X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21559
Przesłano:

Poznajemy tajemnice magnesu - scenariusz zajęcia zintegrowanego

SCENARIUSZ ZAJĘCIA ZINTEGROWANEGO W KLASIE II
CZAS TRWANIA: 3 godz.
TEMAT OŚRODKA: Nasze klasowe laboratorium
TEMAT DNIA: Poznajemy tajemnice magnesu
ZAŁOŻENIA EDUKACYJNE

CELE OGÓLNE :
ukazanie szerokiego zastosowania magnesu w różnych urządzeniach;
sprawdzenie, jakie przedmioty są, a jakie nie przyciągane przez magnes;
wyjaśnienie mechanizmu przyciągania przedmiotów przez magnes.
wdrażanie do wypowiadania się poprawnie zbudowanymi zdaniami,
wyrabianie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 100 pełnymi dziesiątkami,
zdobywanie umiejętności posługiwania się elementarnymi umiejętnościami technicznymi,

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń:
SFERA POZNAWCZA:
wymieni etapy procesu badawczego,
wie, co to jest magnes i do czego służy,
SFERA INSTRUMENTALNA ( KSZTAŁCĄCA):
przeprowadzi doświadczenia wykorzystując magnesy i różne przedmioty,
zapisze wnioski z doświadczenia,
wymieni, które przedmioty są przyciągane, a które nie są przyciągane przez magnes;
wyjaśni dlaczego niektóre przedmioty są przyciągane przez magnes;
wskaże zastosowanie magnesów w meblach i urządzeniach technicznych;
wykona rybki z wycinanki,
skonstruuje zabawkę z zastosowaniem magnesu.
przeczyta głośno, wyraźnie tekst,
porówna i uporządkuje liczby,
policzy z wykorzystaniem banknotów,
wykona dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 pełnymi dziesiątkami,
SFERA WYCHOWAWCZA:
zachowuje porządek w miejscu pracy,
współpracuje w grupie,
uważnie słucha wypowiedzi innych,
METODY: słowna- rozmowa, działań praktycznych,oglądowa,
FORMY PRACY: zbiorowa, indywidualna jednolita, grupowa,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
Karta pracy- hipotezy , karta pracy – wyniki badan, zestawy przedmiotów do badania, czy są przyciągane przez magnes(puszki po napojach, igły/szpilki, broszkę srebrną (łańcuszek lub coś innego z biżuterii), ołówek, linijkę plastikową, spinacze metalowe, pineski, monety (żółte i białe), gazeta, kawałki z tkaniny, gwoździe, gumka, szklanki, łyżeczki), magnesy, rysunki przedmiotów, zaszyfrowany temat zajęć,
Zapis w dzienniku lekcyjnym: Rozmowa na temat właściwości i wykorzystania magnesu. Przeprowadzenie procesu badawczego z wykorzystaniem magnesu i różnych przedmiotów. Wykonywanie doświadczeń z magnesami. Zapisywanie wniosków. Czytanie tekstu pt.: „Co to jest magnes?” Dodawanie i odejmowanie dziesiątek. Wykonanie rybek z wycinanek – łowienie za pomocą magnesów.

PLAN REALIZACJI ZAŁOŻEŃ
1.Czynności organizacyjno – porządkowe przywitanie, rozpakowanie, (porządek na ławce), omówienie warunków oceniania.
2.Uczniowie obliczają, a następnie układają wyniki rosnąco. Odwracają kartoniki na drugą stronę i odczytują hasło.
(gra dydaktyczna symulacyjna )
10+2 M 15+5 A 20+2 G 21+5 N 20+9 E 20+10 S 30+1 Y 20+10 30+1
Hasło: MAGNESY
Krótka rozmowa z uczniami , co wiedzą o magnesach?
3. Faza wprowadzająca procesu badawczego
Na początku zajęć nauczyciel opowiada uczniom krótką historyjkę.
Mama Oli jest krawcową. Szyje korzystając z elektrycznej maszyny. Wokół niej leży mnóstwo kolorowych szmatek. Kiedy Zjawi się Ola, wszystkie szmatki znikną z podłogi. Mama często mówi do córki:
- Oj Olu, Olu. Zbierasz tak szybko, jakbyś miała magnes w rączkach.
N: Jak myślicie, dlaczego mama tak powiedziała do Oli?
A gdyby Ola miała prawdziwy magnes w rękach, czy mogłaby za jego pomocą zbierać szmatki?
4. Faza realizacyjna procesu badawczego
a) Nauczyciel proponuje uczniom pracę w grupach. Prosi, by zastanowili się, które przedmioty zgromadzone przed nimi będą przyciągane przez magnes, a które nie. Swoje przypuszczenia ( hipotezy) uczniowie notują w tabeli umieszczonej na karcie pracy nr 1.
Badane przedmioty: kawałki tkaniny, puszka po napojach, szpilki/igły, broszka srebrna
(inna srebrna biżuteria), kredki, linijka plastikowa, spinacze metalowe, pineski, monety, gazeta, gwoździe, łyżeczka, szklanka.
Na tackach uczniowie otrzymują następujące przedmioty: puszki po napojach, igły/szpilki, broszkę srebrną (łańcuszek lub coś innego z biżuterii), ołówek, linijkę plastikową, spinacze metalowe, pineski, monety (żółte i białe), gazeta, kawałki z tkaniny, gwoździe, gumka, szklanki, łyżeczki.
Wybrani uczniowie z poszczególnych grup przedstawiają swoje przypuszczenia (hipotezy).
b)W dalszej części zajęć uczniowie przeprowadzają badania używając magnesu. W ten sposób sprawdzają postawione wcześniej hipotezy (przewidywania). Wyniki swoich badań zapisują w tabeli umieszczonej w karcie pracy nr 2.
Przeprowadź badanie używając magnesu.
Sformułowane wcześniej przewidywania (hipotezy) sprawdź doświadczalnie. Określ, które spośród zgromadzonych przedmiotów są przyciągane przez magnes, a które nie.
Wyniki zanotuj w tabeli.
Jeśli potrafisz, wyciągnij wniosek z przeprowadzonego badania.
Pamiętaj, że wnioski nie są tym samym, co wyniki. To uogólniona, szersza wiedza np.: magnes przyciąga wszystkie przedmioty wykonane z ...

WYNIKI BADANIA
PRZEDMIOTY, KTÓRE MAGNES PRZYCIĄGA:
PRZEDMIOTY, KTÓRYCH MAGNES NIE PRZYCIĄGA:
Uczniowie przyklejają rysunki przedmiotów w odpowiedniej tabeli.
Próbują wyciągnąć wnioski z przeprowadzonego badania.
c) Po zakończeniu etapu badawczego uczniowie wspólnie z nauczycielem formułują wnioski, dotyczące przedmiotów przyciąganych przez magnes.
Informacja dla nauczyciela: Podatność przedmiotu na oddziaływanie magnesu jest związane z jego wewnętrzną budową. Atomy niektórych metali, np. żelaza, niklu i kobaltu zachowują się jak małe magnesy. Przedmiot wykonany z takiego metalu zachowuje się jak magnes i oddziałuje z innym magnesem. Właściwości magnetyczne mają także stopy, np. stal zawierająca żelazo. Przedmioty wykonane z metali, których atomy nie wykazują właściwości magnetycznych, np. puszki z aluminium, srebrna i złota biżuteria nie są przyciągane przez magnes.

Wniosek:
Magnesem może być np.: kawałek żelaza, przyciągający inne przedmioty z żelaza albo jego stopów. Innych metali(np. szlachetnych) magnes nie przyciąga albo przyciąga bardzo słabo.
5. Faza podsumowująca etap badawczy.
Uczniowie zastanawiają się i podają przykłady urządzeń ,w których wykorzystywany jest magnes.
6.Czytanie tekstu pt. „Co to jest magnes?”
Wybrani dobrze czytający uczniowie czytają tekst.
Rozmowa nauczyciela z uczniami na temat wysłuchanego tekstu.
- Jakie właściwości ma magnes i do czego jest wykorzystywany?
- Jak się nazywają końce magnesu?
- Z czym kojarzą się wam te nazwy?
- Jak działa kompas i do czego służy?
Uczniowie czytają odpowiednie fragmenty tekstu.
7.Na podstawie tekstu pt. „Co to jest magnes?” zaznaczają zdania prawdziwe.- Praca w zeszycie ćwiczeń ćw. 1str.82
8.Przeprowadzanie doświadczeń z wykorzystaniem magnesów i różnych przedmiotów.
Wykonywanie doświadczeń zaproponowanych w zeszycie ćwiczeń- str. 82/83.
a)namagnesowywanie stalowego gwoździa,
b)doświadczenia z magnesem i różnymi przedmiotami; szpilki, zszywacze.
9.Udany połów – wykonanie rybek z wycinanki z wykorzystaniem magnesu.
Przymocowanie magnesów do rybek i do wędki wykonanej z patyka i sznurka. Rozrzucenie rybek po klasie. „Łowienie” rybek wędką z magnesem.
10.Dodawanie i odejmowanie dziesiątek.
a)Liczenie patyczków – zapisywanie pełnych dziesiątek –ćw.1/54.
b)Ćwiczenia z banknotami przygotowanymi z wycinanki: Jakimi banknotami można wypłacić podane kwoty: np.: 20 zł= banknot 20 zł lub 10zł i 10zł, np.: 50zł =20zł +20zł +10zł , 50zł= 10zł+10zł+10zł+20zł 100zł= 50zł +50zł
c) Porównywanie liczb. Wpisywanie znaków :<,>,= Ćw.4/54
10...30 90...100 80...90 60...50 19...29 50...50
d)Rozwiązanie zadani tekstowego związanego z liczeniem pieniędzy ćw.5/55
Magnesy do tablicy kosztowały 20złotych. Pani dała do kasy 50 złotych. Ile otrzymała reszty?
50zł – 20zł = 30zł
Odp.: Otrzymała 30 złotych reszty.
e)Dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek ćw.6/55 np.: 10+40= 90- 20=
f)Dodawanie i odejmowanie pełnych dziesiątek – matematyczna karta pracy.
11. Podsumowanie zajęć: Co to jest magnes? Gdzie ma zastosowanie? Jakie przedmioty przyciąga?
Zabawa „Tak czy nie?”
Nauczyciel pokazuje różne przedmioty np.: wełna, nici, papier, szpilkę, łyżeczkę, długopis itp. Zadaniem dzieci jest stwierdzenie, czy przedmiot
pokazany może być przyciągany przez magnes, czy nie i dlaczego.
Ocena najaktywniejszych uczniów – za poszczególne edukacje: przyrodniczą, matematyczną, techniczna, polonistyczną.
Praca domowa: nauczyć się czytać opowiadanie pt. „Co to jest magnes?” Po powrocie sprawdźcie, w których urządzeniach i przedmiotach w waszych domach wykorzystany jest magnes.


BIBLIOGRAFIA:
•Barf U., Burkhardt I., Maier J. (1993) Każde dziecko to potrafi. DELTA, Warszawa.
•Elbanowska – Ciemuchowska S. (2004) Doświadczenia na lekcjach przyrody. Nowa Era, Warszawa.
•Encyklopedia naukowa dla dzieci i młodzieży (1996) Tom III. MUZA, Warszawa.
•Press Hans Jurgen (1997) Przez zabawę do nauki – obserwacje i doświadczenia. MARBA CROWN LTD, Warszawa.
•Podręczniki Wydawnictwo Nowa Era „Nowe już w szkole” klasa II .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.