X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21994

Wkrótce zielona szkoła. Scenariusz zajęć w klasie III - hospitacja diagnozująca

HOSPITACJA DIAGNOZUJĄCA W KLASIE III

Temat zajęć: Wkrótce „Zielona Szkoła ”- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji.

Zagadnienie hospitacyjne:
Ocena poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie wymagań edukacyjnych czytania i korzystania z informacji.

METODY:
• aktywizujące – gry dydaktyczne
• programowe – praca z tekstem, praca z materiałem ikonograficznym,
• problemowo-ćwiczeniowa – karty pracy
• podające – krótka rozmowa pouczająca, miniopowiadanie
• praktyczna-projekt

Temat zajęć: Wkrótce „Zielona Szkoła ”- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji.
PROBLEMATYKA HOSPITACYJNA:
Diagnoza poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie czytania i korzystania z informacji.
CELE:
- Sprawdzenie umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem i udzielania poprawnej odpowiedzi na pytania
- Doskonalenie znajomości alfabetu i układania wyrazów w kolejności alfabetycznej
- Kształcenie umiejętności rozpoznawania form użytkowych – listu, jego nadawcy i odbiorcy
- Rozwijanie umiejętności korzystania z informacji zawartych w tekście
- Sprawdzenie umiejętności odkodowania zaszyfrowanych zdań
- Kształcenie umiejętności poprawnego wypowiadania się pełnym zdaniem
- Doskonalenie umiejętności porządkowania zdań zgodnie z przebiegiem zdarzeń
- Rozwijanie umiejętności prezentowania własnej pracy
- Wdrażanie do samooceny i określania stopnia własnych umiejętności

METODY:
- Aktywizujące – gry dydaktyczne
- Programowe – praca z tekstem, praca z materiałem ikonograficznym, problemowo-ćwiczeniowa – karty pracy
- Podające – krótka rozmowa pouczająca, miniopowiadanie
- Praktyczna-projekt

FORMY PRACY:

Indywidualna jednolita

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
Postać Hipcia – Podróżnika, karty pracy, teksty źródłowe, karty samooceny, bilety wyjazdu na „Zielona szkołę”

W trakcie zajęć dzieci wykonują zadania indywidualnie. Po wykonaniu każdego polecenia następuje jego sprawdzenie poprzez odczytanie przez wybranego ucznia prawidłowej odpowiedzi. Następnie uczniowie, którzy wykonali ćwiczenie prawidłowo, wstają lub podnoszą do góry rękę. Zdobyte punkty nanoszą w kartach samooceny, a pod koniec zajęć zliczają. Podsumowaniem zajęć będzie ich ogólna ocena oraz przyznanie biletu na „Zieloną Szkołę”.

PUNKTACJA:
Zadanie nr 1 - 2 pkt
Zadanie nr 2 - 3 pkt
Zadanie nr 3 - 3 pkt
Zadanie nr 4 - 2 pkt
Zadanie nr 5 - 3 pkt
Zadanie nr 6 - 4 pkt

PUNKTACJA OGÓLNA:
17 pkt WSPANIALE! – OTRZYMUJESZ 6 PUNKTÓW
16-15 pkt BARDZO DOBRZE! – OTRZYMUJESZ 5 PUNKTÓW
14 – 12 pkt DOBRZE! – OTRZYMUJESZ 4 PUNKTY
11 – 9 pkt PRAWIE DOBRZE! – OTRZYMUJESZ 3 PUNKTY
8 – 6 pkt MUSISZ JESZCZE POPRACOWAĆ! LICZĘ NA CI EBIE!
5 – 0 pkt ZDOBYŁEŚ BARDZO MAŁO PUNKTÓW !
POWTÓRZ WSZYSTKIE WIADOMOŚCI!
ALE UŚMIECHNIJ SIĘ, JUTRO BĘDZIE LEPIEJ!

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanie, czynności organizacyjne
 Przypomnienie zasad pracy na zajęciach
 Uważnie słuchamy co mówi nauczyciel i inne osoby
 Nie przeszkadzamy sobie wzajemnie
 Pracujemy w ciszy i skupieniu, przestrzegamy zasad kulturalnej rozmowy
 Aktywnie uczestniczymy w zajęciach

2. Podanie celów lekcji. Zapis tematu: Wkrótce „Zielona Szkoła”
- zaprezentowanie umiejętności czytania i korzystania z informacji.
- prezentowanie pracy własnej

3. Wprowadzenie do tematu lekcji.
Nauczyciel przedstawia uczniom Hipcia – Podróżnika .

Nauczyciel mówi uczniom:
Wkrótce wyjedziecie na „Zieloną Szkołę”. Oto Hipcio –Podróżnik, który przygotował dla was kilka zadań, aby sprawdzić jak radzicie sobie z czytaniem i korzystaniem z informacji. Kto najwięcej punktów zdobędzie ten bilet wyjazdu na „Zieloną Szkołę” mieć będzie!

4. Sprawdzenie poziomu umiejętności uczniów w zakresie korzystania z informacji poprzez rozpoznawanie pojęć : NADAWCA I ODBIORCA.
Nauczyciel poleca wyjąć kartę pracy nr 1 i przeczytać ją uważnie.Dąbrowa Górnicza, dn.24.05.2013r.

„Drodzy uczniowie klasy IIIc!

Zbliżają się wakacje. Harcerze wyjadą na obóz w Góry Świętokrzyskie. Justyna i Martyna spędzą dwa tygodnie wakacji w Tatrach. Kamila i Mateusz pojadą z rodzicami nad morze. Dominika, Arek i Wiktoria wyjadą do cioci i wujka na wieś. Wujek i ciocia prowadzą gospodarstwo agroturystyczne. A Wy już niedługo wyjedziecie na „Zielone kolonie”. Czy jesteście gotowi na spotkanie z morzem i przygodą? Przygotowałem dla Was wiele niespodzianek. Do zobaczenia wkrótce.

Hipcio - Podróżnik”
Zadanie nr 1
Podkreśl prawidłową odpowiedź:
1. Nadawca listu to:
- harcerze
- Hipcio – Podróżnik

2. Odbiorca listu to:
- uczniowie klasy III
- listonosz

SPRAWDZENIE:
Wybrany uczeń odczytuje podkreślone odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje 1p – łącznie 2 pkt za zadanie 1. Wpisanie ilości otrzymanych punktów do karty samooceny.

5.Sprawdzenie poziomu umiejętności uczniów w zakresie czytania – uczeń czyta cicho ze zrozumieniem i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu.

Nauczyciel mówi: „Pierwsze zadanie za wami, teraz drugie zaczynamy” i poleca wyjąć kartę pracy nr 2 i przeczytać ją uważnie.

Zadanie nr 2

Odpowiedz na pytania, wybierz i zaznacz kółkiem prawidłową odpowiedź.

• Dokąd pojadą harcerze?

1. Harcerze pojadą na obóz do Janowa.
2. Harcerze pojadą w Góry Świętokrzyskie.
3. Harcerze pojadą nad morze.

• Kto wyjedzie do cioci i wujka na wieś?

1. Do cioci i wujka na wieś wyjadą Dominika, Arek i Wiktoria.
2. Do cioci i wujka na wieś wyjadą harcerze.
3. Do cioci i wujka na wieś wyjadą Justyna i Martyna.

• Jakie gospodarstwo prowadzą wujek i ciocia ?

1. Wujek i ciocia prowadzą hodowlę owiec.
2. Wujek i ciocia prowadzą gospodarstwo rolne.
3. Wujek i ciocia prowadzą gospodarstwo agroturystyczne.

SPRAWDZENIE:
Wybrany uczeń odczytuje odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź otrzymuje 1p – łącznie 3 pkt za zadanie 2. Wpisanie ilości otrzymanych punktów do karty samooceny.


6. Sprawdzenie poziomu umiejętności uczniów w zakresie korzystania z informacji poprzez wyszukiwanie wyrazów w tekście i porządkowanie w kolejności alfabetycznej.

Nauczyciel mówi: „Drugie zadanie skończone , pora zacząć nowe” i poleca wyjąć kartę pracy nr 3 i przeczytać ją uważnie.

Zadanie nr 3
• Podkreśl w liście od Hipcia wszystkie imiona dzieci i wypisz je:
…………………………………………………………….
• Uporządkuj i zapisz imiona dzieci w kolejności alfabetycznej:
…………………………………………………………….
SPRAWDZENIE:
Wybrany uczeń odczytuje imiona dzieci. Za wypisanie imion wszystkich dzieci uczeń otrzymuje 1punkt , a za ułożenie ich w odpowiedniej kolejności 2punkty – łącznie uczeń otrzymuje 3 punkty za zadanie 3. Wpisanie ilości otrzymanych punktów do karty samooceny.

7. Sprawdzenie poziomu umiejętności uczniów w zakresie korzystania z informacji – uczeń ustala sposób odszyfrowania ukrytej informacji .

Nauczyciel mówi: „Trzecie zadanie za nami teraz czwarte zaczynamy ” i poleca wyjąć kartę pracy nr 4 i przeczytać ją uważnie.

Zadanie nr 4
Rozszyfruj zakodowane zdanie.


Wkrótce wyjedziemy na Zielona Szkołę.

SPRAWDZENIE:
Wybrany uczeń czyta odkodowane zdanie. Za prawidłowe uzupełnienie tabeli uczeń otrzymuje 1 punkt, za prawidłowe zapisanie odszyfrowanego hasła uczeń otrzymuje także 1 punkt – łącznie 2 punkty za zadanie 4. Wpisanie ilości otrzymanych punktów do karty samooceny.


8. Sprawdzenie poziomu umiejętności uczniów w zakresie czytania
– uczeń czyta ze zrozumieniem i ustala kolejność wydarzeń w tekście.

Nauczyciel mówi: „Zadanie czwarte zakończone, czas na piąte ” i poleca wyjąć kartę pracy nr 5 i przeczytać ją uważnie.


Zadanie nr 5

Przeczytaj uważnie tekst.

Wczesnym rankiem dzieci wyjechały na „Zielona Szkołę” nad morze. Z okien autokaru podziwiały piękne krajobrazy Polski. Codziennie bawiły się na plaży, budowały zamki z piasku, spacerowały brzegiem morza i urządzały wycieczki po najbliższej okolicy. Wieczorami podziwiały zachód słońca. Czas mijał szybko. Po dwóch tygodniach uczniowie pożegnali się z morzem. Spakowali swoje bagaże i wspomnienia, i wrócili do domów.

Uporządkuj zdania zgodnie z kolejnością zdarzeń

Pożegnanie z morzem i powrót do domu.
Wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę” i podziwianie krajobrazów Polski z okien autokaru.
Wesołe zabawy na plaży, piesze wycieczki po okolicy.
SPRAWDZENIE:
Wybrany uczeń czyta uporządkowane zdania. Za prawidłowo uporządkowane zdania dziecko otrzymuje po 1punkcie – łącznie 3 punkty za zadanie 5. Wpisanie ilości otrzymanych punktów do karty samooceny.

9. Sprawdzenie poziomu umiejętności uczniów w zakresie czytania
– uczeń dokonuje eliminacji zbędnych informacji.

Nauczyciel mówi: „Ostatnie zadanie przed nami, więc go szybko zaczynamy” i poleca wyjąć kartę pracy nr 6 i przeczytać ją uważnie.


Zadanie nr 6

Przeczytaj uważnie zdania, wybierz i wpisz poprawne wyrażenie .

Dzieci wyjechały na kolonie …………………(w góry/ nad morze).
W słoneczne dni budowały zamki …………………..(z piasku /ze śniegu).
Często spacerowały ………………………(po ulicy/ brzegiem morza).
Wieczorem podziwiały ………………….(wschód/ zachód) słońca.


SPRAWDZENIE:
Wybrany uczeń czyta zdania. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi dziecko otrzymuje 1pkt – łącznie 4pkt za zadanie 5. Wpisanie ilości otrzymanych punktów do karty samooceny.

10. Podsumowanie zajęć i samoocena.
ﻂ Podsumowanie wyników w oparciu o kartę samooceny
Nauczyciel mówi:
Wykonaliście już wszystkie zadania przygotowane dla was przez Hipcia -Podróżnika. Podliczcie teraz wszystkie punkty i zaraz zobaczymy, komu bilet wyjazdu na „Zielona Szkołę” wręczymy.
ﻂ Indywidualne podsumowanie punktów i określenie poziomu własnych umiejętności
ﻂ Przyznanie biletu wyjazdu na „Zieloną Szkołę”
ﻂ Określenie swojego samopoczucia po przebytej lekcji poprzez narysowanie „minki”
ﻂ Dokonanie oceny zajęć

11. Zakończenie zajęć


KARTA PRACY NR 1

Dąbrowa Górnicza, dn.24.05.2013r.


„Drodzy uczniowie klasy IIIc!

Zbliżają się wakacje. Harcerze wyjadą na obóz w Góry Świętokrzyskie. Justyna i Martyna spędzą dwa tygodnie wakacji w Tatrach. Kamila i Mateusz pojadą z rodzicami nad morze. Dominika, Arek i Wiktoria wyjadą do cioci i wujka na wieś. Wujek i ciocia prowadzą gospodarstwo agroturystyczne. A Wy już niedługo wyjedziecie na „Zielone kolonie”. Czy jesteście gotowi na spotkanie z morzem i przygodą? Przygotowałem dla Was wiele niespodzianek. Do zobaczenia wkrótce.

Hipcio - Podróżnik”ZADANIE NR 1
Podkreśl prawidłową odpowiedź.
1. Nadawca listu to:

- harcerze
- Hipcio – Podróżnik

2. Odbiorca listu to:

- uczniowie klasy III
- listonoszKARTA PRACY NR 2
ZADANIE NR 2
Odpowiedz na pytania, wybierz i zaznacz kółkiem prawidłową odpowiedź.

• Dokąd pojadą harcerze?

1. Harcerze pojadą na obóz do Janowa.
2. Harcerze pojadą w Góry Świętokrzyskie.
3. Harcerze pojadą nad morze.

• Kto wyjedzie do cioci i wujka na wieś?

1. Do cioci i wujka na wieś wyjadą Dominika, Arek i Wiktoria.
2. Do cioci i wujka na wieś wyjadą harcerze.
3. Do cioci i wujka na wieś wyjadą Justyna i Martyna.

• Jakie gospodarstwo prowadzą wujek i ciocia ?

1. Wujek i ciocia prowadzą hodowlę owiec.
2. Wujek i ciocia prowadzą gospodarstwo rolne.
3. Wujek i ciocia prowadzą gospodarstwo agroturystyczne
KARTA PRACY NR 3

ZADANIE NR 3
• Podkreśl w liście od Hipcia wszystkie imiona dzieci i wypisz je:
……………………………………………………
• Uporządkuj i zapisz imiona dzieci w kolejności alfabetycznej:
……………………………………………………KARTA PRACY NR 3


ZADANIE NR 3
• Podkreśl w liście od Hipcia wszystkie imiona dzieci i wypisz je:
……………………………………………………
• Uporządkuj i zapisz imiona dzieci w kolejności alfabetycznej :
……………………………………………………KARTA PRACY NR 4

ZADANIE NR 4

Rozszyfruj zakodowane zdanie , wpisz sylaby w odpowiednie miejsca1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
na wy je Wkrót lo łę Zie ną dzie Szko ce My4 3 2 3 1 4 1 3 1 4 2 2


Napisz rozwiązanie.

…………………………………………….


KARTA PRACY NR 5

ZADANIE NR 5
Przeczytaj uważnie tekst.

Wczesnym rankiem dzieci wyjechały na „Zieloną szkołę” nad morze. Z okien autokaru podziwiały piękne krajobrazy Polski. Codziennie bawiły się na plaży, budowały zamki z piasku, spacerowały brzegiem morza i urządzały wycieczki po najbliższej okolicy. Wieczorami podziwiały zachód słońca. Czas mijał szybko. Po dwóch tygodniach uczniowie pożegnali się z morzem. Spakowali swoje bagaże i wspomnienia, i wrócili do domów.

Uporządkuj zdania zgodnie z kolejnością zdarzeń

Pożegnanie z morzem i powrót do domu.
Wyjazd dzieci na „Zieloną Szkołę” i podziwianie krajobrazów Polski z okien autokaru.
Wesołe zabawy na plaży, piesze wycieczki po okolicy.
_______________________________________________KARTA PRACY NR 6

ZADANIE NR 6

Przeczytaj uważnie zdania, wpisz poprawne wyrażenia .

Dzieci wyjechały na kolonie …………………(w góry / nad morze).
W słoneczne dni budowały zamki ………………(z piasku/ ze śniegu).
Często spacerowały ………………………(po ulicy / brzegiem morza).
Wieczorem podziwiały ………………….(wschód/ zachód) słońca.


KARTA PRACY NR 6

ZADANIE NR 6

Przeczytaj uważnie zdania, wpisz poprawne wyrażenia .

Dzieci wyjechały na kolonie …………………(w góry / nad morze).
W słoneczne dni budowały zamki ………………(z piasku/ ze śniegu).
Często spacerowały ………………………(po ulicy / brzegiem morza).
Wieczorem podziwiały ………………….(wschód/ zachód) słońca.KARTA SAMOOCENY UCZNIA

………………………………………………………….
/imię i nazwisko ucznia/


NUMER ZADANIA ILOŚĆ ZDOBYTYCH PUNKTÓW
Zadanie nr 1
Zadanie nr 2
Zadanie nr 3
Zadanie nr 4
Zadanie nr 5
Zadanie nr 6
RAZEM:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.