X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21172

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
częściowo zmodyfikowany/wzbogacony o treści oddziału przedszkolnego

mgr Grażyna Jasinowska – nauczyciel Szkoły Podstawowej w Starym Wołowie

w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego kontynuowany w nowej placówce
od 01.09.2012r. do 31.05.2014r.

Zadania
Sposoby i formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
1
2
3
4
§ 8 ust. 2 pkt. 2
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły.

Wykorzystanie w pracy technologi informacyjnej i komputerowej.
Przygotowanie kart pracy dla dzieci na różnych poziomach z uwzględnieniem ich indywidualnego rozwoju.
Wykonanie dyplomów, zaproszeń, podziękowań na uroczystości przedszkolne.
Opracowanie wystaw fotograficznych z uroczystości przedszkolnych, wycieczek itp.
Opracowanie w formie elektronicznej scenariuszy zajęć, uroczystości przedszkolnych.
Praca z dziećmi na komputerze: programy Power Point, gry edukacyjne.

Według potrzeb

Według potrzeb

Według potrzeb

Według zainteresowań
Karty pracy

Zdjęcia, potwierdzenia

Scenariusze zajęć

Zajęcia w pracowni komputerowej
§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu adaptacyjnego przedszkola „Wesoły przedszkolaczek”.
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie treści.
Na bieżąco
Program ukierunkowany na adaptację dziecka.
Propagowanie akcji „Czystość wokół nas”
Wdrożenie programów o higienie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Opracowanie regulaminów konkursów plastycznych.
Na bieżąco
Regulaminy i scenariusze konkursów.
Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu „Czytaj dzieciom – bo czytanie je rozwija”.
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
Na bieżąco
Program ukierunkowany na rozwój intelektualny dziecka przedszkolnego.
Współpraca z Biblioteką Publiczną i szkolną celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych.
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.
Według potrzeb
Potwierdzenia
§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Rozwijanie zainteresowań najbliższym otoczeniem.
Organizowanie wycieczek przyrodniczych i społecznych.
Na bieżąco
Zdjęcia, notatki na stronie internetowej, karty wycieczek.
Aktywne wspieranie dzieci w konkursach organizowanych w szkole i poza nią.
Przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych, tanecznych, recytatorskich itp.
Na bieżąco
Potwierdzenia, dyplomy uczestnictwa, nagrody.
Propagowanie wśród dzieci i rodziców różnorodnych akcji charytatywnych oraz czynny w nich udział .
Udział w akcjach.
Według potrzeb
Potwierdzenia
Współpraca z instytucjami: Nadleśnictwo, Policja, Straż Pożarna itp.
Przygotowanie dzieci do spotkań.
Według potrzeb
Potwierdzenia
Organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem dzieci, bliskich i gości.
Przygotowanie dzieci do uroczystości.
Na bieżąco
Scenariusze uroczystości, zdjęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.