X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2103
Przesłano:

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy 2 - "Dbałość o zdrowie, sport i wypoczynek"

CELE OPERACYJNE:
UCZEŃ:
- wymienia codzienne czynności związane z promowaniem zdrowego trybu życia,
- potrafi wypowiedzieć się na temat, „ co oznacza zdrowo żyć”?
- poznaje zasady zdrowego żywienia i codziennej higieny osobistej
- wyróżnia pozytywne i negatywne oddziaływania człowieka w stosunku do własnego zdrowia
- potrafi zaapelować do kolegów o prowadzenie zdrowego trybu życia
- ocenia zachowanie bohaterów tekstu pt. „Sportowcy”
- przeprowadza wywiad z kolegą na temat jego dbałości o zdrowie
- samodzielnie układa notatkę w formie apelu
- czyta z odpowiednią intonacją
- układa okrzyk sportowy w formie wyliczanki lub piosenki
- umie posługiwać się stoperem
- dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe
- dodaje pisemnie liczby w zakresie 100
- potrafi tworzyć zbiory

ŚRODKI DYDAKTYCZNE :
- koperty z działaniami matematycznymi
- hasła przyporządkowane wynikom działań
- tekst opowiadania pt.”Sportowcy”.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Wprowadzenie do zajęć.

- Każdy z uczniów otrzymuje kopertę z działaniami matematycznymi. Po wykonaniu działań uczniowie głośno odczytują wyniki.
Do każdego wyniku dopasowane jest jedno z haseł , które posiada nauczyciel. Zadaniem dzieci jest przyczepienie haseł na tablicy.


ZAŁĄCZNIK 1


25 + 24 = 16 - 6 =
55 – 15 = 64 + 12 =
16 +16 = 77 – 7 +12 =
27 – 13 = 49 + 11 =
17 + 3 = 8 – 6 + 47 =
25 – 10 +6 = 10 –9 + 17 =
13 – 10 +12 = 85 – 3 –5 =

WYNIKI –

49 – PALENIE PAPIEROSÓW
40 – BRAK RUCHU
32 – DŁUGIE OGLĄDANIE TELEWIZJI
14 – LENISTWO
20 – ZŁE ODŻYWIANIE
21 – BRAK HIGIENY OSOBISTEJ
15 - MAŁO WYPOCZYNKU

10 – NIE PALIĆ PAPIEROSÓW
76 – ZDROWE ODŻYWIANIE
82 – SPORT
60 – DUŻO WYPOCZYNKU
49 – NIE PRZEMĘCZAĆ SIĘ
18 - HIGIENA OSOBISTA
77 - ORGANIZACJA ZAJĘĆ RUCHOWYCH

- dzieci łączą hasła w różne zbiory
( zbiór haseł sprzyjających i niesprzyjających zdrowiu , zbiór różnych dziedzin , zajęć)

-określenie przez uczniów ;”co może być tematem lekcji”.
- uczniowie wypowiadają się na zadany temat.

2. Ćwiczenia dramowe

- Dzieci losują kolorowe kartoniki dobierając się w grupy kolorów.
- grupa czerwona – hasło „odżywianie”
- grupa niebieska – hasło „sport”
- grupa żółta – hasło „higiena”

- Zadaniem grup jest przedstawienie hasła apelującego , scenki lub reklamy
dotyczącej swojego hasła. Celem grupy jest przekonanie reszty klasy o prowadzeniu zdrowego trybu życia.

Po zaprezentowaniu scenek dramowych przez grupę, nauczyciel przeprowadza krótką pogadankę na temat haseł przewodnich każdej grupy.

3. Praca z tekstem pt. „Sportowcy”.

„ SPORTOWCY „

Paweł i Tomek są dobrymi przyjaciółmi. Chodzą do jednej klasy i obaj interesują się sportem. Tomek kocha piłkę nożną i jest wiernym kibicem Wisły Kraków. Całymi dniami potrafi siedzieć przed telewizorem i śledzić losy swego ulubionego klubu. Zna wszystkie terminy meczów , wyniki oraz zawodników. Jest to jego wielka pasja , dlatego poświęca temu cały swój wolny czas. Paweł natomiast nie przywiązuje tak dużej wagi do drużyny Wisły Kraków. Jego wielką pasją jest również piłka nożna , ale swój wolny czas w większości poświęca na boisku. Tam w wolnych chwilach gra z kolegami w piłkę. Paweł i Tomek mają jedno wielkie marzenie. Chcieliby zostać zawodowymi piłkarzami. Ale czy to marzenie może się spełnić?

-Każdy uczeń otrzymuje krótki tekst opowiadania pt. „Sportowcy”. Zadaniem dzieci jest ciche przeczytanie tekstu i zaznaczenie w nim fragmentów dotyczących zainteresowania bohaterów.

- uczniowie odczytują zaznaczone fragmenty tekstu jednocześnie charakteryzując bohaterów opowiadania.

4. Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu

- uczniowie przeprowadzają wywiad z kolegą z ławki na temat jego dbałości o zdrowie.

- po przeprowadzeniu wywiadu, dzieci samodzielnie redagują krótką notatkę na ten temat i zapisują ją w zeszycie. Notatka powinna być w formie apelu do kolegów z innych klas , w której autor namawia do prowadzenia zdrowego stylu życia.

5. zabawa ruchowa.
Ćwiczenie waloryzacyjne.

- dzieci dzielą się ponownie na trzy „kolorowe” grupy. Ich zadaniem jest stworzyć w tych grupach pewnego toru przeszkód , który będą musieli pokonać koledzy z innych grup. Tor powinien składać się z przynajmniej 5 ćwiczeń i charakteryzować się dość wysokim poziomem trudności.

- Każda grupa układa swój okrzyk sportowy w formie wyliczanki lub piosenki.

- Każda z grup pokonuje tor przeszkód drużyny przeciwnej – tor pokonuje każda osoba z grupy w możliwie jak najszybszym czasie. Czasy poszczególnych osób są zapisywane na tablicy i sumowane (dodawanie pisemne) wygrywa drużyna o najkrótszym czasie wykonania ćwiczenia.

6. Podsumowanie zajęć

- uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami – podsumowanie zajęć

UZUPEŁNIJ I WKLEJ DO ZESZYTU.


ABY BYĆ ZDROWYM I SZCZĘŚLIWYM NALEŻY DBAĆ O ..........................., ZDROWO SIĘ ....................., UPRAWIAĆ ....................... .

DZIŚ NA LEKCJI DOWIEDZIAŁEM SIĘ ........................................

NAJBARDZIEJ PODOBAŁO MI SIĘ ........................................

TERAZ BĘDĘ ZAWSZE PAMIĘTAĆ ....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.