X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2076
Przesłano:

Baśniowy poranek. Edukacja czytelnicza i medialna w klasie III

Baśniowy poranek: baśnie różnych narodów świata.
Edukacja czytelnicza i medialna - klasa III

OGÓLNE ZAŁOŻENIA I CECHY PROGRAMU:
Kontakt z książką ma bardzo istotny wpływ na rozwój dziecka. Pomaga mu poznawać otoczenie, zwiększa doświadczenie życiowe, kształtuje świat wartości i poczucie estetyki, ale również rozwija umiejętności polonistyczne, tj. mówienie, czytanie i pisanie, w ramach pracy z tekstem. Litera¬tura jest szczególnie ważna w pierwszym etapie edukacyjnym, gdyż to wtedy kształtują się najważniejsze sfery życia dziecka.
W związku z powyższym niniejszy program skierowany został do uczniów klas III szkoły podstawowej. Ponieważ zaś, ze względu na aspek¬ty wychowawcze i poznawcze, najbardziej dostępnym i czytelnym gatunkiem są dla dzieci baśnie, właśnie one stanowią trzon programu i jednocześnie punkt wyjścia do różnych działań plastycznych kształtujących wyobraźnię i wrażliwość.

CELE OGÓLNE EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ W PIERWSZYM ETAPIE KSZTAŁCENIA:
- kształtowanie podstaw umiejętności korzystania z biblioteki i czytelni,
- wyrabianie nawyku czytania oraz zamiłowania do książek,
- wdrażanie do poszanowania książek.


CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU CZYTELNICZEGO:
- zapoznanie uczniów z treściami baśni,
- wdrożenie do wyrazistego i wyraźnego interpretowania tekstu,
- przybliżenie twórczości najsłynniejszych baśniopisarzy,
- uświadomienie roli autora, tłumacza i ilustratora w procesie powstawania utworu,
- zachęcenie uczniów do czytania innych baśni,
- uświadomienie istnienia różnych form przekazu tekstu (druk, DVD, taśma magnetofonowa),
- pobudzenie wyobraźni,
- wdrażanie do pracy w zespole,
- kształtowanie systemu wartości.

METODY I FORMY PRACY:
- prace indywidualne, grupowe, zbiorowe,
- czytanie, słuchanie, oglądanie baśni, pogadanka, dyskusja, przekład intersemiotyczny

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
zbiory baśni, nagrania magnetofonowe oraz DVD, ilustracje do baśni, materiały plastyczne

EWALUACJA:
prace plastyczne uczniów (indywidualne i grupowe), prace literackie, wystawa podsumowująca, konkurs znajomości poznanych baśni

CZAS REALIZACJI:
X – V.2007/2008 – 8 spotkań raz w miesiącu
VI.2008 – podsumowanie projektu,

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

TERMIN REALIZACJI TYTUŁ I AUTOR BAŚNI PRZEBIEG ZAJĘĆ UWAGI O REALIZACJI
październik 2007 Złota gęś J., W. Grimm - głośne czytanie utworu przez nauczyciela,
- przedstawienie krótkiej informacji o autorach,
- pogadanka dotycząca pouczenia zawartego w baśni,
- wykonywanie ilustracji do testu. - na realizację należy przeznaczyć dwie jednostki lekcyjne,
- prace plastyczna wykonywane indywidualnie.
listopad 2007 Dziadek do orzechów
E.T.A. Hoffman - oglądanie baśni (DVD),
- informacja o autorze,
- zwrócenie uwagi na świat wartości przed¬stawiony w utworze,
- zwrócenie uwagi na muzykę Piotra Czajkowskiego,
- wykonanie modelu dziadka do orzechów z tekturowych pudełek i papieru kolorowe¬go. - na realizację przeznaczone dwie jednostki lekcyjne,
- prace plastyczne wykonane parami,
- zwrócenie uwagi na bezpieczne posługiwanie się nożyczkami.
grudzień 2007 Królowa Śniegu
H.Ch. Andersen
- oglądanie baśni (DVD),
- informacja o autorze,
- rozwiązywanie odnoszących się do treści baśni krzyżówek, w których hasłami są ce¬chy charakteru poszczególnych bohaterów,
- rozmowa o wartościach propagowanych w utworze. - dwie jednostki lekcyjne,
- przygotowanie kart pracy dla uczniów.
styczeń 2008 Bałwan śniegowy
H.Ch. Andersen - oglądanie baśni (DVD),
- omówienie baśni pod kątem treści i świata wartości,
- lepienie bałwana ze śniegu lub wykony¬wanie go z masy solnej (w zależności od pogody). - dwie jednostki lekcyjne,
- lepienie bałwana śniegowego – praca w grupach, bałwan z masy solnej – praca indywidualna.
luty 2008 Księżniczka Malena
Bracia Grimm • słuchanie baśni z taśmy magnetronowej,
• omówienie utworu,
• wykonywanie kukiełki księżniczki • dwie jednostki lekcyjne,
• praca w parach
marzec 2008 Piękna i Bestia
Jeanie – Marie Leprince de Beaumont
• oglądanie baśni (DVD),
• omówienie baśni,
• rysowanie bohaterów w dużym formacie (brystol) • dwie jednostki lekcyjne.
• praca w grupach
kwiecień 2008 Szczurołap z Hameln
J., W. Grimm  głośne czytanie utworu przez nauczyciela,
- sporządzenie planu wydarzeń,
- wykonanie ilustracji do poszczególnych punktów planu ,
- ułożenie obrazkowej wersji baśni. - dwie jednostki lekcyjne,
- praca w grupach
maj 2008 Dwie Dorotki J. Porazińska - głośne czytanie tekstu przez nauczyciela,
- omówienie baśni pod kątem treści i świata wartości,
- rysowanie postaci Dorotki kolorową kredą na boisku szkolnym lub wykonywanie pa¬cynki (w zależności od pogody). - dwie jednostki lekcyjne,
- prace plastyczne wykonywane indywidualnie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.