X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21269
Dział: Analiza

Analiza SWOT Partnerstwa e-Twinning

Analiza SWOT partnerstwa e-Twinning
Gminnego Zespółu Szkół w ........................

Mocne strony

1. Uczniowie lubią dodatkowe prace projektowe.
2. Uczniowie postrzegają swój region jako atrakcyjny do zaprezentowania.
3. Poziom znajomości języków jest niezły.
4. Poziom znajomości TIK jest bardzo dobry
5. Kontakty z cudzoziemcami sprawiają mi przyjemność.
6. Lubię wprowadzać zmiany w moją praktykę nauczycielską.
7. Łatwo mi przychodzi akceptacja pomysłów innych.
8. Mam realny dostęp do sprzętu w szkole. W szkole są 3 tablice interaktywne.Szkoła bogato i dobrze wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne,
9. Szkoła współpracuje z niemieckim miasteczkiem Staufen organizuje liczne imprezy dla środowiska lokalnego
10. Uczniowie zdają sobie sprawę, że mieszkają w bardzo atrakcyjnym ,znanym na świecie miasteczku
11. Bogata, atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych.
12. Bogaty program i wysoki poziom uroczystości szkolnych i środowiskowych, konkursów, akcji itp
13. Niektórzy nauczyciele dołączyliby się do współpracy w partnerstwie.
14. Pani z biblioteki bardzo dobrze zna niemiecki, kilkoro nauczycieli angielski,rosyjski
15. Nowatorskie pomysły spotykają się z życzliwym przyjęciem dyrektora i większości nauczycieli
16. Rodzice popierają działania szkolne wykraczające poza program nauczania.
17. Rodzice będą chętni udostępnienia sprzętu prywatnego.
18. Rodzice mają dużą świadomość znaczenia internetu.
19. Szkoła ma osiągnięcia sportowe i muzyczne
20. Uczniowie mają dobry sprzęt w domach.
21. Gazetka gminna opisuje osiągnięcia szkoły.

SŁABE STRONY

1. Umiejętność podejmowania kompromisu oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych,
2. Brak życzliwej atmosfery a wręcz niechęć nielicznych nauczycieli
3. Szkoła nie ma doświadczenia w prowadzeniu projektów europejskich.
4. Brak dostępu do internetu w każdej sali,
5. Roszczeniowa postawa niektórych rodziców wobec szkoły
6. Uczniowie nie mają osiągnięć w konkursach przedmiotowych poza szkołą.

SZANSE

1. Ulepszenie pracowni komputerowej, zakup sprzętu, internet w każdej sali lekcyjnej,poszukiwanie sponsorów
2. Poprawa współpracy między nauczycielami
3. Większe zaangażowanie uczniów w prace projektowe, motywacja do nauki języków obcych
4. Jeszcze lepsza współpraca z rodzicami, Gminą i środowiskiem lokalnym i instytucjami na terenie ..........................

ZAGROŻENIA

1. Sytuacje kryzysowe, agresja,konflikty uczniowskie
2. Brak nakładów finansowych Gminy, braki finansowe na realizację projektu
3. Zwiększająca się liczba uczniów z opiniami z poradni PP
4. Coraz większa ilość rodzin niewydolnych wychowawczo, objętych nadzorem kuratora
5. Brak wystarczającej liczby uczniów do zrealizowania projektu

JA

1. Warto byłoby nawiązać współpracę międzynarodowa ze szkołami z różnych stron świata.
2. W zakresie technologii komputerowych radzę sobie bardzo dobrze
3. Lubię zmiany w pracy nie lubię rutyny i nudy.
4. Niepowodzenia i trudności zniechęcają mnie dość szybko do działań .
5. Z wyrozumiałością traktuje partnerów współpracy
6. Trzymam się raczej planu lecz lubię spontaniczność
7. Lubię pracę zespołową, w zespole w którym dobrze się czuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.