X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20899
Przesłano:
Dział: Artykuły

Znaczenie edukacji ustawicznej we współczesnym świecie

Doskonalenie zawodowe jest procesem aktualizowania oraz pogłębiania umiejętności i wiedzy związanych z wykonywanym zawodem. Proces ten umożliwia przede wszystkim osiągnięcie mistrzostwa i polepszenie pozycji zarówno społecznej, jak i ekonomicznej.
Doskonalenie zawodowe jest usprawnianiem zdobytych wcześniej kwalifikacji, głównie
pod względem umiejętności, czy zdolności.
Doskonalenie zawodowe przebiegać może poprzez różnorodne formy samodoskonalenia lub poprzez doskonalenie zorganizowane przez zakład pracy.
Uczenie się zostało jednym z ważniejszych, życiowych wyzwań współczesnego człowieka. Żyjąc w społeczeństwie, które opiera się na informacji oraz wiedzy, doświadcza się przemian globalnej rzeczywistości.
Dynamizm tych przemian zmusza człowieka do realizacji w praktyce idei ustawicznego uczenia się.
Edukacja przez całe życie umożliwia sprostaniu wyznaniom, które kreowane są przez przeobrażenia społeczno-ekonomiczne, postępującą globalizację i gwałtowny rozwój technologiczny.
Warunki owej rzeczywistości wymuszają konieczność nieustannego, ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, poszerzania wiedzy, w celu umiejętności przystosowania się do szybko zmieniającego się świata.
Jednym z ważniejszych aspektów cywilizacji jest pokonywanie dezaktualizacji wiedzy.
W kontekście następujących wyzwań doskonalenie zawodowe powinno przestrzegać się jako długotrwały i bogaty w wiedzę proces w życiu jednostki.
Świat współczesny wymaga bezustannego uczenia się. Umożliwia to zdobywania nowych kompetencji oraz kwalifikacji niezbędnych, zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu codziennym.
Kształcimy się w edukacyjnych instytucjach, w miejscu pracy, czy poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym, społecznym, gdzie zachodzi integracja między edukacją formalną
a nieformalną.
Udział w procesie edukacyjnym jest niejako poszukiwaniem życia godnego, formowaniem i rozwijaniem potencjału intelektualnego, co sprzyja sukcesowi zawodowemu. Umożliwia
to nie tylko doskonałe wykształcenie, ale i kreatywność, mobilność jednostki, potrafiącej szybko reagować na zmiany.
Kształcenie ustawiczne uznane jest za jedną z ważniejszych determinant rozwoju kapitału ludzkiego.
Dokonujące się codziennie zmiany realiów, zmuszają do przystosowywania się do nich. Wszelkie studia oraz kursy sprawiają, że człowiek staje się specjalistą w swojej dziedzinie oraz praca staje się bardziej satysfakcjonująca, gdyż wykonywana jest znacznie sprawniej.
Znaczenie kształcenia ustawicznego jest niezmiernie ważne dla przebiegu oraz jakości życia jednostki. W kontekście wyzwań cywilizacyjnego przełomu odczuwana jest rosnąca rola edukacji, która staje się fundamentalnym zasobem.
Dynamika zachodzących procesów uważa problem ustawicznego kształcenia jako ważny element rozwoju. Konkurencja na rynku pracy, zmiany technologiczne, przeobrażenia w sferze pracy kształtują model społeczeństwa uczącego się.
Kształcenie ustawiczne staje się niejako cywilizacyjnym wymogiem oraz dużym wyzwaniem dla współczesnego człowieka.

mgr Marta Wąsik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.