X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22012

Ruch jako sposób spędzania wolnego czasu. Scenariusz zajęć matematycznych

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa
Grupa wiekowa: Klasa 1
Miejsce zajęć: sala lekcyjna
Ilość osób: 23
Czas trwania:45 minut

Temat: Ruch jako sposób spędzania wolnego czasu.
1.Cele
Cele ogólne:
• rozwijanie umiejętności muzycznych i plastycznych, wyobraźni oraz ekspresji twórczej
• kształcenie intelektualne na płaszczyźnie matematycznej, językowej, ruchowej i psychomotorycznej

Cele operacyjne:
Uczeń:
• wybiera właściwe rozwiązanie
• współdziała w zespole
• wie jakie znaczenie ma ruch w życiu człowieka
• reaguje na zmianę melodii, tempa
• przelicza elementy w zbiorze w zakresie 4 i zapisuje ich liczbę
• dodaje i odejmuje w zakresie 4
• zna zasady gier i zabaw
• bierze aktywny udział w grach i zabawach ruchowych
• właściwie reaguje na polecenia
• czynnościowo rozkłada liczbę 4 na składniki
2.Metody pracy:
• pogadanka
• praktyczna praca uczniów
• pokaz

3.Formy pracy:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa

4.Środki dydaktyczne:
• odtwarzacz CD i nagrania muzyki
• kredki, farby, arkusze papieru A4
• klocki „kolorowe liczby”
5. Plan zajęć:

Wprowadzenie:
Przywitanie, czynności organizacyjne.
Ogólnorozwojowe ćwiczenia gimnastyczne z wykorzystaniem kartek.
Rozmowa na temat aktywnego spędzania czasu.

Rozwinięcie
Monograficzne opracowanie liczby 4.
Utrwalenie poznanej liczby .
Zabawa matematyczno- ruchowa.
Rozkładanie liczby 4 na dwa składniki.
Zabawa matematyczna.

Zakończenie
Praca plastyczna.
Pożegnanie i podziękowanie uczniom za wspólne zajęcia.


6. Przebieg zajęć:
Przywitanie i czynności organizacyjne.
Dzieci rozpoczynają zajęcia od gimnastyki z wykorzystaniem kartek formatu A4. Ćwiczeniom towarzyszy muzyka marszowa:
• Kartki leżą na podłodze, dzieci chodzą wokół nich, wchodzą na nie, schodzą, przeskakują.
• Dzieci dmuchają na kartki tak, aby jak najdłużej utrzymywały się w pozycji poziomej.
• Dzieci zgniatają kartki w kule. Kładą się na podłodze na brzuchach i dmuchają w leżące przed nimi kule, próbują je przesuwać.
Rozmowa na temat aktywnego spędzania czasu. Swobodne wypowiedzi dzieci.
Monograficzne opracowanie liczby 4.
• Porównywanie liczebności zbiorów umieszczonych na tablicy. Ustalenie, że poznawana liczba jest ich wspólną cechą.
• Wyszukiwanie w otoczeniu (Sali lekcyjnej lub na zewnątrz - podwórko) zbiorów o określonej liczbie elementów
• Tworzenie zbiorów o określonej liczbie elementów z wykorzystaniem dostępnych liczmanów np. kredki, zeszyty, patyczki itd.
• Nauka pisania poznawanej cyfry:
Słuchanie komentarza nauczyciela i obserwacja sposobu pisania cyfry na tablicy
Pisanie cyfry palcem na ławce, w powietrzu
Wyszukiwanie podobieństw cyfry do innych poznanych cyfr, znaków przedmiotów (np. krzesło itp.)
Pisanie cyfry w powiększonym formacie ( po śladzie) oraz w normalnym formacie.
Zapisanie cyfry w zeszycie.
Zabawa matematyczno- ruchowa „ Licz do 4”.
Dzieci stoją w kole, odliczają do 4, zapamiętują swoją liczbę. Nauczyciel ma przygotowane kartoniki z cyframi. Pokazuje dzieciom wybraną cyfrę i mówi, co mają robić, np. pokazuje cyfrę 4 i wydaje polecenie : skacz na prawej nodze. Skaczą tylko dzieci czwórki. Zmiana cyfry i polecenia. Można pokazywać jednocześnie dwie cyfry.
Rozkładanie liczby 4 na dwa składniki.
Dzieci układają z „kolorowych liczb” dywanik o długości równej liczbie 4 z dwu kolorowych pasków. Za każdym razem nauczyciel podaje pierwszą liczbę. Dzieci poszukują drugiego składnika i słownie opisują wykonane czynności. Nazywają wykonane działanie np. 4 to 2 i 2, 4 to 3 i 1.
Zabawa matematyczna „ Pociągi”.
Na sygnał Nauczyciela dzieci tworzą czteroosobowe pociągi. Przeliczają w nich chłopców i dziewczynki. Prezentują swoje pociągi, np. W naszym pociągu jest trzech chłopców i jedna dziewczynka. Grupa „ niepełna” podaje liczbę w pociągu i mówi, ile brakuje do 4.
Pożegnanie. Nauczyciel dziękuje za zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.