X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21759
Przesłano:
Dział: Języki obce

Dream holidays in Britain - projekt interdyscyplinarny z języka angielskiego

TEMAT PROJEKTU :

DREAM HOLIDAYS IN BRITAIN
( „Wymarzone Wakacje w Wielkiej Brytanii” )
PROJEKT INTERDYSCYPLINARNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ELEMENTAMI GEOGRAFII, HISTORII I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

Kształtowanie postawy proeuropejskiej, pełnej ciekawości zwiedzania i poznania świata, w tym przypadku Wielkiej Brytanii.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- doskonalenie użycia języka angielskiego
- poszerzenie wiedzy o geografii, kulturze i historii Wielkiej Brytanii
- nauka wykorzystania Internetu do poszukiwania wartościowych - treści podczas tworzenia projektu
- rozwój zdolności komunikacyjnych poprzez współdziałanie w grupie
- rozwój umiejętności obsługi komputera w związku z przygotowaniem broszur turystycznych
- doskonalenie umiejętności twórczych
- integracja zespołów klasowych

METODY PRACY:

- wywiad, indywidualne i grupowe prace badawcze
- dyskusja
- burza mózgów
- pogadanka
- prezentacja

KOORDYNATOR PROJEKTU:

Nauczyciel języka angielskiego Ewa Staniszewska

GRUPA REALIZUJĄCA PROJEKT:

Nauczyciel języka angielskiego Ewa Staniszewska
Nauczyciel historii
Nauczyciel geografii
Nauczyciel informatyki

CZAS TRWANIA PROJEKTU:

5 tygodni
Prezentacja wyników nastąpi podczas uroczystego rozstrzygnięcia konkursu międzyszkolnego " Sto Pytań o Wyspy Brytyjskie"


REALIZACJA PROJEKTU:

Realizacja projektu obejmuje 4 fazy:

1. Tworzenie zespołów: wprowadzenie w tematykę projektu, podział zespołów.
2. Zbieranie informacji, wybór atrakcji turystycznych dla danych regionów, konsultacje.
3. Przygotowanie poszczególnych broszur, konsultacje.
4. Prezentacja i ocena projektu.

Uczniowie mają za zadanie przygotowanie broszur ( prezentacji Power Point) przedstawiających różne koncepcje „Wymarzonych Wakacji w Wielkiej Brytanii”. Wcielą się w pracowników agencji turystycznej, którzy biorą udział w konkursie na najbardziej atrakcyjną kompilację wycieczek po regionach Wielkiej Brytanii. Każdy z 4 zespołów przygotuje ciekawą broszurę proponującą turystom wakacje objazdowe, zawierające szereg wycieczek w wybranym regionie kraju. Każdy z zespołów wybiera bądź losuje jeden region: Anglię, Szkocję, Walię bądź Irlandię.
Projekt ma charakter międzyprzedmiotowy – integruje wiedzę i umiejętności z języka angielskiego, geografii, historii i technologii informacyjnej. Jest realizowany w formie konsultacji z nauczycielami i jako praca domowa.

ZADANIA DO WYKONANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP:


Zadanie 1

Koordynator: Ewa Staniszewska

Tworzenie zespołów
Utworzenie 4 zespołów, składających się z 3 -5 uczniów. Przydzielenie każdemu z zespołów konkretnego regionu kraju. Uczniowie indywidualnie zapoznają się z konceptem opracowania broszur, wykorzystując strony internetowe.

Zadanie 2

Wybór atrakcji
Uczniowie indywidualnie i grupowo wybierają najciekawsze miejsca swojego regionu. Miejsca te mogą być różnorodne: mogą to być miasteczka, zamki, muzea, jeziora itp. Konsultacja z nauczycielem geografii oraz historii dotycząca trafności i atrakcyjności wyborów. Po ustaleniu ostatecznych atrakcji turystycznych, każdy uczeń w zespole opracowuje opis i zachętę do odwiedzenia danego, jednego miejsca.
Nauczyciel geografii, n-l historii

Zadanie 3

Tworzenie broszur
Praca zespołowa – tworzenie ostatecznych broszur w postaci prezentacji Power Point. Uczniowie komponują ostateczną formę broszury z wcześniej przygotowanych elementów składowych. Ustalają stronę tytułową, wspólną grafikę, hasła reklamowe, ewentualny podkład muzyczny. Konsultacja z nauczycielem języka angielskiego pod kątem poprawności tekstu. W zależności od liczebności zespołu broszura będzie składała się z propozycji odwiedzenia od 3 do 4 miejsc danego regionu. Przewidziana współpraca zespołów z nauczycielem informatyki.
Nauczyciel informatyki

Zadanie 4

Prezentacja
Prezentacja broszur wszystkich zespołów: Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii– pokaz prezentacji w dniu uroczystego rozdania nagród w konkursie kulturowym wiedzy o Wielkiej Brytanii.
E. Staniszewska
Nauczyciel informatyki

Monitorowanie projektu:

CELE:
- dbałość o sprawny przebieg projektu
- dbałość o jakość przeprowadzanych zadań
- dążenie do analizy i oceny rezultatów wspólnej pracy
- chęć doskonalenia pracy i modernizacji dalszych projektów

ZESPÓŁ MONITORINGU, role:

Ewa Staniszewska – koordynacja przebiegu projektu, tworzenie kontraktu, kart pracy, list obecności i ankiet, gromadzenie dokumentacji, tworzenie zespołów, przydział regionów, konsultacja językowa, strategiczna organizacja prezentacji wyników, analiza projektu
Nauczyciel geografii – konsultacja wyboru atrakcji turystycznych pod kątem geograficznym
Nauczyciel historii – konsultacja wyboru atrakcji turystycznych pod kątem historycznym
Nauczyciel informatyki – konsultacja przy tworzeniu prezentacji Power Point, pomoc techniczna przy organizacji prezentacji wyników projektu

METODY MONITORINGU:

Dokumentacja przebiegu projektu:
- plan projektu
- kontrakt nauczyciela i uczniów
- indywidualne karty pracy uczniów zawierające ich propozycje 3 atrakcji turystycznych i ich opis (nazwa miejsca, lokalizacja, krótka charakterystyka, co można tam zrobić, zobaczyć, zjeść, koszt biletu itp.)
- listy obecności konsultacji poszczególnych zespołów z poszczególnych przedmiotów: j. angielskiego, geografii, historii i informatyki
- broszury w postaci prezentacji Power Point
- ankieta jako forma ewaluacji rozdana widowni obecnej na prezentacji broszur:

Jakość techniczna i graficzna prezentacji ( 1-2-3-4-5 )
Atrakcyjność wybranych miejsc ( 1-2-3-4-5)
Poprawność i bogactwo językowe (1-2-3-4-5)
Najlepsze miejsce na moje wakacje to ......................... .
Analiza/ Sprawozdanie/Wnioski z projektu

PRZEDMIOT MONITORINGU
- monitorowanie jakościowe postępu prac: poszczególnych zadań indywidualnych oraz grupowych
- monitorowanie harmonogramu czasowego prac w związku z konkretną, wyznaczoną datą prezentacji

Przewidywane problemy:

Problem
Środki zaradcze, metody

Brak zaangażowania uczniów i chęci przystąpienia do projektu.
Motywująca rozmowa indywidualna z uczniem, propozycja otrzymania dobrej ocena, zachęta do odbycia "wirtualnej podróży", zaistnienia w życiu szkoły ( prezentacja na forum rozdania nagród.)

Brak dotrzymywania terminowości zadanych prac wśród indywidualnych uczniów i zespołów.
Rozmowa z uczniem na temat funkcjonowania w zespole, powagi obowiązkowości, podpisanie kontraktu, wprowadzenie list obecności na konsultacjach z poszczególnych przedmiotów , indywidualne karty pracy dostarczane do koordynatora projektu.

Problemy merytoryczne, językowe i techniczne.
Konsultacje z poszczególnymi nauczycielami, listy obecności na konsultacjach, karty pracy.

Absencja chorobowa uczniów bądź nauczycieli.
Nowy podział obowiązków umożliwiający w miarę sprawny i terminowy przebieg projektu, szybka reakcja i wyznaczenie nowych zastępstw.

REZULTATY PROJEKTU:

Praktyczne zastosowanie języka angielskiego jako narzędzie służące do odkrywania świata i nowych kultur, komunikacji . Poszerzanie i wzbogacanie wiedzy językowej, kulturowej, informatycznej. Integracja zespołu klasowego.

KRYTERIA OCENY PROJEKTU:

Karty pracy, rozmowa i obserwacja uczestników projektu oraz gości zaproszonych na prezentację;
Obserwacja postaw uczniów objętych projektem;
Ankieta skierowana do odbiorców prezentacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.