X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21050
Przesłano:
Dział: Biblioteka

"Baju,baju ....z Brzechwą w maju" - scenariusz zajęć konkursu czytelniczego

SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Z KONKURSU CZYTELNICZEGO ZORGANIZOWANEGO W RAMACH OBCHODÓW DNI PATRONA SZKOŁY

CZAS : 90 MINUT
Miejsce realizacji : biblioteka szkolna
Adresaci zajęć : uczniowie
kl. : IV – VI S.P.(uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w st.lekkim )
kl. : I – III G (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w st.lekkim )
kl. I – III (uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w st.umiarkowanym)
Temat: „ Baju, baju ... z Brzechwą w maju”
Cel główny:
-utrwalanie znajomości twórczości Jana Brzechwy
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych
-doskonalenie techniki czytania
Cele szczegółowe:
-uczeń czyta samodzielnie wiersz
-rozumie jego treść i przesłanie
- wykazuje się pomysłowością w jego interpretacji
-potrafi słuchać wykonania wiersza przez innych uczniów
Metody:
-metoda zajęć praktycznych-indywidualna prezentacja wiersza
- grupowa: włączenie wszystkich uczestników do grona widowni
Środki :
-książki z utworami Jana Brzechwy
-teksty wybrane przez uczniów
- nagrody książkowe za I, II i III miejsce na poszczególnych etapach nauczania
-upominki dla każdego uczestnika konkursu


Przebieg zajęć:
1. Zajęcia wstępne ( 10 min. )
* powitanie zebranych osób : uczestników konkursu oraz jury
*przedstawienie kolejności konkursowych prezentacji; 2 grupy uczestników
* przedstawienie kryteriów oceny stosowanych przez jury
* przekazanie informacji o terminie wręczania nagród - podczas szkolnego apelu kończącego obchody Dni Patrona Szkoły
- poprawnie czytany tekst
- interpretacja zgodna z treścią- świadcząca o rozumieniu wiersza
-dodatkowe atuty w postaci stroju, rekwizytu itp.
2. Zajęcia właściwe ( 70 min. – 2x po 35 minut )
* Wywoływanie alfabetyczne uczniów z poszczególnych etapów nauczania
* indywidualna prezentacja wiersza przez uczestników konkursu
* każdorazowe nagrodzenie brawami osób czytających

Zajęcia końcowe: (10 min. )
*podziękowanie wszystkim uczestnikom za udział w konkursie
*obrady jury: przyznanie nagród i wyróżnień

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.