X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2206
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Las i park jesienią - scenariusz zajęcia otwartego w grupie dzieci 6-letnich

Scenariusz zajęcia otwartego dla rodziców, nauczycieli kontraktowych i stażystów
Grupa: dzieci 6-letnie integracyjne
Blok tematyczny: Jesień
Temat dnia: Las i park jesienią

Cele ogólne:
- zapoznanie z nową literą „l”, „L”
- rozwijanie ekspresji ruchowej
- kształtowanie sprawności manualnej
- doskonalenie spostrzegawczości
- zwijanie ekspresji plastycznej
- zwijanie ekspresji czytania globalnego
- kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej
- kształtowanie umiejętności komunikatywnego wypowiadania się
- kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i kojarzenia
- zachęcanie do podejmowania dyskusji
- wdrażanie do dokonywania samooceny
- integracja dzieci i rodziców
- wzbogacenie wiadomości na temat środowiska przyrodniczego
- kształtowanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-manualnej

Cele szczegółowe:
Dziecko:
- swobodnie wypowie się na temat pory roku
- wymieni charakterystyczne cechy danej pory roku
- dokona analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej
- odróżni nową literę od pozostałych
- ułoży jej kształt z tasiemki
- przeczyta proste wyrazy
- zatańczy i zaśpiewa przy muzyce
- przeczyta wyrazy z tablicy
- współdziała w grupie podczas wykonywania zadań
- umie łączyć słowa z działaniem
- doskonali koordynację wzrokowo-słuchowo-manualną
- zna liczby parzyste i nieparzyste
- zna i stosuje poznane znaki
- rozpozna i nazwie prawidłowo grzyby na ilustracji
- wykona wspólnie z rodzicami pracę plastyczną metodą collage
- dokona samooceny

Formy pracy:
- indywidualna
- zróżnicowana
- zbiorowa
Metody pracy:
- słowna
- oglądowa
- praktycznego działania
- problemowa – dyskusja dyfuzyjna: Kto kogo przekona?
- elementy kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
- elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz

Środki dydaktyczne:
kaseta z nagraniem magnetofonowym, sylwety grzybów, koszyki, papier kolorowy, alfabet, tasiemka dla każdego dziecka, klej, krepina, farby, wycinanki drzew i krzewów z gazet, kolorowe ilustracje, plastelina, karty pracy, napisy do globalnego czytania, plakietki z cyframi i literami, ilustracje lasu, ilustracje parku, wesołe i smutne buźki, kredka czerwona dla każdego dziecka, sylweta liścia dla każdego dziecka

Informacje dla nauczycieli:

1. ABC Zabawy słowno – muzyczne sześciolatka cz.1, WSIP, Warszawa 2004
2. Łada – Grodzicka A., ABC Program wychowania przedszkolnego XXI w., WSIP 2006
3. Vivaldi A., Cztery pory roku (pyta CD)
Przebieg zajęcia:
1. Wejście z piosenką o tematyce jesiennej pt. „Malowała jesień” sł. i muz. Danuta i Karol Jagiełło
Malowała jesień w parku wszystkie liście,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Na czerwono, na brązowo, żółto i złociście.

Przyleciała sroczka i usiadła z boku,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Przyglądała się, jak jesień barwi wszystko wokół.

Wietrzyk to zobaczył i pędzi po lesie,
Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
Kolorowe liście zrywa i ze sobą niesie.
2. Ułożenie obrazków przedstawiających pory roku w odpowiedniej kolejności
- omówienie charakterystycznych cech jesieni
- przeliczanie plansz z porami roku
3. Nawiązanie do tematu – rozwiązanie zagadki (las)
Sosnowy, dębowy,
Stary lub młody,
Rosną w nim grzyby,
Rosną jagody.
4. Wprowadzenie litery „l”, „L”
- wyodrębnienie wzrokowe nowej litery (analiza wzrokowa)
- układanie z tasiemki wielkiej i małej litery na dywanie
- pisanie palcem po śladzie
- wyszukiwanie z alfabetu nowej litery
- budowa modelu wyrazu (las, lala)
- analiza i synteza głoskowa i sylabowa
5. Wycieczka w wyobraźni do lasu. Odtwarzanie ruchem, gestem muzyki A. Vivaldiego „Jesień”
6. Jesienne dary lasu – analiza i synteza wyrazowa
7. Zabawy matematyczne – „Liczenie grzybów”
- przeliczanie liczebnikami głównymi, porządkowymi
- porównywanie ilości grzybów w koszykach
- podpisywanie odpowiednią cyfrą na plakietce
- wstawianie odpowiedniego znaku
8. Ćwiczenie Dennisona (doskonalenie koordynacji ręka – oko, oko – ręka
- leniwe ósemki
- ruchy naprzemienne
9. Omówienie planszy przedstawiającej park, dostrzeżenie różnic między lasem a parkiem
10. Zaznaczanie na kartach pracy czerwoną kropką przedmiotów, w nazwie których słyszy
się głoskę „l”
11. Dopowiadanie do sylaby dalszej części wyrazu tak, aby wyraz miał sens
la…, lo…, lu…, li…, ly…, le… (np. lato, lody, luty, litera)
12. Dyskusja panelowa (podział dzieci na dwie grupy)
- zwolennicy wyjazdów do lasu
- zwolennicy spacerów po parku
Kto kogo przekona.
13. Zabawa z rodzicami przy muzyce z płyt
14. Praca plastyczna w czterech zespołach (rodzice i dzieci). Wykonanie pracy plastycznej na
temat „Jesienny las” lub „Jesienny park” metodą collage
15. Podsumowanie i samoocena
- co się wam dzisiaj na zajęciu podobało, a co się nie podobało (słowne wypowiedzi)
- co wam sprawiało trudności (słowne wypowiedzi)
- narysujcie na buźce taką minę, która oceniałaby twoje samopoczucie na dzisiejszym
zajęciu
16. Wspólny taniec integracyjny z rodzicami „Bujany walczyk”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.