X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20804
Przesłano:

Sposób na nudę - scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie 3

„ Na słotę najlepszy jest parasol lampy.
Na słotę
Najczystsze niebo książkowych stronic.
Na słotę
Liścia na szybie trzepocący goniec
I wiatr
Spoza deszczu migocącej rampy.
I pies jest dobry podczas słoty,
Gdy cieplej niż wełna ogrzewa stopy

Stanisław Grochowiak

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH
W KLASIE III

OPRACOWAŁA: Joanna Owczorz

Scenariusz do zajęć z kształcenia zintegrowanego
Klasa : 3
Blok tematyczny: Nie nudzimy się w jesienne wieczory
Temat;
1.Zabawy na jesienne wieczory
2. Nasze zainteresowania

Ogólne zadania edukacyjne:
-rozwijanie wyobraźni
- poznanie sposobów spędzania czasu wolnego
- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat
-rozwijanie umiejętności prezentowania własnej twórczości
-redagowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi na zadany temat
- rozwiązywanie zadań tekstowych
-odczytywanie wskazań zegara
-umiejętność wykonania przedmiotu zgodnie z instrukcją
- rozwijanie zwinności ,skoczności oraz szybkiej reakcji na sygnały wzrokowe i słuchowe
Szczegółowe zadania zajęć:
-rozwijanie umiejętności formułowania odpowiedzi na pytania
-kształcenie umiejętności określania nastroju utworu
-pisanie wyrazów z trudnościami ortograficznymi
- określa liczbę rzeczowników
-zna dni tygodnia
- prawidłowo odczytuje wskazania zegara
- wykonuje obliczenia zegarowe
- rozwiązuje zadania tekstowe
- mnoży liczby przez 6 i 7
- dzieli liczby przez 6 i 7
- wykorzystuje mnożenie i dzielenie liczb podczas rozwiązywania zadań tekstowych
-formułuje wypowiedzi na dany temat
- ćwiczenia czytania z podziałem na role
- rozbudzenie wyobraźni uczniów
- wykonuje pudełko według instrukcji
- wie, jak bezpiecznie należy posługiwać się narzędziami
- dba o ład i porządek w miejscu pracy
- redaguje wypowiedź na podany temat
- ćwiczenia doskonalące sprawność w mnożeniu i dzieleniu liczb w zakresie 100
- rozwijanie zwinności i skoczności
- kształtowanie szybkiej reakcji na sygnał

Metody: rozmowa, praca z tekstem,problemowa,ćwiczeń,zabawowa, zadaniowa

Pomoce dydaktyczne:
Wprowadzenie do zajęć.
Dzieci siedzą w kręgu i ilustrują głosem słowa nauczyciela.
Jest już późna jesień. Na dworze jest szaro i ponuro. Pada deszcz.(...) Nagle zrywa się wiatr(...),zaczyna łamać gałęzie drzew(...)Wystraszone ptaki(...)nie wiedzą gdzie uciekać. Deszcz pada coraz mocniej(...) Słychać grzmot(...)
(...) Nagle wszystko cichnie.
Rozmowa kierowana pytaniami nauczyciela:
-Kto wymyśli dalszy ciąg opowiadania (Kolejne dzieci kontynuują wypowiedź)
-Jak wpływa jesienna pogoda na samopoczucie?
- Co można robić w długie jesienne wieczory?

Przebieg zajęć
• Wypowiedzi dzieci na temat pogody późną jesienią na podstawie własnych spostrzeżeń i wiersza S. Grochowiaka pt. „ Na słotę”
1. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią.
2. Odczytanie tekstu ( Załącznik nr 1)
- Formułowanie odpowiedzi na podane pytania:
Dlaczego listopadowa pogoda nie zachęca do spacerów?
- Co robisz w długie listopadowe wieczory?
3.Wyszukiwanie w tekście wyrazów zawierających trudności ortograficzne.
- wyjaśnienie pisowni wyszukanych wyrazów
- zapisanie tych wyrazów w słowniczkach ortograficznych dzieci

4.Odczytanie wiersza Stanisława Grochowiaka : „ Na słotę”
• analiza treści wiersza
• łączenie określeń poetyckich z ich objaśnieniami
• określanie nastroju jesiennych wieczorów
5. Zabawa ruchowa : Dzień i noc.
• Wypowiedzi uczniów na temat sposobów spędzania czasu wolnego w listopadowe wieczory na podstawie opowiadania B. Lewandowskiej „ Z konikiem szachowym”
1.Swobodne wypowiedzi na temat sposobów spędzania czasu wolnego w długie, jesienne wieczory .
2.Czytanie tekstu B. Lewandowskiej „ Z konikiem szachowym”
- Analiza treści tekstu
- Formułowanie odpowiedzi na pytania związane z tekstem
3. Wyjaśnienie terminu wyobraźnia
4. Samodzielna praca z kartą pracy
5. Wykonanie prac kredkami świecowymi na temat:
„Jak spędzam czas wolny/”.
6. Wypowiedzi dzieci na temat sposobu spędzania czasu wolnego w oparciu o wykonane prace.
7. Wystawka prac.
• Planowanie spędzania czasu wolnego
1. Zabawa w „ Tydzień”
2. Powtórzenie wskazań zegara
- uzupełnianie wiersza na podstawie ilustracji
3. Odczytywanie wskazań zegara- samodzielna praca ucznia
4. Rozwiązywanie zadań tekstowych – zadania Agatki

• Podsumowanie dnia i samoocena.

Zadanie domowe:
Przynieść do szkoły najciekawsze eksponaty ze swoich zbiorów

*******

1.Swobodne wypowiedzi dzieci na temat swoich zainteresowań
2. Urządzenie klasowej wystawy kolekcjonowanych przedmiotów
3.Drama: Jestem przewodnikiem na wystawie.
4.Wzorowe czytanie przez nauczyciela tekstu pt. „ Podróże na niby” poprzedzone pytaniami:
- Co zbierał bohater opowiadania?
- Jakie podróże odbywał?
5.Odczytywanie odpowiednich fragmentów utworu uzasadniających wypowiedzi uczniów.
6.Próby czytania rolami fragmentu dotyczącego wyłudzania znaczków
7. Ćwiczenia dramowe: Moja podróż na niby
8.Dłuższe kilkuzdaniowe wypowiedzi na temat kolekcji przedstawionych na zdjęciach, planszach
Rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej.
9. Dbanie o utrzymanie porządku w swoich zbiorach.
Umieszczanie przedmiotów w odpowiednich miejscach na półkach.
10.Uzupełnianie zdań rzeczownikami w liczbie mnogiej.
Pisownia wyrazów z zakończeniem - ów
(Załącznik nr 10 Dokończ zdanie:
W mojej kolekcji zgromadziłem dużo: ........................................
Podane wyrazy: samochody, znaczki, dzwonki, itp.)
11. Słuchanie utworu R. Schumana pt. Marzenie z cyklu Sny dziecięce
12.Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowanie mnożenia i dzielenia liczb przez 6

13.Zabawa ruchowa : Czaty
14.Redagowanie zdań na temat swoich zainteresowań. Wykorzystanie zgromadzonego słownictwa.
Napisz kilka zdań na temat swoich zainteresowań.

15.Przeprowadzenie sondażu na temat zainteresowań innych dzieci.
16. Wykonanie pudełka na drobiazgi zgodnie z podana instrukcją
Wzór do wycięcia dla każdego dziecka
17. Sport to moje hobby. Gry i zabawy rzutne.

Podsumowanie zajęć:
Porozmawiaj w domu z rodzicami i z rodzeństwem na temat ich zainteresowań. Na Podstawie uzyskanych informacji wypełnij herb zainteresowań Twojej RODZINY.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.