X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21454
Przesłano:
Dział: Języki obce

„В Мариинском театре” - praca z tekstem. Konspekt lekcji języka rosyjskiego

Opracowałą: Renata Łozowska – Kopeć
Nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Dla klasy drugiej technikum
Temat lekcji: „В Мариинском театре” -praca z tekstem

Cele lekcji:

Cel językowo-komunikacyjny:

Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstu słuchanego i poznawanie zjawisk językowych poprzez ich obserwację w tekście.

Osiągnięcia ucznia:

Uczeń rozumie tekst ze słuchu i wyszukuje żądane informacje w tekście;
Wykorzystuje tekst jako materiał inspirujący do komunikacyjnych zadań ustnych i pisemnych;
Uczeń wypowiada się na temat obejrzanej sztuki teatralnej;
Zna najsławniejsze teatry rosyjskie;
Prowadzi dialog, wyrażając własne opinie;
Wyraża emocje, wypowiadając się na temat obejrzanego spektaklu.

Pomoce dydaktyczne:
podręcznik – Mirosław Zybert „Новые встречи2”
nagranie magnetofonowe
przygotowane z Internetu afisze teatralne

Forma pracy: praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela; praca w parach;


Przebieg lekcji:
Jest to druga i przedostatnia lekcja z tego działu. Aby przypomnieć podstawowe słownictwo poznane na lekcji poprzedniej, nauczyciel sprawdza pracę domową. Uczniowie otrzymali krótkie informacje wydrukowane z Internetu na temat spektakli, granych w teatrach Moskwy, mieli za zadanie odpowiedzieć na krótkie pytania typu: kto wyreżyserował spektakl, kto był odpowiedzialny za choreografię, kto napisał libretto, kiedy była premiera i w jakim teatrze?Po kolei każdy uczeń odpowiada na jedno z pytań. (Sprawdzenie pracy domowej
przypomnienie leksyki.)

Po takim wprowadzeniu do tematu, uczniowie otrzymują przygotowany przez nauczyciela tekst z lukami i mają za zadanie uzupełnić luki na podstawie wysłuchanego opowiadania o Мариинском театре - jeden z najbardziej znanych w świecie teatrów rosyjskich. (Odtworzenie nagrania magnetofonowego o teatrze, rozumienie ze słuchu,wyszukiwanie żądanych informacji w wysłuchanym tekście
czytanie ze zrozumieniem)

Uczniowie kolejno po zdaniu czytają uzupełniony tekst, utrwalając słownictwo związane z teatrem.

Wykorzystując słowniczek tematyczny stworzony na lekcji poprzedniej i słownictwo poznane podczas uzupełniania luk w tekście, uczniowie, pracując w parach prezentują dialogi o swoich wrażeniach po obejrzeniu sztuki teatralnej. Uczniowie mogą korzystać z pytań do ćwiczenia 7. (ćw.7s.78 Mirosław Zybert „Новые встречи2”, dialogi – praca w parach,utrwalenie wiadomości, podsumowanie, przygotowanie do pracy domowej.)

Nauczyciel ocenia pracę uczniów na lekcji, poprzez pochwałę ustną i postawieniem plusów za aktywność.

Po ustnym przygotowaniu w klasie, w celu utrwalenia poznanych na lekcji zwrotów i wyrażeń, uczniowie mają za zadanie wykonać ćwiczenie 7 s. 78 pisemnie. (Zadanie pracy domowe, utrwalenie konstrukcji poznawanych na lekcji.)

opracowała: Renata Łozowska-Kopeć

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.