X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21923
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Różne książki w różnych czasach - scenariusz lekcji bibliotecznej w klasie drugiej

SCENARIUSZ LEKCJI BIBLIOTECZNEJ W KLASIE II

TEMAT ZAJĘĆ
Różne książki w różnych czasach.

CELE
Uczeń potrafi:
- wymienić nazwy różnych form książek na przestrzeni wieków,
- wyjaśnić znaczenie słów: kodeks, zwój pergaminowy, papirus, skryba,
- uporządkować chronologicznie zdarzenia z historii książki,
- dopasować zdania do ilustracji.

METODY PRACY
• rozmowa kierowana
• opowiadanie nauczyciela
• obserwacja
• praktycznego działania

FORMY PRACY
- zbiorowa jednolita
- Indywidualna jednolita
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
o tekst z opowiadaniem
o prezentacja w programie PowerPoint o historii książki
o rysunki przedstawiające różne postaci książek w różnych epokach historycznych
o miniatury ilustracji przedstawiające dzieje książki
o rozsypanka zdaniowa


PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Odczytanie przez nauczyciela opowiadania o dziejach książki, propozycja nadania tytułu.

2. Wybór i zapisanie ustalonego tytułu.

3. Rozmowa na temat historii książki połączona z prezentacją wykonaną w programie PowerPoint o ewolucji książki od tabliczki glinianej do wersji elektronicznej.

4. Ułożenie chronologiczne rysunków ( takich samych jakie pojawiły się
w prezentacji ) indywidualnie przez uczniów na swoich ławkach.

5. Wspólne sprawdzenie sposobu wykonania, poprawa ewentualnych błędów.

6. Samodzielne przyporządkowanie podpisów do każdego rysunku. Odczytanie w celu sprawdzenia.
- KODEKS
- RYSUNKI NA KAMIENIU
- E - BOOK
- ZWÓJ PERGAMINOWY LUB PAPIRUSOWY
- KSIĄŻKA DRUKOWANA
- TABLICZKA GLINIANA I DREWNIANA
7. Wklejenie uporządkowanych zdań do zeszytu pod tematem.
8. Tworzenie własnej książki przedstawiającej jej dzieje w postaci kodeksu – zespolonych kartek z ilustracjami i podpisami. ( uczniowie wykorzystują obrazki, które porządkowali, samodzielnie je podpisują)
9. Podsumowanie zajęć – próba odpowiedzi na pytanie:
„ Dlaczego książka się nie starzeje?”. Wyszukanie odpowiedniego fragmentu w tekście, który był czytany na początku lekcji.


opracowała
Anna Romanowska
nauczycielka biblioteki
Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.