X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21648
Przesłano:

Cele, treści i zadania Szkolnego Koła Sportowego klas I - III

Celem szkolnych zajęć sportowych kl. I – III jest:
wytworzenie umiejętności i nawyków ruchowych dla utrzymania kondycji fizycznej, podnoszenie sprawności i pomnażanie zdrowia(propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację, rozbudzanie nawyku kontynuowania najprostszej nawet formy ruchu przez całe życie)
nabycie oraz rozwój zdolności psychomotorycznych i ruchowych zgodnie z indywidualnymi możliwościami ucznia
nabycie umiejętności współdziałania w zespole, akceptacji siebie i innych, poszukiwania i pokonywania barier swoich możliwości
wpłynąć korzystnie na ogólne usprawnienie uczniów
wdrożenie do sportowej rywalizacji zgodnie z zasadą fair-play, udział w różnych formach rywalizacji sportowej .

Zadania główne:
1.wszechstronny rozwój ogólnej sprawności fizycznej uczniów, kształtowanie podstawowych cech motorycznych (szybkość, siła, skoczność, wytrzymałość)
2.kształtowanie postaw dbałości o zdrowie własne i innych
3.kształtowanie nawyków sportowych
4.kształtowanie właściwych nawyków higienicznych
5.wykształcenie nawyku przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach
6.rozwijanie kreatywności i aktywności twórczej dzieci
7.nauka podstawowych ćwiczeń gimnastycznych
8.nauka gier i zabaw ruchowych
9.kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ciała – ćwiczenia korygujące postawę ciała
10.wykształcenie nawyku przestrzegania reguł w grach i zabawach ruchowych(wdrażanie do przestrzegania dyscypliny i samokontroli na zajęciach).

Założenia ogólne:
korzystanie z szerokiego zasobu środków i form nauczania głównie gier i zabaw ruchowych
wpajanie nawyków czystości i higieny osobistej.

Tematyka zajęć:
1.Rozwijanie szybkości działania wobec przedmiotów i osób będących w ruchu:
unikanie bezpośredniego kontaktu ze współćwiczącym w chodzie i w biegu (marsz, chód, bieg po całej sali i w różnych kierunkach)
gonienie, doganianie, wyprzedzanie i celowanie do przyboru będącego w ruchu
przechodzenie przez toczące się koło hula-hop
zabawy ruchowe m.in.: „Lawina”, „Natarcie”, „Powódź”, „Murarz”, wyścig szeregów ze zmianą miejsc, „Piłka parzy”, różne odmiany berka
2. Rozwijanie szybkiej reakcji na ruchy asymetryczne i przeciwstawne:
naśladowanie ruchów partnera i wykonywanie ruchów przeciwstawnych do jego ruchów
kozłowanie piłki za partnerem z zachowaniem określonej odległości
wyrażanie ruchem pojęć: szybki – wolny, ciężki – lekki, silny – słaby, twardy – miękki
zmiany kierunku biegu i zatrzymanie na sygnał
szybkie zmiany ustawień wobec nauczyciela, grupy lub przedmiotów
zajmowanie miejsca na przemian z lewej i prawej strony współćwiczącego w różnych pozycjach
3. Rozwijanie umiejętności działania w zmiennych płaszczyznach:
przetaczania i przewroty
przejścia równoważne np. po odwróconej ławeczce
przechodzenie przez przeszkody ustawione kolejno w różnych płaszczyznach i na różnej wysokości
4. Rozwijanie zdolności oceny ruchu przedmiotu względem własnego ciała:
rzuty woreczkami do pudełek ustawionych na różnych wysokościach
w dwójkach podanie kółka ringo oburącz i jednorącz oraz przyjęcie oburącz i jednorącz
wyrzut piłki daleko przed siebie, dogonienie i szybki jej chwyt, zanim upadnie
5.Rozwijanie szybkości ruchów rąk i nóg połączonej ze zmianą płaszczyzn i osi ruchu:
szybki bieg z wymijaniem przeszkód
zabawy w berka w różnych odmianach
czołganie, pełzanie między przeszkodami, pokonywanie przeszkód ustawionych w różnych płaszczyznach, sztafeta wahadłowa z wymijaniem przeszkód
przekazywanie partnerowi przedmiotów w zmiennym tempie, w miejscu i w ruchu
składanie i rozkładanie przyborów
prowadzenie skakanki slalomem PR i LR w biegu tyłem
podania, chwyty oraz prowadzenie piłki kozłowaniem, bieg slalomem między chorągiewkami z kozłowaniem piłki
potoczenie piłki w przód z siadu skrzyżnego, szybkie powstanie, dogonienie piłki i chwyt
przejście pod piłką odbitą od podłoża i szybki jej chwyt
szybkie zmiany pozycji wyjściowych do ćwiczeń
skulenia i przetaczania ciała, przewroty
zabawy i gry z czworakowaniem, tory przeszkód z elementami pełzania i czworakowanie
6. Kształtowanie szybkości:
gry i zabawy bieżne („Lawina”, „Samochody”, „Murarz”, „Powódź”, „Kto prędzej do mety”, różne odmiany berka)
sztafety, sztafety wahadłowe
szybkie biegi na sygnał z różnych pozycji wyjściowych, biegi z przyspieszeniem i zwalnianiem, biegi po prostej na odcinku 30m
biegi z wymijaniem lub obieganiem przedmiotów lub partnerów
biegi w połączeniu z różnymi formami ruchu (rzut, skok, dźwiganie)
7. Kształtowanie siły:
gry i zabawy rzutne („Piłka goni piłkę”, „Skuwany w kole”)
gry i zabawy na czworakach („Kulawy lis”, „Psy i koty”, „Wyścigi piesków”)
zabawy z mocowaniem („Kałuża”, „Ryby w sieci”)
rzuty małymi przedmiotami PR i LR z miejsca, z rozbiegu, do celu stałego i ruchomego
rzuty oburącz znad głowy (piłką lekarską 1kg)
rzuty na odległość piłeczką palantową, serie rzutów różnymi sposobami
przeskoki zawrotne wzdłuż ławeczki
serie skoków różnymi sposobami przez skakankę, ławeczki, materace
zeskoki z wysokości na miękkie podłoże
zabawy skoczne („Skoki dodawane”, „Przeprawa przez rzekę”, „Zajęcze skoki”)
8. Kształtowanie wytrzymałości:
tory przeszkód
gry i zabawy ruchowe o dużej liczbie powtórzeń, gry i zabawy terenowe
marszobiegi na dystansie 300 – 1000m lub do 7 min.
9. Nauka gry w „Zbijaka” i „Dwa ognie” – rywalizacja międzydrużynowa.
Liczba godzin przeznaczona na dany blok tematyczny będzie uzależniona od poziomu sprawności ruchowej grupy oraz indywidualnych możliwości ucznia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.