X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2115
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Stanowisko - pedagog szkolny

Staż 2 lata 9 miesięcy

Początek stażu: 01.09.2006r.
Koniec stażu : 31.05.2009r.

&8 ust.2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
1.Opracowanie i realizowanie wspólnie z wychowawcami działań związanych z monitorowaniem frekwencji we wszystkich klasach.
2.Zmodyfikowanie systemu rozpoznawania zdolności poznawczych i zainteresowań uczniów oraz podejmowanie działań służących ich rozwojowi.
3.Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4.Wykorzystywanie różnorodnych metod pracy w celu uatrakcyjnienia procesu wychowania i nauczania.
5.Podwyższenie jakości pracy szkoły poprzez pracę w szkolnych komisjach np. ds. pomocy materialnej i stypendiów, rekrutacji i promocji i in. w zależności od potrzeb.
6.Praca w zespole wychowawczym.
7.Wspieranie aktywności twórczej młodzieży.

&8 ust.2 pkt.2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1.Redagowanie i elektroniczne opracowywanie dokumentów szkolnych na zlecenie dyrekcji.
2.Korzystanie z internetowych serwisów informacyjnych dotyczących edukacji.
3.Publikowanie w internecie własnych prac i materiałów.
4.Przygotowanie przy pomocy komputera materiałów edukacyjnych, a także opracowywanie wzorów ankiet, podziękowań , zaproszeń i in.
5.Zbieranie materiałów i zdjęć na stronę internetową szkoły.
6.Podnoszenie własnych umiejętności związanych z pracą na komputerze do wykorzystania w codziennej pracy.

&8ust.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1.Aktywny udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych - dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
2.Sporządzenie listy przykładowych tematów na godziny wychowawcze oraz opracowanie wzorcowych scenariuszy na lekcje wychowawcze.
3.Pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu bieżących problemów szkolnych.
4.Wymiana doświadczeń z in. pedagogami szkół ponadgimnazjalnych.
5.prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, którzy otrzymują wychowawstwo po raz pierwszy.

&8 ust.4 Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
1.Aktywny udział w opracowaniu i wdrożeniu założeń programu wychowawczego.
2.Koordynowanie realizacji programu profilaktycznego.
3.Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.
4.Opracowanie i realizacja wspólnie z pielęgniarką i wychowawcą programu zdrowotnego Zdrowym być, zdrowo żyć ,, dla kl.I.

&8 ust.4 pkt.3 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1.Udział w akcjach na rzecz pomocy społecznej:
wolontariat,
działania charytatywne.
2.Współpraca z Fundacją Przeciwko Leukemii.
3.Kontakty ze Środowiskowym Domem Samopomocy Walentynka.

&8 ust.4 pkt.5 Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1.Organizacja spotkań poszerzających wiedzę uczniów,
nauczycieli i rodziców.
2.Współpraca z Samorządem Miasta i Gminy, z organizacjami i instytucjami wspierającymi działania szkoły.
3.Kontakty w sprawach uczniów z Sądem, Policją i Strażą Miejską.
4.Poradnictwo indywidualne dla uczniów i rodziców.
5.pomoc materialna dla uczniów:
stypendia ANR,
-stypendia i zasiłki szkolne,
stypendia unijne,
- stypendia dla uczniów niepełnosprawnych.

&8ust.5 Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych.
1.Zdiagnozowanie i rozwiązanie dwóch przypadków wychowawczych lub innych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.