X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21002
Dział: Gimnazjum

Praca klasowa z dwudziestolecia międzywojennego

PRACA KLASOWA Z DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO

1. Określ ramy czasowe epoki dwudziestolecia międzywojennego (data + wydarzenie): (2p.)

Początek epoki: ........................................
Koniec epoki: ........................................

2. Wyjaśni pojęcia: (3p.)

Behawioryzm- ........................................
Egzystencjalizm- ........................................
Katastrofizm- ........................................

3. Jakimi osiągnięciami naukowymi może „się pochwalić” dwudziestolecie międzywojenne? (3p.)
........................................
4. Co to było „Qui Pro Quo”? Co z łaciny oznacza ten zwrot? (2p.)
........................................

5. Jakie kierunki w malarstwie reprezentowali: (2p.)

Wassily Kandinsky- ...........................
Ernst Ludwig Kirchner- ........................

6. Jakie kierunki w malarstwie reprezentowali wskazani poniżej artyści? Scharakteryzuj te nurty malarskie. (2p.)

Salvador Dali- ........................................
Pablo Picasso-
........................................

7. Czym charakteryzowała się architektura dwudziestolecia międzywojennego? (1p.)
........................................

8. Uzupełnij informacje na temat grupy poetyckiej Skamander: (4p.)

Przedstawiciele: ........................................
Tematyka wierszy:........................................
Czasopismo: ........................................
Kawiarnia: ........................................

9. Kto napisał wiersz „Zielono mam w głowie”? Kto był podmiotem lirycznym w tym utworze? Czego dotyczyła tematyka tego wiersza? (3p.)
........................................

10. W wierszu Juliana Tuwima „Mieszkańcy” pojawiły się prozaizmy. Co to jest prozaizm? (1p.)
........................................

11. „Mieszkańcy” są wierszem sylabicznym. Co to oznacza? (1p.) ........................................

11. Wyjaśnij pojęcia:

Kołtun- ........................................
Kołtuneria- ........................................

13. Kto jest autorem poniższego wiersza? Określ typ liryki w tym tekście. Uzasadnij swój wybór (2p.)
Nie widziałam cię już od miesiąca.
I nic. Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz widać można żyć bez powietrza!
........................................

14. Określ układ i rodzaj rymów w powyższym wierszu ( z zad.13) (2p.):
........................................
15. Uzupełnij informacje na temat grupy poetyckiej Awangarda Krakowska: (5p.)
Przedstawiciele: ........................................
Tematyka wierszy:........................................
Czasopismo: ........................................
Lata działalności:: ........................................
Manifest, jego autor:........................................

16. Udowodnij, że wiersz „Gmachy” Juliana Przybosia został napisany zgodnie z programem Awangardy Krakowskiej (3p.)
........................................
17. Co symbolizowało „zjesiniałe zmrocze” z wiersza Bolesława Leśmiana? (1p.)
........................................
18. „Zjesiniałe zmrocze”, „bezzaduma”, „czołgliwe”, „cieklina”- co to za wyrazy? Zapisz definicję wskazanego przez siebie pojęcia. (2p.)
........................................
19. Wyjaśnij znaczenie terminów (3p.):
Biografia: ........................................
Dziennik: ........................................
Autobiografia:........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.