X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2063
Przesłano:

Scenariusz zajęć w klasie I: Przeprowadzamy wywiad z mamą

Struktura dnia zajęć zintegrowanych

Krąg tematyczny: Moja rodzina, mój dom

Temat dnia: Przeprowadzamy wywiad z mamą

Cele ogóle:
-zapoznanie z formą prowadzenia rozmowy - wywiadem
-kształcenie umiejętności zadawania pytań i formułowania odpowiedzi
-zapoznanie z kształtem i sposobem pisania litery "m" ; "M"
-doskonalenie wyrazistego wypowiadania zdań
-utrwalenie pojęcia liczby 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
-przedstawienie portretu mamy za pomocą plasteliny
-rozwijanie uczucia miłości i szacunku do matki

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
-rozumie, że od sensowności i jasności pytania zależy odpowiedź
-respektuje zasadę kulturalnego prowadzenia rozmowy
-układa pytanie na podstawie odpowiedzi
-potrafi napisać literę "m","M" w izolacji, oraz w połaczeniu z innymi literami w sylabach i wyrazach
-czyta ze zrozumieniem tekst obrazkowo-wyrazowy
-zna liczby od 1 do 3 w różnych aspektach
-uczestniczy w chóralnym i rytmicznym wypowiadaniu zdań o miłości i przywiązaniu do matki

Zadania z zakresu edukacji:

Polonistyczna:
-przeprowadzenie wywiadu z mamą
-zapoznanie z wierszem "Rozmowy z mamą"
-zdania pytające, układanie pytań i odpowiedzi
-obserwacja ilustracji i przewidywanie rodzaju prowadzonej rozmowy - scenki dramowe
-zestawienie przewidywań z fragmentem wywiadu w podręczniku
-nauka pisania liter "m" , "M" w izolacji, oraz w połączeniach
-układanie wyrazów z sylab
-czytanie tekstu
-wielka litera w imionach ludzi i zwierząt

Matematycznej:
-utrwalenie pojęcia liczby 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym, z wykorzystaniem liczmanów i klocków

Plastyczno-muzyczno-technicznej:
-malowanie prasteliną portretu mamy
-słuchanie piosenki pt. "Familijny blues"
-chóralne śpiewanie zdań o mamie
-rytmizacja zdań z towarzyszeniem instrumentów perkusyjnych

Społeczno-przyrodniczej:
-szczerość dzieci w rozmowę z rodzicami
-kulturalne przeprowadzenie wywiadu

Motoryczno-ruchowa:
-marsz w rytmie ćwierćnut, bieg w rytmie ósemek
-ćwiczenia ze skakanką i piłką

Umiejętności kluczowe:
1.Uczenie się-rozwiązywanie problemów poznawczych różnymi sposobami
2.Myślenie-dostrzeganie związków między pytaniem a odpowiedzią
3.Poszukiwanie- wykorzystanie informacji z różnych źródeł
4.Doskonalenie się-deklarowanie postępowania zgodnie z przyjętymi normami
5.Komunikowanie się-skuteczne komunikowanie się
6.Współpraca-nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów
7.Działanie-samodzielne działanie i racjonalne gospodarowanie czasem

Metody pracy:
-wspierające aktywność dziecka, oparte na obserwacji, słowie, przeżyciach i działaniu

Formy pracy:
-zbiorowa jednolita
-grupowa jednolita i zróżnicowana
-indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne:
-tekst wiersza S.Karaszewskiego pt. "Pytam mamę"
-podręcznik "Wesoła szkoła cz I" s.46-47
-karty pracy "Wesoła szkoła czI" k.43-44
-wyprawka
-zeszyt do ćwiczeń w pisaniu
-skakanki, piłka

Przebieg zajęć:

1.Zabawa ruchowa "Pomagam mamie"
2.Omówienie jakie czynności wykonywano
3.Wysłuchanie przez nauczyciela czytanego wiersza S.Karaszewskiego "Pytam mamę"
4.Analiza wiersza
5.Wywiad z mamą
6.Przerwa śródlekcyjna
7.Scenki dramowe dzieci-"Wywiad z mamą"
8.Obserwacja scenki przedstawionej w podręczniku s.46 i przewidywanie rodzaju prowadzonej rozmowy
9.Czytanie wywiadu Oli z mamą
10.Układanie pytań jakie zadawał Adam
11.Analiza i synteza wyrazu podstawowego "mama"
12.Modelowanie struktury dźwiękowej wyrazu "mama" - określanie liczby samogłosek i spółgłosek
13.Pokaz litery "m" , "M" drukowanej i pisanej
14.Nauka pisania litery "m" , "M"
15.Rytmiczne czytanie podpisów pod rysunkami z wyklaskiwaniem rytmu
16.Rytmiczne wyklaskiwanie zdań o mamie
17.Czytanie i pisanie wyrazów ze zwróceniem uwagi na staranne pismo
18.Układanie i pisanie odpowiedzi na pytanie z rozsypanki wyrazowej
19.Tworzenie wyrazów z sylab
20.Chóralne śpiewanie zdań o mamie z użyciem instrumentów perkusyjnych
21.Czytanie wyrazów ze s.46 w podręczniku
22.Chóralne a następnie głośne indywidualne czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego ze zwróceniem uwagi na wielką literę w imionach ludzi i zwierząt
23.Zadanie domowe- nauczyć się czytać wywiad Oli z mamą
24.Wysłuchanie piosenki pt. "Familijny blues". Analiza piosenki
25.Ćwiczenia utrwalające pojęcie liczby 3 w aspekcie kardynalnym i porządkowym
-ćwiczenia manipulacyjne z użyciem liczmanów
-liczenie i zapisywanie cyfrą ilości elementów znajdujących się na torcie
-przyporządkowanie klocków do odpowiednich zbiorów
-kolorowanie koralików
26.Ćwiczenia ruchowe- odtwarzanie ruchem i mimiką nastrojów mamy- marsz w rytmie ćwierćnut, bieg w rytmie ósemek , ćwiczenie ze skakanką i piłką
27.Malowanie plasteliną portretu mamy
28.Omówienie prac i sporządzenie ekspozycji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.