X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2150
Dział: Gimnazjum

Test sprawdzający z historii dla kl. I - Starożytny Wschód

TEST SPRAWDZAJĄCY - STAROŻYTNY WSCHÓD
GR.1 max - 34 pkt

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………… klasa……

1.Salomon, król Izraela słynął z: ( 0,5p)
a) bogactw
b) mądrości
c) wspaniałej armii
2.Jesteś skrybą (pisarzem) w starożytnej Mezopotamii. Napisz, czego używasz w swojej pracy: materiał i narzędzie pisarskie. Jaką nazwę nosi twoje pismo? (0- 2p)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Wyjaśnij pojęcia.(0 -2p)
a) cywilizacja- …………………………………………………………………………………………………
b) politeizm- ………………………………………………………………………………………………………
4.Do podanych osiągnięć cywilizacyjnych dopisz nazwę kraju, z którego się wywodzą. (0 - 2p)
a) pismo alfabetyczne- ……………………………………………………………………………
b) papier- …………………………………………………………………………………………
c) podział roku na 365 dni- ………………………………………………………………………
d) podział tygodnia na dni - ………………………………………………………………………
5.Przeczytaj tekst i na jego podstawie uzupełnij zdania.(0 -2p)
,,Jeśli obywatel wybił oko jednemu z obywateli, należy wybić jego oko.
Jeśli zaś wybił oko poddanego, zapłaci 1 minę srebra.
Jeśli zaś wybił oko niewolnikowi, zapłaci połowę ceny jego kupna.
Jeśli obywatel wybił ząb obywatela równego sobie, należy wybić jego ząb.”

Jest to fragment ………………………………………………… Obowiązywała w nim zasada… ........
…………………………………………………… Wyrok zależał jednak od ..................
…………………………………… Władca, który ustanowił tak surowe prawa nazywał się …………………… i panował w………………………… .
6. Państwa Starożytnego Wschodu powstawały nad wielkimi rzekami, ponieważ: (0,5p)
a) zastosowanie maszyn rolniczych zapewniało wysokie plony
b) zastosowanie nawozów sztucznych pozwalało zbierać plony 2 razy w roku
c) funkcjonowanie administracji centralnej umożliwiało budowanie kanałów nawadniających
7.Przyporządkuj pojęcia i nazwy do odpowiednich starożytnych cywilizacji.(0 - 4,5p)

- kasty; - Nil; - Ziemia Obiecana; - mumie; - Indus; - Dekalog; - księgi Wedy; - Abraham; - delta;
- braminizm; - Jerozolima; - Tutanchamon;

PALESTYNA- …………………………………………………………………………………………………
INDIE - …………………………………………………………………………………………………………
EGIPT - ………………………………………………………………………………………………

8. Egipcjanie umieszczali w grobowcach sprzęty związane z życiem codziennym, ponieważ(0,5p)
a) chcieli chronić pamiątki po zmarłych
b) wierzyli w życie pozagrobowe
c) bali się zemsty zmarłych, gdyby używali ich sprzętów
9.Nazwa,, kraina między dwoma rzekami” odnosi się do cywilizacji: (0- 1,5p)
a) Fenicji
b) Palestyny
c) Mezopotamii

- A tymi rzekami są- ……………… i ……………………………………

10.Podkreśl prawidłowe zakończenia zdań.(0- 3p)
a) Władca Egiptu miał władzę - nieograniczoną / - ograniczoną przez parlament i sędziów.
b) Wyznawcy judaizmu zasady swojej religii zawarli w - Koranie / - Biblii.
c) Ojczyzną buddyzmu jest cywilizacja - Indii / - Fenicji.
d) Pismo fenickie dało początek alfabetom - greckiemu i łacińskiemu / - chińskiemu i japońskiemu.
e) Dorobek cywilizacyjny Sumerów przejęli i kontynuowali mieszkańcy - Babilonii / - Chin.
f) Cechą charakterystyczna pierwszych cywilizacji jest ich położenie - wysoko w górach / - nad rzekami.
11.Połącz zabytek z odpowiednią cywilizacją.(0 - 2,5p)

brama Isztar
Palestyna
piramida Cheopsa
Indie
posążek boga Brahmy
Egipt
waza z porcelany
Babilonia
Ściana Płaczu Chiny

12.Reinkarnacja to: (0,5p)
a) wiara w życie pozagrobowe
b) odrodzenie duszy w innym ciele
c) wędrówka duszy do krainy umarłych
13.O kim mowa w poniższych tekstach? ( 0- 2p)
a) Pod jego przewodnictwem naród izraelski wyszedł z Egiptu. Jemu tez bóg powierzył na górze Synaj 10 przykazań - ……………………………………………
b) Działał w Chinach. Jest uważany za jednego z największych filozofów Wschodu. W swoich naukach koncentrował się na człowieku i jego życiu, w którym powinno się przede wszystkim przestrzegać zasad moralnych względem bliźnich. -……………………………………………………
14.Wyjaśnij określenie,, Egipt darem Nilu”.(0- 3p)
……………………………………………………………………………………………………
15. Dokończ zdania. ( 0 -1,5p)
Faraon to tytuł władcy w ……………………
Cesarz sprawował władzę w ………………
Król stał na czele ……………………………………………
16.Uzupełnij tekst. ( 0- 4p)
Żydzi, nazywani są również ………………………………… lub………………………………… . Mimo, iż żyli w rozproszeniu czyli w ……………………… zachowali wiarę w jednego boga - …………… . Świętą księgą Żydów jest Biblia, której najważniejszą częścią jest …………………… . Jednym z podstawowych obowiązków Żydów jest obchodzenie dnia świętego , czyli ……………………… . W ten dzień należy…………………… ………………………………………………………………………… .
17. Nazwa hieroglify oznacza: ( 0,5p)
a) pismo Egipcjan
b) pismo Chińczyków
c) urzędników babilońskich
18.Sztuczne, kilku kondygnacyjne wzniesienia, na szczycie których znajdowały się świątynie to: ( 0-1p)
a) piramidy
b) zikkuraty
c) kaplice
- Są one charakterystyczne dla cywilizacji - ………………………………………
19.Kolonie, czyli osady zakładane poza obszarem własnego państwa zakładali: (0,5p)
a) Chińczycy
b) Egipcjanie
c) Fenicjanie


TEST SPRAWDZAJĄCY - STAROŻYTNY WSCHÓD
GR.2 max - 34 pkt

Imię i nazwisko ……………………………………………
klasa……

1.Świątynia żydowska nosi nazwę: (0,5p)
a) piramida
b) synagoga
c) sarkofag
2.Połacz zabytek z odpowiednią cywilizacją. (0- 2,5p)

Wielki mur Babilonia
Posąg Buddy Egipt
Złota maska Tutenchamona Palestyna
Ściana Płaczu Indie
Stela Hammurabiego Chiny

3. Jesteś skrybą (pisarzem) w starożytnym Egipcie. Napisz, czego używasz w swojej pracy: materiał i narzędzie pisarskie. Jaką nazwę nosi twoje pismo? (0- 2p)
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
4.Podkreśl prawidłowe zakończenia zdań. (0- 3p)
a) Jedną z największych współczesnych religii świata jest - braminizm / - buddyzm.
b) Cechą charakterystyczną pierwszych cywilizacji jest ich położenie - wysoko w górach / - nad wielkimi rzekami
c) Żydzi przez ponad 2 tys. lat żyli w - niewoli egipskiej / - rozproszeniu .
d) W piśmie fenickim brak było - samogłosek / spółgłosek.
e) Twórcami pierwszych miast - państw w Mezopotamii byli - Sumerowie / - Babilończycy.
f) Egipt był państwem - demokratycznym / - despotycznym.
5.Biblia dla historyka jest niezwykle cennym źródłem, ponieważ: (0,5p)
a) jest świętą księgą Żydów i chrześcijan
b) jej tematyka jest nadal aktualna i zawiera cenne nauki moralne
c) zawiera wiele cennych informacji o dziejach Żydów i innych cywilizacji Wschodu
6. Do podanych osiągnięć cywilizacyjnych dopisz nazwę kraju, z którego się wywodzą. ( 0- 2p)
a) podział godziny na 60 minut - …………………………………
b) pismo alfabetyczne- …………………………………………………………………
c) znajomość anatomii ( budowy ) ciała ludzkiego - ………………………
d) druk książek - ………………………………………………………………………
7.Wyjaśnij pojęcia. (0 -2p)
a) monoteizm - ………………………………………………………………
b) cywilizacja- ……………………………………………………………
8. Wyjaśnij określenie,, Egipt darem Nilu”.(0- 3p)
………………………………………………………………………………………………………
9. Dokończ zdania. ( 0 -1,5p)
Faraon to tytuł władcy w ……………………
Cesarz sprawował władzę w …………………
Król stał na czele ………………………………………………
10.Mumifikacja to: (0 ,5p)
a) wędrówka duszy po śmierci
b) wiara w życie pozagrobowe
c) zabezpieczenie ciała zmarłego przed rozkładem

11. Przeczytaj tekst i na jego podstawie uzupełnij zdania.(0 -2p)
,,Jeśli obywatel wybił oko jednemu z obywateli, należy wybić jego oko.
Jeśli zaś wybił oko poddanego, zapłaci 1 minę srebra.
Jeśli zaś wybił oko niewolnikowi, zapłaci połowę ceny jego kupna.
Jeśli obywatel wybił ząb obywatela równego sobie, należy wybić jego ząb.”

Jest to fragment ………………………………… Obowiązywała w nim zasada ……………………. Wyrok zależał jednak od ................
……………………………………. Władca, który ustanowił tak surowe prawa nazywał się …………………… i panował w………………………… .
12. Państwa Starożytnego Wschodu powstawały nad wielkimi rzekami, ponieważ: (0,5p)
a) zastosowanie maszyn rolniczych zapewniało wysokie plony
b) zastosowanie nawozów sztucznych pozwalało zbierać plony 2 razy w roku
c) funkcjonowanie administracji centralnej umożliwiało budowanie kanałów nawadniających
13. Przyporządkuj pojęcia i nazwy do odpowiednich starożytnych cywilizacji.(0 - 4,5p)

- zikkuraty; - Indus; - Arka Przymierza; - reinkarnacja; - kasty; - Mojżesz; - księgi Wedy;
- Jahwe;- Tygrys; - Babilon; - Ziemia Obiecana; - Eufrat;

INDIE - ………………………………………………………………………
MEZOPOTAMIA- …………………………………………………………
PALESTYNA- ………………………………………………………………

14. O kim mowa w poniższych tekstach? ( 0 - 2p)
a) Słynął ze swej mądrości. Za jego rządów państwo Izrael przeżywał okres swej świetności, a w Jerozolimie wybudowano piękną świątynię. -……………………………………………………..
b) Jest twórcą jednej z największych współczesnych religii. W swoich naukach głosił, że człowiek chcąc uniknąć cierpień powinien wyzbyć się swoich pragnień i doskonalić swój charakter. - ……………………………………
15 . Określenie ,, Państwo Środka” używane bywa w odniesieniu do cywilizacji: ( 0,5p)
a) Indii
b) Izraela
c) Chin
16. Osady zakładane poza obszarem własnego państwa to: ( 0- 1p)
a) kolonie
b) obozy
c) metropolie
- Takie osady zakładali ……………………………………………… .
17. Huang - he rzeka , z którą są związane początki cywilizacji chińskiej to inaczej: ( 0,5p)
a) Zielona Rzeka
b)Czerwona Rzeka
c) Żółta Rzeka
18.Uzupełnij tekst.(0- 4p)
Przez 2 tys. lat naród żydowski żył w rozproszeniu, czyli w ……………………………………………… .
Dopiero w 1948r. utworzyli własne państwo, które nosi nazwę ……………… . Religia żydowska zwana ……………………………………, stanowiła wyjątek wśród innych religii starożytnych, ponieważ……………
………………………………………………………………………………………………………
Jednym z podstawowych obowiązków Żydów jest obchodzenie dnia świętego, czyli ……………………… .
W ten dzień należy…………………… ……………………………… .

19. Księga Zmarłych zawierała: ( 0-1,5p)
a) teksty psalmów i pieśni
b) teksty modlitw i zaklęć
c) nazwiska zmarłych przodków

- I miała ona pomóc w ………………………………………………………………

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.