X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20565
Dział: Gimnazjum

Plan pracy zespołu przedmiotowego z j. niemieckiego

PLAN PRACY ZESPOLU NAUCZYCIELI
JEZYKA NIEMIECKIEGO na rok szkolny 2012/2013

1. Zespół nauczycieli języków obcych składa sie z następujących osób:

- 1.........- nauczycielka języka niemieckiego (przewodnicząca zespołu)
- 2.........- nauczycielka języka niemieckiego
- 3..........- nauczycielka języka niemieckiego

II. W bieżącym roku szkolnym zespół przyjął realizacje następujących celów:

- propagowanie nauki i znajomości języka niemieckiego
- rozwijanie zainteresowań i talentów językowych uczniów
- poprawa wyników egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego
- doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych

Zadania do realizacji

1. Nawiązanie współpracy miedzy nauczycielami języków obcych
a) opracowanie planu pracy zespołu nauczycieli języka niemieckiego na bieżący rok szkolny
b) spotkania członków zespołu (wymiana uwag, doświadczeń, materiałów dydaktycznych i wychowawczych)
podsumowanie pracy zespołu, opracowanie sprawozdania z realizacji założonych celów

2. Zaplanowanie i organizacja pracy nauczycieli języka niemieckiego
a) analiza rozkładów materiału, treści nauczania z planem wynikowym i wymagań na poszczególne oceny
analiza prowadzenia zajęć z wykorzystaniem repetytorium językowego w III klasach, poziom III.O, gr.1

3. Diagnozowanie i pomiar wiedzy oraz umiejętności uczniów:
a) przeprowadzenie testu predyspozycji językowych klas I
b) analiza i wnioski do pracy w gimnazjum (podział na grupy jezykowe)
c) analiza wyników kwietniowego egzaminu gimnazjalnego kas III:
wnioski do dalszej pracy
przeprowadzenie wewnętrznego próbnego egzaminu gimnazjalnego z języka
d) niemieckiego dla uczniów klas II
e) analiza wyników egzaminu gimnazjalnego próbnego klas III
f) analiza wyników egzaminu zewnętrznego
klas III

4. Podnoszenie jakości nauczania języków obcych:
a) stosowanie różnorodnych form i metod nauczania, dobór odpowiednich pomocy dydaktycznych
b) prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej- komputera i Internetu
propagowanie wśród uczniów możliwości nauki języka niemieckiego z wykorzystaniem Internetu

5. Propagowanie nauki i znajomości języka niemieckiego:
a) popularyzacja czytania gazet i czasopism np. Juma
b) motywowanie i zachęcanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych
c) pomoc uczniom w poszukiwaniu rówieśników z innych krajów do korespondencji w języku niemieckim
d) nawiązanie współpracy ze szkołą partnerska
e) opracowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu znajomości języka niemieckiego
realizacja projektu gimnazjalnego

6. Inne wspólne działania podejmowane w procesie dydaktycznym:
a) powiększanie zbioru książek językowych w bibliotece klasowej
b) powiększanie zbioru pomocy dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach
c) prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów klas III przygotowujących do egzaminu gim.
d) prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów słabych w ramach pomocy psychol.- pedagog. oraz zdolnych z przygotowaniem do konkursów i olimpiad

7. Doskonalenie nauczycieli:
a) podnoszenie kwalifikacji, poziomu wiedzy pedagogicznej i umiejętności na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych organizowanych przez WOM oraz wydawnictwa językowe
b) samokształcenie przez czytanie odpowiedniej literatury metodycznej
wymiana materiałów dydaktycznych oraz
c)doświadczeń miedzy członkami zespołu, m.in. w sprawie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego
przeprowadzenie lekcji z udziałem studentki Wydziału Germanistyki

Termin realizacji
Odpowiedzialni nauczyciele

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.