X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21204

Co to znaczy być dobrym kolegą? Konspekt zajęć

Data: 08.10.2013r.
Klasa: II b
Prowadzący: Teresa Olejek - Zemlik
Krąg tematyczny: Razem raźniej
Temat dnia: Co to znaczy być dobrym kolegą?
Edukacja realizowana: edukacja matematyczna
Treści nauczania(podstawa programowa): wyznacza sumy, sprawnie liczy obiekty, przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej

Cel główny:
- zna pojęcie sumy i składnika
Cele operacyjne:
Uczeń;
- uważnie słucha informacji podawanych przez nauczyciela
- wie, co to jest suma i składnik
- tworzy sumy z podanych liczb,
- udziela odpowiedzi na pytania dotyczące tradycji andrzejkowej
- potrafi w formie graficznej przedstawić zadanie

Metody pracy (wg.W.Okoń):
- podająca –wyjaśnienie
- operatywna – ćwiczebna; praktycznego działania;
Metody pracy (wg Kupisiewicza):
- oparte na słowie: rozmowa kierowana
- oparte na pokazie: prezentacja rekwizytów
- oparte na działaniu: działalność praktyczna

Formy pracy:
Indywidualna- odpowiedzi na pytania nauczyciela
Grupowa - jednolita - dzieci współpracują wspólnie w grupie
Środki dydaktyczne:
- kartoniki z cyframi od 1 do 10
- ćwiczenia część 1 matematyka str. 45- 46


Przebieg lekcji:
I. Część wstępna
1 Przywitanie z klasą
2.Dobre słowo na dobry dzień- powitanie w kręgu.
Dzieci witają się, wypowiadając w kierunku kolegi miłe słowo na powitanie np. Jak miło cię widzieć. Dobrze, że się dzisiaj znowu spotkaliśmy. Lubię się z tobą spotykać.
II. Cześć główna
1. Suma i składniki- dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.
Przeliczanie elementów znajdujących się w klasie wskazanych przez nauczyciela- doskonalenie spostrzegawczości. Dzieci mają rozłożone na swoich ławkach kartoniki z cyframi od 1 do 10. Nauczyciel prosi, żeby wstały dzieci, które mają np. jasne włosy, spodnie, długie włosy, a dzieci przeliczają kolejne zbiory i unoszą do góry odpowiednią liczbę.
2. Wspólna analiza graficzna i rozwiązanie zadania podanego przez nauczyciela: 1) Tosia robiła z owoców koktajl. Potrzebowała do niego dwa składniki: truskawki i banany. Ile składników potrzebowała Tosia do tego koktajlu?
2) Wiktor składał model samolotu. Potrzebował do tego trzy gatunki papieru: arkusze tektury, arkusz bibuły, arkusze papieru kolorowego. Ile gatunków papieru potrzebował Wiktor?
3. Wspólna analiza ilustracji przedstawionej w zadaniu 1 ( str. 45). Wprowadzenie nazewnictwa: składniki i suma. Nauka rymowanki na pamięć.
4. Uzupełnianie działań z okienkami – dopisywanie brakujących składników, tworzenie sum z podanych liczb, rozwiązywanie zadań ( s. 45- 46). Wskazywanie i nazywanie w praktyce liczb w dodawaniu.
III. Cześć końcowa
1.Uczniowie siedzą w kręgu i wspólnie powtarzają poznaną rymowankę.
2. Porządkowanie miejsc pracy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.