X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21465
Przesłano:
Dział: Artykuły

Dziecko 6-letnie a warunki szkoły

Dziecko 6-letnie a warunki szkoły

Dobrze prowadzona nauka już od samego początku rozwija pragnienie nauczenia się czegoś, chęci zdobycia rozmaitych wiadomości i umiejętności, dotąd dziecku nieznanych i niedostępnych. Do nowych warunków szkolnych młody uczeń musi się stopniowo przyzwyczaić, oraz podporządkować stawianym wymaganiom. Musi być na tyle fizycznie, umysłowo i społecznie dojrzałe, by w sposób harmonijny, łatwo i szybko bez żadnych konfliktów mogło podporządkować się wymaganiom szkoły.
H. Gutowska twierdzi, że dziecko należy zachęcać do nauki szkolnej. Nie wolno go straszyć szkołą, nie przerażać trudnościami, aby nie rozbudzać niepotrzebnych obaw i leków. Pójście do szkoły dziecko powinno traktować, jako coś naturalnego, normalnego, a nawet, jako awans życiowy w stosunku do okresu przedszkolnego. Ćwicząc sprawności u dziecka warto pamiętać
o niektórych właściwościach rozwojowych, które można odpowiednio wykorzystać w wychowaniu, np. dziecko naśladuje nasze zachowanie, każdy nasz krok bacznie obserwuje i chce być takie samo.
Analizując zjawisko progu szkolnego konieczne staje się zdefiniowanie dojrzałości instytucjonalnej, która dotyczy przedszkola i szkoły. B. Wilgocka-Okoń istotę dojrzałości szkolnej postrzega w „osiąganiu przez szkołę takiego poziomu wrażliwości na dziecko, jego potrzeby, oczekiwania, uczenie się i możliwości rozwojowe, jaki stanowi o modyfikacji, kierunku i dynamice zmian programowo-organizacyjnych oraz zmian w procesie nauczania – uczenia się”
Trafnej próby określenia dojrzałości szkoły dokonuje M. Burtowy „polega na takiej pracy kształcącej z dzieckiem, która stanowi kontynuację, utrwalanie i poszerzanie tych wiadomości, umiejętności, nawyków i zachowań, które stanowiły treść procesu wychowawczo-dydaktycznego dotychczasowego etapu rozwojowego, a równocześnie stanowią podstawę i przygotowanie do dalszego rozwoju dziecka.”
Podsumowując można, stwierdzić, że dojrzałość szkoły jest to taka wrażliwość instytucji na dziecko, jego potrzeby, potencjał, możliwości i ograniczenia, która daje gwarancje ciągłości oddziaływań edukacyjnych.


LITERATURA:
1. H. Gutowska, Zanim dziecko pójdzie do szkoły, „Rodzina i dom”, Warszawa 1977, s. 8.
2. B. Wilgocka-Okoń, Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich, Warszawa 2003, s.79.
3.M. Burtowy, Psychopedagogiczne podstawy ciągłości procesu wychowawczo-dydaktycznego na poziomie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, [w:] A. Brzezińska, M. Burtowy, Psychopedagogiczne problemy edukacji przedszkolnej, Poznań1992, s. 127.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.