X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21076
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Praca klasowa z antyku

PRACA KLASOWA Z ANTYKU

1. Co dla dziedzictwa europejskiego miało najważniejsze znaczenie (jakie są źródła naszej kultury)? (1p)
........................................
2. Uzupełnij notatkę: (4p.)
Za początek starożytności przyjmuje się okres .................................... Powstały wtedy ........................................ Koniec epoki antyku wyznacza ........................................, czyli rok ..................
3. Przypisz podanym myślicielom odpowiednie filozofie: (3p.)

Zenon z Kition- ............................
Epikur- ...........................
Diogenes z Synopy- .......................

4. Kto jest autorem słów: „Wiem, że nic nie wiem”? (1p.) ......................................

5. Uzupełnij notatkę: (5p.)
...................założył szkołę filozoficzną zwaną ................. Natomiast ............ założył inną szkołę filozoficzną- .................. i stworzył podstawy nauki o normach postępowania, czyli ....................

6. Wyjaśnij, czym charakteryzowały się filozofie: (3p.)
stoicyzm- ........................................

cynizm- ........................................

sceptyzm- ........................................

7. Wskaż 2 elementy, którymi różni się kolumna dorycka od jońskiej i korynckiej (1p.)
........................................

8. Czym były: (4p.)
Koloseum- ........................................

Łuk triumfalny- ........................................

Akwedukt- ........................................

Akropol-........................................

9. Odpowiedz na pytania dotyczące Biblii (6p.)
Najstarszy polski przekład Biblii wydany w XV w. i sporządzony na życzenie czwartej żony Władysława Jagiełły- ........................................

Stary Testament był pisany w językach: ........................................

Wulgata to ........................................

Genesis to ........................................

Na początku Bóg stworzył .............................

Ile dni Bóg tworzył świat? ...................

10. Wyjaśnij, czego alegorią są bohaterowie przypowieści o synu marnotrawnym (3p.)
Syn marnotrawny- ........................................
Ojciec- ........................................
Starszy syn- ........................................

11. Uzupełnij definicję przypowieści: (3p.)
Przypowieść- inaczej .................- to utwór, w którym opowiedziana historia jest ilustracją ogólnych prawd o ludzkim losie. Właściwe rozumienie przypowieści wymaga przejścia od ........................................ do ........................................

12. Uzasadnij, że pieśń św. Pawła „Hymn o miłości” jest hymnem (2p.)
........................................

13. Co to jest: (2p.)
Mit- ..................................
Mitologia- ...............................

14. Wymień i pokrótce scharakteryzuj rodzaje mitów (4p.)
........................................

15. Co, wg mitologii, było na początku świata? (1p.) ........................................

16. Jak nazywała się koza Zeusa? Dlaczego bóg ją bardzo kochał? (2p.)
........................................

17. Jaki warunek postawił Hades Orfeuszowi przed wyprowadzeniem Eurydyki z powrotem na świat? (1p.) ........................................

18. Czym się charakteryzuje porównanie homeryckie? (1p.)
........................................

19. Co wiesz o Homerze? (4p.)
........................................

20. Wymień cechy gatunkowe eposu (5p.)
........................................

21. Dlaczego Hektor musiał zginąć w pojedynku z Achillesem? (1p.)
........................................

22. Na jakiej zasadzie zostały przedstawione wojska Trojan i Greków przed bitwą? (1p.)
........................................
23. Kim był Tejrezjasz? (1p.) ........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.