X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21276
Przesłano:

Plan pracy wychowawczej w klasie VI

ROK SZKOLNY 2012/2013
PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ DLA KL.VI

Plan został opracowany w zgodnie ze Szkolnym Planem Wychowawczym oraz Szkolnym Programem Profilaktyki.


WRZESIEŃ

1. Wybór samorządu klasowego:
• Kształtowanie przynależności do grupy szkolnej,
• Zacieśnianie więzi w grupie, lepsze poznanie się,
• Działalność i praca samorządu klasowego.

2. Na czym polega odpowiedzialność ucznia klasy szóstej?
• Uświadomienie uczniom pełnoprawnego członkostwa w społeczności szkolnej,
• Zachęcenie uczniów do podejmowania różnych działań na terenie klasy i szkoły, a następnie wywiązywania się z nich oraz z powierzonych funkcji (SU),
• Uświadomienie odpowiedzialności za swoje zachowanie oraz za wyniki w nauce (przed pójściem do gimnazjum),
• Uświadomienie faktu, iż szóstoklasista powinien być przykładem właściwej postawy dla młodszych uczniów.

3. Jak przygotować się do sprawdzianu po klasie szóstej?
• Poznanie i zrozumienie standardów wymagań edukacyjnych,
• Zachęcenie do gromadzenia przykładowe testów i rozwiązywania zawartych w nich zadań,
• Uświadomienie uczniom ogromnego wpływ umiejętności czytania ze zrozumieniem na pozostałe standardy.

4. Zachowanie ostrożności w drodze do i ze szkoły:
• Umiejętność korzystania z zasad ruchu drogowego - bezpieczne poruszanie się po drogach,
• Umiejętność powiedzenia „nie”.


PAŹDZIERNIK

5. Dzień Chłopca w naszej klasie:
• Integracja zespołu klasowego,
• Kształtowanie umiejętności budowania prawidłowych więzi międzyludzkich.

6. Co to znaczy dobry człowiek? Czy warto nim być?
• Uświadomienie własnych słabych i mocnych stron i określenie, co można zmienić w najbliższym czasie pracując nad swoim charakterem,
• Przypomnienie Dekalogu - zrozumienie, że jest to trwały i uniwersalny kodeks postępowania.

7. Co w życiu utrudnia zdobycie sympatii innych ludzi?
• Uświadomienie faktu, iż cechy zrażające przysparzają wrogów,
• Poznanie cech zrażających (takich jak np.: nienaturalność, przeszkadzanie, zrzędzenie, agresywność, gniew, zawiść, czepianie się, krytykanctwo, egoizm, kpina, niegrzeczność, arogancja, nieufność, natarczywość, kłamstwo, uprzedzenie),
• Przeanalizowanie swoich słabych stron w kontekście cech zrażających.

8. Mówimy pozytywne słowa do innych i do siebie:
• Zrozumienie wspierającej roli pozytywnych słów (stosowanie jej w życiu),
• Radzenie sobie z negatywnymi emocjami własnymi i innych.

9. Pamiętamy o dniu Wszystkich Świętych:
• Uczulenie uczniów na opiekę nad grobami zaniedbanymi, opuszczonymi.


LISTOPAD

10. Święto Niepodległości – pamiętamy o tych co polegli za Ojczyznę:
• Kształtowanie szacunku dla tych, którzy polegli w walkach o wolność Ojczyzny,
• Kształtowanie miłości do Ojczyzny opartej na poczuciu więzi narodowej, znajomości historii i tradycji narodowo-wyzwoleńczej.

11. Rodzina dla mnie czy ja dla rodziny?
• Uświadomienie faktu, iż rodzina jest szkołą życia i miłości,
• Uświadomienie istnienia obowiązków dzieci wobec rodziców i odwrotnie,
• Zrozumienie wagi dobrych stosunków między rodzeństwem oraz między dziećmi i rodzicami,
• Dostrzeganie potrzeb własnych i członków swojej rodziny.

12. Jak pokonać trudności w nauce?
• Nauka - pracą ucznia,
• Wewnętrzne i zewnętrzne kłopoty w nauce.

13. Może powróżyć?
• Zapoznanie się z zabawami i zwyczajami ludowymi.


GRUDZIEŃ
14. Święty Mikołaj w naszej klasie:
• Integracja społeczności szkolnej poprzez zabawę i działanie

15. Przygotowanie dekoracji świątecznej naszej klasy:
• Integracja społeczności szkolnej poprzez zabawę i działanie

16. Święta Bożego narodzenia w moim domu:
• Uwrażliwianie na tradycje w domu rodzinnym,
• Uczestnictwo w świętach rodzinnych.


STYCZEŃ
17. Higiena ciała, odzieży i obuwia:
• Co to jest higiena,
• Dbanie o czystość ciała,
• Higiena ciała i ubioru wczoraj i dziś.

18. Jakie wymagania stawiałbym swoim dzieciom, gdybym był rodzicem?
• Próba opisania oczekiwanych relacji: dziecko – rodzic,
• Określanie wymagań, stawianych swoim dzieciom,
• Analizowanie, w jakim stopniu sami realizujemy wymagania stawiane obecnie przez rodziców.

19. Dzień Babci i Dziadka:
• Uwrażliwienie uczniów na osoby babci i dziadka – wyrabianie szacunku.

20. Wystawiamy oceny z zachowania:
• Podejmowanie prób samooceny i oceny innych.

21. Odpoczywamy wesoło i bezpiecznie:
• Ukazanie różnych możliwości spędzenia wolnego czasu,
• Aktywizowanie uczniów do bezpiecznych zabaw na świeżym powietrzu,
• Przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zabawy.


LUTY
22. Organizujemy pomoc koleżeńską:
• Integrowanie zespołu klasowego.

23. Przyjaźń, zauroczenie, miłość - Walentynki:
• Integrowanie zespołu klasowego.

MARZEC
24. Święto Dziewczynek:
• Zwrócenie uwagi na role kobiet dawniej i dziś.

25. Palenie papierosów jest niebezpieczne dla zdrowia:
• Uświadomienie negatywnego wpływu palenia tytoniu na życie człowieka.

26. Alkohol – mity i rzeczywistość:
• Uświadomienie negatywnego wpływu picia alkoholu na życie człowieka.

27. Poznajemy procedurę przeprowadzenia sprawdzianu po klasie szóstej:
• Zapoznanie uczniów z Rozporządzenie MEN w sprawie procedury przeprowadzania sprawdzianu po klasie szóstej,
• Zwrócenie uwagi na m.in. konieczność posiadania przyborów geometrycznych, legitymacji, odpowiedniego stroju oraz uważnego czytania poleceń.


KWIECIEŃ
28. Czy konieczne są obchody Światowego Dnia Ziemi?
• Poznanie przykładowych sposobów ochrony środowiska,
• Uświadomienie konieczności ochrony przyrody dla zachowania jej walorów naturalnych.


29. Wykonujemy wystrój świąteczny klasy:
• Integracja zespołu klasowego.

30. Obyczaje wielkanocne:
• Zapoznanie z obyczajami wielkanocnymi z różnych części Polski.


MAJ
31. Znaczenie komunikacji niewerbalnej dla porozumiewania się ludzi:
• Uświadomienie uczniom faktu, iż większość informacji człowiek przekazuje innym poprzez komunikaty niewerbalne,
• Zrozumienie jaki język pozasłowny sprzyja dobrym kontaktom z ludźmi, a jaki je utrudnia.

32. Są rzeczy, w których jestem dobry
• Przełamywanie barier psychicznych i fizycznych,
• Rozbudzanie tendencji do samopoznania i adekwatnej samooceny,
• Zachęcanie uczniów do uodporniania się na chwilowe niepowodzenia i trudności,
• Wdrażanie do wyszukiwania pozytywnych cech.

33. W jakim stopniu osiągnąłem cechy absolwenta naszej szkoły?
• Przypomnienie umiejętności i postaw, jakie powinien uczeń zdobyć w ciągu sześciu lat nauki w SP,
• Porównywanie naszych postaw do modelu absolwenta i ocenianie stopnia swojego podobieństwa.

34. Dzień Rodziny:
• Kształtowanie postawy miłości i wdzięczności dla rodziców.


CZERWIEC
35. Wystawiamy oceny z zachowania:
• Podejmowanie prób samooceny i oceny innych,

36. Organizacja uroczystości pożegnania społeczności szkolnej:
• analizowanie kilkuletniego pobytu w szkole i dostrzeganie korzyści, jakich stąd wynosimy,
• zrozumienie, że to właśnie szkoła wyposażyła nas w wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie.

37. Bądź bezpieczny na wakacjach:
• Przypomnienie podstawowych znaków i przepisów ruchu drogowego,
• Uwrażliwienie na niebezpieczeństwa czyhające w czasie wakacji.


DODATKOWO - udział w apelach i imprezach okolicznościowych:
• Akcji „Sprzątanie świata”
• Dyskoteka integracyjna
• Dzień Edukacji Narodowej (apel)
• Ślubowanie uczniów kl.I
• Wszystkich Świętych (apel)
• Rocznica odzyskania niepodległości (apel)
• Zabawa Andrzejkowa
• Dzień Seniora
• Wielkanoc (apel)
• Konstytucja 3-go maja (apel)
• Dzień Dziecka
• Dzień Rodziny

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.