X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20807
Dział: Gimnazjum

Sprawozdanie z pracy wychowawczej klasy I gimnazjum

Sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej
w klasie I gimnazjum.

Plan pracy wychowawczej został zrealizowany. Praca wychowawcza w klasie pierwszej objęta została następującymi standardami:
1.Organizacja zespołu klasowego.
e) integracja zespołu klasowego,
f) wypracowanie i przestrzeganie zasad panujących w zespole klasowym,
g) budowanie wzajemnego zaufania,
h) kształtowanie umiejętności współdziałania (umiejętność współpracy
i odpowiedzialność za powierzone zadania).
2.Edukacja kulturowo – oświatowa.
b) udział klasy w imprezach, uroczystościach, rocznicach czy wycieczkach organizowanych przez szkołę lub klasę:
-otrzęsiny klas pierwszych,
-spotkanie z księdzem,,Egzorcyzmy”,
-klasowy Dzień Chłopaka,
-Mikołajki klasowe,
-Wigilia klasowa, Jasełka,
-trzydziesta rocznica stanu wojennego,
-wyjazdy do kina na film: ,,Listy do M” do Częstochowy,
-wyjazd do teatru na spektakl pt. ,,Romeo i Julia”
-wycieczka dwudniowa w Pieniny,
-udział klasy w akademiach z okazji: ,,Dnia Edukacji Narodowej”, Święta Odzyskania Niepodległości”, ,,Konstytucja 3- go maja”
-spotkanie młodzieży z wężami,
-wykład na temat życia słoni.
3.Edukacja społeczna.
c) umiejętność obiektywnej oceny siebie i innych.
d) kształtowanie zasad dobrego zachowania, wychowania.
4.Edukacja ekologiczna.
d) troska o estetyczny wygląd klasy, szkoły oraz własnego miejsca zamieszkania,
e) wrażliwość na piękno przyrody, życzliwość w stosunku do zwierząt,
f) uświadamianie zagrożeń wynikających z niszczycielskiej działalności człowieka
- udział klasy w przedstawieniu ,,Dzień Ziemi’.

5. Edukacja prorodzinna.
c) poznawanie środowisk domowych uczniów, wzmacnianie pozytywnych relacji nauczyciel – rodzic – uczeń,
d) uświadamianie znaczenia rodziny i więzi rodzinnych.
6. Edukacja prozdrowotna. Program profilaktyki uzależnień.
d) przeciwdziałanie nałogom
e) propagowanie zdrowego stylu życia, higiena osobista, stanowiska pracy, miejsc przebywania,
f) spotkania profilaktyczne w szkole:
-udział klasy w warsztatach profilaktycznych z policją pt. ,,Nie stosuj przemocy”.
-przedstawienie o tematyce profilaktycznej pt. ,,Przepraszam Cię Mama”
- szkolenie klas pierwszych pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
7. Rozwój emocjonalny ucznia.
d) budowanie wrażliwości, poczucia tolerancji i samodzielności.
e) kształtowanie umiejętności negocjacji.
f) kształtowanie relacji międzyludzkich – szacunek , empatia, komunikacja.
8.Edukacja z obrony cywilnej.
c) kształtowanie świadomości zagrożeń dla ludzi i środowiska
d) szkolnie i utrwalanie właściwych zachowań w przypadku zagrożenia pożarowego oraz zasad postępowania po ogłoszeniu alarmu - szkolenie przeciwpożarowe.
9.Edukacja czytelniczo – medialna.
c) właściwe gospodarowanie czasem.
d) świadome korzystanie z ofert medialnych.
10. Preorientacja zawodowa.
b) kształtowanie umiejętności rozwijania swoich zainteresowań.


Teresa Kozłowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.