X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21757
Przesłano:
Dział: Artykuły

Istota koncepcji nauczania w świetle nowej podstawy programowej

Podobnie jak wychowanie, nauczanie ma na celu przekazywanie wiedzy i promowanie oczekiwanych zachowań. Można postawić hipotezę, że nauczanie i wychowanie przenikają się wzajemnie tworząc wspólny front działań o charakterze pedagogicznym. Słownik język polskiego podaje definicję nauczania jako planową prace nauczyciela z uczniem. Nie definiując jednocześnie na czym wspomniana praca ma polegać. W celu zgłębienia treści nauczania należy zwrócić się do Ustawy o oświacie, podstawy programowej i przedmiotowych programów nauczania które już szczegółowo definiują cele kształcenia na poszczególnych etapach. Większość nauczycieli korzysta z gotowych programów nauczania opracowanych przez poszczególne wydawnictwa, istnieje jednak możliwość stworzenia autorskiego programu nauczania o ile dany program będzie spójny z podstawą programową. Lista programów nauczania dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej publikowana jest co roku na stronie MEN. Nowa podstawa programowa wprowadziła pewne zmiany, które mają na celu ułatwienie przekazywania wiedzy uczniom. Jak podaje treści podstawy programowej Tom 3, 17:

Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z za stosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

Rozwój technologii informacyjnej spowodował zmiany w programie nauczania wprowadzając nowe treści takie jak edukacja medialna. Uczeń szkoły podstawnej musi wiedzieć w jaki sposób wyszukiwać informacji korzystając z technologii informacyjnej. Zadaniem szkoły jest również wdrażanie innowacji technologicznych przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi i oprogramowań. Szkoły zakładają dzienniki elektroniczne, wprowadzają platformy edukacyjne oraz e-podręczniki.
Nowa podstawa programowa stawia przed uczniem jak i nauczycielem wymogi zapoznania się z TIK oraz wykorzystania technologii multimedialnych w celu upowszechniania cyfryzacji.

Bibliografia:
Brzezińska Anna „Społeczna psychologia rozwoju tom III” pod red. Jerzego Brzezińskiego Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2000.

http://www.men.gov.pl/ (24.11.2012) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.