X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 22085
Przesłano:

Utrwalanie liter podobnych graficznie: b, d, g, p - scenariusz zajęć terapii pedagogicznej dla zespołu uczniów klasy III

Scenariusz zajęć terapii pedagogicznej
dla zespołu uczniów klasy III

Scenariusz przygotowany na podstawie programu edukacyjno – terapeutycznego ORTOGRAFFITI z Bratkiem dla kl. III

Temat: Utrwalanie liter podobnych graficznie: b, d, g, p – na podstawie bajki terapeutycznej „O tym, że nie warto się obrażać, bo można stracić przyjaciół”

Cele zajęć:

• rozwijanie umiejętność słuchania opowiadania ze zrozumieniem i twórczego wypowiadania się na temat jego zakończenia
• doskonalenie umiejętności uświadamiania sobie, nazywania i przedstawiania uczucia bohaterów opowiadania (obrażanie się, irytacja, troska, inne uczucie wymienione przez dziecko)
• doskonalenie świadomość fonologicznej
• utrwalanie pisownię wyrazów z literami podobnymi graficznie: b, d, g, p
• doskonalenie umiejętności kształtnego pisania liter z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia i poprawnego sposobu łączenia liter
• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem
• wzmacnianie koncentracji uwagi

Formy pracy: indywidualna i zbiorowa

Metody: praktyczne działanie, aktywne słuchanie, metody aktywizujące(drama), historyjka terapeutyczna, elementy integracji sensorycznej, relaksacja, pogadanka

Środki dydaktyczne:

• nakładka do czytania
• pasek i kółko z gazety
• Ortograffiti z Bratkiem. Księga bajek terapeutycznych
• Ortograffiti z Bratkiem. Zeszyt ćwiczeń, kl. 3, cz. 1
• Ortograffiti z Bratkiem. Przewodnik dla nauczyciela
• płyta CD Słucham z Bratkiem
• pacynka Bratek
• nakładka na palce Spaceruch
• karty Karty uczuć i emocji
• karta postępów dziecka 5
• karta pracy domowej 5
• karta pracy – trening koncentracji 5


Przebieg zajęć:

I. Czynności organizacyjno-mobilizujące

• Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność radzenia sobie w sytuacjach emocjonalno-społecznych:
Gra w „Karty uczuć i emocji”. Dzieci siedzą na podłodze i grają w karty według zasad opisanych w zestawie kart.
• Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące umiejętność słuchania ze zrozumieniem i wypowiadania się.
Prezentacja bajki terapeutycznej. Prowadzący zajęcia rozbudza ciekawość dzieci, zapowiada: Słuchając uważnie bajki, poznacie nową przygodę Bratka.
Rozmowa na temat treści bajki. Prowadzący zajęcia rozmawia z dziećmi na temat przeżyć wywołanych wysłuchaniem bajki. Dzieci kończą bajkę według własnego pomysłu. Następnie odpowiadają na pytania sprawdzające rozumienie tekstu:
1. Dlaczego Iga obrażała się na innych?
2. Jak czuli się przyjaciele Igi, kiedy była na nich obrażona?
3. Co zrobisz, gdy spotkasz się z taką sytuacją w szkole lub na podwórku?
4. Co ważnego powiedział Idze Bratek?
5. Opowiedz, co dzieje się na ilustracji.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci odczytują nazwy uczuć zapisane na etykietach pod obrazkami. Następnie podpisują rysunek nazwą uczucia przeżywanego przez narysowanego bohatera (Temat 5, Ćwiczenie1).

II. Wypracowanie gotowości do pracy

• Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące sferę manualną i grafomotoryczną:
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci wykonują ćwiczenie przygotowujące rękę do rysowania, a następnie rysują drogę w labiryncie (Temat 5,Ćwiczenie 3).

III. Praca właściwa

• Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje słuchowo-językowe:
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci łączą w pary obrazki, których nazwy różnią się jedną głoską –paronimy (Temat 5, Ćwiczenie 4).
• Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia kształcące funkcje wzrokowo-przestrzenne
Zabawa „Podobne litery”. Dzieci siadają w rzędzie na podłodze, jeden obok drugiego. Każde dziecko posiada po 2 elementy wykonane z gazety: pasek w kształcie
długiego prostokąta (długość – ok. 20 cm; szerokość – 1 cm) oraz kółko (średnica
– ok. 10 cm). Pasek dziecko kładzie pionowo przed sobą. Prowadzący, w roli Bratka, mówi: Z której strony paska położysz kółko, aby odczytać/utworzyć literę p?
Wykonaj to polecenie. Dziecko tworzy odpowiedni układ i odczytuje literę. Następnie prowadzący zajęcia mówi: Teraz kolejno utwórz z paska i kółka litery g, d, b.
Na koniec dzieci układają po jednej literze wskazanej przez „Bratka” i wymieniają po jednym wyrazie – rzeczowniku rozpoczynającym się na ułożoną literę (g, p, d lub b).

• Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia doskonalące umiejętność czytania i pisania
Masażyk całej ręki. Dzieci wykonują ćwiczenia według wskazówek prowadzącego zajęcia.
Praca z zeszytem ćwiczeń. Dzieci starannie kaligrafują litery w liniaturze. Utrwalają poprawny sposób łączenia liter. Piszą i czytają wyrazy oraz zdania.(temat 5, Ćwiczenia 6,9).

IV. Relaksacja

• . Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia relaksacyjne
Zabawa „Baloniki”. Dzieci leżą swobodnie na podłodze. Prowadzący, w roli Bratka, mówi: Wyobraźcie sobie, że brzuch jest balonem. Połóżcie ręce na brzuchu i poczujcie, jak przy wdechu balon staje się coraz większy. Na wydechu wypuście
powoli powietrze, sycząc jak uciekające z balonika powietrze. Posłuchajcie przez chwilę muzyki.

V. Podsumowanie pracy. Ocena wysiłku.

• Rodzaj aktywności terapeutycznej: ćwiczenia utrwalające treści, podsumowanie.
Rozmowa w kręgu „Jak minęły mi zajęcia z Bratkiem?”. Prowadzący zajęcia podsumowuje pracę dzieci. Podkreśla ich aktywność, zaangażowanie, samodzielność, dobre wyniki i miłą atmosferę. Zachęca uczniów do wypowiedzi na temat
zajęć: Jakie macie odczucia? Które zadania sprawiły wam trudność, a które były łatwe do wykonania? Czy podobała się Wam dobra rada Bratka?
Praca domowa. Prowadzący zajęcia objaśnia, jak wykonać pracę domową.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.