X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21873
Przesłano:

Plan pracy terapeutycznej

Plan pracy terapeutycznej
rok szkolny 2013/2014

Sfera oddziaływań terapeutycznych: Działania edukacyjne (rodzaje stosowanych ćwiczeń): Uwagi:
Strefa emocjonalno – społeczna –
- Wdrażanie dziecka do współdziałania poprzez naśladownictwo i zabawy odtwórcze (w tym w parach i małych grupach)
- Rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi
- Poznawanie i doskonalenie umiejętności korzystania z własnych zmysłów
- Rozwijanie umiejętności rozpoznawania wybranych emocji
- Wdrażanie do niewerbalnego odczytywania emocji (okazywanie swoich emocji oraz odczytywanie emocji innych)
- Rozwijanie uczuć empatii, wzajemnego zainteresowania i szacunku - „to ja” – oglądanie i dotykanie dużych części ciała przed lustrem (np. to moja głowa, noga itd.) – dotykanie, poklepywanie, głaskanie. Naśladowanie czynności drugiej osoby (zabawy przed lustrem i naprzeciw siebie).
- Ćwiczenia metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne – naśladowanie innych podczas ćwiczeń pozwalających poznać własne ciało.
- Zabawy naśladowcze „lustro”, „rób to co ja”, zabawy układankami, zabawy z klockami geometrycznymi.
- Zabawy z piłką, chustą animacyjną
- Zabawy typu „czarodziejski worek” – zabawa dotykowa
- zabawy naśladowcze – naśladowanie emocji
- zabawy pantomimiczne – naśladowanie różnych min
- rysowanie nastroju muzyki
- automasaży ki z wykorzystaniem rymowanek
- „jestem wesoły, smutny, zdenerwowany...” – wyrażanie i identyfikowanie własnych emocji
- naśladowanie różnych czynności
- „Jaką mam teraz minkę?” – dobieranie obrazka do miny prezentowanej przez nauczyciela
- zabawy relaksacyjne i wyciszające
- zabawy z wykorzystaniem pedagogiki zabawy I. Flemming (wspólne tańce i zabawy)
- zabawy tematyczne
- (w grupie) zabawy z elementem współzawodnictwa
- bajki terapeutyczne
Sfera poznawcza –

- rozwijanie sposobów komunikowania się z otoczeniem
- rozwijanie potrzeby kontaktu z drugą osobą
- rozwijanie umiejętności współdziałania z drugą osobą
- Rozwijanie i doskonalenie aparatu mowy
- kształtowanie umiejętności dostrzegania przedmiotów pod różnymi ich aspektami,
- wprowadzenie do rozumienia nazw przedmiotów
- rozwijanie spostrzegania całościowego
- rozwijanie pamięci wzrokowej
- rozwijanie spostrzegawczości
- rozwijanie wrażliwości słuchowej
- rozwijanie pamięci słuchowej
- rozwijanie umiejętności wysłuchiwania i różnicowania powtarzających się dźwięków
- usprawnianie narządów artykulacyjnych
- kształtowanie umiejętności rozumienia poleceń
- rozwijanie słownictwa
- doskonalenie rozumienia werbalnego
- rozwijanie logicznego myślenia
- doskonalenie świadomości własnego ciała
- rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała, ciała innej osobo oraz w przestrzeni
- kształtowanie rozumienia pojęć przestrzennych
- rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – ruchowej
- rozwijanie umiejętności reagowania na polecenia nauczyciela
- rozwijanie zręczności oraz sprawności manualnej
Ćwiczenia zmierzające do poznania drugiej osoby, sposobów komunikowania się z drugim człowiekiem:
- zabawy rękoma: klaskanie, pukanie, uderzanie o ręce i nogi, uderzanie o podłogę,
- zabawy z klockami, wydobywanie dźwięków,
- zabawy z instrumentami,
- zabawy „zgadnij co robię”
- naśladowanie wytwarzanych odgłosów
- zabawy z wykorzystaniem elementów metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
Ćwiczenia wstępne do nauki mowy:
- ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne (ćwiczenia logopedyczne)
Zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową:
- zabawy manipulacyjne przedmiotami o różnych fakturach,
- zabawy z drobnymi elementami
- zabawy z farbą (palcem i pędzlem), dowolne płynne ruchy ręki,
- dowolne rysowanie i malowanie na dużej powierzchni
- przyglądanie się przedmiotom znajdującym się w pobliżu dziecka (łączenie przedmiotu z jego nazwą),
- wskazywanie przedmiotów na obrazkach,
- składanie obrazków z dwóch części
- dobieranie w pary obrazków
- pogrubianie i odwzorowywanie prostych kształtów (linie poziome, pionowe, koła)
- Zabawy typu „Gdzie to jest?” – wyszukiwanie przedmiotów w sali.
- wyszukiwanie obrazka do przedmiotu wskazanego przez nauczyciela
- wyszukiwanie ukrytych przedmiotów na obrazku (duże, charakterystyczne kształty, dobrze wyeksponowane np. obrazek samochodu – „pokaż gdzie są koła”)
- układanie prostych ciągów rytmicznych
- próby układania prostych historyjek obrazkowych
Zabawy i ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową:
- rozpoznawanie dźwięków dochodzących z otoczenia
- rozpoznawanie dźwięków charakterystycznych dla różnych materiałów
- zabawy i ćwiczenia logopedyczne
- proste zabawy ortofoniczne
- ćwiczenia oddechowe
- różnicowanie dźwięków – cicho – głośno,
- wyklaskiwanie zasłyszanego rytmu
- rozpoznawanie źródła dźwięku
- układanie ilustracji przedmiotów według kolejności wysłuchanych dźwięków,
- wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków ze względu na ich natężenie oraz tempo (głośno – cicho, wolno – szybko)
- zabawy z instrumentami
- wysłuchiwania i naśladowanie głosów zwierząt
- graficzne przedstawianie długości dźwięku,
- rytmizowanie – zabawy z elementami pedagogiki zabawy I. Flemming
Zabawy i ćwiczenia wspomagające mowę i myślenie dziecka:
- ćwiczenia aparatu mowy, ćwiczenia artykulacyjne
- zabawy dźwiękonaśladowcze
- ćwiczenia wzbogacające słownik dziecka i rozwijające pamięć słowną
- powtarzanie nazw przedmiotów znajdujących się wokół dziecka
- samodzielne nazywanie różnych przedmiotów
- zabawy i ćwiczenia prowokujące do samodzielnego, samorzutnego wypowiadania się (zabawy tematyczne)
- oglądanie książek z obrazkami tematycznymi (próby nazywania wskazywanych przez nauczyciela przedmiotów na obrazkach)
- ćwiczenia rozumienia werbalnego
- zabawy i ćwiczenia głosowe
- zabawy słownikowe ćwiczenia rozwijające umiejętność słuchania poleceń nauczyciela,
- ćwiczenia w wypowiadaniu się
- słuchanie opowiadań i bajek
- zabawy i ćwiczenia gramatyczne
- wzbogacanie pojęć
- ćwiczenia tempa wypowiedzi
- zabawy typu „Głowa, ramiona...”
Ćwiczenia orientacji przestrzennej:
- ćwiczenia rozwijające orientacje w schemacie własnego ciała
- wskazywanie części ciała
- zabawy naśladowcze
- ćwiczenia w schemacie ciała drugiej osoby
- ćwiczenia w orientacji w przestrzeni („połóż na górze, obok, przed itp.”
- zabawy typu „Rzuć piłkę”
- zabawa w lustra
- rysowanie siebie, innych osób
- wykonywanie ruchów zgodnie z poleceniami nauczyciela (np. ręce w bok, noga do góry, głowa na dół itp.)
- ćwiczenia w poruszaniu się (idziemy do przodu, do tyłu w bok itp.)
Ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej i słuchowo – ruchowej:
- reagowanie odpowiednim ruchem na polecenie nauczyciela
- kreślenie różnych kształtów na tackach z mąką, kaszą, na dywanie, w powietrzu
- rysowanie według poleceń nauczyciela
Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię kinestetyczno – wzrokowo – ruchową
- zabawy i gry zręcznościowe (rzucanie do celu, toczenie piłki itd.)
Ćwiczenia wdrażające do rozluźnienia napięcia stawowo – mięśniowego dłoni i palców
- wymachy, krążenia, uderzenia, pocieranie, zamykanie, otwieranie, skubanie, składanie, ugniatanie
- zabawy z plastelina, modelina, masą solną
- kreślenie linii na dużych powierzchniach
- wypełnienie konturów, szablonów itd.
Ćwiczenia grafomotoryczne

Strefa ruchowa

- wyrabianie płynnych, szerokich i spokojnych ruchów ramienia i przedramienia
- rozluźnianie mięśni, likwidowanie i zmniejszanie/ rozluźnianie napięć
- doskonalenie precyzyjności ruchów
- rozwijanie sprawności fizycznej, kształtowanie prawidłowej postawy ciała
- rozluźnianie i uelastycznianie mięśni
- usprawnianie ogólnej koordynacji i kontroli nad własnym ciałem Motoryka mała
- ćwiczenia dłoni (wymachy, krążenia, uderzenia itp.)
- kreślenie palcem, patykiem, pędzlem,
- kreślenie kredą na tablicy
- zbieranie drobnych elementów
- ugniatanie papierowych kul, rzucanie ich do celu
- zwijanie palcami chusteczek, apaszek itd.
- kreślenie kształtów w powietrzu, na dywanie itd.
- cięcie papieru po linii prostej
- lepienie z plasteliny
- wydzieranie z papieru, darcie papieru
- rysowanie różnego rodzaju linii
- zabawy konstrukcyjne
- zabawy plastyczne
- proste origami
Motoryka duża
- skłony, skręty, krążenia głowy w różnych pozycjach
- ćwiczenia tułowia
- zabawy z elementami tańca, z wykorzystaniem różnego rodzaju akcesoriów
- zabawy z piłką (chwytanie, podrzucanie, celowanie itd.)
- zabawy wzmacniające duże partie mięśniowe

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.