X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21368
Przesłano:

Projekt ewaluacji: Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Projekt ewaluacji
Przedszkola Publicznego nr 6
przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1
w Bartoszycach
Wymaganie do ewaluacji wewnętrznej na rok szkolny 2013/2014:

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

1. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sprzyjających uczeniu się

Pytanie badawcze: Jakie działania podejmowane w przedszkolu sprzyjają uczeniu się dzieci?

2. Realizatorzy: Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Chilimończyk, B. Bilkiewicz, K. Kacprzak,
J. Sosnowska, A. Szymańska

Odbiorcy wyników: Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców

3. Kryteria ewaluacji: Różnorodność procesów wspomagania rozwoju i edukacji dzieci sprzyjających uczeniu się

4. Wskaźniki:
• zestawienie nowatorskich rozwiązań służących rozwojowi dzieci
• zestawienie stosowanych aktywizujących metod pracy
• liczba kącików edukacyjnych sprzyjających rozwojowi dziecka
• wykaz działań prowadzonych w przedszkolu w celu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci
• liczba zajęć dodatkowych
• zestawienie wyników z arkuszy diagnostycznych i obserwacji dziecka
• zestawienie wniosków wdrażanych do pracy w placówce
• opinia rodziców na temat postępów edukacyjnych dzieci
• zestawienie sposobów motywacji dzieci w grupie
• zestawienie działań realizowanych w ramach współpracy ze środowiskiem wspierających procesy edukacyjne
• wykaz dokumentacji uwzględniającej planowanie procesów edukacyjnych

5. Źródła informacji:
• dokumentacja przedszkola: protokoły RP, dzienniki zajęć, dzienniki zajęć dodatkowych, arkusze obserwacji dzieci, plany pracy wychowawczo – dydaktycznych, arkusze diagnostyczne, plan promocji przedszkola, plan działań profilaktycznych, program wychowawczy przedszkola, dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej
• osoby: 20 wybranych rodziców

6. Metody: Analiza dokumentów, ankieta

7. Narzędzia badawcze: arkusz analizy dokumentów, kwestionariusz ankiety

8. Terminy przeprowadzenia czynności ewaluacyjnych i osoby odpowiedzialne:
• tworzenie projektu ewaluacji – 24.10.2013r. /zespół ds. ewaluacji
• opracowanie narzędzi badawczych – do 30.11.2013r. /zespół ds. ewaluacji
• przeprowadzenie wstępnych badań – do 31.12.2013r. /B. Bilkiewicz, J. Sosnowska, K. Kacprzak
• sporządzenie wstępnego raportu, podsumowanie badań, wnioski, zapoznanie Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców – do 31.01.2014r. /A. Chilimończyk, A. Szymańska
• opracowanie planu działania na podstawie wyników ewaluacji – do 15.02.2014r. /zespół ds. ewaluacji
• realizacja planu działań poewaluacyjnych – do 15.04.2014r. /Rada Pedagogiczna
• ponowna ewaluacja – do 15.06.2014r./zespół ds.ewaluacji


Opracował zespół w składzie:
Bożenna Bilkiewicz
Anna Chilimończyk
Katarzyna Kacprzak
Joanna Sosnowska
Alicja Szymańska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.