X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21767
Przesłano:

Utworzenie graficznych i dźwiękowych wizytówek sal lekcyjnych w naszej szkole - konspekt zajęć koła informatycznego

KONSPEKT LEKCJI

Przedmiot: koło informatyczne
Klasa : V-VI
Typ szkoły: szkoła podstawowa
Temat lekcji: Utworzenie graficznych i dźwiękowych wizytówek sal lekcyjnych w naszej szkole
Planowany czas lekcji: 45 minut

Cele ogólne:
- Nagranie pliku audio przy użyciu programu Rejestrator dźwięku
- Utworzenie pliku graficznego w programie Paint

Cele operacyjne:
- Nagranie pliku audio, nadanie mu odpowiedniej nazwy i zapisanie go we wskazanym miejscu na dysku
- Wykonanie logo w programie Paint nadanie mu odpowiedniej nazwy i zapisanie go we wskazanym miejscu na dysku

Metoda: metoda projektu, metody nauczania praktycznego: rozwijanie umiejętności, ćwiczenie, instruktaż w formie karty pracy - w razie potrzeby: instruktaż ustny

Środki dydaktyczne: pracownia multimedialna z oprogramowaniem, mikrofon, karty pracy, pendrive, losy z nazwą sali, program WMA To MP3

Formy pracy: indywidualna, zespołowa

Utrwalenie podstaw programowych:

1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem. Uczeń:
1) komunikuje się z komputerem za pomocą ikon, przycisków, menu i okien dialogowych;
2) odczytuje i prawidłowo interpretuje znaczenie komunikatów wysyłanych przez programy;
3) prawidłowo zapisuje i przechowuje wyniki swojej pracy w komputerze i na nośnikach elektronicznych, a następnie korzysta z nich;
5) posługuje się podstawowym słownictwem informatycznym;
6) przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
3. Wyszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Uczeń:
4) opisuje cechy różnych postaci informacji: tekstowej, graficznej, dźwiękowej, audio wizualnej, multimedialnej.
5. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera. Uczeń:
2) uczestniczy w pracy zespołowej, porozumiewa się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu, podejmuje decyzje w zakresie swoich zadań i uprawnień.

Przebieg lekcji:

Czynności wstępne - sprawdzenie obecności, włączenie komputerów

FAZA WPROWADZAJĄCA:
- Podanie tematu oraz celu zajęć
- Zaprezentowanie uczniom sposobu nagrywania dźwięku (podłączenie mikrofonu, sprawdzenie poprawności podłączenia w Panelu sterowania, uruchomienie programu Rejestrator dźwięku, zapisywanie utworzonego pliku dźwiękowego)
- Zaprezentowanie uczniom przygotowanej strony internetowej i wyjaśnienie uczniom ich roli w jej uzupełnieniu:
Strona internetowa zawiera graficzny układ pomieszczeń znajdujących się w naszej szkole, ze szczególnym uwzględnieniem sal lekcyjnych; początkowo zawiera puste odnośniki do plików dźwiękowych, których nagranie jest zadaniem każdego ucznia. Dodatkowo, w celu prawidłowej organizacji czasu uczniów, podczas gdy każdy z nich indywidualnie podchodzi do stanowiska z mikrofonem, pozostali mają za zadanie zaprojektować graficzne logo wylosowanej sali w edytorze grafiki Paint.
- Losowanie numerów sal lekcyjnych

FAZA REALIZACYJNA:
- uczniowie podchodzą do stanowiska z mikrofonem i prezentują swoje wypowiedzi, które są rejestrowane przez komputer, użycie konwertera do zmiany formatu plików graficznych z WMA na MP3.
- pozostali uczniowie pracują w edytorze grafiki, projektując logo wylosowanej sali

FAZA PODSUMOWUJĄCA:
1) prezentacja utworzonego projektu
2) przypomnienie o zapisywaniu plików na pendrivach (pliki będą wykorzystane do uzupełnienia strony www)
3) rozmowa ewaluacyjna

Wykaz plików:

1.mp3 sala edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 1 szkoły podstawowej
2.mp3 sala edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 2 szkoły podstawowej
3.mp3 sala wychowania przedszkolnego dla 6-latków
4.mp3 sala wychowania przedszkolnego dla 5-latków
5.mp3 sala gimnastyczna
6.mp3 sala edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 3 szkoły podstawowej
7.mp3 sala nauk przyrodniczych
8.mp3 pracownia plastyczna
9.mp3 sala nauk humanistycznych
10.mp3 sala języka angielskiego
11.mp3 sala nauk ścisłych
12.mp3 pracownia informatyczno - techniczna
13.mp3 biblioteka
14.mp3 gabinet dyrektora
15.mp3 gabinet pielęgniarki
16.mp3 korytarz- piętro
17.mp3 korytarz- parter
18.mp3 hol
19.mp3 świetlica
20.mp3 szatnia
________________________________________

1.mp3 Pierwszaków sala urządzona musi być mądrze, aby każdy maluch czuł się w niej bardzo dobrze, jest tutaj tablica interaktywna, która nie pozwoli aby ich praca była nieefektywna.

2.mp3 Druga klasa jest już wprawiona w codzienny rytuał szkolnego życia, mamy w tej sali mnóstwo dobrego samopoczucia! Nie brak tu balonowych dekoracji na mnóstwo okolicznych atrakcji!!

3.mp3 Oto zabawkowe królestwo maluchów, gdzie sześciolatki w zabawie nie oszczędzają swych ciuchów!!!

4.mp3 Najmłodsi w całej szkole, licząc sobie tylko 5 latek, nie zrobią jeszcze porządnych notatek, za to potrafią dobrze biegać, zawsze to lepiej niż narzekać!

5.mp3 Sala wytchnienia przed klasówkami, testami i innymi męczarniami! Nareszcie się można wyżyć, pobiegać poskakać i odżyć!

6.mp3 Trzecioklasiści to już stare wygi! Nie zaskoczycie ich trudnym tekstem, przecież oni już są tuż przed pierwszym testem!

7.mp3 Przenieśmy się teraz tam, gdzie szumią lasy, płyną rzeki... tak pięknie... – widzę dzięcioła! A nie! To najlepszy uczeń stuka piórem, wszyscy piszą klasówkę dokoła!!

8.mp3 W tej sali uwalniamy wodze swojej wyobraźni... tworzymy pejzaże, kolaże i inne wytwory naszej jaźni...

9.mp3 Ojczyznę naszą tu poznajemy, jak było jest i będzie gdy my dorośniemy...

10.mp3 Język angielski potrzebny jest w świecie, uczcie się słówek, a nie przed lekcją mdlejecie!!!

11.mp3 Z matematyką poczujesz się jak w bajce, tylko już schowaj te swoje różańce!!!

12.mp3 Komputer to twój dobry znajomy!! Tylko ten Word i Excel nie bardzo polubiony!!

13.mp3 Królestwo książek to całkiem niezłe towarzystwo, zwłaszcza, gdy 4 komputery zagłuszają aktywne czytelnictwo!!

14.mp3 W gabinecie dyrektora rzadko bywają uczniowie, kto podpadł zaraz wyglądu wnętrza się dowie.

15.mp3 Pani pielęgniarka bóle złagodzi, nawet szybki powrót do domu zarządzi...

16.mp3 Oczekiwanie na lekcyjne chwile, umili pobyt na szkolnym korytarzu, po dzwonku trzeba szybko przełknąć smak po zjedzonym cebularzu

17.mp3 Korytarz na parterze to raj dla maluchów, tutaj dyżury dorosłych są wyzwaniem – trzeba przestrzec zwycięzcę przed upadkiem podczas wyścigów.

18.mp3 To miejsce zarezerwowane jest dla piłkarzy, każdy gracz o powrocie na przerwę tylko marzy.

19.mp3 Czekanie na powrót do domu nie jest nudne, materace, piłkarzy ki tylko czekają na wszystkich, liczenie minut nie jest żmudne.

20.mp3 Pierwszym sprawdzianem naszej pamięci jest wizyta w szatni, sprawdzamy – ach jaka ulga, tym razem jest kluczyk, który w zamku naszej szafki się zakręci.


sala edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 1 szkoły podstawowej
sala edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 2 szkoły podstawowej
sala wychowania przedszkolnego dla 6-latków
sala wychowania przedszkolnego dla 5-latków

sala gimnastyczna
sala edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 3 szkoły podstawowej
sala nauk przyrodniczych
pracownia plastyczna

sala nauk humanistycznych
sala języka angielskiego
sala nauk ścisłych
pracownia informatyczno - techniczna

Losy dodatkowe

biblioteka
gabinet dyrektora
gabinet pielęgniarki
korytarz- piętro
korytarz- parter
hol
świetlica
szatnia

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.