X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2144
Dział: Gimnazjum

Lekcja religii dla klas SP lub gimnazjum specjalnego: "Nauka Jana Pawła II"

Klasa: II ZSZ
Temat lekcji: „Czego uczył nas Jan Paweł II , aby nigdy nie zapomnieć"
Cel główny: Ukazanie papieża jako wzoru do naśladowania dla dzieci i młodzieży i dorosłych.
Cele operacyjne:
• Uczeń zna główne fakty z życia Jana Pawła II
• Potrafi interpretować wybrane przesłania papieża
• Umie korzystać z różnych źródeł wiedzy
• Rozwija w sobie twórcze myślenie
• Poznaje wzorce postępowania
• Potrafi oceniać wypowiedzi
• Pobudza własną wyobraźnię
Metody pracy:
• Rozmowa nauczająca (pogadanka)
• Układanka chronologiczna
• Burza mózgów
• Technika grupy nominalnej
• Praca z tekstem
Formy pracy:
• Indywidualna
• Zbiorowa
• Praca w małych grupach
Środki dydaktyczne i pomoce
• Taśma chronologiczna z życiorysem Jana Pawła II (załącznik nr 1)
• Fragmenty wypowiedzi papieża (załączniki nr 2)
• Magnetofon i taśma z fragmentami homilii papieża (teksty homilii- załącznik nr3)
• Plansze z przesłaniami Jana Pawła II (teksty przesłań- załącznik nr 4)
• Kartki zawierające "Złote myśli papieża" (załącznik nr 5)
• Czyste kartki i pisaki

TOK LEKCJI
• Życiorys Jana Pawła II - układanka chronologiczna
Uczniowie podzieleni zostają na małe grupy. Każda z grupy otrzymuje taśmę chronologiczną oraz paski z wydarzeniami z życia papieża (załącznik nr1). Zadaniem grupy jest dopasowanie pasków do dat na taśmie chronologicznej i ułożenie życiorysu Jana Pawła II.
• "Nie lękajcie się" - burza mózgów
Nauczyciel zapisuje na tablicy zawołanie papieża "Nie lękajcie się". Stawia przed uczniami problem. Czego dzisiaj lęka się człowiek? Stosując metodę burzy mózgów nauczyciel zapisuje odpowiedzi uczniów na postawione pytanie.
Następnie nauczyciel odczytuje fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II zawierające zawołanie "nie lękajcie się"(załącznik nr 2).
• Fragment homilii papieża - " Duchowe Westerplatte"
Uczniowie wysłuchują fragmentu homilii wygłoszonej przez Jana Pawła II w Gdańsku na Westerplatte 12.06.1987r.( tekst homilii - załącznik nr 3).
• Przesłania Jana Pawła II - analiza tekstu
Nauczyciel wywiesza kolejno na tablicy kartki z przesłaniami Jana Pawła II. Uczniowie wraz z nauczycielem analizują przesłania ( teksty przesłań-załącznik nr 4).
• Fragment homilii papieża - "Znaczenie słowa - Czuwam"
Uczniowie wysłuchują fragmentu homilii wygłoszonej 18.06.1983r. na Jasnej Górze
(tekst homilii - załącznik nr 3).
• Czego uczy nas papież? - technika grupy nominalnej
- Przedstawienie pytania
Na tablicy nauczyciel zapisuje pytanie główne "Czego uczy nas Jan Paweł II ?".
- Praca w grupach
Uczniowie podzieleni na małe grupy otrzymują po kilka kartek oraz pisaki. Na jednej kartce grupa udziela jednej krótkiej odpowiedzi na postawione pytanie. Każda grupa może zapisać kilka kartek.
- Zebranie odpowiedzi
Kolejno grupy odczytują i przywieszają na tablicy po dwie najbardziej trafne według nich odpowiedzi. Jeśli dana odpowiedz już się pojawiła grupa ma prawo zrezygnować z wywieszenia własnej takiej samej lub podobnej odpowiedzi. Każda odpowiedz jest numerowana.
- Eliminacja powtórzeń
Klasa wraz z nauczycielem przygląda się odpowiedziom i proponuje zdjęcie tych które się powtarzają lub są podobne.
- Ranking odpowiedzi i podsumowanie
Grupy dokonują wyboru i punktacji trzech odpowiedzi ( 3pkt.- odpowiedz najwyżej oceniona , 2pkt.- druga odpowiedz , 1pkt.- trzecia odpowiedz). Nauczyciel zapisuje sumę punktów przyznaną poszczególnym odpowiedziom. Na tablicy pozostawione zostają odpowiedzi które otrzymały najwięcej punktów. Nauczyciel z klasą podsumowuje ćwiczenie.
• Fragment homilii papieża - "Dekalog"
Uczniowie wysłuchują fragmentu homilii wygłoszonej 1.06.1991r. w Koszalinie (tekst homilii- załącznik nr 3).
• Złote myśli Jana Pawła II - praca z tekstem
Nauczyciel odczytuje krótkie fragmenty złotych myśli papieża na określone tematy. Uczniowie otrzymują teksty odczytywanych wypowiedzi. Każda z grup wybiera jedną z wypowiedzi i uzasadnia swój wybór.

ZAŁĄCZNIK NR 1
18 V 1920 data urodzin Karola
IV 1929 śmierć matki Emilii
1938 ukończenie szkoły średniej
1942 Karol wstępuje do seminarium
1 XI 1946 święcenia kapłańskie
VII 1958 nominacja na biskupa
XII 1963 mianowany arcybiskupem
V 1967 mianowany kardynałem
16 X 1978 wybór na papieża
VI 1979 pierwsza podróż do Polski
13 V 1981 zamach na papieża
2000 obchody roku jubileuszowego
VII 2002 ostatnia pielgrzymka do Polski
02 IV 2005 śmierć Papieża
* odciąć pasek z datami oraz osobno każde wydarzenie z życia papieża

ZAŁĄCZNIK NR 2
NIE LĘKAJCIE SIĘ – Jezus mnie zna, jest ze mną zawsze.
"Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie drzwi
Jego zbawczej władzy, otwórzcie jej granice państw, systemy ekonomiczne i polityczne, szerokie obszary kultury, cywilizacji i rozwoju. Nie lękajcie się !Chrystus wie, co kryje się we wnętrzu człowieka. Jedynie On to wie!
Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca.
Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz."
Plac św. Piotra 22. 10. 1978r.
"Wam zaś, drodzy chłopcy i dziewczęta, powtarzam: uważajcie na to co się wam proponuje.
Jeśli zetkniecie się z anty ewangelicznymi propozycjami i wzorcami życiowymi , miejcie siłę powiedzieć nie. "Wypłynąć na głębię" znaczy odrzucić wszelkie negatywne propozycje(...)
Droga młodzieży, nie lękajcie się i nie czujcie się osamotnieni! Są przy was wasze rodziny, wychowawcy, kapłani. Jest z wami papież."

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.