X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22050

Poświęcić życie? - bracia Machabejczycy. Konspekt katechezy

KONSPEKT KATECHEZY DLA KLASY I GIMNAZJUM

TEMAT KATECHEZY : Poświęcić życie?

CELE KATECHEZY:
Ogólny:
Ukazanie prawd i wartości, dla których warto poświęcić nawet życie.
Szczegółowy:
* uczeń zna historię Ksiąg Machabejskich i ich dzielnych bohaterów
* uczeń umie wskazać na czym polega męczeństwo dnia codziennego i męczeństwo za wiarę
* uczeń zna wartości i stara się wg nich żyć w swojej codzienności.

METODY: mini wykład, burza mózgów, rozmowa kierowana
FORMY PRACY: praca indywidualna, praca w grupach, praca z tekstem Pisma św.,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Pismo Święte, podręcznik do kl. I gimnazjum, kartki z nadrukiem tekstu Pisma św.

WSTĘP:
1. Modlitwa: Będę śpiewał Tobie Mocy moja, Ty Boże jesteś mą nadzieją. Tobie ufam i bać się nie będę - piosenka.
2. Różnie można się poświęcać... dla innych, dla siebie...Wypisujemy na tablicy pojęcia: fanatyzm, brak umiaru, wolny wybór. Zastanawiamy się nad ich znaczeniem i szukamy przykładów z życia. - burza mózgów.
3. Dziś zatrzymamy się właśnie nad poświęceniem siebie - własnego czasu, zdrowia, a nawet życia dla wyznawanej prawdy, dla wierności własnym ideałom. Poznamy starotestamentalnych męczenników - braci Machabeuszy, którzy oddali życie nie chcąc sprzeniewierzyć się prawu Mojżeszowemu. Opisują te wydarzenia 2 Księgo Machabejskie.

ROZWINIĘCIE:
1. Historia opisana w Księgach Machabejskich obejmuje okres 40 lat (175-135 przed Chr.) Król Antioch IV, wychodząc naprzeciw ogólnej tendencji do hellenizacji, chciał narzucić Żydom język i zwyczaje greckie. Chociaż ta inicjatywa znalazła zwolenników wśród pewnej grupy Żydów, napotkała opór większości narodu. Wybuchło powstanie pod wodzą kapłana Matatiasza i jego trzech synów. Mimo że ostatecznie wszyscy oni ponieśli śmierć, ich posłuszeństwo Prawu oraz zręczność w radzie i walce przyniosły Izraelowi odrodzenie. Udało im się wyzwolić Jerozolimę i oczyścić świątynię z kultu pogańskiego. Jednak w czasie grabienia i bezczeszczenia świątyni przez wrogów, najbardziej gorliwi wyznawcy judaizmu zginęli bohaterską śmiercią jako męczennicy za wiarę. - mini wykład

2. Uczniowie czytają tekst Pisma św. - 2 Mch 7, 1-40. Na jego podstawie wypisują do zeszytów przekonania siedmiu braci Machabejskich oraz wskazują jaki one miały wpływ na postawę narodu w obliczu śmierci: (praca w parach z tekstem Pisma św.)
- przywiązanie do ojczystych praw
- wiara w życie wieczne jako nagroda za wierność Bogu
- przekonanie o mocy Bożej, która ukarze prześladowców narodu wybranego
- pewność, że obecne cierpienie jest konsekwencją wcześniejszych niewierności Izraelitów
- ono wyjedna Boże miłosierdzie dla narodu
Przekonania dodawały odwagi i motywacji do podejmowania działania i nadzieję na nagrodę.
3. Zastanawiamy się, czy istnieją wartości, z których nie powinno się rezygnować? - burza mózgów. Uczniowie w zeszytach zapisują swoje przekonania dotyczące tego, że zdobywanie wiedzy jest wartością? - praca indywidualna
Prosimy 2-3 uczniów, aby przedstawili swoją pracę.

4. Przyjrzyjmy się jeszcze postawie króla Antiocha i siedmiu braci. Popatrzmy co przeżywają i spróbujmy określić kto z nich jest prawdziwym zwycięzcą? Kto pozostał wolny, a kto zniewolony? - rozmowa kierowana
- Król mimo zwycięstwa zostaje pokonany. Król pozostaje w złości. Nie udało mu się podporządkować Machabejczyków. Król jest zniewolony swoimi emocjami: pozostaje niezadowolony i pełen złości z powodu bezsilności.
Bracia okazują się mimo śmierci zwycięzcami - są wolni, zaufali swojemu Bogu. Bracia umierają spokojnie, przekonani o słuszności swojej decyzji, postawy. Są pełni nadziei na spotkanie z Bogiem. Źródłem ich motywacji i siły jest przekonanie o słuszności ich poglądów i wiara w otrzymanie nagrody w postaci życia wiecznego z Bogiem.
- Zwrócenie uwagi uczniów na to, że w naszym życiu też często "przegrywamy" bo nie osiągamy różnych rzeczy: pracy, która wydawałaby się wymarzona; awansu, samochodu.... Tymczasem jeśli trwamy przy Bogu, trwamy przy wartościach osiągamy zwycięstwo - życie wieczne z Bogiem.

5. Chrześcijanin jest zawsze powołany do dawania świadectwa swojej wiary. Męczeństwo jest największym świadectwem wiary w Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał dla zbawienia człowieka. Możemy mówić o męczeństwie za wiarę i męczeństwie dnia codziennego. Zastanawiamy się na czym polegają - praca w parach.
- Męczeństwo dnia codziennego - cierpienia związane z napięciami nerwowymi i lękami przed obowiązkami, codziennymi niedogodnościami, trudnymi sprawami do załatwienia; przeżywane jest w sytuacji, w której ci, których kochamy nie kochają się nawzajem; gdy ktoś na kim chcielibyśmy się oprzeć okazuje się słabszy on nas; gdy trudno znieść swoje obowiązki lub zrezygnować z tego, co bardzo chcielibyśmy posiadać; gdy trzeba podejmować ciągły trud, aby żyć zgodnie z sumieniem wg praw Bożych; wierność sobie i swoim przekonaniom, mimo odmiennego zdania kolegów, przeciwstawienie sięgrupie nawet za cenę odrzucenia.
- Męczennik za wiarę w chrześcijaństwie - to osoba, która oddała swoje życie za wiarę. Do zaistnienia męczeństwa za Chrystusa konieczny jest prześladowca, który zadaje śmierć ze względu na nienawiść do wiary. Prześladowca działa bezpośrednio sam lub zleca tę czynność innej osobie. W czasach współczesnych można mówić o tzw. „prześladowcach zbiorowych” (sprawcy anonimowi), czyli np. europejskie systemy totalitarne (faszyzm, komunizm) i reżimy tzw. „laickie” z Hiszpanii i Meksyku w XX, ale też ustawodawstwo, administracja i sądownictwo, czy organizacje terrorystyczne.
Męczennik akceptuje fakt zadawania mu śmierci, ma pozytywną wolę przyjęcia męczeństwa i wytrwania w niej aż do śmierci: św. Szczepan, Św. Wojciech (997 r.), św. Stanisław Biskup (1079 r.), św. Andrzej Bobola (1657 r.), św. Maksymilian Kolbe (1941 r.). ks. Jerzy Popiełuszko (1984 r.)
Przyczyna męczeństwa musi dotyczyć wiary lub określonej cnoty. Prześladowca działa z nienawiści do wiary, do dobrego dzieła lub określonej cnoty (np. dziewictwa). Taka przyczyna ujawnia się w momencie męczeństwa lub też może być wpisana w system ideologiczny.

6. Męczeństwo dnia codziennego może być trudniejsze jak śmierć. Dlaczego? - zadanie dodatkowe dla uczniów zdolnych.

ZAKOŃCZENIE:
1. Zapis do zeszytu: Przekonania braci machabejskich, przekonania dotyczące wartości zdobywania wiedzy.
2. Praca domowa: Napisz kilka słów o jednym męczenniku za wiarę.
3. Modlitwa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.