X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21439
Dział: Gimnazjum

Scenariusz Święta Szkoły - Dnia Patrona Szkoły i Test wiedzy o Janie Kazimierzu

Święto Szkoły - Szkolny konkurs związany z obchodami Dnia Patrona Szkoły Króla Jana Kazimierza 1 kwietnia

Konkurencje konkursowe:

1. Konkurs wiedzy o Królu Janie Kazimierzu - test
W konkursie udział bierze jedna osoba z każdej klasy. Konkurs odbędzie się 1 kwietnia na pierwszej lekcji(8.00 – 8.45).

2. Plakat: „Jan Kazimierz – patron naszej szkoły”
Plakat każda klasa wykonuje wcześniej i oddaje najpóźniej 31 marca.

3. Gazetka w klasie: „Stąd nasz ród” (szkoła, miejscowość, gmina, powiat. Klasa wykonuje gazetkę 1 kwietnia na pierwszej lekcji (8.00 – 8.45).

4. „Na XVII-wiecznym dworze” – pokaz mody
Klasa prezentuje na Sali gimnastycznej przynajmniej 4 osoby np.: dworzanina, damę dworu,parobka, błazna, króla, królową, rycerza itp. Czas trwania – do 5 min. Oceniany będzie sposób prezentacji oraz inwencja własna.

5. Hasło reklamujące naszą szkołę.
Każda klasa wymyśla hasło będące reklamą naszej szkoły i prezentuj je na sali gimnastycznej.

6. „Szkoła od zaplecza” – konkurs dla nauczycieli.
Konkurs przygotowuje i ocenia Samorząd Szkolny.

Przebieg Konkursu:

1. 8.00 – 8.45 Konkurs wiedzy o Królu Janie Kazimierzu – sala nr 18

2. 8.00 – 8.45 Każda klasa w swojej sali przygotowuje gazetkę „Stąd nasz ród”

3. 8.45 – 9.00 Rozwieszenie na sali gimnastycznej plakatów „Jan Kazimierz – patron naszej szkoły”

4. 9.00 – 9.30 Ocena przez jury plakatów oraz gazetek

5. 9.30 – 11.30 Zejście na salę gimnastyczną i rozegranie pozostałych konkurencji:
- pokaz mody „Na XVII-wiecznym dworze” – czas trwania ok. 1 godz.
- prezentacja haseł reklamujących naszą szkołę – czas trwania ok. 30 min.
- konkurs dla nauczycieli „Szkoła od zaplecza” – czas trwania ok. 30 min.(w tym czasie zostają policzone wyniki konkursu szkolnego)
- ogłoszenie wyników konkursu szkolnego i przyznanie nagród
zwycięzcom

Punktacja za poszczególne konkurencje:

1. Konkurs wiedzy o Królu Janie Kazimierzu – od 0 do 40 punktów
Konkurs ma formę testu składającego się z 20 pytań:
- każda poprawna odpowiedź – 2 punkt
- każda błędna odpowiedź – 0 punktów

2. Plakat: „Jan Kazimierz – patron naszej szkoły” – od 0 do 40 punktów
Każdy z członków jury składającego się 4 osób przyznaje od 1 do 10 punktów za plakat. Klasa otrzymuje 0 punktów, jeśli nie wykona plakatu.

3. Gazetka w klasie: „Stąd nasz ród” – od 0 do 40 punktów
Każdy z członków jury składającego się 4 osób przyznaje od 1 do 10 punktów za gazetkę. Klasa otrzymuje 0 punktów, jeśli nie wykona gazetki.

4. Pokaz mody: „Na XVII-wiecznym dworze” – od 0 do 40 punktów
Każdy z członków jury składającego się 4 osób przyznaje łącznie od 0 do 10 punktów:
- za sposób prezentacji – od 1 do 5 punktów
- za inwencje własną – od 1 do 5 punktów
Klasa otrzymuje 0 punktów jeśli nie weźmie udziału w pokazie.

5. Hasło reklamujące naszą szkołę – od 0 do 40 punktów
Każdy z członków jury składającego się 4 osób przyznaje od 1 do 10 punktów za hasło. Klasa otrzymuje 0 punktów, jeśli nie przedstawi swojego hasła reklamowego.

6. Konkurs dla nauczycieli „Szkoła od zaplecza” - konkurs przygotowany i oceniony przez Samorząd Szkolny

Nagrody za udział w konkursie:
Każdy uczeń biorący udział w konkursie z okazji Święta Szkoły zostanie nagrodzony dodatnimi punktami z zachowania:
- za udział w konkursie – 15 punktów
- za udział w konkursie i zajęcia III miejsca – 20 punktów
- za udział w konkursie i zajęcia II miejsca – 30 punktów
- za udział w konkursie i zajęcia I miejsca – 40 punktów

Zaangażowanie uczniów w przygotowanie do konkursu oceniają wychowawcy poszczególnych klas, którzy po konkursie wpisują należną ilość punktów do klasowych zeszytów uwag.

KONKURS WIEDZY O KRÓLU JANIE KAZIMIERZU - Test

Test składa się z 20 pytań. W każdym pytaniu spośród trzech odpowiedzi należy wybrać i zaznaczyć jedną poprawną. Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje 2 punkty,za złą odpowiedź – 0 punktów. Maksymalnie można więc zdobyć 40 punktów.

1. Jan Kazimierz urodził się:
a)22.III.1609r.
b)1.IV.1609r.
c)3.V.1609r.

2. Rodzicami Jana Kazimierza byli:
a)Zygmunt III Waza i Konstancja
b)Władysław IV Waza i Maria Kazimiera
c)Zygmunt III Waza i Ludwika Maria Gonzaga

3. Jan Kazimierz pochodził z dynastii:
a)Jagiellonów
b)Wazów
c(Habsburgów

4. W 1638r. we Francji oskarżono o szpiegostwo i aresztowano Jana Kazimierza w drodze do:
a)Polski
b)Szwecji
c)Hiszpanii

5. Jan Kazimierz został koronowany na Króla Polski:
a)1.IV.1648r.
b)17.I.1649r.
c)22.XI.1648r.

6. Król Jan Kazimierz panował w latach:
a)1649 – 1668
b)1609 – 1672
c)1648 – 1672

7. Żoną Króla Jana Kazimierza była:
a)Konstancja
b)Maria Kazimiera
c)Ludwika Maria Gonzaga

8. Miejscowości z czasów powstania Chmielnickiego gdzie zwyciężył Król Jan Kazimierz to:
a)Zbaraż i Zborów
b)Beresteczko i Zborów
c)Zbaraż i Beresteczko

9. Słynne śluby złożone przez Króla Jana Kazimierza, w których ogłosił on Maryję Królową Korony Polskiej oraz zobowiązał się wziąć w opiekę chłopstwo, nazywane są:
a)ślubami krakowskimi
b)ślubami lwowskimi
c)ślubami częstochowskimi

10. Za panowania Króla Jana Kazimierza w 1652r. po raz pierwszy zerwano sejm wykorzystując zasadę:
a)liberum veto
b)vivente rege
c)per procura

11. W czasie „potopu” szwedzkiego Rzeczpospolita zawarła w 1656r. sojusz z:
a)Danią
b)Rosją
c)Francją

12. Polski hetman, który wiernie służył Królowi Janowi Kazimierzowi i o którym mowa jest w „Mazurku Dąbrowskiego“ to:
a)Jerzy Lubomirski
b)Stefan Czarniecki
c)Paweł Sapieha

13. Konflikt polsko-szwedzki zwany „potopem” zakończył się 3.XI.1660r. pokojem:
a)w Spiszu
b)w Łańcucie
c)w Oliwie

14. Po „potopie” w 1658r. sejm polski skazał na banicję za współpracę ze szwedzkim okupantem:
a)Ewangelików
b)Żydów
c)Arian

15. W 1666r. zwolennicy króla ponieśli klęskę z rąk:
a)Lubomirskiego w bitwie pod Mątwami
b)Leszczyńskiego w bitwie pod Żarnowem
c)Radziwiłła w bitwie pod Mątwami

16. Wojnę polsko-rosyjską zakończył w 1667r. rozejmem w Andruszowie, na mocy którego:
a)Polska straciła Ukrainę
b)Ukraina została podzielona między Rzeczpospolitą a Rosją
c)Ukrainę otrzymała suwerenność

16. Król Jan Kazimierz abdykował:
a)1.IV.1656r
b)16.XII.1672r.
c)16.IX.1668r.

17. Po abdykacji Jana Kazimierza Królem Polski został:
a)Michał Korybut Wiśniowiecki
b)Władysław IV Waza
c)Jan III Sobieski

18. Jan Kazimierz zmarł we Francji:
a)w 16.XII.1672r. w Nevers
b)w 1.IV.1668r. w Paryżu
c)w 15.XI.1673r. w Autun

20. Król Jan Kazimierz jest pochowany:
a)w Paryżu w kościele Saint-Denis
b)w Krakowie na Wawelu
c)we Lwowie w katedrze Św. Jura

KLUCZ ODPOWIEDZI DO KONKURSU WIEDZY O KRÓLU JANIE KAZIMIERZU:

1 – a
2 – a
3 – b
4 – c
5 – b
6 – a
7 – c
8 – c
9 – b
10 – a
11 – a
12 – b
13 – c
14 – c
15 – a
16 – b
17 – c
18 – a
19 – a
20 – b

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.