X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21783

Plan wychowawczy klasa III

PLAN WYCHOWAWCZY KLASA III

CEL WYCHOWANIA: DZIECKO UMIE SIĘ ZACHOWAĆ W SYTUACJACH TRUDNYCH

EFEKTY DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

- dziecko uświadamia sobie , że wspólnoty takie jak rodzina , środowisko lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka a jednocześnie funkcjonowanie w nich nakłada na członków tych wspólnot obowiązki .
- dziecko postępuje zgodnie z obowiązującymi normami , poznaje swoje prawa i obowiązki .
- dziecko przejawia postawy tolerancji .
- dziecko ma umiejętności odróżniania dobra od zła w sytuacjach codziennych i ma utrwalony sposób prawidłowego reagowania na nie .
- dziecko przejawia postawy asertywności .

1. Rozwijanie samodzielności ,inicjatywy, organizacja zespołu klasowego.
zadania:
- zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia klasy III /zapoznanie z regulaminem szkoły/ - wrzesień
- wybór Samorządu klasowego / wybory w klasie/- wrzesień
- ustalenie zakresu obowiązków dyżurnych /opracowanie listy z uczniami/- wrzesień
- klasowy konkurs na „Najbardziej uśmiechniętego ucznia klasy III „/opracowanie regulaminu, notowanie wyników na tablicy, miesięczne i roczne podsumowanie wyników/- cały rok
- ocena zachowania się i samoocena / systematyczne ocenianie zachowania kolegów i własnego/ – cały rok
- wyrabianie właściwego stosunku do rówieśników i dorosłych /obchody Dnia Seniora, Dnia Mamy, Taty, Kobiet, Mężczyzn/ - cały rok
- klasowy konkurs „Super Kolega” /opracowanie regulaminu, sposobu notowania wyników, miesięcznie i roczne podsumowanie/ -cały rok
- udział w pracach na rzecz siebie i innych/ pomoc w przygotowaniach pomocy do lekcji, programów artystycznych, zbiórek na rzecz innych/ -cały rok

2. Program profilaktyczny „Spójrz inaczej”.
-przeprowadzenie metodami aktywnymi kolejnych zagadnień –cały rok

3. Czytelnictwo
- wdrażanie systematycznego czytania i do korzystania z zasobów szkolnej biblioteki / zajęcia w bibliotece, prezentacja w klasie przeczytanych książek/ -cały rok

4. Rocznice i uroczystości, życie towarzyskie i kulturalne.
- obchody świat państwowych/ przygotowywanie wystroju klasy, udział w apelach, przygotowywanie występów artystycznych/ - cały rok
- obchody świąt w klasie / przygotowywanie sali, poczęstunku, przygotowywanie upominków, mini pokazów/- cały rok
- obchody urodzin w klasie / składanie życzeń itp./ -cały rok
- umiejętność podejmowania gości / zapraszanie na gości z okazji różnych świąt/ -cały rok
- kulturalne spożywanie posiłków / śniadania w klasie, poczęstunki z różnych okazji/-cały rok
- prezentacje uczniów pokazujące i zainteresowania, sposoby spędzania wolnego czasu itp.- cały rok

5. Edukacja kulturalna i regionalna
- udział w Pasowaniu na ucznia klasy I /przygotowywanie upominków, części artystycznej/- październik
- udział w przedstawieniach w szkole i teatrze /właściwy strój i zachowanie/ -cały rok
- udział w koncertach szkolnych w Zamku Książąt Pomorskich / dbałość o właściwy strój i zachowanie/ -cały rok
- rozwijanie zainteresowania okolicą /wycieczki w ciekawe miejsca/ -cały rok
- współpraca ze środowiskiem społecznym / udział w festynach, przygotowywanie ozdób na kiermasz, przygotowywanie części artystycznych/ -cały rok
- udział uczniów w konkursach przedmiotowych i sportowych na terenie gminy- cały rok

6. Troska o zdrowie, bezpieczeństwo, czystość, ekologia, właściwy stosunek do zwierząt.
- wyrabianie postawy dbania o czystość, utrwalanie nawyków / spotkanie z pielęgniarką, lekarzem, stomatologiem, mycie rąk przed posiłkiem, przegląd zębów, fluoryzacja, rozmowa na temat właściwego odżywiania, udział a akcji „ 5 porcji warzyw, owocu lub soku”, udział w akcji „Szklanka mleka”/ - cały rok
- wskazywanie zasad pracy umysłowej /stosowanie przerw, przebywanie na świeżym powietrzu/ - cały rok
- wyrabianie postawy dbanie o bezpieczeństwo własne i rówieśników / udział w spotkaniach z policjantami, strażą graniczną, gminną, zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, kontaktów z nieznajomymi itp./- cały rok
- wdrażanie do działań ekologicznych /sortowanie śmieci w klasie, dbanie o porządek na boisku, zwracanie uwagi na oszczędzanie wody, energii elektrycznej, udział w akcji „Sprzątanie świata”/ -cały rok
- dbanie o porządek w klasie / pozostawienie czystego miejsca po pracy, poszanowanie sprzętów w szkole/ - cały rok
- opieka nad zwierzętami / kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt domowych, dokarmianie ptaków/ -cały rok

7. Współpraca z rodzicami
- wybór Rady Klasowej / wybór osoby do Rady Rodziców/ - wrzesień
- pedagogizacja rodziców – cały rok
- ustalenie różnych form kontaktów rodziców z nauczycielem /zebrania ogólne, indywidualne, rozmowy telefoniczne, wpisy do zeszytu do korespondencji/- wrzesień
- angażowanie rodziców do pomocy /podczas różnych uroczystości, wyjść, kiermaszu świątecznego, przygotowywanie paczek świątecznych, wspólne dbanie o klasę/ - według potrzeb
- wizyty w domu rodzinnym uczniów – w razie potrzeby
- informacje o postępach w nauce i zachowaniu –cały rok
- prezentacja prac uczniów- cały rok
- pomoc rodzinom mającym kłopoty- cały rok

UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA OBCHODZONE W KLASIE III, KONKURSY

- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
- Udział w pasowaniu na ucznia klasy I
- Dzień Nauczyciela
- Święto Niepodległości
- Andrzejki
- Mikołajki w klasie
- Konkurs na kartkę świąteczną
- Kiermasz świąteczny
- Wigilia w klasie
- Dzień Babci i Dziadka
- Bal karnawałowy
- Dzień Kobiet
- Dzień Mężczyzny
- Powitanie Wiosny
- Dzień Matki
- Dzień Ojca
- Zakończenie roku szkolnego

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.