

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• „Czterolatek” karty pracy
• G.Kasdepke „Bon czy ton”
• T.Fiutowska „Podwórkowa awantura”, „Przeciwnie”
• H.Bechlerowa „Kaczuszki”
• M.Kownacka „Kaczusia Heli”
• D.Niewola „Wiosna w wiejskiej zagrodzie”
• T.Fiutowska „Ptasi spacer”
• T.Fiutowska „Gdzie kto mieszka”
• W.Chotomska „Co słychać na wsi”
• J.Porazińska „Wlazł kotek”
• A.Sójka „Kogut i kukuryku

TYDZIEŃ II – ZABAWA W TEATR

Podstawa programowa: Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności.

Cel główny: zachęcanie do oglądania inscenizacji utworów literackich; rozwijanie sprawności manualnej; przybliżenie bajkowych postaci; umuzykalnienie dzieci; ćwiczenia liczbowe w zakresie określonego zbioru; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; rozwijanie mowy

Rytmika – zabawy muzyczno-ruchowe- prowadzone przez P.Hannę Dąbrowską

„Kukiełki” – zabawy plastyczne – dzieci słuchają wiersza H.Bechlerowej „Makówkowy teatrzyk”, zapoznają się z określeniem „kukiełka”, wykonują własne kukiełki z gotowych elementów, dzieci 3 letnie z pomocą nauczyciela, nadają im imiona, umieszczają w kąciku dla rodziców

„Bajkowa wyprawa” – zabawa przy piosence „Wielka wyprawa” – dzieci słuchają piosenki, określają tempo, nastrój, liczbę zwrotek, rytmizują rymowankę, uczestniczą w zabawie inscenizowanej na podstawie piosenki

„Szlakiem bajkowych zamków” – ćwiczenia w zakresie określonego zbioru – dzieci budują zamki z klocków zgodnie z własnymi pomysłami; uczestniczą w zabawie, podczas której odszukują sylwet mieszkańców poszczególnych zamków, układają sylwety od najmniejszej do największej

„Kostiumy teatralne” – słuchanie opowiadania n-la na podstawie utworu J.Papuzińskiej „Gdzie Agnieszka?”, uczestniczą w ćwiczeniach klasyfikacyjnych „Komu to potrzebne?”, dopasowują sylwetom odpowiednie części garderoby;

Zestaw ćwiczeń ruchowych – opracowanie wg K.Wlaźnik z wykorzystaniem plastikowych butelek – dzieci ćwiczą sprawność całego ciała, wykonują ćwiczenia z nietypowym przyborem zgodnie z poleceniem nauczyciela

I i III część dnia:
• Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne „Zamki”
• Zabawy ruchowe
• Rozmowy nt. „Teatr”
• Zabawy pantomimiczne
• Kolorowanie obrazków
• Zabawy rozwijające spostrzegawczość
• Opowieść ruchowa „Kubuś Puchatek i jego przyjaciele”
• Słuchanie wierszy, opowiadań
• Ćwiczenia graficzne, grafomotoryczne
• Uzupełnianie kart pracy
• Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę wzrokową
• Zabawy przy stolikach z wykorzystaniem różnorodnego materiału plastycznego
• Zabawy ze śpiewem utrwalanie wierszy i piosenek

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych nr XXVII z wykorzystaniem metody W.Sherborne
• „Wyszywanie” z elem. Podskoku
• „Ptaszki” z elem. Równowagi
• „Łapiemy muchy” z elem. Wyskoku

Pomoce dydaktyczne;
• Różne rodzaje klocków, kukiełki, zestaw materiałów do wykonania kukiełki, obrazek „W teatrze”, klej
• Ilustracje czarownic, kredki, obrazki twarzy przedstawiające różne uczucia, obrazki z różną liczbą kół
• Tekturowe pudełka różnych rozmiarów, tekturowe sylwety do schowania i przeliczania, duże klocki, tamburyno, obrazek z zamkami i drogami do nich
• Ilustracje do opowiadania, pocięte obrazki bajkowych postaci, obrazki bajkowych postaci, którym czegoś brakuje

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• „Czterolatek” karty pracy
• G.Kasdepke „Bon czy ton”
• H.Bechlerowa „Makówkowy teatrzyk”
• J.Kulmowa „Teatr żywy”
• M.Samozwaniec „Królewna Śmieszka”
• J.Papuzińska „Gdzie Agnieszka?”

TYDZIEŃ III – DBAMY O ZIEMIĘ

Podstawa programowa: Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie; umożliwianie dostrzegania i opisywania stosunków przestrzennych: określanie położenia jednego przedmiotu względem drugiego.

Cel główny: zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o rośliny, które są źródłem tlenu; rozwijanie sprawności manualnej; zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka-zanieczyszczenia zbiorników wodnych; rozwijanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego, uświadomienie konieczności segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania; przestrzeganie przed bezmyślnym niszczeniem roślin;

Rytmika – zabawy muzyczno-ruchowe – prowadzone przez P.Hannę Dąbrowską

„Szanujemy drzewa” – rozmowa – dzieci poznają elementy, z których składa się drzewo, słuchają wiersza R.Pisarskiego „Zielone serce” i wypowiadają się na temat wyglądu drzewka, zachowania małego urwisa i odczuć skaleczonego drzewa; uczestniczą w zabawie „Smutne i wesołe drzewa”,

„Wiosenne drzewko” – tworzenie pracy plastycznej dz. 4letnie forma przestrzenna, dz. 3l – forma płaska – dzieci wiedzą z jakich elementów składa się drzewo, wykorzystują do pracy rolki od papieru, plastelinę, patyczki, papierowe listki (4l), gotowe papierowe elementy (3l)

„Wiosenne słonce”- słuchanie piosenki - dzieci określają tempo, nastrój, liczbę zwrotek, wyliczają postaci, które cieszą się z wiosennego słońca, uczestniczą we wspólnej zabawie do piosenki

„Czysta woda-zdrowia doda” – zabawy badawcze związane z wodą – dzieci wypowiadają się na temat „Do czego potrzebna jest woda?”, uczestniczą w zabawie „Brudna woda”; przeliczają ukryte rybki używając określeń: na, pod, za, obok

„Dobre rady na odpady”- zabawa dydaktyczna - dzieci poznają różne rodzaje (kolory) pojemników i odpady, jakie należy do nich wrzucać; uczą się segregować odpady

I i III część dnia:
• Oglądanie obrazków przedstawiających prawidłowe i nieprawidłowe zachowania dzieci wobec przyrody
• Rozwiązywanie zagadek „Eko”
• Zabawa ukazująca znaczenie drzew w przyrodzie wg A.Kurowskiej
• Słuchanie wierszy
• Zabawa dydaktyczna „Co zanieczyszcza powietrze?”
• Zabawy z balonami
• Zabawa z obrazkami „Odszukaj rodziny”
• Uzupełnianie kart pracy
• Zabawy zręcznościowe
• Ekspresja słowna „Co by było, gdyby zatrute zostały wszystkie rzeki?”
• Zabawa matematyczna „Zgadnij jaka to figura?”
• Zabawy z plastikowymi butelkami
• Układanie rymów
• Ekspresja słowna „Co by było, gdyby na Ziemi nie rosły kwiaty?”
• Zabawy przy muzyce, kołowe, ze śpiewem
• Zabawy przy stoliczkach wybranym materiałem plastycznym
• Zabawy w kącikach tematycznych

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XXVIII z wykorzystaniem metody W.Sherborne
• „Drzewa na wietrze” zab z elem. Orient. Porz.
• „Wiosenny spacer” z elem. Marszu
• Spacer w pobliżu przedszkola
• „Rzeczka” zabawa przy piosence
• „Wąchamy kwiaty” zab. z elem. Orient. Porz.
• Zabawy ruchowe na placu przedszkolnym

Pomoce dydaktyczne:
• Zagadki, elementy drzewa wycięte z kartonu, ilustracje do wiersza, ilustracja drzewa zdrowego i zniszczonego, paski bibuły w kolorze zielonym i brązowym, rolki po papierze toaletowym, kolorowy papier, klej
• nagrania muzyki wiosennej, wybrane instrumenty perkusyjne, , płyty CD, odtwarzacz
• Materiały do zabawy badawczej, ilustracja z ukrytymi rybkami, małe, plastikowe butelki, kolorowa folia samoprzylepna, plastelina, kontury rybek, , płyty CD, odtwarzacz
• Klocki w kształcie figur geometrycznych, nieprzeźroczysty woreczek, materiały odpadowe, ilustracja wiosennej łąki i zadymionego, zaśmieconego miasta, nagrania dźwięków nieprzyjemnych dla ucha, farby plakatowe, pędzle, kartki do malowania, miska z wodą, torebki foliowe, guziki, kawałki celofanu, słomki, podarta gazeta, plastikowe butelki po napojach, kolorowa folia, małe piłeczki, płyty CD, odtwarzacz

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• „Czterolatek” karty pracy
• G.Kasdepke „Bon czy ton”
• R.Pisarski „Zielone serce”
• L.J.Kern „Piotruś i powietrze”
• M.Kownacka „Czy Agata kocha się w kwiatach?”

TYDZIEŃ IV – NA WIOSENNEJ ŁĄCE

Podstawa programowa: Budzenie zaciekawienia otaczającym światem poprzez prowokowanie pytań i dostarczanie radości odkrywania.

Cel główny: zapoznanie z mieszkańcami wiosennej łąki; rozwijanie sprawności manualnej; zwrócenie uwagi na przystosowanie zwierząt do życia w danym środowisku; rozwijanie umiejętności opowiadania własnymi słowami; przybliżenie zwyczajów ślimaka i żaby; zapoznaje z cyklem rozwojowym motyla, liczenie w zakresie 5; rozwijanie mowy

Rytmika – zabawy muzyczno-ruchowe prowadzone przez P.Hannę Dąbrowską

„Barwa ochronna” –układanie motyla z gotowych elementów – dzieci słuchają opowiadania nauczyciela „Cztery motylki” W.Badalskiej, wypowiadają się na temat, jakie owady latały nad łąką, jakie miały kolory i gdzie się ukryły; wyjaśnienie znaczenia barwy ochronnej zwierząt, tworzą własne motylki

„Co słychać na łące?” – opowieść ruchowa „Poranek na łące” – dzieci ilustrują ruchem i głosem opowiadanie nauczyciela , rozwiązują zagadki nt. „Mieszkańcy łąki”

„Ślimak, ślimak – pokaż rogi” – obserwowanie wyglądu i zachowania ślimaka – dzieci opisują wygląd ślimaka, dowiadują się o jego roli w przyrodzie, słuchają opowiadania H.Bechlerowej „O ślimaku dziwaku”, lepią ślimaka z plasteliny

„Żabie zabawy” – słuchanie piosenki „Żabka mała” – dzieci uważnie słuchają, naśladują głos i sposób poruszania się żaby; uczestniczą w zawodach przez przeszkody; ilustrują treść piosenki ruchem

„Nikt mnie więcej nie zobaczy” – historyjka obrazkowa „Jak rozwija się motyl?” – dzieci słuchają opowiadania nauczyciela na podstawie utworu W.Kozłowskiego ; zwracają uwagę na przemiany rozwojowe motyla od gąsienicy do dorosłego owada; układają historyjkę wspólnie z nauczycielem zgodnie z następstwem czasowym ”Jak rozwija się motyl?”

I i III część dnia:
• Swobodne wypowiedzi na temat ilustracji
• Nazywanie mieszkańców łąki
• Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej
• Zabawy ruchowe
• Ćwiczenia słuchu fonematycznego
• Ćwiczenia graficzne
• Zabawy z rymowankami
• Lepienie z plasteliny
• Zabawa „Prawda czy fałsz?”
• Zabawy rytmiczno-artykulacyjne
• Kolorowanie rysunków zwierząt
• Zabawa dydaktyczna „Biedronki, motyle i kwiaty”
• Improwizacje przy muzyce
• Zabawy kołowe ze śpiewem
• Zabawy wybranymi zabawkami

Zabawy ruchowe:
• Zestaw zabaw ruchowych porannych nr XXIX z wykorzystaniem metody W.Sherborne
• „Spotkania na łące” zabawa z elem. Orient. Porz.
• Zabawy na placu przedszkolnym z wykorzystaniem kół małych plastikowych
• „Żabki i bocian” zabawa z elem. Przysiadu
• „Kolorowe motyle” zabawa ruch. Z elem. Biegu
• „Ślimaki” zabawa ruchowo-nasladowcza
• Zestaw ćwiczeń ruchowych nr VIII
• „Żabie skoki” zabawa ruch. Z elem. Skoku
• „Sprytna gąsienica” zabawa ruch.

Pomoce dydaktyczne:
• Teksty zagadek, bębenek, kołatka, grzechotka, paski kolorowej bibuły, czasopisma przyrodnicze, farby plakatowe, pędzle, kredki, płyty CD, odtwarzacz cD, obręcze, plastelina, krepa, papier kolorowy
• Zestawy obrazków związanych z wiosenną łąką, elementy motyla z kolorowego papieru, kartonowe kwiaty w czterech kolorach i opaski dla dzieci, tamburyno, zdjęcia motyli, kontury motyli, farby plakatowe, pędzle
• Sylwety do opowiadania, tasiemka, muzyka, plastelina, zdania prawdziwe i fałszywe, rysunki muszli ślimaka
• Rysunki żab, nagranie odgłosów wiosennej łąki, przeszkody: ławeczka, chorągiewki, miska z wodą, kocyk
• Sylwety do zabawy dydaktycznej, historyjka obrazkowa „Rozwój motyla”, apaszki, muzyka, płyty CD, odtwarzacz

Technologia informacyjna:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• „Czterolatek” karty pracy
• G.Kasdepke „Bon czy ton”
• W.Badalska „Cztery motylki”
• A.Przemyska „Motylek”
• H.Bechlerowa „O ślimaku dziwaku”
• T.Fiutowska „Żabie łapki”
• T.Fiutowska „Ogłoszenie”
• W.Kozłowski „Nikt mnie więcej nie zobaczy”

MAJ

Tydzień I – Muzyka jest wszędzie

Podstawa programowa- Wzbudzanie zainteresowań obrazem (ilustracją) i tekstem, Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka…, Umożliwianie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności, Odczytywanie przeznaczenia rzeczy

„Co w rurach piszczy?” - słuchanie opowiadania M.Nejmana z wykorzystaniem ilustracji- Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania, posługiwania się instrumentami perkusyjnymi, Dz. potrafi posługiwać się instrumentem perkusyjnym, zilustrować utwór muzyczny przy jego wykorzystaniu

Zabawy rytmiczne przy piosence „Powitalny koncert”- Rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek oraz gry na instrumentach perkusyjnych; Dz. potrafi reagować określonym ruchem na zmienny akompaniament, zna nazwy instrumentów perkusyjnych, bierze udział w zabawach

Zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza J.Tuwima „Ptasie radio” - Uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki, szukanie jej w najbliższym otoczeniu

Malowanie ilustracji do miniatury fortepianowej A.Szalińskiego „Żabki i bocian”- Uwrażliwianie dzieci na piękno muzyki, szukanie jej w najbliższym otoczeniu, Dz. potrafi naśladować głosy wybranych ptaków, realizuje na instrumentach perkusyjnych wybrany rytm

Zabawy z nutkami- Poznanie zapisu nutowego, Dz. wie, co to są nuty i do czego się ich używa

Pomoce dydaktyczne: Ilustracje do opowiadania, instrumenty perkusyjne, muzyka do improwizacji, Obręcz, piosenka, instrumenty perkusyjne, obrazki instrumentów pocięte na połowy, nagrania melodii granych na wybranych instrumentach; Obrazki zwierząt, wiersz, sylwety ptaków do wiersza, piosenka „Śpiewaj tak jak on”, instrumenty perkusyjne; Instrumenty perkusyjne, nagranie śpiewu słowika, dzwonki, miniatura fortepianowa A.Szalińskiego, tamburyno, farby, pędzle, papier do malowania

ZESTAW CWICZEŃ RUCHOWYCH nr IX z wykorzystaniem metody R.Labana:
• Ćwiczenia organizacyjne: marsz po obwodzie koła na całych stopach, na palcach. Gdy muzyka cichnie podchodzą do środka koła i biorą w prawa rękę chustkę
• Ćwiczenia orientacyjno- porzadkowe: w rozsypce improwizacja z chustkami trzymanymi w prawej ręce przy muzyce. Gdy muzyka milknie dzieci przykucają i nakrywają się chustkami. Ponowne pojawienie się muzyki-improwizacje ruchowe z chustkami trzymanymi w lewej ręce.
• Ćwiczenia obszerności ruchów: rysowanie na dywanie chustką figur geometrycznych, najpierw małych a następnie większych.
• Skakanie na jednej nodze wokół chustki leżącej na podłodze, w jedną i drugą stronę, przeskoki obunóż przez chustkę w przód i tył przy muzyce.
• Ćwiczenia wyczucia własnego ciała: chustka wita nasze części ciała – dotykanie chustką różnych części ciała przez nauczyciela.
Naprzemienne chwytanie palcami stopy chustki leżącej na podłodze, podawanie do ręki.
• ćwiczenia wyczucia czasu- zabawa „Pszczółka i niedźwiadek”- niedźwiadek skrada się powoli do ula, aby wykraść pszczołom miód. Zaatakowany przez pszczoły szybko ucieka machając łapami w obronie przed ukąszeniem owadów.
• Ćwiczenia wyczucia przestrzeni: „Latająca chustka” – wyrzucanie przed siebie oburącz chustki w pozycji klęku, a następnie pochylanie się do przodu i przysuwanie chustki do siebie.
• Ćwiczenia w parach „Piłujemy drzewo” : Dzieci stoją naprzeciwko siebie, trzymając się za swoje chustki na krzyż i delikatnie przeciągają się raz w jedna raz w druga stronę; „Zaprzęgi” – pierwsze dziecko stoi przodem do kierunku ruchu (konik), drugie za nim *(woźnica) na odległość chustek trzymanych w rękach dzieci (lejce). Dzieci poruszają się swobodnie po Sali, zwracając uwagę, aby nie zderzyć się z innym.
• Ćwiczenia z partnerem ”Lustro” : jedno z dzieci pokazuje dowolne ćwiczenia z chustką a drugie stojąc przed lustrem najprecyzyjniej je naśladuje.
• Ćwiczenia w grupie: dzieci tańczą wkoło w rytm muzyki trzymając się za ręce, na przerwę podskakują wokół własnej osi wymachując chustką w wyciągniętych rękach nad głową. Potem w podskokach zbliżają się wolno do środka koła, zostawiają tam chustkę, a nastopnie tyłem wycofują się. Ponownie podskokami kierują się do środka koła, zabierają chustkę w ukłonie, trzymając chustkę za rogi i ciągną ja po podłodze.
• Ćwiczenia uspokajające „Mały i duży wietrzyk”- ćwiczenia oddechowe-dmuchanie w chustkę trzymana za rogi-lekko i mocno.
• Zakończenie – r4ytmiczny marsz po obwodzie koła z machaniem chusteczkami, odkładanie chusteczek do pojemnika.

ZABAWY RUCHOWE PORANNE- nr XXX – wykorzystanie metody W.Sherborne
• „Krasnoludki i wielkoludy” – dzieci na hasło krasnoludki maszerują w przysiadzie z trzymaniem się za kostki, na hasło „wielkoludy” chodzą na szeroko rozstawionych nogach, z rękoma rozłożonymi na boki
• Przesuwanie woreczków po podłożu różnymi częściami ciała, podrzucanie woreczków i łapanie
• Dziecko leży na brzuchu i trzyma woreczek w wyciągniętych rękach przed sobą
• Przytrzymywanie za ramiona w staniu nad partnerem, umożliwiające wstanie z siadu prostego (woreczek na głowie)
• Improwizacje przy muzyce z woreczkami.

ZABAWY RUCHOWE:
• „Dźwięki” – zab. z elem. Orient. Porz. - dzieci poruszają się po Sali z zamkniętymi oczami. Kiedy usłyszą dźwięk jakiegoś instrumentu perkusyjnego, przykucają. Hasło „idziemy” zaprasza do ponownego marszu. Po zakończeniu zabawy dzieci próbują ułożyć we właściwej kolejności instrumenty, jakie słyszały w zabawie
• „Pszczoły czy niedźwiadki” – zab. z elem. Biegu i czworakowania - dzieci w rozsypce, n-l gra na trójkącie, poruszają się „Pszczółki-drobnymi kroczkami na paluszkach, machając rekami jak skrzydełkami, kiedy dzieci usłyszał dźwięk bębenka, poruszają się jak niedźwiedzie na czworakach. Brak dźwięku jest sygnałem do zatrzymania się w pozycji klęku prostego
• „kolory tańczą” – zab. z elem. Orient. Porz. – n-l rozdaje dzieciom szarfy w czterech kolorach. W czterech rogach Sali rozkłada obręcze w takich samych kolorach. Kiedy n-l gra na bębenku rytm do podskoków dzieci poruszają się w parach w kółeczko, kiedy usłyszą rytm do maszerowania, odszukują oblecze w kolorze j szarfy i maszerują wokół nich w czterech kółeczkach, klaszcząc w ręce.
• „Boćki i żaby” – zab. z elem. Orient.-porz. - N-l wyznacza sznurkiem staw na dywanie, żabki poruszają się przy akompaniamencie kołatki, skacząc wokół stawu. Dźwięki tamburyna oznaczają, że bocian wyszedł na łowy, żabki wskakują szybko do stawu i nieruchomieją, bocian spaceruje wokoło unosząc nogi do góry i powtarzając tekst: kle, kle, kle, żabki mi się chce. Pojawienie się dźwięku kołatki jest sygnałem dla żabek- niebezpieczeństwo minęło,.
• Zabawy swobodne na placu przedszkolnym z wykorzystaniem kół „hula-hoop”, piłek, skakanek

I i III część dnia:
• Improwizacje melodyczne „Zaśpiewaj rymowanki”- dzieci wymyślają własne melodie do zaproponowanych tekstów;
• Zabawy ruchowe, kołowe ze śpiewem, przy piosenkach przedszkolnych;
• Zabawy w wybranych kącikach tematycznych;
• Zabawy dowolnym materiałem plastycznym;
• „Kolorowe nutki” – kolorowanie rysunków nut zgodnie z zaznaczonym rytmem
• Karty pracy nr 31 – nazywanie instrumentów, na których Graja zwierzęta;
• Zabawa „Zagraj, taj jak ja” – n-l wystukuje prosty rytm na bębenku, dzieci wybierają dowolny instrument perkusyjny i próbują go odtworzyć
• Zabawa rozwijająca koncentracje uwagi i rozpoznawanie kierunku, z jakiego dochodzi dźwiek „Odszukaj instrument” – dz. siedzą w kole, do środka wchodzi dziecko, któremu n-l zawiązuje oczy, drugie wybiera instrument i wydając na nim dźwięki, wolno porusza się po kole. Dziecko z zawiązanymi oczami , kierując się głosem instrumentu, próbuje odnaleźć kolegę, który przestaje się poruszać.
• „Jakie to klucze” – ćwiczenia graficzne – dzieci łączą linią jednego koloru jednakowe klucze 9Do otwierania drzwi, do roweru, wiolinowe), określają do czego one służą
• Zabawa „Zgadnij , na czym gram?”- chętne dzieci naśladują gre na wybranych instrumentach, pozostałe określają. Na jakim instrumencie dziecko gra.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA:

• Program wychowania przedszkolnego K. Nowak–Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• „Czterolatek” karty pracy
• G.Kasdepke „Bon czy ton”
• S.Grabowski M.Nejman „Co w rurach piszczy?”
• J.Tuwim „Ptasie radio”
• A.Bahdaj „Księżycowy koncert”
• T.Fiutowska „Żabki”

TYDZIEŃ II – ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

Podstawa programowa- Budzenie zaciekawienia otaczającym światem; Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności; Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów-wskazywanie i grupowanie przedmiotów podobnych do siebie pod względem przeznaczenia; Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka; Tworzenie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka

„Wszyscy dla wszystkich” -słuchanie wiersza J.Tuwima- Uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka ,dz. rozpoznaje i nazywa wybrane zawody; wie, jakie przedmioty potrzebne są ludziom wykonującym

„Projektujemy stroje” – zabawa plastyczna - Zapoznanie z pracą krawcowej; rozwijanie sprawności manualnej , Dz. wie, czego potrzebuje krawcowa w swojej pracy; wie, jakie są poszczególne etapy powstawania ubrań; potrafi w zespole zaprojektować strój z wykorzystaniem różnorodnych materiałów

„U fryzjera” – zabawa dydaktyczna- Zapoznanie z pracą fryzjera, poznanie narzędzi i przyborów fryzjerskich, Dz. wie na czym polega praca fryzjera; wie, co potrzebne jest fryzjerowi w pracy; potrafi przeliczać w zakresie 5; wyszukiwać i segregować ilustracje przedmiotów potrzebnych fryzjerowi w pracy

„Straż pożarna” – zabawy przy piosence- Zapoznanie z pracą strażaka, Dz. wie, na czym polega praca strażaka; wypowiada się na temat wiersza; uczestniczy w zabawie do piosenki

„Kim będę w przyszłości?”- kolorowanie obrazków; ćwiczenia logopedyczne- Dzielenie się informacjami na temat pracy rodziców; stymulowanie rozwoju mowy dziecka, Dz. rozpoznaje wybrane zawody i wie, co ich przedstawicielom potrzebne jest do pracy; koloruje obrazek nt. „Kim będę w przyszłości?”, doprowadza prace do końca; umieszcza swoją prace we wspólnym albumie; uczestniczy w ćwiczeniach logopedycznych„Pociągi”

Pomoce dydaktyczne: Ilustracje ludzi wykonujących różne zawody, obrazki przedmiotów potrzebnych w pracy dla ludzi wybranych zawodów, Zagadki, ilustracja pracowni krawieckiej, duża i mała sylweta lalki, ubranka w dwóch rozmiarach, sylwety do teatrzyku, obrazki przedmiotów potrzebnych krawcowej do pracy, papier pakowy, farby, papier kolorowy, krepa, klej, tekturowe guziki, kolorowa włóczka, Albumy z fryzurami, katalogi fryzjerskie, przedmioty potrzebne fryzjerowi w pracy lub ilustracje, Obrazki samochodów strażackich pocięte na części, teksty zagadek, ilustracja „Strażacy w pracy”, nagrania odgłosów środków lokomocji i syreny strażackiej, 8lustracje właściwych i niewłaściwych zachowań, piosenka „Straż pożarna”, Obrazki przedstawicieli wybranych zawodów oraz przedmiotów potrzebnych im do pracy, kredki, ilustracje; tamburyno

I i III część dnia:
• „Rozpoznajemy zawody” – oglądanie ilustracji przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody, zachęcanie do wypowiedzi na temat czynności, jakie wykonują
• Ćwiczenia kreatywne – improwizacje przy muzyce o zmiennym natężeniu
• Ćwiczenia klasyfikacyjne „Czy każdy trafił do swojego miejsca pracy?” – dzieci oglądają obrazki i rozpoznają, jakie zawody wykonują osoby na nich przedstawione. Układają pod nimi obrazki przedstawiające miejsca pracy, w których powinny się znaleźć osoby wykonujące dany zawód
• Karta pracy – kolorowanie rysunku wysokiego domu
• Zabawy ruchowe, kołowe ze śpiewem , ilustracyjne do piosenek
• Rozwiązywanie zagadek słownych „Kto to taki?”- rozpoznawanie zawodów na podstawie słownego opisu
• „Przyszywamy guziki” – przewlekanie kolorowej włóczki przez dziurki w tekturowym guziku (dwie albo cztery)
• „Modne fryzury” – oglądanie albumów z różnorodnymi fryzurami- dzieci porównują długość włosów, kolorystykę, sposób uczesania
• Słuchanie fragmentu wiersza J.Kulmowej „Fryzjerski dzień”- dopowiadanie przez dzieci, co fryzjer robi w każdy dzień tygodnia
• „Wóz strażacki” – składanie obrazków pociętych na części
• Kolorowanie garnków – nazywanie zup na podstawie użytych do ich gotowania warzyw
• Ćwiczenia słuchowe „Kim są nasi rodzice?” – dzieci wypowiadają nazwy zawodów z podziałem na sylaby
• Ćwiczenia logarytmiczne – „Poruszamy się zgodnie z wierszem” – dzieci poruszają się (razem z nauczycielem) zgodnie Z tekstem wypowiadanego za nauczycielem wierszyka
• Utrwalanie poznanych w przedszkolu wierszyków, rymowanek
• Spacery
• Zabawy w ogródku przedszkolnym
• Zabawy stolikowe
• Zabawy w wybranych kącikach zabaw
• Słuchanie bajek, opowiadań wybranych z przedszkolnej biblioteki

ZABAWY RUCHOWE:
• Zabawa ruchowo-naśladowcza „Zawody”- wypowiadanie za nauczycielem tekstu i naśladowanie jego ruchów
• „Przyszywamy guziki” – z elem. Orient. Porz. – dzieci poruszają się w rytmie tamburyna. Na przerwę zatrzymują się i naśladują przyszywanie guzików igła z nitką. Dźwięk tamburyna jest sygnałem do ponownego ruchu.
• „Wyszywamy” zab. ruch. Z elem. Podskoku – dzieci naśladują szycie ściegiem fastrygowym- skaczą obunóż wzdłuż rozłożonej skakanki z jednej i z drugiej strony, a następnie ściegiem zygzakowatym-skaczą obunóż z jednej strony skakanki na drugą
• Zabawy na placu przedszkolnym z wykorzystaniem kół hula-hoop, piłek, skakanek

ZESTAW CWICZEŃ RUCHOWYCH nr IX z wykorzystaniem metody R.Labana- j.w.

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH PORANNYCH - nr XXXI z wykorzystaniem metody W.Sherborne
1. Poznanie własnego ciała
– bieg w różnych kierunkach na palcach
- w leżeniu na brzuchu „wciskanie” wymienionych części ciała w podłogę
- w leżeniu na plecach-naprzemienne dotykanie łokciami do kolan z ich unoszeniem
2. Zdobycie pewności siebie i orientacji w przestrzeni
- czołganie w różnych kierunkach
- w leżeniu na plecach „orzeł”- przenoszenie rąk i nóg nad podłogą
3. Nawiązanie kontaktu z partnerem
- w parach-huśtawka- naprzemienne przysiady partnerów
- masowanie pleców partnera
4. ćwiczenia kreatywne-improwizacje przy muzyce o zmiennym natężeniu

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA:

• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• „Czterolatek” karty pracy
• G.Kasdepke „Bon czy ton”
• J.Tuwim „Wszyscy dla wszystkich”
• J.Porazińska „Jak szukano igiełki Hani”
• J.Kulmowa „Fryzjerski tydzień”
• M.Kownacka „U fryzjera”
• Cz.Janczarski „Straż pożarna”
• D.Wawiłow „A jak będę dorosła”
• Płyty CD z nagraniami

TYDZIEŃ III – MOJA MIEJSCOWOŚC. MÓJ KRAJ.

Podstawa programowa ; Budzenie zaciekawienia otaczającym światem ;Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości społeczno-kulturowej ;Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć ;Tworzenie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka ;Umożliwianie udziału w grach, zabawach

Słuchanie wiersza W.Fabera „Mały dom” ilustrowanego obrazkami – Budzenie zainteresowania własną miejscowością ; Dz. wie, jak nazywa się miejscowość, w której mieszka; potrafi wypowiadać się na temat swojej miejscowości

„Zwiedzamy różne regiony naszego kraju” – zabawa dydaktyczna – Rozwijanie poczucia przynależności narodowej; przybliżenie wybranych regionów Polski; Dz. potrafi rozróżnić na zdjęciach miasto od wsi; wie, jak nazywa się nasz kraj; bierze udział we wspólnych zabawach

Warszawa-nasza stolica- praca plastyczna metodą colaż-dz.4l; gotowe elementy-dz.3l- Przybliżenie wybranych informacji o Warszawie; Dz. potrafi rytmizować wiersz, wie jak wygląda herb Warszawy; wie jakie miasto jest stolicą Polski; wykleja Syrenkę; układa z gotowych elem.

Nauka tańca „Warszawska poleczka” - rozwijanie umiejętności rytmicznych; Dz. potrafi zatańczyć taniec ludowy

Nasze symbole narodowe-flaga- zabawa dydaktyczna- Zapoznanie z flagą polską; rozwijanie poczucia przynależności narodowej ; Dz. wie, jak wygląda polska flaga, rozpoznaje ją wśród innych; bierze udział w zabawie; przelicza kartoniki w zakresie własnych możliwości

Pomoce dydaktyczne: Widokówki, obrazki, ilustracje przedstawiające; miejscowość, w której mieszkają dzieci; kontury domów; wycięte z kartonu, różnej wielkości; domki, albumy, foldery, karty pracy; Ilustracje do zabawy dydaktycznej, wiersz Cz.Janczarskiegi „Co to jest Polska?”, nagranie odgłosu szumu rzeki, węgiel, melodia krakowiaka, mapa Polski; Wiersz J.Laskowskiego „Syrenka”, ilustracje do wiersza, herb ; Warszawy, rysunek Syrenki-karta pracy, ilustracje wybranych zabytków Warszawy, muzyka, Nagranie na płycie CD, Wiersz Cz.Janczarskiego „Barwy ojczyste”, flaga Polski, ilustracje flag innych krajów, białe i czerwone prostokąty dla każdego dziecka, karta pracy

I i III część dnia:
• „Moje miasto” – zabawy konstrukcyjne z wykorzystaniem różnorodnych klocków, praca w małych zespołach. Dzieci porównują powstałe budowle, nazywają je, określają ich wielkość i przeznaczenie
• „Herb mojego miasta” – nauczyciel wyjaśnia pojecie herbu, pokazuje dzieciom, jak wygląda herb naszego miasta, wspólnie omawiają jego poszczególne elementy, kolorystykę. Odszukują herb swojego miasta wśród innych
• Oglądanie albumów, folderów, przewodników, książek o Wąbrzeźnie
• „Co przedstawia ta widokówka?” – składanie w całość pociętych widokówek przedstawiających charakterystyczne miejsca Wąbrzeźna
• Kolorowanie rysunków, rysowanie po śladach
• Ćwiczenia grafomotoryczne
• „Moje ciało”- zabawa rozwijająca umiejętność rozpoznawania i nazywania części ciała wg E.Chylińskiej-Karpowicz, A.Jaworskiej
• „Naśladujemy odgłosy” – dzieci naśladują odgłosy , o których mówi rymowanka(wymyślona przez n-la)
• „Mapa Polski” – modelowanie z plasteliny cienkich wałeczków i wyklejanie nimi konturów Polski i Wisły po śladach narysowanych przez n-la (4latki)
• „niespodzianki” – zabawa rozwijająca zmysł dotyku
• Kolorowanie rysunku flagi Polski
• Dzielenie rytmiczne nazw zwierząt z rysunków – karta pracy
• Utrwalanie poznanych w przedszkolu wierszyków, rymowanek
• Spacery
• Zabawy w ogródku przedszkolnym
• Zabawy stolikowe
• Zabawy w wybranych kącikach zabaw
• Słuchanie bajek, opowiadań z przedszkolnej biblioteki

ZABAWY RUCHOWE:
• „Wracamy do domów” z elem. Orient.porz – n-l dzieli dzieci na 4 grupy. Każda dostaje inny kolor szarf. W czterech rogach Sali wyznacza domy dla poszczególnych grup, umieszczając w tych miejscach po jednej szarfie w danym kolorze. Dzieci poruszają się po Sali w rytmie bębenka, dźwięki tamburyna są sygnałem zbliżającej się burzy-dzieci szybko wracają do swoich domków. W trakcie zabawy dzieci zmieniają się kolorami szarf.
• Zabawy na placu przedszkolnym
• „Układamy flagi” zab. z elem. Orient. Porz. – dzieci otrzymują od nauczyciela po dwa jednakowej wielkości prostokąty: biały i czerwony. Poruszają się w rytmie tamburyna po Sali. Na przerwę w akompaniamencie przykucają i układają ze swoich prostokątów polską flagę. Przy kolejnych powtórzeniach zabawy układają ja w parach, czwórkach, a następnie jedną wspólną.
• „Pszczoły czy niedźwiadki” – zab. z elem. Biegu i czworakowania - dzieci w rozsypce, n-l gra na trójkącie, poruszają się „Pszczółki-drobnymi kroczkami na paluszkach, machając rekami jak skrzydełkami, kiedy dzieci usłyszał dźwięk bębenka, poruszają się jak niedźwiedzie na czworakach. Brak dźwięku jest sygnałem do zatrzymania się w pozycji klęku prostego

ZESTAW CWICZEŃ RUCHOWYCH nr IX z wykorzystaniem metody R.Labana-j.w.

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH PORANNYCH – nr XXXII z wykorzystaniem metody W.Sherborne
1. Poznanie własnego ciała
- poruszanie się po Sali na kolanach
- w leżeniu na plecach napinanie poszczególnych części ciała-wgniatanie w podłogę
2. Zdobycie pewności siebie i orientacji w przestrzeni
- wiatraczki-obroty wokół własnej osi
- chodzą gąsienice – z leżenia przodem, podciąganie kolan do klęku podpartego i do leżenia, przemieszczanie po Sali
3. Nawiązanie kontaktu z partnerem
- w siadzie prostym-tworzenie fotelika dla współćwiczącego, lekkie obejmowanie, kołysanie
- prowadzenie za rękę partnera z zamkniętymi oczami po Sali
4. ćwiczenia przeciwko
- w leżeniu na plecach kołysanie nogami współćwiczącego uniesionymi do góry z oporowaniem
5. ćwiczenia kreatywne
- improwizacje przy muzyce ze szmacianymi piłeczkami

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA:

• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• „Czterolatek” karty pracy
• G.Kasdepke „Bon czy ton”
• W.Faber „Mały dom”
• E.Chylińska-Karpowicz, A.Jaworska „Okrągła głowę mam”
• Cz. Janczarski „Co to jest Polska?”
• J.Papuzińska „Polska ziemia”
• J.Laskowski „Syrenka”
• Cz.Janczarski „Wszyscy kochamy stolicę”
• Cz.Janczarski „Barwy ojczyste”
• Płyty CD z nagraniami

TYDZIEŃ IV – KOCHAM MOICH RODZICÓW

Podstawa programowa: Umożliwianie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym; Wspieranie działań twórczych; Umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania efektów pozytywnych efektów własnych działań; Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów; Tworzenie okazji do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie

„Mamo i tato” –słuchanie wiersza K.Komińskiej z wykorzystaniem ilustracji- Stwarzanie sytuacji do dzielenia się opiniami na temat swoich rodziców ;Dz. potrafi odczytać napisy: „mama” i „tata” i podzielić je na sylaby

„Talerz dla mamy i taty”- malowanie farbami plakatowymi- Rozwijanie sprawności manualnej ;Dz. potrafi wykonać upominek dla rodziców

„Laurka” – nauka piosenki -Zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności ;Dz. potrafi zaśpiewać i zilustrować piosenkę ruchem

„Co jest ciężkie a co lekkie?”- zabawa dydaktyczna -Klasyfikowanie przedmiotów pod względem ich masy ;Dz. potrafi zastosować słowa: lżejszy od, cięższy od, taki sam

„Robotek” J.Papuzińskiej- rozwiązywanie zagadek obrazkowych, słuchowych… -Uwrażliwianie na potrzeby rodziców; zachęcanie do pomocy w pracach domowych; Dz. wie, jakie prace wykonują jego rodzice i w czym można im pomóc; zna zwyczaje i upodobania swoich rodziców, przelicza w zakresie 5; układa z figur geometrycznych robota

Pomoce dydaktyczne: Wiersz K.Komińskiej, po dwa pocięte obrazki mamy i taty, wyrazy mama i tata dla każdego dziecka, tamburyno; Tekturowe talerze, farby, pędzle, lakier, płatki kolorowego papieru, serduszka z kolorowego papieru; Piosenka „Laurka”; Instrumenty perkusyjne, ciężkie i lekkie przedmioty, balony, kart pracy; Wiersz J.Papuzińskiej „Robotek”, kartki z kółkami od 1 do 5, ilustracje przedstawiające rodziców podczas

I i III cześć dnia:

• „Zabawy dzieci z rodzicami” – oglądanie ilustracji wyciętych z kolorowych gazet. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat, w jaki sposób spędzają czas przedstawione na ilustracjach osoby
• „Kocham swoich rodziców, bo…” – kończenie zdań
• „Zagadki rodzinne” –rozwiązywanie zagadek związanych z rodziną, dzielenie rozwiązań na sylaby, zaznaczanie ich liczby odpowiednią liczbą klocków
• Karta pracy (4latki) – „Mama i tata” – przyklejanie i odszukanie we wkładce wyrazów mama i tata w odpowiednich miejscach
• „Co lubią rodzice?” – wspólne z nauczycielem powtarzanie rymowanki i naśladowanie czynności, wykonywanych przez rodziców, o których jest w niej mowa
• Zabawa muzyczna „Małe orkiestry” – dzieci w zespołach mają dyrygenta, który wskazuje, kto ma grac, a kto nie, czy muzyka ma być cicha czy głośna. Dzieci wybierają instrument , na którym grają za pomocą naśladowania gry ruchem, mimika i głosem.
• Karta pracy (4latek) – ozdabianie serduszka obrazkami kwiatków odszukanych we wkładce
• Zabawy ruchowe, kołowe ze śpiewem, ilustracyjne
• Utrwalanie poznanych w przedszkolu wierszyków, rymowanek
• Spacery
• Zabawy w ogródku przedszkolnym
• Zabawy stolikowe
• Zabawy w wybranych kącikach zabaw
• Słuchanie bajek, opowiadań z przedszkolnej biblioteki

ZABAWY RUCHOWE:
• „Jadą goście” zabawa ruchowa przy wyliczance- dzieci maszerują parami po obwodzie koła przy dźwiękach bębenka. Na przerwę zatrzymuja się, zwracają buziami do siebie i powtarzają wyliczankę, ilustrując ją ruchem.
• „Idziemy na spacer” zab. z Ele, przysiadu – dzieci dobierają się w pary-jedno z nich przykuca-to dziecko, drugie jest mamą lub tatą, która trzymając dziecko za rękę idzie z nim na spacer (dziecko porusza się w przysiadzie)
• Zabawy na placu przedszkolnym

ZESTAW CWICZEŃ RUCHOWYCH nr IX z wykorzystaniem metody R.Labana-j.w.

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH PORANNYCH –nr XXXIII z wykorzystaniem metody W.Sherborne
1. Poznanie własnego ciała
- bieganie po Sali z uderzaniem nogami o pośladki
- stukanie o podłogę różnymi częściami ciała
- klęk prosty podparty- naprzemienne unoszenie ręki i nogi do góry
2. Zdobycie pewności siebie i orientacji w przestrzeni
- podskoki w kółko na jednej nodze
- spacer po Sali dużymi krokami
3. Nawiązanie kontaktu z partnerem
- poruszanie partnerem jak marionetką
- w leżeniu na brzuchu-masowanie rąk, nóg, pleców partnera
4. ćwiczenia przeciwko
- walka kogutów – w przysiadzie doskakiwanie do siebie, odpychanie rękami zgiętymi w łokciach
5. ćwiczenia kreatywne
- improwizacje przy muzyce z wykorzystaniem sztucznych kwiatów

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA:
• Program wychowania przedszkolnego K.Nowak –Grobelska
• Wychowanie fizyczne w przedszkolu” K.Wlaźnik
• Podstawa programowa
• Przewodnik metodyczny „Czterolatek”
• „Czterolatek” karty pracy
• G.Kasdepke „Bon czy ton”
• K.Komińska „Mamo i tato”
• D.Głośnicka „Moja mama”
• J.Papuzińska „Robotek”
• I.Suchorzewska „Obiad dla mamy”
• Płyty CD z nagraniami

CZERWIEC

TYDZIEŃ I – PODAJMY SOBIE RĘCE W ZABAWIE I W PIOSENCE

Podstawa programowa: Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Umożliwianie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce.; Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka. Umożliwianie udziału w grach, zabawach ruchowych i gimnastyce.; Budzenie zaciekawienia otaczającym światem; Tworzenie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka; Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich
Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach

Cieszymy się z Dnia Dziecka-zabawy zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym- Budzenie zainteresowania dzieci własnym świętem; Dz. wie, kto obchodzi swoje święto 1 czerwca, słucha opowiadania, bierze udział w zorganizowanych w ogrodzie zabawach

Zestaw ćwiczeń ruchowych nr X –wykorzystanie woreczków- Rozwijanie sprawności fizycznej ;Dz. prawidłowo wykonuje ćwiczenia podane przez nauczyciela z wykorzystaniem woreczka

„Czyje to domy?” zabawa dydaktyczna- Porównywanie warunków życia dzieci na różnych kontynentach ;Dz. potrafi dopasować charakterystyczne przedmioty do dzieci z różnych krajów; wie, w jakich domach mieszkają

„Dżungla” – osłuchanie z piosenką, zabawy przy piosence- Rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się ;Dz. uważnie słucha piosenki, potrafi odpowiedzieć na pytania nauczyciela związane z piosenką; potrafi improwizować rytmicznie

„Ja i mój przyjaciel” rysowanie pastelami olejnymi na kolorowym tle na podstawie utworu H.Bechlerowej „Dwaj przyjaciele”- Rozumienie takich wartości jak przyjaźń, rozwijanie sprawności manualnej ;Dz. wie, kto to jest przyjaciel; potrafi samodzielnie wykonać ilustrację na dany temat –dz. 4letnie; koloruje obrazek- dz. 3letnie

Pomoce dydaktyczne: Historyjka obrazkowa do opowiadania „Wiercipiętek i Dzień Dziecka”, przybory do zabaw (worki, kręgle, karton, piłki, skakanki); woreczki; Ilustracje dzieci z różnych stron świata, obrazki przedmiotów charakterystycznych dla danej narodowości, ilustracje domów; Nagranie piosenki „Dżungla”, nagrania odgłosów dżungli, trójkąt, kołatka, grzechotka; Opowiadania „Dwaj przyjaciele” H.Bechlerowej, tamburyno, kolorowy papier do rysowania, pastele olejne, obrazki

I i III część dnia:
• „Taki sam i inny” –zabawa rozwijająca poczucie własnej wartości wg R.Portmann
• „Czym różnią się obrazki?”- ćwiczenia spostrzegawczości; wyszukiwanie i zaznaczanie różnic na obrazkach
• „Latające kule” – zabawa ułatwiająca rozładowanie napięcia z wykorzystaniem papierowych kul z gazet
• „Co to za dzieci?” – rozpoznawanie dzieci z różnych stron świata przedstawionych na obrazkach, nazywanie ich
• „Cos z niczego”- rozwijanie inwencji twórczej, kreatywne dopełnianie formy
• Ćwiczenia słuchowe- wyszukiwanie różnic między słowami
• Karta pracy „Co robią dzieci?” cz. 2, s.28
• Improwizacje ruchowe przy piosenkach
• Ćwiczenia grafomotoryczne
• Karta pracy nr 36, kolorowanie obrazka, rozcinanie i składanie puzzli
• Zabawy ruchowe, kołowe ze śpiewem, ilustracyjne
• Utrwalanie poznanych w przedszkolu wierszyków, rymowanek
• Spacery
• Zabawy w ogródku przedszkolnym
• Zabawy stolikowe
• Zabawy w wybranych kącikach zabaw
• Słuchanie bajek, opowiadań z przedszkolnej biblioteki

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH PORANNYCH nr XXXIV z wykorzystaniem metody W.Sherborne

Poznanie własnego ciała:
- maszerowanie po Sali na kolanach
- witanie się z podłogą różnymi częściami ciała
- co robi moja głowa?- poruszanie głową w różnych kierunkach i płaszczyznach
Zdobycie pewności siebie
- wiatraczki-obroty wokół własnej osi z rozłożonymi w bok rękami, w jedną i drugą stronę
- raki – poruszanie się tyłem w siadzie podpartym w różnych kierunkach
Nawiązanie kontaktu z partnerem, ćwiczenia z:
- chodzenie na czworakach między szeroko rozłożonymi nogami partnera
- myjemy partnera – naśladowanie czynności mycia poszczególnych części ciała
Ćwiczenia przeciwko:
- unoszenie rąk do góry w leżeniu na brzuchu przy oporowaniu ze strony partnera
- przyleganie do podłoża w leżeniu na plecach-próba przewrócenia partnera na drugą stronę
Ćwiczenia kreatywne:
- improwizacje przy muzyce w czwórkach

ZESTAW CWICZEŃ RUCHOWYCH nr X
Część I
• Zabawa orientacyjno-porzadkowa „Odszukaj swój kolor”
N-l dzieli dzieci na dwie grupy. Każda z nich otrzymuje inny kolor szarf, które zakładają na siebie. Na podłodze rozłożone są woreczki, pomiędzy którymi poruszają się dzieci zgodnie z rytmem tamburyna. Na sygnał n-la , dzieci szukają woreczków w kolorze szarfy i zatrzymują się przy jednym z nich.
Część II
• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych „Woreczek jest-woreczka nie ma”. Na hasło „Woreczek jest! Dzieci stoją w rozsypce, podnoszą w górę woreczek, trzymając go oburącz. Na hasło „Woreczka nie ma!” wykonują przysiad podparty i przykrywają woreczek dłońmi.
• Zabawa na czworakach. Chodzenie na czworakach pomiędzy woreczkami w swoim kolorze.
• Ćwiczenie mięśni brzucha. Leżenie tyłem, dzieci wkładają woreczki między stopy, a następnie przenoszą je za głowę i podają do rąk. Siadają i powtarzają ćwiczenie kilkakrotnie.
• Rzuty. Dzieci tworzą koło, w środku którego leży duża obręcz. Na sygnał dzieci rzucają woreczkami do obręczy. N-l wyróżnia tę grupę (kolor woreczków), która miała najwięcej trafień. Rzuty powtarzamy na zmianę prawa i lewa ręka.
• Zabawa bieżna „Koniki”- dzieci biegają po Sali i wymachują nad głową zdjętymi z siebie szarfami, naśladują poganianie koników batem. Bieg w różnych kierunkach i zmiennym tempie.
• Ćwiczenia zwinnościowe „Przejście przez szarfę” – dzieci układają szarfy na podłodze, tworząc kółeczka. Następnie wchodzą w nie i przeciągają się przez szarfy od dołu w górę i odwrotnie.
• Podskoki. Dzieci układają szarfę na podłodze, wskakują do środka i wyskakują na zewnątrz, na dwóch nogach lub na jednej (na zmianę).
Część III
• Ćwiczenia stopy. W siadzie skulnym, podpartym, dzieci chwytają szarfę palcami stopy prawej a następnie lewej i podnoszą w górę.
• Ćwiczenia wyprostne. Marsz po kole, dzieci trzymają złożoną szarfę oparta na plecach. Odkładają szarfy na wyznaczone miejsce.
• Marsz parami przy śpiewie znanej piosenki.

ZABAWY RUCHOWE:
• „Dzieci do domu-dzieci na spacer” – zab. z elem. Orient-porz.- dzieci rozkładają na dywanie koła-domy. Na hasło „dzieci na spacer” dzieci biegają swobodnie, na zawołanie „dzieci do domu” dzieci jak najszybciej i jak najciszej zajmują swoje domki, przybierając w nich określoną przez n-la pozycję, np. siadają skrzyżnie
• Zabawy dowolne na placu przedszkolnym
• „Domy” zabawa ruchowo-nasladowcza – przedstawienie ruchem czynności wykonywanych przy budowie domu (zwożenie i układanie materiałów budowlanych, budowa fundamentów, ścian, dachu)
• „Dzikie zwierzęta” zabawa ruchowo-nasladowcza- n-l dzieli dzieci na trzy grupy „Strusie- poruszają się wysoko unosząc nogi, kiedy usłyszą dźwięki trójkąta, Małpki-skaczą, kiedy usłyszą dźwięki kołatki, a Węże czołgają się przy dźwiękach grzechotki
• „Kaczorek i kogucik” zabawa orient-porz. – N-l dzieli dzieci na dwie grupy – kaczorki i koguciki. Kaczorki przy dźwiękach grzechotki spacerują, naśladując sposób poruszania kaczek. Koguciki-spacerują wysoko unosząc kolana, kiedy usłyszą dźwięki kołatki. Dźwięk tamburyna jest sygnałem do utworzenia pary koguta z kaczorem i maszerowania po sali.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA:

• M.Galica „Wiercipiętek i Dzień Dziecka”
• R.Portmann „Gry i zabawy przeciwko agresji”
• W.Faber „Dzieci świata”
• J.Tuwim „Bambo”
• B.Lewandowska „Murzynek”
• E.Szelburg-Zarembina „O Sobiepanku i Samolubku”
• H.Bechlerowa „Dwaj przyjaciele”
• Nagrania piosenek – płyty CD
• „Czterolatek” karty pracy
• G.Kasdepke „Bon czy ton”

TYDZIEŃ II – ZABAWY W LESIE I NA ŁĄCE

Podstawa programowa: Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie , odkrywanie; Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka; Umożliwianie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań; Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów

„Może zobaczymy?” – słuchanie wiersza H.Bechlerowej z wykorzystaniem sylwet -Zachęcanie do poznawania środowiska przyrodniczego, jakim jest las ;Dz. wie, co to jest las

„Wiewióreczka” – zabawy przy piosence-Umuzykalnienie dzieci ;Dz. potrafi zilustrować piosenkę ruchem

„Wiewiórka” –wyklejanie sylwety zwierzątka wydzieranką -Rozwijanie sprawności manualnej; Dz. wie jak wygląda wiewiórka; potrafi wykleić kontur wiewiórki wydzieranką

„Spacer na łąkę” – opowieść ruchowa przy muzyce połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi -Przybliżenie życia mieszkańców wiosennej łąki; Dz. rozpoznaje i nazywa mieszkańców łąki, czynnie uczestniczy w opowieści ruchowej

„Pszczółki i ule” zabawa dydaktyczna -Rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 5 i prawidłowego ;Dz. potrafi liczyć w zakresie 5

Pomoce dydaktyczne: Wiersz, listki papieru kolorowego, obrazek lasu, arkusz papieru, gałązka drzewa iglastego , liściastego, ilustracje wybranych drzew iglastych i liściastych; Płyta CD, piosenka, nagrania odgłosów lasu; „Ruda wiewióreczka” wierszyk do rysowania, przykładowe pokarmy wiewiórki, obrazek wiewiórki, kontury wiewiórek, wydzieranka z czerwonego i pomarańczowego papieru, klej; Wiersz T.Fiutowskiej Wiosenne spotkania”, obrazki zwierząt do wiersza, muzyka do opowieści ruchowej; Obrazki wybranych zwierząt i ich domów, ilustracje przedstawiające życie pszczół, kolorowe ule z kartonu, sylwety pszczół, kartoniki z różną liczbą czarnych kółek, tekturowe kółeczka w kolorze uli dla każdego dziecka
I i III część dnia:
• „Oglądamy las” – oglądanie w małych zespołach książek o tematyce leśnej. Swobodne rozmowy dzieci na temat lasu i jego mieszkańców
• Ćwiczenia kreatywne-improwizacje przy muzyce z wykorzystaniem małych piłeczek
• Karta pracy cz.2 s.29
• „Leśne zagadki”- rozwiązywanie zagadek, wyszukiwanie obrazków przedstawiających ich rozwiązania
• „Leśne zwierzątka” – ćwiczenia spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej
• „Ślady leśnych zwierząt” zabawa dydaktyczna – dzieci próbują dopasować zwierzę do odpowiedniego śladu
• „Kolorowa kostka” zabawa z kolorami, dzieci nazywają co w przyrodzie występuje określonego koloru
• Karta pracy nr 38
• „Gdzie kto mieszka?” – rozwiązywanie zagadek
• „Pszczoły i miód” – opowieść ruchowa wg J.Matczak, J.Sosnowskiej
• Zabawy ruchowe, kołowe ze śpiewem, ilustracyjne
• Utrwalanie poznanych w przedszkolu wierszyków, rymowanek
• Spacery
• Zabawy w ogródku przedszkolnym
• Zabawy stolikowe
• Zabawy w wybranych kącikach zabaw
• Słuchanie bajek, opowiadań z przedszkolnej biblioteki

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH PORANNYCH nr XXXV z wyk. Metody W.Sherborne

Poznanie swojego ciała
- maszerowanie po Sali na pośladkach do przodu i do tyłu
- leżenie na plecach: poruszanie rękami i nogami ugiętymi w kolanach wolno i szybko, w leżeniu na brzuchu naśladowanie pływania żabką
Zdobycie pewności siebie i orientacji w przestrzeni
- spacer po Sali w przysiadzie z trzymaniem za kostki
- spacer po Sali tyłem w różnych kierunkach
Nawiązanie kontaktu z partnerem
- prowadzenie kolegi z zamkniętymi oczami po Sali
- podskoki w uchwycie haczykowym w jedną i w druga stronę
Ćwiczenia przeciwko
- próby podniesienia partnera siedzącego przed dzieckiem w siadzie prostym
- w staniu, utrudnianie partnerowi wzniesienia do góry rąk wyciągniętych na boki
Ćwiczenia kreatywne
- improwizacje przy muzyce z wykorzystaniem małych piłeczek

ZABAWY RUCHOWE:
• „Dzieci w lesie” zabawa z elem. Orient.porz. – n-l dzieli dzieci na dwie grupy. Jedna to drzewa druga dzieci. Drzewa stoją w rozsypce, a dzieci poruszają się po lesie zgodnie z rytmem tamburyna. Na przerwę, przykucają za najbliższym drzewem. Za każdym drzewem może być tylko jedno dziecko.
• „Polowanie na zajączki” zab. z elem. Orient.porz. – dzieci zajączki przykucają w szarfach rozłożonych na podłodze. Przy dźwiękach tamburyna wyskakują ze swoich norek i skaczą między szarfami. Dźwięk kołatki jest sygnałem zbliżającego się niebezpieczeństwa, zajączki szybko uciekają do norek.
• Zabawy na placu przedszkolnym
• „Wiewiórki w dziupli” – zab. ruch. Z elem. Przysiadu – dzieci dobierają się trójkami. Dwoje podaje sobie ręce i tworzy dziuplę, w której chowa się trzecie dziecko-wiewiórka. Na hasło nauczyciela „Wiewiórki z dziupli” dzieci wiewiórki poruszają się po Sali, naśladując skoki wiewiórek. Dźwięk tamburyna jest sygnałem do powrotu do swojej dziupli. Przy powtórzeniach zabawy dzieci zamieniają się tak miejscami, aby kazce mogło być wiewiórka.
• „Szukamy uli” zab. z elem. Orient. Porz., biegu – n-l rozkłada na dywanie 6 obręczy- to ule. Dzieci pszczoły latają między ulami bzycząc. Kiedy usłyszą dźwięk trójkąta zatrzymują się uli patrzą, ile palców pokazuje n-l, liczą, a następnie chowają się w ulach zgodnie ze wskazaną liczbą.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA:
• H.Bechlerowa „Może zobaczymy?”
• H.Zdzitowiecka „Prosimy ciszej”
• B.Lewandowsaka „Rozmówki”
• T.Fiutowska „Co widać i słychać w lesie?”
• T.Fiutowska „Wiosenne spotkania”
• J.Matczak, J.Sosnowska „Pszczoły i miód”- opowieść ruchowa
• Nagrania piosenek – płyty CD
• „Czterolatek” karty pracy
• G.Kasdepke „Bon czy ton”

TYDZIEŃ III – POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

Podstawa programowa: Budzenie zaciekawienia otaczającym światem; Wspieranie działań twórczych; Stwarzanie okazji do klasyfikowania i porządkowania przedmiotów; Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, odkrywanie; Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka;

„Mija roczek szkolny” – słuchanie wiersza L.Wiszniewskiego z wykorzystaniem sylwety chłopca i serii obrazków Kształcenie umiejętności uważnego słuchania; Dz. wie gdzie można spędzić wakacje i co można tam robić

„Wakacyjny obrazek” malowanie farbami plakatowymi na kartkach o chropowatej fakturze -Rozwijanie sprawności manualnej; Dz. potrafi namalować obrazek na pofałdowanej kartce-4 latki; prawidłowo posługiwać się pędzlem, pokryć powierzchnię kartki farbą- dz. 3letnie

„Czym podróżujemy podczas wakacji?”- zabawa dydaktyczna- Przybliżenie różnych środków lokomocji; Dz. rozpoznaje i nazywa różne środki lokomocji; wie, które z nich poruszają się po wodzie, lądzie i w powietrzu

„Co pływa a co tonie?” – doświadczenia przyrodnicze- Rozwijanie myślenia, kształcenie umiejętności skupienia uwagi, wyciągania wniosków; Dz. wie, dlaczego jedne przedmioty pływają a inne toną

„Wakacji czas”- zabawa przy piosence- Rozwijanie słuchu muzycznego; Dzieci tańczą w rytm muzyki, improwizują ruchowo

Pomoce dydaktyczne: Wiersz, pocięte na części obrazki różnych regionów kraju; Kartki oklejone pogniecionymi, białymi serwetkami, farby, pędzle, ilustracje różnych zakątków świata; Przecięte na pół obrazki środków lokomocji, nagrania odgłosów różnych pojazdów, teksty zagadek; Woda w naczyniu, przedmioty wykonane z różnych materiałów i o różnej wielkości; Nagranie CD

I i III część dnia:

• „Policz ile słyszysz dźwięków” ćwiczenia słuchowe
• Układanie obrazków z klocków w kształcie figur geometrycznych
• Karta pracy cz.2 s.30
• Ekspresja słowna „co by było, gdyby zawsze świeciło słońce?’
• „Układamy wg wzoru” – układanie wzorów z patyczków zgodnie z narysowanym układem
• Karta pracy nr 40
• Karta pracy cz.2 s.31
• Rysowanie po śladach figur geometrycznych, kolorowanie – karta pracy nr 42
• „Fantastyczne pojazdy” – układanie z klocków w kształcie figur geometrycznych wymyślonych przez dzieci pojazdów
• Karta pracy nr 43, 44,45
• Zabawa „Wędrująca piłka”- dzieci ustawione w rzędzie podają sobie piłkę nad głowa
• Ekspresja słowna „Co by było, gdyby nie było wakacji?”
• Karty pracy 47,48; cz.2s.32
• Zabawy ruchowe, kołowe ze śpiewem, ilustracyjne
• Utrwalanie poznanych w przedszkolu wierszyków, rymowanek
• Spacery
• Zabawy w ogródku przedszkolnym
• Zabawy stolikowe
• Zabawy w wybranych kącikach zabaw
• Słuchanie bajek, opowiadań z przedszkolnej biblioteki

ZESTAW ZABAW RUCHOWYCH PORANNYCH nr XXXIV z wyk. Met. W.Sherborne
Poznanie własnego ciała
- wiercenie „dziur” w podłodze różnymi częściami ciała
- bieg po Sali z wysokim unoszeniem kolan
- „wałkowanie podłogi” z leżenia na brzuchu, wyciąganie rąk w przód-wstawanie do siadu klęcznego i ponowne leżenie na brzuchu
Wyczucie przestrzeni
- w siadzie prostym kołysanie na boki, ręce w bok
-podskoki wokół własnej osi na jednej nodze
Ćwiczenia nawigujące kontakt z partnerem
- w parach-naprzemienne przysiady z trzymaniem rąk partnera
- „Zaprzęgi” – jedno dziecko to konik, drugie woźnica> Bieg po Sali z omijaniem innych par stojących w rozsypce
Ćwiczenia przeciwko
- w leżeniu na plecach, podnoszenie się do siadu z oporowaniem partnera klęczącego na głową i przytrzymującego za ramiona
-„Przesuwanie paczki” – próby przesunięcia partnera zwiniętego i leżącego na boku
Ćwiczenia kreatywne
- improwizacje przy muzyce z wykorzystaniem gazet

ZABAWY RUCHOWE:
• „Wakacyjne wędrówki” zab. z elem. Orient.porz. – dzieci swobodnie poruszają się po Sali. Kiedy usłyszą dźwięk trójkąta, naśladują pływanie w morzu; dźwięk bębenka- stanowi sygnał do naśladowania górskiej wspinaczki, a dźwięk grzechotki-naśladowanie koszenia zboża
• „Skaczemy na skakance” zab. ruchowo- naśladowcza- naśladowanie skoków przez skakankę zgodnie ze wskazaniem n-la- rowerkiem(z nogi na nogę), żabką (na obu nogach jednocześnie), nóżką (na jednej i na drugiej nodze), krzyżakiem (skrzyżowanymi nogami)
• Zabawy dowolne na placu przedszkolnym
• „Moja piłka robi taK’ zab. ruch. Z elem. Podskoku – naśladowanie ruchu piłki: n-l podrzuca piłkę nisko-dzieci podskakują tuż nad podłogą w miejscu, podrzuca piłkę wysoko-wykonują wysokie podskoki w miejscu, kozłuje piłką dookoła siebie-dzieci podskakują z nogi na nogę wokół własnej osi, turla piłkę po podłodze-dzieci ostrożnie turlają się po dywanie, spaceruje po Sali, odbijając piłkę-dzieci poruszają się, skacząc na dwóch nogach.

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA:
• L.Wiszniewski „Mija roczek szkolny”
• Cz. Janczarski „Latawiec”
• Cz.Janczarski „Jedziemy na wakacje”
• E.Ogorzały „Teatrzyk przedszkolaka”
• Nagrania piosenek – płyty CD
• „Czterolatek” karty pracy
• G.Kasdepke „Bon czy ton”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.