X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20656
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z planu wychowawczo-dydaktycznego - I semestr

Oddział przedszkolny liczy 15 dzieci: 6- letnich -dwoje; 5-letnich trzynaścioro.
Cele zawarte w planie dydaktycznym i wychowawczym przewidziane do realizacji w I semestrze nauki zostały osiągnięte.
Głównym celem pracy w grupie była adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych. W spokojnej i przyjaznej dziecku atmosferze prowadzono zabawy i zajęcia mające na celu zintegrowanie dzieci, współdziałanie, współodpowiedzialność, doprowadzanie zaczętych działań do końca. Ponadto kładziono szczególny nacisk na doskonalenie samoobsługi, przestrzeganie ustalonych norm i zasad.
Starałam się uwrażliwiać na konieczność i celowość szanowania zabawek i sprzętów, zagospodarowywanie kącików zainteresowań i kącików zabaw, zachęcałam do udziału w ozdabianiu sali. Wdrażałam do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zasad ruchu drogowego. Uczulałam na konieczność opiekowania się zwierzętami potrzebującymi pomocy.
Zaobserwowałam problemy emocjonalno-społeczne u niektórych dzieci, m.in. nie potrafią pogodzić się z przegraną, przejawiają bierno-roszczeniową postawę, nie potrafią zrozumieć, że w grupie są "dzieckiem jednym z wielu". Nadal są dzieci które w niewielkim stopniu wykazują zainteresowanie zabawą, zajęciem lub kontaktami z innymi rówieśnikami. Dużo czasu zajmuje uświadamianie im, że oprócz swoich praw mają również obowiązki.
Grupa jest bardzo różnorodna pod względem postaw, poziomu wiedzy i umiejętności oraz oczekiwań. Sprawy wymagające konkretnej ingerencji nauczycielki załatwiane są na bieżąco z poinformowaniem rodziców o zaistniałych incydentach. Reakcje rodziców są z reguły prawidłowe. Grupę charakteryzuje średni poziom ogólnej sprawności ruchowej (czworo dzieci ma nadwagę), którą doskonaliłam poprzez zabawy, ćwiczenia ruchowe, gimnastyczne. Dzieci uczestniczyły w różnego rodzaju zajęciach plastycznych, mających na celu doskonalenie niskiej sprawności manualnej. W zakresie gotowości do czytania i pisania systematycznie prowadziłam zajęcia, zabawy i ćwiczenia rozwijające wrażliwość i pamięć słuchową, percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową. Nadal utrzymują się problemy z logicznym myśleniem, poprawnym budowaniem wypowiedzi (odpowiadają pojedynczymi wyrazami),analizą i syntezą słuchową. Kształtowaniu gotowości do nauki i pisania sprzyjały również zabawy ruchowe przeprowadzane z dziećmi, ćwiczenia relaksacyjne, działania plastyczne ( malowanie, rysowanie, wycinanie, odwzorowywanie itp. oraz zabawy ruchowo- graficzne). Z zakresu edukacji matematycznej, dzieci doskonaliły swoje umiejętności liczenia w zakresie od 1-8 w zajęciach dydaktycznych oraz zabawach. Utrwalały również poznane wcześniej figury geometryczne. Utrwalałam z dziećmi w czasie zajęć szeregowanie i klasyfikowanie przedmiotów, pory roku, dnia oraz dni tygodnia. Z umuzykalnienia dzieci poznały różne piosenki, zabawy muzyczne, instrumenty muzyczne. Dzieci ogólnie starając się dokładnie wykonywać zadania, uczą się koncentrować na tym, co mają przed sobą, kontrolować wypowiedzi kolegów. Jednak niektóre dzieci wykazują małe zainteresowanie książką, pracą kredkami, dokładnością wykonywanych zadań , aktywnym uczestnictwem w zajęciach. Cechuj je słaba motywacja do działania, podejmowania trudu i pokonywania trudności.(K, M, W, M. )
Na początku roku szkolnego dzieci zostały przebadane przez logopedę. Stwierdzono, że tylko jedno dziecko wymawia poprawnie głoski, a aż troje mówi niezrozumiale. Rodziców bardzo trudno przekonać do systematycznych wizyt u logopedy oraz do wykonywania zalecanych ćwiczeń
W minionym półroczu odbyły sie dwa zebrania grupowe z rodzicami oraz tzw. „drzwi otwarte” czyli indywidualne kontakty dla chętnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.