X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21726
Przesłano:
Dział: Internat

Amore pomidoro, czyli ukochana zupa pomidorowa - przestrzeganie poznanych zasad BHP podczas przygotowywania zupy pomidorowej

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
opiekuńczo – wychowawczych dla I grupy dziewcząt niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym

1. TEMAT ZAJĘĆ: Amore pomidoro, czyli ukochana zupa pomidorowa- przestrzeganie
poznanych zasad BHP podczas przygotowywania zupy pomidorowej.

2. TERMIN REALIZACJI: 07.01.2014r.

3. GODZINA: 16.00

4. CZAS TRWANIA ZAJĘĆ : do 2 godzin zegarowych

5. MIEJSCE ZAJĘĆ: pracownia gospodarstwa domowego, sala nr 016

6. PROWADZĄCA: Edyta Berbecka

7. OSOBA OBSERWUJĄCA ZAJĘCIA: dyrektor placówki

8. RODZAJ OBSERWACJI: doradczo-diagnozująca

9. CELE I TEMATYKA OBSERWACJI:
a) realizacja programu autorskiego – założenia a efektywność;
b) współdziałanie wych. grup w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i opieki w budynku i
podczas wyjść poza placówkę
c) efektywne wykorzystanie czasu wolnego – realizacja szkolnego programu
wychowawczego.

10. RODZAJ ZAJEĆ: zajęcia kulinarne wg programu własnego „Młoda gospodyni”.

11. CEL OGÓLNY:
a) kształtowanie zaradności życiowej poprzez umiejętne przygotowanie apetycznej i pożywnej zupy pomidorowej z zachowaniem poznanych zasad BHP

12. CELE SZCZEGÓŁOWE:
wychowanki:
a) zachowają zasady bezpieczeństwa podczas korzystania ze sprzętu AGD
b) będą pamiętały o zachowaniu higieny podczas przygotowywania posiłków (mycie rąk, zakładanie fartuchów, a także dbanie o estetykę na stanowisku pracy)
c) rozpoznają składniki zupy za pomocą zmysłów: wzroku, węchu, dotyku i smaku
d) samodzielnie lub z pomocą posegregują produkty znajdujące się na stole zgodnie z ich przeznaczeniem (odrzucenie tych składników, które nie nadają się do wykonania zupy)
e) będą potrafiły nakryć stół do posiłku

13. CELE WYCHOWAWCZE:
a) integracja grupy
b) nabywanie umiejętności pracy grupowej

14. METODY PRACY:
a) słowna: (rozmowa kierowana, objaśnienie)
b) oglądowa: (pokaz składników zupy, ilustracji ze składnikami zupy)
c) praktyczna (czynny udział wychowanek w zajęciach)

15. FORMY:
a) indywidualna
b) grupowa
c) zbiorowa

10.ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
a) wszystkie produkty niezbędne do wykonania zupy pomidorowej:
- marchew,
- pietruszka,
- seler,
- cebula,
- sok pomidorowy,
- masło,
- śmietana słodka,
- natka pietruszki
- pieprz,
- vegeta
- magii
- bazylia
b) sprzęt i narzędzia AGD:
- deski do krojenia,
- noże, obieraczki,
- talerze,
łyżki,
- garnek,
-chochla,
-miski plastikowe
-tarki,
-kuchenka elektryczna
c) tablica, kreda, magnesy, kredki, karty pracy dla wychowanek

11. PRZEBIEG ZAJEĆ:

1) Przywitanie się z wychowankami.
2) Podanie tematu i celu zajęć, zapisanie tematu na tablicy
3) Przypomnienie i utrwalenie poznanych zasad BHP pracy w kuchni
4) Głośne odczytanie przez wychowankę przepisu na „zupę pomidorową”
5) Nazwanie znajdujących się składników zupy na stole i odrzucenie tych, które nie nadają się do wykonania zupy
6) Zapisanie na tablicy nazwy produktów nadających się na wykonanie zupy pomidorowej
7) Rozpoznawanie składników zupy za pomocą zmysłów: wzroku, smaku, węchu i dotyku
8) Organizacja miejsca pracy:
a) przygotowanie wychowanek ( samodzielne lub wspomagane mycie rąk, założenie fartuchów)
b) przygotowanie stanowiska zajęć ( wyjęcie potrzebnych narzędzi i naczyń)
9) przygotowanie zupy zgodnie z przepisem oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na zasady BHP; określenie zadań z podziałem na poszczególne osoby ( zindywidualizowanie pracy i dostosowanie zadań do możliwości psychofizycznych wychowanków) :
- przygotowanie i obróbka składników zupy (mycie, obieranie, krojenie, tarkowanie)
- wyznaczenie smakosz, który będzie próbował i doprawiał zupę (osobo na swoim talerzyku)
10) Sprzątnięcie stanowisk pracy po skończonych zajęciach:
- sprzątanie, mycie naczyń i narzędzi
11) Nakrycie stołu oraz degustacja wykonanej zupy
12) Podsumowanie zajęć, rozmowa z wychowankami o przebiegu zajęć – ewaluacja
- sprawdzenie znajomości składników zupy : słownie i za pomocą ilustracji – karty pracy;
- odtwarzanie kolejno wykonywanych czynności;
- ocena aktywności wychowanek
13) Mycie naczyń, sprzątnięcie sali gospodarstwa domowego (zamiatanie i mycie podłogi)
14) Podziękowanie wychowankom za udział w zajęciach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.